Sunteți pe pagina 1din 2

Colegiul Economic, Virgil Madgearu, Galaţi Prof.

Panainte Isabela Alina


Logică şi argumentare
Timp alocat : 36 săptămâni / 1h / săptămână
Clasa : a-IX-a A, B, C, D, E, F,G, H, I, J, K, L, M

Planificare calendaristică anuală la logică şi argumentare şi


comunicare
2010-2011

Perioada De la Până la

Sem I Introducere în Logică, Analiza logică a argumentelor


argumentare şi comunicare Raţionamente

Sem II Analiza logică a argumentelor Argumentare şi contraargumentare


Raţionamente

Nr. Săptămâna
Semestrul Unitatea de învăţare Conţinuturi
ore
S1: 13-17.IX
INTRODUCERE IN  Definirea şi importanţa logicii 1 S2: 20-24.IX
LOGICA  Argumentarea şi structura 1 S3: 27.IX-1.X
ARGUMENTARE SI 1 S4: 4-8.X
argumentării 1
COMUNICARE
 Evaluare
(3 ore)
 Definirea şi clasificarea: S5: 11-15.X
- caracterizare generală 4 S6: 18-22.X
- corectitudine în definire şi S7: 25-29.X
Clasificare S8: 1-5.XI

 Termenii:
S9: 8-12.XI
- caracterizare generală 3 S10: 15-19.XI
(definire, tipuri de termeni)
ANALIZA LOGICA S11: 22-26.XI
Sem. I - raporturi între termeni
A
ARGUMENT S12: 29.XI-3.XII
 Propoziţii: S13: 6-10.XII
ELOR 4
- caracterizare generală S14: 13-17.XII
( 15 de ore) - tipuri de propoziţii categorice şi compuse S15: 20-21.XII
- raporturi între propoziţii

 Raţionamente: 2 S15: 5-7.I


- caracterizare generală S16: 10-14.I
- tipuri de raţionamente
1 S17: 17-21.I
 Evaluare
Lucrări scrise semestriale 2
Recapitulare 2
Total ore semestrul I 18

1
Deductivă: S18: 24-28.I
 argumente/raţionamente imediate cu 2 S19: 7-11.II
propoziţii categorice (conversiunea şi
obversiunea)
S20: 14-18.II
 silogismul (caracterizare generală, 3 S21: 21-25.II
figuri şi moduri silogistice,
S22: 28.II-4.III
verificarea validităţii prin metoda
diagramelor Venn)
TIPURI DE 2 S23: 7-11.III
ARGUMENTARE  argumente/raţionamente cu propoziţii
compuse S24: 14-18.III
(11 ore)
 demonstraţia 2 S25: 21-25.III
S26: 28.III-1.IV
Nedeductivă:
 inducţia completă 1 S27: 4-8.IV
Sem.  inducţia incompletă 1 S28: 11-15.IV
al II-lea
 Evaluare 1 S29: 26-29.IV

 Evaluarea argumentelor 2 S30: 2-6.V


(validitatea argumentelor) S31: 9-13.V

ARGUMENTARE SI  Erori de argumentare 2 S32: 16-20.V


CONTRAARGUMENT S33: 23-27.V
ARE  Argumente şi contraargumente în
(7 de ore) conversaţie, dezbatere, discurs public, 2 S34: 30.V-3.VI
eseu şi în mass-media S35: 6-10.VI

 Evaluare 1 S36: 13-17.VI


Lucrări scrise semestriale 2
Recapitulare finală 2
Total ore semestrul al II-lea 18
Semestrul I: 18 săptămâni x 1 oră =18 ore
Semestrul al II-lea: 18 săptămâni x 1 oră = 18 ore
Manual utilizat: „Logică şi Argumentare ”, manual pentru clasa a IX-a, Editura Corvin, Deva
Competenţe generale:
1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi
explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală
2. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii – problemă, precum şi în
analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare
3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor grupuri
4. Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare
5. Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii

Valori şi atitudini:
• Coerenţă şi rigoare • Dezbatere argumentată şi civilizată
• Gândire critică şi flexibilă • Relaţionare pozitivă cu ceilalţi.
• Independenţă în gândire şi în acţiune