Sunteți pe pagina 1din 4

LUCRARE PRACTICĂ LA BIOLOGIE

ALCĂTUIREA FLORII LA ANGIOSPERME

 Definiţia: Floarea
 Principiul metodei:
 Materiale necesare: microscop, trusă de disecţia, material viu;
 Modul de lucru:
- se desprind componentele florii cu penseta, începând cu învelişul floral;
- componentele desprinse se etalează pe o foaie albă;
- fiecare tip de componentă este identificată şi notată mai jos în fişă;
- se realizează preparatul microscopic cu grăunciorul de polen şi se examinează la microscop;
- se realizează o secţiune longitudinală prin pistil şi se observă locul ovulului.
 Schema de alcătuire a florii mixte de angiosperme
1. P……………………….
2. R………………………
3. Înveliş floral: - rol………………………………………………………………………………………………….
- S………….........= kaliciu
- P………………..= corolla
4. Partea bărbătească = ……………………………= totalitatea staminelor
Stamina: - …………………….
- ……………………produce ………………, ce conţine celula bărbătească
5. Partea femeiască =…………………., este alcătuit din:
- S………………., rol……………………………………………………………………..
- S………………., rol…………………………………………………………………….
- Ov………………. conţine în interior o……….ce conţine celula femeiască
 Desenaţi schematic floarea utilizând culori corespunzătoare.

 Observaţii ………………………………………………………………………………………………………
 Concluzii ………………………………………………………………………………………………………
FIŞĂ DE EVALUARE

1. Componentele florii cu rol de a atragere a insecte polenizatoare sunt:


a. sepalele
b. petalele
c. staminele
2. Grăunciorii de pollen se găsesc în :
a. filament
b. anteră
c. stil
3. Partea femeiască a florii este :
a. stamină
b. pistil
c. filament

4. Completeată spaţiile punctate din desenul lacunar

5. De comparat floarea de cireș cu cea de lalea


SCHIŢA TABLEI

Floarea este organul de înmulţire a plantei din care se formează fructele şi seminţele.
Alcătuire:
- pedicel
- receptacul – înveliş floral: - sepale: rol protector
- petale: rol de a atrage insectele polenizatoare
- organele de înmulţire: - bărbăteşti = stamine
- femeieşti = pistil

Alcătuirea staminei. – filament


- anteră: cu grăunciorul de polen ce conţine celula bărbătească
Alcătuirea pistilului: - stil
- stigmat
- ovar cu ovule ce conţine celula femeiască

*** Schiţa nu o mai scriu elevii, fiind valabila cea din fişa de lucru

Autori: Papp Erika, S.O8 „Nicolae Popoviciu”


Popa Florina, S.O8 „ Miron Pompiliu”
Cristian Aurelia, S.O8 Finiş
Gabor Gelu, S.O8 Pomezeu

S-ar putea să vă placă și