Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învăţământ: Licul Tehnologic „Gheorghe Sincai„ Targu Mures Avizat,

Profilul: Organizatr de conferint, congrese, targuri si expozitii Director

Modul 4: MANAGEMENTUL PROIECTELOR


Nr. de ore/an: 55 Nr.ore/saptamana: 2
Clasa: I PLO
Profesor: SUCEAVA CRISTINA MARIA Avizat,
An scolar: 2020-2021
Programa scolara: Anexa nr. 3 la OMEC nr. 4760/26.07.2006 Şef catedră

PLANIFICRE CALENDARISTICA

Nr. de ore

Saptamana

Obs.
Unitatea de invatare Competente individuale Continuturi

Prezentarea programei 1 S1
Notiuni introductive
Mediul de proiect C1. Participă la identificarea mediului  Participă la elaborarea fazelor proiectului: concepţie, planificare, 7 S1
de proiect. realizare, încheiere, feedback, modificare. S2
 Participă la elaborarea proceselor proiectului : iniţializare, S3
planificare, execuţie, monitorizare, încheiere S4
 Participă la estimarea rezultatelor proiectului: indicatori, S5
standarde de calitate.
Recapitulare 4 S6
Planificare C2. Participă la planificarea  Stabilirea pachetelor de activităţi din cadrul proiectului: studii de 12 S7
proiectului proiectului în limita responsabilităţilor piaţă, analize de nevoi (SWOT), contacte cu furnizorii de servicii S8
de la locul de muncă. şi produse, achiziţii de produse şi servicii in funcţie de specificul S9
proiectului. S10
 Elaborarea proiectului şi obţinerea documentelor specifice în
conformitate cu standardele/ metodologiile în vigoare: planul de
proiect, listă de produse, planul de iniţiere al proiectul
Recapitulare 4 S11
Implementare C3. Implementează proiectul  Lansarea proiectului în baza graficului de derulare. 12 S12
proiectului  Asigurarea încadrării în termenele stabilite în planul de proiect . S13
 Întocmirea documentaţiei de proiect, conform sarcinilor primite S14
în cadrul proiectului: rezultatul/ rezultatele obţinute în urma S15
finalizării proiectului.
 Livrarea serviciului conform cerinţelor specificate în
documentaţia de proiect: raport de sfârşit de etapă, raport de
progres, registru de probleme, recomandări de acţiune
Recapitulare finala 8 S16
S17