Sunteți pe pagina 1din 4

Securitatea și sănătatea în muncă

Lucrare de laborator nr. 3

Calculul tensiunilor electrice alternative care cauzează efecte negative în


organismul omului
Scopul lucrarii:
- să manifeste capacități creatoare la calcularea tensiunilor electrice alternative;
- să determine la ce tensiuni electrice alternative pot apărea diverse efete negative în
organismul omului;

Materiale folosite:

1. Conspectul lecției „Electrosecuritatea. Primul ajutor în cazul electrocutărilor”.


2. Literatura:
3. Fotescu, Emil. Protecția muncii. – Bălți, 2004. – 202 p.
4. Protecția muncii Mitrea, Ș.S. și al. - București. – 1994. – 102 p.
5.
Notiuni teoretice:

Curеntul electric reprezintă deplasarea dirijată a sarcinilor electrice. Raportul dintre sarcina


totală electrică (a tuturor particulelor) ce trece prin secţiunea transversală a conductorului în
intervalul de timp At către acest interval de timp se numeşte intensitatea curentului electric:
Δq
I=
Δt

l
R=ƥ
S

U
I=
R
Formula reprezintă legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit prin care circulă un curent
continuu.
La unirea în serie a conductoarelor rezistenţa totală electrică R, se determină după formula:
R1=R1+R2+...Rn
La unirea în paralel:

1 1 1 1
= + +…+
R1 R1 R2 Rn
unde: RI,R2 Rn - rezistenţele electrice a conductoarelor.
Alţi fizicieni, G. Joul şi E. Lentz au stabilit că la trecerea unui curent electric cu intensitatea I
printr-un conductor cu rezistenţa R într-un timp At conductorul se încălzeşte iar cantitatea de
căldură degajată se determină din relația: Q=I2RAt
Relația reprezintă legea Joul-Lentz.
Studiind comportarea soluţiilor ce conduc curentul electric fizicianul M.Faraday a stabilit
că soluţia prin care trece un curent electric îşi schimbă componenţa datorită cedării s-au
capturării electronilor de către ioni. Acest fenomen se numeşte electroliză.
În cazul când prin om trece un curent electric acţiunea curentului e analogă cu acţiunea
curentului ce trece prin conductoare solide, lichide. Acţiunile curentului sunt însoţite de degajare
de căldură din corpul omului precum şi de electroliza sângelui ce nu este firesc pentru
funcţionarea normală a organismului; aceste efecte duc la rezultate negative: arsuri de piele,
ruperea
Acţiunile curentului sunt însoţite de degajare de căldură din corpul omului precum şi de
electroliza sângelui ce nu este firesc pentru funcţionarea normală a organismului; aceste efecte
duc la rezultate negative: arsuri de piele, ruperea ţesuturilor musculare, schimbarea compoziţiei
sângelui etc. În afară de acţiunile fizico-chimice curentul electric mai provoacă şi acţiuni
biologice: spasme, mâncărimi, paralizări etc.

Mersul lucrării

1. Am studiat tema „Electrosecuritatea. Primul ajutor în cazul electrocutărilor.


2. Am studiat conținutul tabelei „Caracterul acțiunii curentului electric asupra
organismului omului”.
3. Am determinat tensiunea electrică alternativă care pot provoca tremur puternic al
degetelor.
U= I*R = 0.002*1000 = 2 V
4. Am determinat tensiunea electrică alternativă care pot provoca spasme ale mânilor.
U= I*R = 0.005*1000 = 5 V
5. Am determinat tensiunea electrică alternativă care pot provoca paralizarea completă a
mânilor.
U= I*R = 0.020*1000 = 20V

6. Am determinat tensiunea electrică alternativă care pot provoca paralizarea mânilor.


U= I*R = 0.008*1000 = 8 V
7. Am determinat tensiunea electrică alternativă care pot provoca paralizarea inimii la
acțiunea curentului electric mai mult de 0,1s
U= I*R = 0.3*1000 = 300 V
8. Am elaborat și completat o tabelă în care să figureze: efectele negative care por fi
provocate de curentul electric, tensiunea electrică și intensitatea curentului electric
respective.
Efectele negative Tensiunea electrică (V) Intensitatea curentului
(A)
Provoca tremur puternic 2 0.002
al degetelor
provoca spasme ale 5 0.005
mânilor
provoca paralizarea 20 0.02
completă a mânilor
provoca paralizarea 8 0.008
mânilor
provoca paralizarea 300 0.3
inimii la acțiunea
curentului electric mai
mult de 0,1s