Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” SIBIU Proiect de licenţă

FACULTATEA DE ŞTIINŢE
DEPARTAMENT MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Candidatul
DOMENIUL :INFORMATICĂ MATEI D. ALEXANDRU GHEORGHE
Anul absolvirii 2020-2021

Cond. Temei: Lector Univ. Dr. NEAMTU Iosif Mircea Viza facultăţii

a) Enunţul temei

Aplicatie Web pentru teste online

b) Probleme principale care vor fi tratate

 Adăugări și ștergeri în baze de date


 Crearea unui site web pentru interacțiunea cu utilizatorul
 Gestionarea conturiilor utilizatorilor
 Posibilitatea de auto-evaluare a cunostintelor in mediul online

c) Bibliografia recomandată

HTML5, CSS, Php, JavaScript

d) Alte aspecte ale pregătirii lucrării de licenţă

Primit tema la data de:

Termen de predare:

Semnătura şefului de catedră Semnătura conducătorului

Semnătura candidatului