Sunteți pe pagina 1din 23

EMIL STRĂINU

COORDONATORUL „THE ALIEN HUNTER GROUP” – ROMÂNIA

MANUALUL SECRET
Rase inteligente extraterestre
Manipularea
Proiectul Philadelphia / Montauk

CEKPET
Gen. Bg. (rez.) dr. EMIL STRĂINU
Coordonatorul „The Alien Hunter Group“ – România

MANUALUL
SECRET
rase inteligente extraterestre
manipularea
proiectul philadelphia / Montauk

București, 2020
Avertisment

A cest document nu este creaţia mea. În calitate de


cercetător - ufolog la Asociația pentru Studiul
Fenomenelor Aerospațiale Neidentificate (ASFAN),
l-am prelucrat dintr-un număr foarte mare de vari-
ante  – nouăsprezece în total  – fiecare cuprinzând un
număr variabil de file  – între 120 și 300  – și pe care
l-am sintetizat și vi l-am adus la cunoștinţă pentru ine-
ditul și exotismul său.
Despre acest document, intitulat KGB – Manualul
secret al contactelor cu rasele inteligente extraterestre, am
aflat prima dată în anul 2000, când am participat la
Congresul privind Fenomenul OZN și Civilizaţiile
extraterestre, manifestare care a avut loc în Republica
San Marino și la care fusesem invitat împreună cu
Președintele ASFAN, scriitorul Ion Hobana.
Din motive personale, scriitorul Ion Hobana nu a
mai putut participa.

7
EMIL STRĂINU

La vremea respectivă fiind militar activ cu gradul de


colonel și consilier al Parlamentului României pe pro-
bleme de ameninţări asimetrice și nonconvenţionale, am
cerut aprobarea pentru participarea la această manifesta-
re știinţifică șefului meu direct, generalul dr. Constantin
Tucan, care a prezentat favorabil raportul meu directoru-
lul SPP, general dr. Neculai Stoina, o persoană foarte des-
chisă la nou, care mi-a acordat permisiunea cu condiția
ca participarea mea la conferință să fie cât mai discretă și
să nu atragă atenția presei.
Am respectat ordinul întocmai până astăzi, când pot
întrerupe tăcerea deoarece au trecut douăzeci de ani de
atunci – perioadă suficientă pentru a ieși din zona sen-
sibilă și a putea face publice o parte din aceste lucruri;
de asemenea, sunt de o bună bucată de vreme militar
în rezervă, iar evenimentele pe care vi le împărtășesc în
continuare reprezintă o parte specială a biografiei mele.
Am fost foarte bucuros că am primit aprobarea să
folosesc pașaportul de serviciu și unele facilităţi acor-
date de Ministerul de Externe și Atașatura Militară,
autorități care știau de deplasarea mea și pe care le
puteam contacta în caz de nevoie.
Președintele Camerei Deputaţilor de la acea vreme,
Ion Diaconescu, mi-a dat o împuternicire din partea
instituţiei pe care o reprezenta, ca să o folosesesc la
nevoie. Am suportat personal toate cheltuielile lega-
te de această deplasare, care se făcea în nume propriu,
în calitate de membru fondator al ASFAN și consilier
pentru probleme de radiolocație. La întoarcere, urma să
fac un raport de activitate către conducerea SPP și să
am o întrevedere cu Președintele Camerei Deputaţilor,

8
Manualul secret

care s-a arătat foarte interesat de această reuniune, unde


veneau savanţi din toată lumea.
Ion Diaconescu își manifestase interesul față de
ceea ce se petrece în spațiul ceresc încă din anul 1999,
când, cu sprijinul prof. dr. Harald Alexandrescu de la
Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”,
organizasem și facilitasem, pentru demnitarii interesaţi,
observarea eclipsei totale de soare din 11 august 1999
cu instrumente astronomice adecvate, montate pe zona
cea mai înaltă a acoperișului Palatului Parlamentului.
Înainte de plecare, mi s-a făcut un instructaj pe
linie contrainformativă de către organul specializat al
instituţiei, ocazie cu care, spre surprinderea mea, mi s-a
confirmat convingerea că
toate aşa-zisele asociaţii şi organizaţii apărute în
România după 1990 care se ocupau cu studiul feno-
menului OZN erau sucursale sau controlate de servi-
ciile secrete, care aveau agenţi de influenţă infiltraţi
în ele. Am fost foarte mâhnit să constat că acesta
era şi cazul Asociaţiei pentru Studiul Fenomenelor
Aerospaţiale Neidentificate!

Cam acestea erau premisele din momentul în care


am plecat la evenimentul unde urma să aflu de existența
documentului KGB pe care vi-l supun atenţiei, dragi
cititori.
În anul 2000, documentul circula sub mai multe
variante – șase la număr – apărute, conform datării,
între 1951 și 1999. Aceste variante erau în limbile rusă,
engleză, franceză, spaniolă, italiană și... japoneză.

9
EMIL STRĂINU

Varianta cea mai consistentă, dar și cea mai puţin


credibilă, era cea în limba engleză, apărută în 1999.
După cunoștinţele mele, aceasta a fost retipărită și
actualizată ultima dată în 2017, de către foști membri ai
MUFON din Canada. (Eu am folosit-o pentru a extra-
ge din ea câteva informații care nu erau consemnate în
variantele anterioare.)
După această manifestare știinţifică am mai întâl-
nit numeroase variante ale manualului secret al KGB cu
prilejul unor reuniuni cu tematică OZN, cele mai multe
și mai variate dintre ele circulând în spaţiul anglo-saxon,
preponderent în SUA. De asemenea, multe provin din
Australia pe filiera grupului OZN din cadrul Trustului
NEXUS sau pe filieră franceză, de la GEPAN/SEPRA.
În această carte veţi găsi o variantă de mijloc, o sinte-
ză a Manualului secret fără exagerări și fabulații în genul
literaturii science-fiction și fantasy. Vă prezint încercarea
mea de a descoperi cât adevăr se ascunde în acest așa-
zis manual KGB, pe deasupra și așa-zis secret...
Ideea de bază este că nu iese niciodată fum fără foc...
Dacă până în perioada 2010-2015 se vorbea despre
existența unui număr de 12-17 rase extraterestre care au
stabilit contacte cu oamenii – rețineți, sub 20! –, după
anul 2018 organizaţiile naţionale și internaţionale ufo-
logice și specialiștii în exobiologie vorbesc de existența
a peste 170 sau chiar undeva imediat sub 200  de rase
extraterestre!!!
Lucrarea de față are un caracter pur informativ și
reflectă tendinţa ancestrală umană de a dovedi că nu
suntem singuri în Univers.

10
Manualul secret

După părerea mea, trebuie să ne reamintim și ce a


spus un mare agent sovietic care a dezertat în SUA și
care, în timpul interogatoriului colegilor de la CIA, a
afirmat că se săturase să fabrice OZN-uri, extratereştri şi
dovezi despre existenţa lor şi despre contactele lor cu ome-
nirea. E demn de reţinut punctul de vedere de mai sus,
urmând ca fiecare cititor să judece și să aprecieze singur
veridicitatea conținutului acestui Manual secret...
Și dacă tot v-am introdus în atmosfera anului 2000,
mai doresc să punctez faptul că la granița dintre mile-
nii ufologia românească era cunoscută pe plan interna-
ţional prin scrierile lui Ion Hobana și ale lui György
Mandics, iar în domeniul paleoastronauticii, prin căr-
ţile lui Victor Kernbach.
Mai existau și alţi câţiva autori, care însă nu au
depășit stadiul de popularizatori ai fenomenului ufo-
logic și paleoastronautic din ţară sau străinătate, unii
dintre ei scriind sau semnând lucrări în domeniul OZN
la ordinul structurii specializate a DSS. (Până în anul
1990, producţia editorială românească în domeniul ufo-
logic era controlată și avizată de o structură ce aparţinea
Departamentului Securităţii Statului, care și suprave-
ghea toate activităţile cu caracter ufologic din țară.)
În România funcţionează și activează în mod
constant sau efemer grupurile de cercetare ufologică
RUFOR, RUFON, ASFAN și Centrul de Cercetări
Psihotronice și Ufologice.

Gen. Bg. (rez.) dr. Emil Străinu


Coordonatorul „The Alien Hunter
Group – România“
Rase de extratereștri

2017

Aceasta este o rasă care a contactat oamenii o singură


dată, în URSS, în 1935. Este interesant că acești extra-
tereștri vorbeau un dialect slav.
Ei au lăsat un mesaj scris, conținând zece propoziții.
Din datele pe care le avem în prezent, știm că nouă
din cele zece propoziții au dispărut, singura însemnare
rămasă fiind „2017-2022”, de unde și numele dat rasei.
Extratereștrii veneau din galaxia UDFJ-39546284.
Distanța de la Pământ la acea galaxie este de 13,3 mili-
arde de ani lumină.
Ei au călătorit prin folosirea a ceea ce alte rase de
extratereștri au numit „gaură de vierme”, care le-a per-
mis să „curbeze spațiul”.
Rapoartele afirmă că aceștia erau înalți, blonzi, cu
părul lung și miroseau a flori. Nu există fotografii cu ei.

21
Manualul secret

Akart

Ei vin din Constelația Sextans, situată în apropierea


Ecuatorului ceresc. Ea a fost descoperită în 1687 de
astronomul Johannes Hevelius, care i-a dat numele
latin al instrumentului pe care îl folosea cu precădere
(sextantul).
În 1996, una din navele acestor extratereștri s-a
prăbușit în vecinătatea
orașului Varginha, din
Brazilia.
După ce Statele
Unite ale Americii
au plătit 2 miliarde
de dolari guvernului
brazilian, doi din-
tre ocupanții acestei nave au fost predați în custodia
americanilor.
Akart au cele mai rapide nave dintre cele folosite de
rasele cunoscute de extratereștri.
Au fost văzuți ultima oară în februarie 2002, tot
lângă orașul Varginha.

Alcohbata

Se presupune că au peste 5 000 de nave și că au coloni-


zat peste 100 de planete. Celelalte rase de extratereștri
îi consideră un neam de paraziți.

25
EMIL STRĂINU

Răpirea de ființe umane


este o operațiune des întâlnită
printre extratereștrii Alcohbata
și continuă și în zilele noastre.
Nu se cunoaște cu exactita-
te scopul acestor răpiri.
Extratereștrilor din această
rasă nu le place să interacționeze
cu alte rase de extratereștri.
Vin din Constelația Perseus
și sunt extrem de agresivi. Sunt
suspectați de a fi provocat câteva
prăbușiri de avioane.
Au fost văzuți ultima oară în Canada, în septem-
brie 2001.

Allmahuluk-Strat-163

Sunt o rasă destul de puțin cunoscută. Au fost implicați


în conflicte cu reptilienii de pe planeta noastră. După
ce au fost înfrânți în
bătălia purtată împo-
triva acestora pe teri-
toriul Indiei, au fost
forțați să părăsească
Pământul timp de
200 de ani.

26
Manualul secret

Este Brookhaven responsabil pentru


deformarea timpului și pentru alte anomalii
de acest tip?

Se pare că pe Long Island s-au petrecut mai multe


experimente ciudate, dintre care unele în vecinătatea
laboratorului Brookhaven. Există câteva persoane care
afirmă că acolo există portaluri spre alte universuri, că
se produc deformări ale timpului și alte fenomene deo-
sebite din jurul planetei Pământ.
Au existat zvonuri conform cărora intrarea într-o
clădire din Zona 51 (Nevada) pare a fi un coridor scurt
sau o buclă ce permite ieșirea la Pine Gap (în Australia),
la Brookhaven și la Montauk, acolo fiind portaluri
dimensionale.
În ultimii ani au fost dezvăluite mai multe dovezi
care arată că în clădirile subterane de la Montauk se
desfășoară experimente ultrasecrete din domeniul teh-
nologiei interdimensionale, fizicii cuantice, fizicii parti-
culelor, găurilor negre etc.
Mai multe persoane au afirmat că adevăratul pro-
iect HAARP se elaborează în prezent la BNL, care este
situat în centrul insulei Long, la intersecția unei grile a
Pământului.
Se spune că o linie importantă a grilei pleacă spre
est și vest pe toată lungimea Long Island și că Montauk
Point este un punct energetic (energie naturală a
Pământului) deosebit de puternic. Prin el se realizea-
ză legătura cu Mên-an-Tol, din peninsula Cornwall,
Marea Britanie. Mên-an-Tol este locul preferat al

241
EMIL STRĂINU

sataniștilor și al vrăjitorilor care practică magie neagră.


De acest loc este legat și numele lui Aleister Crowley,
despre care se spune că ar fi fost cel mai rău om care a
trăit vreodată pe acest Pământ.
Desigur, poveștile abundă, dar există și câteva dovezi
ce sugerează că unele dintre activitățile desfășurate la
Montauk au dat greș lamentabil și că ar fi fost bine să
nu fi avut loc. Printre ele se vehiculează răpirea copiilor
de pe stradă cu scopul abandonării lor în cadrul unor
călătorii în timp și pentru a deveni subiecți ai tehnicilor
de control al minții.
Se ridică o întrebare: oare s-au descoperit sute de
schelete în clădirea subterană, de a fost nevoie de tone de
beton, la scurtă vreme după 1983, pentru astuparea des-
chiderilor, porților și ușilor care permiteau accesul acolo?
Scopul sigilării clădirii era acela de a ascunde dovezile?
Se cunoaște faptul că la începutul anilor 1970,
grupul Montauk a devenit interesat de programarea
copiilor cu scopul de a-i integra în societate ca „per-
soane adormite”, dar care la maturitate să lucreze ca
profesioniști bine educați – avocați, magistrați, doctori,
politicieni, ofițeri superiori etc.
Când Guvernul Secret va avea nevoie de ei, aceştia
vor putea fi activaţi fie pe cale psihotronică, fie prin
hipnoză sau doar printr-o simplă comandă verbală.
Dar de unde provin aceste tehnologii foarte avansate
pentru nivelul actual al evoluției omenirii?
Tesla a afirmat întotdeauna că se afla în contact cu
extratereștrii. De asemenea, și despre naziști s-a spus că
ar fi lucrat cu extratereștrii.

242
Manualul secret

Există o idee ciudată care circulă printre ufologi și


care sugerează că deschiderea din 1983 a portalului a
facilitat invazia a unei nave reptiliene pe Pământ, idee
care pare verosimilă!

Intervine dr. Wilhelm Reich

La sfârșitul anilor 1940, statul american a dema-


rat un proiect de control al vremii cu numele de cod
Phoenix. Informațiile și tehnologia care au stat la baza
acestui proiect au venit de la Wilhelm Reich, un savant
austriac care a studiat cu Freud și Carl Jung.
Preston Nichols ca vorbit despre studiile efectu-
ate de Reich care în prezent nu mai sunt disponibi-
le, fiind pierdute pentru totdeauna din cauză că FDA
(Administrația pentru Alimentație și Medicamente)
i-a ars toate însemnările și i-a distrus laboratorul. Și
când te gândești că i-au blamat pe naziști fiindcă au ars
cărți în piața publică!
Reich este cunoscut în lumea științifică pentru des-
coperirea forței vieții, numită energie orgonică, o energie
complet diferită de cea obișnuită, electromagnetică. El
a demonstrat în laboratorul său existența acestei energii
a vieții.
Când a anunțat că poate, cu ajutorul energiei cos-
mice, să vindece cancerul, FDA nu a putut accepta acest
lucru și a trecut la distrugerea autorului și a realizărilor
sale.

243
Manualul secret

Cercetări în domeniul armelor psihotronice

Numele unui bărbat a fost sinonim cu domeniul dez-


voltării armelor nonletale.
Colonelul John Alexander a devenit primul om
cunoscut publicului care în decembrie 1980 a scris un
articol în Military Review numit „Noul câmp de luptă
mintal”, în care descrie clar natura letală a multora din-
tre așa-numitele arme nonletale care sunt dezvoltate în
prezent pentru controlul populației civile.
Alexander nota:
„Psihotronica poate fi descrisă ca interacţiunea
omului cu materia. Posibilitatea folosirii acesteia ca
armament a fost explorată de mai mulţi ani. Ca să
fiu mai clar: există sisteme de arme care operează
asupra puterii minţii şi a căror capacitate letală a
fost deja demonstrată.”
Alexander a descris evoluția armelor psihotronice
din Uniunea Sovietică astfel:
„Pot fi realizate de la distanţă inducerea bolilor
sau moartea fără motiv aparent.”
„Armele psihotronice sunt arme fără zgomot şi
foarte dificil de detectat. De aceea, folosirea acestui
tip de arme este lipsită complet de riscuri pentru
operator.”
Sovieticii cunosc de foarte mult timp cum să utili-
zeze armele electromagnetice pentru controlul minții
populației, cu predilecție îndreptate împotriva dizi-
denților și a celor care provoacă tulburări.

295
EMIL STRĂINU

În acest fel au dispărut fără urmă sau inexplicabil


numeroși activiști și jurnaliști de investigație, unii cu
forme rare de cancer.
Dar care este nivelul atins astăzi de aceste arme
psihotronice?

Controlul comportamentului

Președintele Lyndon Johnson l-a avut drept consilier


științific pe Gordon McDonald. Acesta din urmă a scris
în 1968 o carte, Doar dacă vine pacea, care reprezintă o
predicție științifică a noilor arme.
McDonald a descris cum schimbările efectuate
de om în ionosfera Pământului pot fi utilizate pen-
tru controlul comportamentului maselor. El a spus că
undele electromagnetice de joasă frecvență pot ataca
creierul (care funcționează tot cu acest tip de unde).
În acest sens a declarat că: „Perturbarea mediului
printr-un război geofizic poate produce schimbări ale
tiparelor comportamentale.”

Controlul vremii ca armă

În cartea sa Between Two Ages: America's Role in the


Technetronic Era, apărută în 1970, Zbigniew Brzezinski,
un strateg al complexului militar-industrial, a descris
controlul vremii ca pe o nouă armă cu potențial de ele-
ment-cheie al strategiei viitoare de război.

296
Manualul secret

El a afirmat:
„Progresele tehnologice vor pune la dispoziţia
liderilor statelor principale o varietate de metode
de a realiza un război secret despre a cărui existenţă
va fi informat doar un mic număr de persoane,
majoritatea din forţele de securitate.”

Brzezinski a prezis tipurile exacte de arme psihotro-


nice electromagnetice pe care administrația americană
le dezvoltă în prezent pentru controlul comportamen-
tului masei cetățenilor.
El a mai declarat:
„Este posibil şi tentant să exploatezi, în scopuri
strategice şi politice, roadele cercetărilor asupra
creierului şi comportamentului uman…
Bine programate în timp, loviturile electronice
stimulate artificial ar putea conduce la un tipar de
oscilaţii ce va produce niveluri de energie relativ
mari în anumite regiuni ale Pământului… Astfel, se
va putea dezvolta un sistem care va avea un impact
serios asupra performanţelor creierului ale unei
populaţii mari, din regiuni selectate, pe perioade
extinse.”
Index

Afim: 22 Camp Hero: 185-197, 209, 219, 215-


AIL: 135, 277-278 225, 255, 261, 281, 282
Ainanna: 23 Canada: 10, 26, 45, 177, 294
Airk: 23-24 Caraveldi: 30-31
Akart: 25, 78 Cayce, Edgar: 75
Alcohbata: 25 Ceremhovo: 103-124
Al-Gruualix: 27-28 China: 39, 40, 42, 71, 90, 101
Allen, Carl: 138, 139, 172 Chulkae: 89
Allgruulk: 28 Churchill,Winston: 75
Allmahuluk-Strat-163: 26-27 CIA: 6, 11, 83, 105, 108-115, 118,
Anunnaki: 29-30, 32, 45, 66, 67, 93, 124, 200, 207, 259, 261, 272, 293, 308
97, 205 Consiliul celor Cinci: 31-34, 36, 48,
APIS: 78, 80, 81, 83, 89, 90 79, 87, 91, 98
ASFAN: 7, 8, 11 Corum, James: 180-182
Crowley, Aleister: 216-217, 242
B-1 Stealth: 215, 273
Berlitz, Charles: 139, 170, 174, 175, Danemarca: 59
178, 180 Dorsay: 34-35
Bielek, Alfred: 130-132, 133, 135,136,
137, 143, 145, 155, 164, 166,168, Einstein, Albert: 139-141, 144, 168,
172, 175- 176, 197, 219 257
BNL: 229-241, 263, 266 Eisenhower, Dwight: 33, 114,
Brookhaven: 229-241, 264 Elffaf: 35
Brown, Towsend: 139-140, 148 Ellina: 35-36
Bulgaria: 46, 78 El-Manouk: 36-37, 87-88
Energie orgonică: 243-248
Calspan: 293-294
Cameron, Duncan: 130, 136-137, FBI: 75, 83, 115,
197, 198, 200, 211, 214, 216, 219 FDA: 243

313
HAARP: 188, 225, 241, 250, 265-269 Oberth, Hermann: 75
Hav-Hannuae-Kondras: 38-39 Orsic, Maria: 31, 74
Hitler, Adolf: 31, 74, 94, 279
Pérez de Cuéllar, Javier: 71
Indugutk: 39-40, 85 Pleiadieni: 53-54, 87-88
Invizibilii: 40-41 Proiectul Phoenix: 155-157, 171,173,
174, 194, 208, 209, 233, 240
Jefox: 71 Proiectul Rainbow: 131, 144, 145, 164,
Jessup, Morris: 138, 139, 172 171, 172, 194
Jighantik: 42, 81 Purit Av-Illumu: 54-55
Puxhity: 55
Kale-Nia: 42-43
Kapustin Yar: 5, 78 Rak: 56
Kennedy jr., John F.: 240 Ramay: 56-57
Kennedy, John F.: 41, 95, 113, 114 Rasputin, Grigori: 73
KGB: 5-10, 94, 107-108, 112, 115-124 Război Rece: 117
Killimat-Arr: 44-45 Reich, Wilhelm: 243-250
Killy-Tokurt: 43-44 Reptilieni: 26, 27, 29, 49, 57-59, 67,
Kremlin: 115, 116, 123, 124 79, 84-88, 93
Kurs: 45 România: 9, 11, 23, 38, 46
Kyllimir-Auk: 46
SETKA: 5, 15
Lang: 46-47 Smad: 59
Langley: 109, 111, 114 SMERS: 6, 15, 18, 19
Long Island: 129, 132, 135, 137, 155, Solipsi Rai: 29, 33, 60, 66, 83
176, 185, 189, 194, 199, 208, 210, 224, Strom: 61
229, 234, 236, 241, 258, 265, 266, 280 SUA: 5, 10, 11, 31, 34, 42, 44, 45, 75,
78, 80, 82-83, 101, 113, 131, 163, 164,
Magell: 47-48 175, 194, 229, 243, 267, 279, 288, 300
Maitre: 42, 46, 48-49, 50, 60, 65-66, Swerdlow, Stewart: 130, 132-134
79, 84, 87, 88, 90-94
Marconi, Guglielmo: 73, 74 Tanzany: 62,
Marte: 23, 72, 92, 188, 190, 214-215 Tarice: 62-63
Matrax: 49, 80 Tengri-tengri: 63-64, 86-88
Mazarek: 50, 79 Tesla, Nikola: 143, 145-147, 150-151
Montauk: 127-297 181, 198, 242, 257, 258, 260, 271
Moore, William: 139-140, 170, 174- Triunghiul Bermudelor: 45, 59, 80, 81
175, 177, 180 Tunguska, incidentul: 87-88
Moovianthan-Kayphik: 51-52
MUFON: 5, 10, 234 URSS: 5-6, 15, 21, 65, 72, 78, 79, 90,
Mythilae: 52, 85 113, 115-116
Uspenski, Piotr: 168
Negumak: 53 USS Eldridge: 131, 136-138, 141, 142,
New Mexico: 83, 163, 249, 258, 294 149, 156-160, 166, 167, 179, 194,
Nichols, Preston: 130, 134, 135-136, 197, 213
210, 211, 219, 243, 259, 263, 277, 278
Nixon, Richard: 33, 113 von Neumann, John: 144, 147, 148-
NSA: 83, 108, 112, 115, 200, 211, 261 157, 163-175, 197, 207, 208, 257, 260

314
Cuprins

Notă / 5
Avertisment / 7

Partea întâi
Manualul secret. Rasele extraterestre

Direcția S/SETKA – KGB / 15


Rase de extratereștri / 21
2017 / 21 ■ Afim / 22 ■ Ainanna / 23 ■ Airk / 23 ■ Akart / 25 ■ Alcohbata / 25 ■
Allmahuluk-Strat-163 / 26 ■ Al-Gruualix / 27 ■ Allgruulk / 28 ■ Anunnaki / 29 ■
Caraveldi / 30 ■ Consiliul celor Cinci / 31 ■ Dorsay / 34 ■ Elffaf / 35 ■ Ellina / 35 ■
El-Manouk / 36 ■ Graysli / 37 ■ Hav-Hannuae-Kondras / 38 ■ Indugutk / 39 ■
Invizibilii /40 ■ Jefox / 41 ■ Jighantik / 42 ■ Kale-Nia / 42 ■ Killy-Tokurt / 43 ■
Killimat-Arr/ 44 ■ Kurs / 45 ■ Kyllimir-Auk / 46 ■ Lang / 46 ■ Magell / 47 ■
Maitre / 48 ■ Matrax / 49 ■ Mazarek / 50 ■ Mesagerii / 50 ■ Moovianthan-
Kayphik / 51 ■ Mythilae / 52 ■ Negumak / 53 ■ Pleiadienii / 53 ■ Purit Av-
Illumu / 54 ■ Puxhity / 55 ■ Rak / 56 ■ Ramay / 56 ■ Reptilienii / 57 ■
Smad / 59 ■ Solipsi Rai / 60 ■ Strom /61 ■ Tanzany / 62 ■ Tarice / 62 ■ Tengri-
tengri / 63 ■ Tisar-3 / 64 ■ X-1Z / 65 ■ X5-Tykut / 65 ■ Zeta-Reticulai / 66

Partea a doua
Cunoștințe despre civilizațiile extraterestre
(Spicuiri din Manualul secret)

Dosarele extratereștrilor / 71
Secretele planetei Marte și ale Lunii / 72
Extratereștrii și religia pe Pământ / 72
Extratereștrii și URSS / 72

315
Prăbușirea unui OZN în Italia / 73
Cercetarea pe tema OZN în perioada interbelică / 74
Bătălii aeriene ale extratereștrilor / 76
Navele extratereștrilor / 77
Rase extraterestre pe Pământ / 79
Triunghiul Bermudelor / 80
Prăbușirea unui OZN la Roswell / 83
Website-uri despre OZN-uri și extratereștri / 83
Zona 51 / 84
Extratereștrii și Luna / 85
Ziua în care oamenii au omorât reptilieni / 85
Incidentul Tunguska / 87
Chulkae / 89
Mesaje de la rase de extratereștri / 89
Actualizări ale Manualului KGB / 94
Ea – mesajul / 95
Informare cu privire la investigațiile rusești asupra OZN-urilor / 100
Confruntarea dintre extratereștri și forțele militare sovietice / 103
Ediția 26: un contact violent cu extratereștrii în Rusia, în 1985 / 112
Lexicon / 112 ■ Grupuri de contraspionaj / 113 ■ Langley / 114 ■
KGB-ul din URSS / 115 ■ Organizarea KGB-ului / 116
Ediția 26A – versiunea KGB a întâlnirii violente cu extratereștrii din 1985 / 118
Avertisment final / 125

Partea a treia
Manipularea: Experimentul Philadelphia – Montauk

Proiectul Montauk / 129


Cei patru martori principali / 130
Alfred Bielek / 130 ■ Stewart Swerdlow / 132 ■
Preston Nichols /135 ■ Duncan Cameron / 136
Experimentul Philadelphia, pe scurt / 137
Cartea lui Charles Berlitz / 139
O prezentare a evenimentelor / 140
Începutul cercetărilor în domeniul invizibilului / 143
Einstein se implică / 144
Experimentul Philadelphia începe cu Proiectul Rainbow / 144
Experimentul Philadelphia în viziunea lui Al Bielek / 145
Tesla renunță la Experimentul Philadelphia / 147
Dr. John von Neumann preia proiectul / 148
Marina de Război oferă o nouă navă / 149
Generator de referință pentru Timpul Zero / 150
Comutatorul este pornit / 152
Nava devine complet invizibilă / 153
Lovește dezastrul / 154
Totul se termină la Montauk / 155
Încă un test / 158
OZN-ul sfârșește și el la Montauk / 160

316
După încheierea proiectului / 163
OZN prăbușit la Aztec / 164
EBE-1 / 164
Revelații de la un extraterestru / 166
Soluția extraterestră la problema Experimentului Philadelphia / 166
Încuietorile timpului / 167
Cea de-a cincea dimensiune / 168
Studii medicale / 171
Fratele lui Al Bielek /172
Biocâmpuri / 173
Experimentul Philadelphia în viziunea lui Moore și Berlitz / 174
O poveste cu OZN-uri / 177
O privire mai atentă asupra a ceea ce a însemnat Experimentul Philadelphia /178
Explicații alternative / 179
Experimentul Philadelphia examinat de oamenii de știință / 180
Toată lumea s-a mirat / 181

Partea a patra
Proiectul Montauk

Ce este Montauk Point? / 185


Energiile din Turtle Cove / 188
Proiectul Montauk – o continuare a Experimentului Philadelphia / 193
La baza Montauk încep experimentele / 195
Un experiment uluitor de călătorie în timp / 197
Scaunul de la Montauk / 197
Temutul scaun total recall / 203
Controlul minții la Montauk / 207
O fiară uriașă apare / 212
Montauk și călătoriile în spațiu / 214
Paralizarea minții / 215
Aleister Crowley / 216
Înțelegerea realităților multiple este oare cheia? / 217
Și acolo erau extratereștri? / 219
Închiderea bazei Montauk / 220

Partea a cincea
Laboratorul Național Brookhaven

Laboratorul Național Brookhaven / 229


Activitatea din incinta Brookhaven provoacă prăbușiri de OZN-uri / 233
OZN prăbușit în Parcul Southaven / 234
Prăbușiri de avioane de pasageri care pot fi legate de Brookhaven /240
Este Brookhaven responsabil pentru deformarea timpului și
pentru alte anomalii de acest tip? / 241
Intervine dr. Wilhelm Reich / 243
Cum a descoperit Reich energia orgonică / 244

317
Partea a șasea
Aceste experimente sunt legate de proiectele secrete din zilele noastre

Experimentele au continuat / 255


Călătoria în timp și călătoria în alte dimensiuni / 255
Tehnologia fasciculelor de particule / 264
Turnurile GWEN / 266
Cum funcționează tandemul GWEN - HAARP / 269
Bombardierul B-1 Stealth și invizibilitatea dorită în
Experimentul Philadelphia / 273
Stimularea optogenetică a hipocampusului activează amintirea fricii / 274

Partea a șaptea
Montauk. Concluzii

Verificări în Laboratorul de instrumente aeriene (AIL) / 277


Implicarea Guvernului Secret mondial / 279
Este evident „Strict secret” / 281

Partea a opta
Starea curentă a activităților de control al minții

Ne este controlată mintea în prezent? / 285


Un instrument pentru input vizual controlat cronic / 285
Dezvoltări viitoare ale armelor / 287
O componentă-cheie a impunerii păcii / 288
Acum este televizorul tău. Ce urmează? / 289
Telepatia sintetică / 289
McVeigh – candidatul manciurian? / 291
Cercetări în domeniul armelor psihotronice / 295
Controlul comportamentului / 296
Controlul vremii ca armă / 296

Încheiere / 299
Sau este vorba despre extratereștri? / 299
Cine este protejat în fața programelor de control al minții? / 301

Anexa 1: Clasificarea raselor de extratereștri


după gradul de periculozitate pe care-l prezintă față de oameni / 305
Anexa 2: Puțină istorie... / 307
Index / 313
Maria-Nicolle Croitoru și dr. Emil Străinu prezentând prima carte a colecției la 6 Tv.

Viitorul rasei umane nu este în mâinile noastre la acest mo-


ment din timp. Va fi, poate, într-o zi din viitor – într-o zi care
va veni cândva.
Ce putem face noi acum, ca oameni adevărați, este să adu-
năm date și informații despre acești extratereștri, despre obi-
ceiurile lor, să aflăm obiectivele urmărite de civilizaţiile lor.
Apoi să le descoperim slăbiciunile, dar și punctele tari, astfel
încât, atunci când viitorul va deveni responsabilitatea noastră,
să fim pregătiți să luptăm pentru el dacă vom fi nevoiți.
Astăzi însă suntem doar simpli spectatori care privesc o piesă
de teatru…
Dr. Emil Străinu

www.EdituraDarclée.ro

S-ar putea să vă placă și