Sunteți pe pagina 1din 4

Comunismul și nazismul

Sursa 1. Ilustrație de pe coperta revistei „Ateul”, arătând cum comunismul, reprezentat prin seceră
și ciocan (stema comuniștilor), va învinge și va înlocui cele trei religii monoteiste: iudaică, creștină
și islamică.

1. Analizează felul în care sunt reprezentate cele trei religii; exprimă, într-o frază, ideea pe care dorea
s-o reprezinte ilustratorul.
2. Exprimă o opinie cu privire la libertatea conștiinței în URSS, în condițiile existenței acestei reviste.
Sursa 2. Cultul personalității manifestat într-o ilustrație, sub sloganul „Iubitul Stalin – fericirea
națională”

1. Precizează două idei pe care dorește să le transmită imaginea.


2. Identifică, în textul lecției, două informații care relevă o diferență între realitatea obiectivă și cea
sugerată de imagine.

Sursa 3. Poezie din 1939


„Niciodată viața nu a fost la fel de bună și înălțătoare,
Niciodată până în prezent iarbanu a fost atât de verde.
Deasupra întregului pământ, soarele trimite o lumină mai caldă,
Deoarece chipul lui Stalin îl face să strălucească mai tare,
Eu cânt pentru copilul meu ce mi se odihnește-n brațe,
Să crești precum o floare, fără să-ți fie teamă.
Tu vei cunoaște sursa soarelui ce ne scaldă țara,
Și mânuțele tale vor copia portretul lui Stalin.”

1. Menționează care este, în intenția autorului, „sursa soarelui care ne scaldă țara”.
2. Transcrie, din text, un fragment care atribuie lui Stalin o putere supraomenească.
3. Scrie, pe caiet, trei idei care se regăsesc în poezie, câte una pentru fiecare timp: trecut, prezent și
viitor.

Sursa 4. Afiș propagandistic intitulat Partidul nazist salvează poporul


1. Precizează sub ce formă este reprezentat aici regimul nazist.
2. Menționează ideea transmisă de acest afiș.

Sursa 5. Programul Partidului Național Socialist al Muncitorilor din Germania, 1920


„1. Noi cerem unirea tuturor germanilor într-o Germanie Mare, conform cu dreptul popoarelor de a
dispune de ele însele.
2. Cerem egalitatea de drepturi pentru poporul german față de alte națiuni și anularea Tratatului de
la Versailles și de la Saint-Germain.
3. Noi pretindem pământuri și un spațiu pentru a ne hrăni poporul și a răspunde excedentului nostru
de populație. Nu pot fi cetățeni decât frații de rasă. Nu pot fi frați de rasă decât aceia care sunt din
sânge german, fără deosebire de confesiune. Niciun evreu, deci, nu poate fi un frate de rasă [...].
5. Cine nu este cetățean, nu poate trăi în Germania decât ca oaspete și trebuie să fie supus
reglementărilor asupra străinilor”.

Sursa 6 Legile de la Nürnberg, 15 septembrie 1935 (extrase)


„Art. 1: Căsătoriile dintre evrei și supuși de sânge german sau asimilat sunt interzise. [...]
Art. 5: Infracțiunile la art. 1 vor fi sancționate prin muncă silnică.”

Analizează comparativ sursele 5 și 6 și realizează următoarele sarcini:


1. Calculează perioada de timp care a trecut între producerea celor două surse.
2. Precizează două obiective ale partidului nazist, așa cum apar în sursa 5.
3. Numește o categorie etnică la care fac referire atât sursa 5, cât și sursa 6.
4. Exprimă verbal o opinie cu privire la prevederile sursei 6. Ce drepturi crezi că încalcă?