Sunteți pe pagina 1din 1

Conferința de pace și tratatele de la Paris (1946-1947)

II. Citește textele de mai jos și răspunde, pe caiet, la cerințe.

• A. „Restabilirea ordinii în Europa și reclădirea vieții economice trebuie realizate prin mijloace care vor
permite popoarelor eliberate să distrugă ultimele vestigii ale nazismului și fascismului și să creeze instituții
democratice conform voinței lor.“

Din Declarația privind Europa eliberată (Ialta, februarie


1945)

• B. „Art. 1: Frontierele României vor fi acelea existente la 1 ianuarie 1941, cu excepția frontierei româno-
ungare. Frontiera româno-sovietică este fixată în acord cu Acordul româno-sovietic din 28 iunie 1940.“

Din Tratatul de Pace cu România (10 februarie


1947)

1. Cum interpretezi sursa A, având în vedere că provine dintr-un document semnat și asumat și de URSS, un
stat totalitar comunist?

2. Precizează dacă a existat Acordul româno-sovietic, invocat de sursa B, semnat la 28 iunie 1940. Caută detalii
on-line.

3. Cum interpretezi expresia „...ultimele vestigii ale nazismului și fascismului...“, în condițiile în care
comunismul a fost o ideologie la fel de periculoasă precum nazismul și fascismul?

4. Menţionează în ce măsură o dictatură totalitară putea să ajute la crearea unor instituții democratice în
Europa, conform informaţiilor din sursa A.