Sunteți pe pagina 1din 1

MONOLOGUL

 Monologul oral este un text pe care emiţătorul îl rosteşte în faţa unui


ascultători / unor ascultători fără a fi întrerupt.

 Monologul oral trebuie să capteze atenţia cititorului.

Se vor avea în vedere următoarele:

 Exprimarea concisă şi clară;


 Adaptarea volumului vocii la distanţa dintre receptori;
 Adaptarea tonului la întâmplările povestite şi la trăirile pe care doriţi să
la transmiteţi;
 Adaptarea mimicii şi a gesturilor;

 O relatare coerentă trebuie să stârnească interesul, presupune


pregătirea prealabilă a monologului printr-un plan simplu de idei, ca de
exemplu:

 Introducerea: prezentarea situaţiei iniţiale: timpul,


locul, starea persoanelor
înainte de începerea acţiunii;
 Cuprinsul: - evidenţierea clară a cauzei ce a determinat
întreaga acţiune relatată;
- ordonarea logică a ideilor sau a întâmplărilor;
 Încheierea: sfârşitul întâmplării (prezentarea situaţiei
finale).

 REGULI ALE MONOLOGULUI:

 Indicarea scopului mesajului transmis;


 Organizarea logică a ideilor;
 Stârnirea interesului ascultătorilor,
 Să fie exprimat în enunţuri corecte, clare şi nu foarte
lungi;
 Vocea, mimica, gesturile vorbitorului să fie adecvate
discursului şi auditoriului