Sunteți pe pagina 1din 14

Despre auditul energetic si certificatul de performanță

energetică
Auditul energetic al unei clădiri urmarește identificarea principalelor caracteristici
termice și energetice ale construcției și ale instalațiilor aferente acesteia și stabilirea, din
punct de vedere tehnic și economic a soluțiilor de reabilitare sau modernizare termică și
energetică a construcției și a instalațiilor aferente acesteia, pe baza rezultatelor obținute
din activitatea de analiză termică și energetică a clădirii.

Certificatul de performanță energetică al unei clădiri urmarește declararea și afișarea


performanței energetice a clădirii, prezentată într-o formă sintetică unitară, cu detalierea
principalelor caracteristici ale construcției și instalațiilor aferente acesteia, rezultate din
analiza termică și energetică.

Pașii pe care trebuie să ii urmați pentru obținerea unui certificat de performanță energetică
Pasul 1
Realizarea unui contract de prestări servicii între dvs., în calitate de proprietari ai clădirii
și un auditor energetic autorizat.

Contract prestari servicii

Pasul 2
Auditorul face o inspecție tehnică a clădirii, pe teren, pentru a culege informații și pentru
măsurători specifice – durata 30 – 45 minute.

Psul 3

Depunerea dosarului:

Dosarul care se depune va conține acte, dar și răspunsuri la anumite întrebări specifice:

– planul de arhitectură al apartamentului (eventual planul din dosarul de cadastru) și


poziționarea lui în bloc (de colț, parter, ultim etaj, de mijloc, langă un gang, deasupra
unui spațiu comercial etc.);

– număr camere și tip (living/sufragerie, bucătarie, băi, dormitoare, holuri, debarale,


balcoane etc.);
– an construcție bloc;

– adresa (stradă, sector, bloc, scară, etaj, număr de apartament);

– regimul de înalțime al clădirii (Subsol/Demisol+Parter+ n etaje);

– orientare cardinală apartament (N, S, NE etc.);

– poze de fațade ale blocului, eventual terasă și subsol (conducte);

– tip utilități (încălzire centralizată, apă caldă menajeră, iluminat,

ventilație mecanică, climatizare centralizată);

– stare instalații subsol,

– casa scării este încălzită, are pereți exteriori;

– tip tâmplărie apartament (ferestre, uși exterioare) și dimensiuni;

– există contoare apă caldă menajeră?

– stare ghene de ventilare din debarale, bai, bucatarii;

– există robineți termostatici sau repartitoare de costuri?

– structura pereților exteriori (BCA, zidărie caramidă, beton, beton + BCA, panouri
tristrat etc.), grosimea lor și starea lor (tencuială căzută, igrasie, condens);

– tip lămpi de iluminat, putere&numar;

– tip corpuri de încălzire (calorifere) și vechimea lor;

– înălțime nivel;

– stare și vechime coloane de alimentare cu agent termic pentru încălzire;

– starea terasei;

– există contor general de încălzire/apă caldă?

Pasul 4

Pasul 4
Auditorul va determina prin calcul consumurile de energie aferente sistemelor de
instalații din clădire (încălzire, apă caldă menajeră, iluminat, climatizare și ventilare)
astfel încât să se poată încadra clădirea într-una din clasele de eficiență energetică de
la clasa A (foarte eficient energetic) la clasa G (foarte puțin eficient energetic).

Despre audit şi certificat


 
Auditul energetic al unei clădiri urmarește identificarea principalelor caracteristici termice și
energetice ale construcției și ale instalațiilor aferente acesteia și stabilirea, din punct de vedere
tehnic și economic a soluțiilor de reabilitare sau modernizare termică și energetică a construcției și a
instalațiilor aferente acesteia, pe baza rezultatelor obținute din activitatea de analiză termică și
energetică a clădirii.
Certificatul de performanță energetică al unei clădiri urmarește declararea și afișarea performanței
energetice a clădirii, prezentată într-o formă sintetică unitară, cu detalierea principalelor caracteristici
ale construcției și instalațiilor aferente acesteia, rezultate din analiza termică și energetică.
IMPORTANT!
Proprietarii sunt obligați să aibă, din 19 iulie, certificatul de performanță energetică a clădirilor atunci
cand vor vinde sau închiria un apartament sau o casă, contractele încheiate în lipsa acestuia putând
fi anulate.
Obligativitatea certificatului energetic a fost introdusă prin Legea 159/2013 pentru modificarea și
completarea Legii 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor. Actul normativ a fost publicat
în 20 mai în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare vineri, 19 iulie.
Potrivit noilor reguli, proprietarul sau administratorul unei clădiri sau unitati de clădire (apartament)
este obligat să pună la dispoziția potențialului cumpărator sau chiriaș, anterior perfectării
contractului, o copie a certificatului energetic, astfel încât acesta să ia cunoștință despre performanța
energetică a clădirii.
Totodată, în anunțurile de vânzare sau închiriere, proprietarul ori administratorul clădirii sau
apartamentului va da și informații despre audit şi certificat.
La încheierea contractului de vanzare-cumparare, proprietarul este obligat sa îi dea cumparatorului
certificatul energetic în original.
Contractele de vanzare-cumparare sau inchiriere incheiate in lipsa certificatului energetic sunt
supuse nulitatii relative si pot fi atacate in justitie de catre partiile care au incheiat documentul sau de
catre terti.
De asemenea, la data înregistrării contractului de vânzare-cumpărare, respectiv de închiriere,
proprietarul este obligat să depună la organul fiscal competent o copie a certificatului energetic.
CLĂDIRILE CARE TREBUIE SĂ AIBĂ
CERTIFICAT ENERGETIC
Certificatul de performanță energetică este întocmit pentru clădirile care se construiesc, se vând, se
închiriază sau sunt supuse renovărilor majore.
Documentul este necesar pentru locuințe unifamiliale, blocuri de locuințe, birouri, clădiri ale
instituțiilor de învațământ, spitale, hoteluri și restaurante, săli de sport, clădiri pentru servicii de
comerț sau alte tipuri de clădiri consumatoare de energie, clădirile aflate în proprietatea sau
administrarea autorităților publice sau a instituțiilor care prestează servicii publice.
Certificatul nu este necesar pentru clădiri și monumente protejate care fie fac parte din zone
construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, deoarece
acestora, dacă li s-ar aplica cerințele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul
exterior.
De asemenea, documentul nu este necesar pentru clădiri folosite ca lacașuri de cult sau pentru alte
activități cu caracter religios, pentru clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la
doi ani, din zone industriale, ateliere și clădiri nerezidențiale din domeniul agricol care necesită un
consum redus de energie, pentru clădiri rezidențiale care sunt destinate a fi utilizate mai puțin de
patru luni pe an, pentru clădiri independente, cu o suprafața utilă mai mica de 50 de metri pătrați.
În certificatul de performanță energetică a clădirii sunt cuprinse date privind consumul de energie al
unei clădiri sau al unei unități de clădire.
Performanța energetică a clădirii se exprimă printr-o notă, de la 20 la 100, care este cu atât mai
mare cu cât clădirea are o eficiență energetică mai ridicată.
Totodată, performanța energetică se exprimă prin încadrarea într-una din cele șapte clase, de la
clasa A caracterizată prin consumul cel mai scăzut de energie, respectiv un consum de pănă la 125
de kWh/mp/an, până la clasa G corespunzătoare celui mai ridicat consum, respectiv de peste 820
kWh/mp/an.
Legea impune și obligativitatea afișării certificatelor la clădirile aflate în proprietatea sau
administrarea autorităților publice ori a instituțiilor care prestează servicii publice, cu o suprafață utila
de peste 500 de metri pătrați. Începând din 9 iulie 2015, obligativitatea se va aplica și clădirilor de
acest tip cu o suprafață utilă de peste 250 de metri pătrați.
Totodată, noua lege impune obligativitatea analizării introducerii sistemelor alternative de energie
din surse regenerabile, atât la construirea clădirilor noi, cat și în cazul renovării majore a clădirilor
existente.
Investitorii și proiectantii vor trebui să ia toate masurile ca, începand din 31 decembrie 2020, clădirile
noi să aibă consum de energie aproape egal cu zero.

PAȘII PE CARE TREBUIE SĂ ÎI URMAȚI


PENTRU OBȚINEREA UNUI CERTIFICAT
DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ
1. Realizarea unui contract de prestări servicii între dvs., în calitate de proprietari ai clădirii și Like
Consulting – printr-un auditor energetic autorizat.
2. Auditorul face o inspecție tehnică a clădirii, pe teren, pentru a culege informații și pentru
măsurători specifice – durata 30 – 45 minute.
3. se depune un dosar, care conține acte dar și răspunsuri la anumite întrebări specifice:
– planul de arhitectură al apartamentului (eventual planul din dosarul de cadastru) și poziționarea lui
în bloc (de colț, parter, ultim etaj, de mijloc, langă un gang, deasupra unui spațiu comercial etc.);
– număr camere și tip (living/sufragerie, bucătarie, băi, dormitoare, holuri, debarale, balcoane etc.);
– an construcție bloc;
– adresa (stradă, sector, bloc, scară, etaj, număr de apartament);
– regimul de înalțime al clădirii (Subsol/Demisol+Parter+ n etaje);
– orientare cardinală apartament (N, S, NE etc.);
– poze de fațade ale blocului, eventual terasă și subsol (conducte);
– tip utilități (încălzire centralizată, apă caldă menajeră, iluminat,
ventilație mecanică, climatizare centralizată);
– stare instalații subsol,
– casa scării este încălzită, are pereți exteriori;
– tip tâmplărie apartament (ferestre, uși exterioare) și dimensiuni;
– există contoare apă caldă menajeră?
– stare ghene de ventilare din debarale, bai, bucatarii;
– există robineți termostatici sau repartitoare de costuri?
– structura pereților exteriori (BCA, zidărie caramidă, beton, beton + BCA, panouri tristrat etc.),
grosimea lor și starea lor (tencuială căzută, igrasie, condens);
– tip lămpi de iluminat, putere&numar;
– tip corpuri de încălzire (calorifere) și vechimea lor;
– înălțime nivel;
– stare și vechime coloane de alimentare cu agent termic pentru încălzire;
– starea terasei;
– există contor general de încălzire/apă caldă?
4. Auditorul va determina prin calcul consumurile de energie aferente sistemelor de instalații din
clădire (încălzire, apă caldă menajeră, iluminat, climatizare și ventilare) astfel încât să se poată
încadra clădirea într-una din clasele de eficiență energetică de la clasa A (foarte eficient energetic)
la clasa G (foarte puțin eficient energetic).

Generator fișă tehnică


Adresa exactă:
Adresa completă a imobilului, dacă nu este înscrisă pe schiţă sau releveu.
Important: informaţiile oferite vor fi utilizate în completarea CPE.

Tipul imobilului:

       

specificati alta valoare:

Specificaţi dacă imobilul este apartament, casă, spaţiu de birou, etc

Scopul elaborarii certificatului energetic:

     

specificati alta valoare:

Daca nu regasiti una din optiuni va rog sa o specificati in paragraful de Alte Detalii

Tip incadrare (doar pentru apartamente):

Apartament de colt

Apartament de mijloc

Apartament amplasat la parter

Apartament amplasat la ultimul etaj

Puteti bifa 2 optiuni sau nici macar una, daca este cazul (exempu: apartament de mijloc si Apartament amplasat la
ultimul etaj). Daca nu regasiti una din optiuni va rog sa o specificati in paragraful de Alte Detalii

Numărul de camere:

                                                   

specificati alta valoare:

Specificaţi numărul de camere ale imobilul


Suprafaţa utilă:

Specificaţi suprafaţa utilă a imobilul, în m.p. (metri pătraţi)

Suprafaţa desfăşurată:

Specificaţi suprafaţa desfăşurată a imobilul, în m.p. (metri pătraţi)

Înălţimea etajului:

Specificaţi înălţimea camerelor, în metri (ex: Pentru Apartamente: 2.50m; Pentru o casa P+1 Etaj:
2.50m parter + 2.00m etaj 1). Înălţimea este calculată de la podea până în tavan.

Regimul de înălţime:

                            

specificati alta valoare:

Pentru blocuri: S+P+4 sau S+P+8, pentru case: P sau P+1

Acoperiş:

    Specificaţi dacă imobilul are sau nu are pod sau terasă

Subsol:

    Specificaţi dacă imobilul are sau nu are subsol

Demisol:

   Specificaţi dacă imobilul are sau nu are demisol

Tipul încălzirii:

            

specificati alta valoare:

Centrală termică (pe gaz, lemne sau electrică), termoficare, Electric, sobe sau alte tipuri, Fără
Încălzire

Existenta sisteme de surse regenerabile in scopul incalzirii.:


Daca DA va rog sa mentionati tipul si numarul acestora. Daca raspunsul este NU
nu specificati nimic. Surse regenerabile in scopul incalzirii spatiilor. (ex. o pompa de caldura tip aer -aer)

Încălzire casa scării:

   Specificaţi dacă imobilul are încălzire pe casa scării

Anul construirii:

Specificaţi anul construirii imobilului

Tipul ferestrelor:

       

specificati alta valoare:

Specificaţi tipul de tâmplărie al ferestrelor (termopan) şi numărul de camere

Pereţi exteriori:

          

specificati alta valoare:

Specificaţi materialul pereţilor exteriori: beton monolit, plăci de beton prefabricat, cărămidă, lemn,
BCA

Izolare termică pereti exteriori:

      

specificati alta valoare:

Specificaţi dacă imobilul este izolat cu polistiren şi grosimea stratului, în cm

Izolare termică Placa Peste Sol/Subsol:

        
specificati alta valoare:

Specificaţi dacă imobilul este izolat cu polistiren şi grosimea stratului, în cm

Izolare termică Placa Peste Ultimul nivel/Pod/Terasa:

        

specificati alta valoare:

Specificaţi dacă imobilul este izolat cu polistiren şi grosimea stratului, în cm

Număr corpuri statice:

                                                                                                    

specificati alta valoare:

Specificaţi numărul de (calorifere, sobe, radiatoare) din imobil

Număr persoane:

                                                   

specificati alta valoare:

Specificaţi numărul de persoane înregistrare la adresa din imobil

Apă caldă:

          

specificati alta valoare:

Specificaţi sursa de apă caldă menajeră: centrală termică, radet, electrică, aparate tip instant, etc

Existenta sisteme de surse regenerabile in scopul producerii ACM.:


Daca DA va rog sa mentionati tipul si numarul acestora. Daca raspunsul este NU
nu specificati nimic. Surse regenerabile in scopul producerii ACM

Existenţa balcoanelor:

  

Tip iluminat:

    

specificati alta valoare:

Debitmetre:

     Debitmetre la nivelul punctelor de consum

Orientare:

         Specificaţi orientare cardinală a uşii de la intrare în imobil

Vecini:

Specificaţi existenţa vecinilor. Valabil doar pentru Apartamente! (ex: Vecin perete
dormitor 1, Vecin perete bucătărie)

Cladire cu Sistem de Climatizare:

   Va rugam sa specificati cu DA sau NU daca cladirea este prevazuta cu sistem de climatizare


organizata. Daca DA va rog sa mentionati tipul si numarul acestora. Daca raspunsul este NU nu specificati nimic.
Atentie - Aerul conditionat nu intra aici.

Cladire cu Sistem de Ventilare mecanica:


   Va rugam sa specificati cu DA sau NU daca cladirea este prevazuta cu sistem de ventilare mecanica
organizata. Daca DA va rog sa mentionati tipul si numarul acestora. Daca raspunsul este NU nu specificati nimic.
Atentie - Aerul conditionat nu intra aici.

Prezenta Spliter/Aer Conditionat:

                     

specificati alta valoare:

Va rog sa mentionati daca exista sau nu in imobil prezenta spliterelor (aer conditionat). Va rugam
daca raspunsul este DA sa mentionati si numarul acestora.

Alte Detalii:

Specificaţi în acest paragraf detaliile suplimentare care nu pot fi completate direct


în fişă de mai sus şi pe care le consideraţi relevante.

Date facturare:

Specificaţi datele de facturare completă: nume complet, CUI/CNP, Serie C.I,


Adresă

Numele şi prenumele persoanei care completeaza Fisa:

Completaţi cu numele şi prenumele dumneavoastră

Telefonul persoanei care completeaza Fisa:

Completaţi cu numărul dumneavoastră de telefon

Beneficiarul (denumirea persoanei juridice/numele şi prenumele persoanei fizice):

Completaţi numele persoanei care deţine imobilul

Data si ora pentru predare:

de specificat data si ora de predare cand a-ti dori sa primiti certificatul de performanta energetica
Data completării fişei:

de specificat data completării fisei in format zz.ll.aaa

Ataşează fişiere:

Dacă doriţi ataşarea documentelor precum releveu, plan parter/etaj sau plan de încadrare. Puteţi ataşa mai multe
fişiere folosind tasta Ctrl.

Trimite
  Resetează

Inspecție termografică și de
termoviziune
 
Inspecţia termică constă în scanarea termică a anvelopei unui:

  imobil
  echipament

  element
  sau a instalației

Raportul se predă în 3 moduri:

Online      în format electronic pe e-mail


Curier rapid      24 de ore
Predare personala la sediului nostru      Şos. Mihai Bravu 62A, Spectrum Business Center, et 1,
birou 1, Bucureşti, sector 2
 

Servicii oferite:

Inspecții termografice la clădiri


Termografie pentru clădiri de birouri, termografie clădiri industriale și agricole, termografie clădiri
rezidențiale.
 
Scanare termoviziune
Necesară pentru instalațiile electrice și termice.
 
Inspecții termografice în infrastructură
Inspecții termografice poduri și inspecții termografice drumuri.

Cum comand
   0754.470.051

   contact@likeconsulting.ro

 
Prețul este fixat în urma unei cereri de oferta care va cuprinde:

 localitatea unde doriți să realizăm inspecția de termografiere


 tipul scanării (clădire, pod, instalație, element)
 tipul de raport livrat: online sau tipărit
 Bănci
 Persoanele fizice
 Experții tehnici care doresc o siguranță cât mai mare în calitatea expertizei realizate.

Acoperire servicii de termografiere:

 Bucureşti, Ilfov
 orice altă localitate din România.

 
Avantajele inspecției termografice:

  Depistarea punților termice din structură


  Descoperirea pierderilor de căldură prin anvelopă
  Identificarea zonelor periculoase la instalațiile termice și electrice
  Descoperirea rapidă a defectelor de execuție
  Identificarea problemelor din instalația de încălzire în pardoseală.

Cine poate beneficia de serviciile noastre:

  Autoritățile publice
  Proprietari de afaceri
  Agenții Imobiliare
  Bănci
  Persoanele fizice
  Experții tehnici care doresc o siguranță cât mai mare în calitatea expertizei realizate.

Cine face inspecția?


Inspecția precum și interpretarea datelor sunt realizate de către un inginer de specialitate certificat
ca operator echipamente de termografie      cod COR 313908.
Echipament de termografiere utilizat de Like Consulting      camera de termoviziune FLIR 40 MSX.
 

Galerie
 

Termografia (termoviziunea)
Termografia (termoviziunea) este știința care se ocupă cu vizualizarea și analiza imaginilor de
natură termică obținute cu ajutorul echipamentelor de scanare în IR, fără contact.
Termoviziunea definește imaginea obținută de camera termică iar termografierea implică în plus și
măsurarea temperaturii.
Termoviziunea se aplică practic oriunde temperatura oferă informații utile prin diagnosticare termică.
Utilitatea termografierii în infrarosu (IR):

 scanarea termografică se poate realiza de la o distanță mare;


 scanarea nu afectează obiectul scanat;
 imaginea obținută în urma scanării este una instantanee;

S-ar putea să vă placă și