Sunteți pe pagina 1din 3

Zona Proximei Dezvoltari

ZPD luiV igo tski a fost adesea referita ca fiind socio-istorica. In teoria sa, ideea
luiVigo tski este
ca dezvoltarea este interrelationata cu tranzactia sociala si implica de
asemenea faptul ca invatarea
sociala se afla totdeauna inaintea dezvoltarii; de aceea, ipoteza sa de dezvoltare
proxima explica
diferenta de performanta dintre nivelul de dezvoltare actual si cel urmator. In
studiile sale,V igo tski
a avut in vedere metoda rezolvarii problemelor, nu nivelul de performanta.
Vigotski defineste ZPD ca “... distanta dintre nivelul de dezvoltare actual asa
cum este determinat
de rezolvarea independenta de probleme si nivelul dezvoltarii potentiale asa
cum este determinat
prin rezolvare de probleme sub indrumarea adultului sau in colaborare cu colegi
mai capabili”
(Vygotsky, 1978, p. 90). Pe masura ce copilul face progrese, zona devine o arie
a dezvoltarii actuale
inconjurata de o noua zona pentru dezvoltari ulterioare. (De accea invatarea
cooperativa se bazeaza
pe aceasta teorie.)
Vigotski indica, “In joc, un copil se comporta totdeauna dincolo de virsta sa
medie, dincolo de
comportamentul sau cotidian, in joc este ca si cum ar fi putin mai inalt decit el
insusi” (Vygotsky,
1978, p. 102). Copiii lucreaza cu acea zona a proximei dezvoltari; ei isi creeaza
propriile lor
concepte.
Dezvoltarea cognitiva
In timp ceVigo tski si ZPD pot fi “sinonime” in literatura, este important sa
notam teoria lui
Vigotski privind dezvoltarea cognitiva, care a avut o influenta uriasa asupra
formarii teoriei ZPD.
Mai intii,Vigo tski credea ca dezvoltarea cognitiva se limiteaza la o anumita
intindere la orice
virsta data. Apoi, el credea ca dezvoltarea cognitiva completa cere interactiune
sociala.
Conform luiV igo tski (1962, 1978), copiii si adultii elaboreaza situatii dincolo de
intelegerea lor
sociala, astfel participind proactiv spre o situatie data.

Medierea
Medierea prin vorbire, scris si limbaj asista elevii in implicarea lor la mediile
sociale. Internalizarea
acestor instrumente de mediere creste capacitatea individului de a gindi la un
nivel superior. Pentru
a intelege ideile luiV igo tski despre gindire si limbaj, este importanta
intelegerea distinctiei pe care
el o face intre dezvoltarea naturala si cea culturala. Dezvoltarea culturala se
cladeste pe dezvoltarea
naturala, genetica, pe masura ce individul foloseste instrumente culturale si
simboluri precum
vorbirea si scrisul. Este credinta luiVigo tski ca gindirea nu poate exista fara
limbaj. Noi folosit
cuvinte in construirea sociala a intelegerii noastre. In termenii luiVigo tski,
aceste “instrumente
psihologice”, vorbirea si actiunea, le permit oamenilor sa-si modeleze propriile
actiuni si pe ale
altora (Shotter, 1995).
Vigotsky si Constructivismul
Pentru a realiza importanta luiV igo tski la perspectiva constructivista, trebuie sa
intelegem accentul
pe care il puneVigo tski pe contextul social in invatare, si mai departe sa
intelegem faptul ca el
gaseste limbajul, gindirea si cultura inseparabile. Teoriile luiVig o tsk i asupra
invatarii si dezvoltarii
pot fi grupate in patru idei majore fiecare interconectata si construita pe
cealalta:
1. Copiii construiesc cunoasterea.V igo tski credea ca invatarea este mai mult
decit reflectare.
El a subscris la situatia activa de invatare in care copiii construiesc cunostinte,
creind
reprezentari individuale.
2. Invatarea poate conduce – se poate situa inaintea dezvoltarii.Vigo tski credea
ca invatarea
solicita precerinte. ZPD este definita deVigo tski ca zona dintre nivelul
performantei
independente si nivelul performantei asistate.
3. Dezvoltarea nu poate fi separata de contextul sau social. In timp ceVigo tski
credea ca
instruirea culturala influenteaza invatarea umana, el credea de asemenea ca
ZPD se schimba
pe masura ce invidul este capabil sa invete concepte si abilitati mai complexe.
Mai mult, el
sustinea ca instruirea cea mai eficienta vizeaza nivelul zonal superior. (Putem
interpreta ca
el vrea sa spuna ca ZPD este un spatiu care se misca odata cu fiecare noua
deprindere
complexa. Zona nu este nici inalta nici joasa, este spatiul dintre dezvoltarea
actuala si
eventuala – zona in care profesorii si colegii capabili au o influenta).
4. Limbajul joaca un rol central in dezvoltarea mentala. Conform luiV igo tski,
limbajul este
un mecanism pentru gindire. Prin cultura individului si mostenirea imaginilor
culturale,
limbajul este mijlocul de exprimare a ceea ce este invatat si inteles.V igo tski
credea ca prin
limbaj zona se extinde si indivizii se pot misca spre un sir de noi cunostinte
exprimate in
cadrul standardelor societale si de mediu deja cunoscute.
Ce implicatii au acestea pentru instruire?
Profesorul nu ar trebui doar sa simplifice continututl pentru a-l face mai usor
pentru cel ce invata, ci
in schimb, sa faciliteze si sa incurajeze elevul sa-si extinda cunoasterea dincolo
de cele curente si
comune, spre necunoscut; sa incurajeze un nivel superior de intelegere.
(Instruirea este furnizare de
informatii; invatarea este crearea de cunostere, iar numai cel ce invata poate
face aceasta).
Cum se aplica acestea la tehnologie?
Accelerarea tehnologiei informaticii si a aplicatiior sale incurajeaza profesorii sa
caute moduri in
care procesul de invatare dintre utilizator si calculator sa fie productiv si sa
promoveze invatarea
permanenta. Pentru multi profesori, perspectiva constructivista asista o astfel
de invatare.
Constructivismul defineste invatarea drept procesul de construire a sensului
experientelor noastre
(Candy, 1991). In timp ceVigo tski spune ca experienta individuala este parte a
intelegerii unei
3
persoane, el accentueaza de asemenea ca mediul social ajuta la modelarea
acelei intelegeri
(Bonham, Cifuentes, Murphy, 1997). De aceea, se pune intrebarea cum putem
sa ne asiguram ca
indivizii construiesc sensuri din mediul social si in consecinta, isi modeleaza
intelegerea intr-o lume
tot mai tehnologizata?
Invatarea colaborativa poate fi un raspuns.Vigo tski sugereaza ca zona
achizitionarii unui nivel
superior de gindire si invatare creste cind persoana indeplineste sarcini
provocatoare cu sprijin din
partea celorlalti. Activitatile de grup si mediile de rezolvare de probleme
provoaca elevul si ii ofera
legaturi intre efort si rezultat (Wilson, Teslow, Taylor, 1997). Medierea prin
comunitatea emergenta
a WorldWideWeb-ului ofera noi legaturi si deschide o lume a activitatilor de grup
si mediilor in
care elevii pot interactiona. Astfel de tehnologii precum video-conferintele, e-
mail-ul si BBS-ul
ofera noi patternuri de mediere, adica noi limbaje. “Aceasta perspectiva largita
privind patrunderea
in ZPD pare sa fie solidara cu accentul pus deVigo tski pe interactiunea om-
unealta” (Wilson,
Teslow, Taylor, 1993). Collins (1991) accentueaza mai departe rolul pe care il
poate juca tehnologia
in crearea mediilor de invatare si sprijinirea performantei cu intentia angajarii
elevului in activitati
care incurajeaza dezvoltarea si imbogatesc invatarea.
Pe scurt, noile tehnologii ofera profesorilor si elevilor deopotriva noi forme de
mediere, noi
oportunitati de interactiuni sociale si cel mai important, noi ocazii de dezvoltare.
Acestea, impreuna,
sporesc dezvoltarea cognitiva, creind noi moduri de acces in ZPD.