Sunteți pe pagina 1din 1

Cinematograful – artă și industrie

Sursa 1. Secvență din filmul Timpuri noi (1936); scenariu, regie și rol principal: Charlie Chaplin

Proiect: Mașinile în viața oamenilor, în trecut și astăzi


(durata: două săptămâni)
Filmul Timpuri noi reflectă, cu ironie și sarcasm, realități ale societății americane interbelice:
introducerea benzii rulante în procesul de producție, care-l face pe om să se comporte asemenea unei
mașini, probleme sociale precum: șomajul, sărăcia, inegalitatea, teama muncitorilor că își vor pierde
locurile de muncă în urma introducerii mașinilor, constrângerile programului de lucru industrial.
Etapele proiectului:
 Vizionează primele 20 de minute ale filmului Timpuri noi; scrie pe o ciornă două consecințe ale
introducerii mașinilor în activitatea productivă, așa cum apar în film.
 Analizează rolul mașinilor și tipurile de mașini care sunt folosite în prezent. Notează observații,
constatări, idei.
 Redactează un text de 120-150 de cuvinte în care:
a) prezinți concluziile în urma vizionării filmului și a analizării rolului mașinilor în prezent;
b) îți exprimi opinia cu privire la avantajele și eventualele dezavantaje ale introducerii mașinilor în
procesul de producție;
c) formulezi o concluzie cu privire la rolul mașinilor în viața oamenilor și în industrie.