Sunteți pe pagina 1din 1

Caracterizarea lui Comisul Ioniță

Personajul literar este un tip uman semnificativ, o individualitate cu trăsături fizice şi


morale distincte, pusă în lumină printr-un şir de întâm- plări situate într-un anumit cadru
temporal şi social.
Comisul Ioniță este personajul principal al operei ,,Iapa lui Vodă” semnată de Mihail
Sadoveanu pentru că participă activ la toate momentele acțiunii,iar celelalte personaje
grvitează în jurul său.Parcurgând textul am aflat că într-o toamnă,mai mulți călători
petrec la Hanul Ancuței.Acolo se află și Comisul Ioniță,care este mândru de calul
său.Moș Leonte,îl provoacă să povestească despre calul lui.Ioniță le spune că,atunci
când era tânăr,a poposit la Hanul Ancuței și a întâlnit un boier,căruia i-a povestit pricina
sa legată de o bucată de pământ,pentru care a hotărât să meargă la Vodă să-I facă
drepatate.Boierul l-a întrebat ce se întâmplă dacă acesta nu îi face drepatate,iar acesta ii
raspune că Vpdă să-I pupe iapa la coadă.Răzeșul,ajuns la Curtea Domnească,își cere
drepatatea și își dă seama că domnitorul este boierul de la han.Vodă I-a dat drepatate și
comisul s-a așezat în genunchi pentru că era impresionat de atitudinea
domnitorului.Comisul le atrage atenția călătorilor asupra originei nobile a calului său și le
promite o nouă istorisire.
Personajul este caracterizat în mod direct de către narator ca fiind un răzeș