Sunteți pe pagina 1din 1

CONSTANTIN BRÂNCOVEANU ȘI DIMITRIE CANTEMIR

Sursa 1:

„Activitatea diplomatică desfășurată de Constantin Vodă Brâncoveanu a cuprins toate centrele importante din
Europa, care pe acea vreme era centrul lumii [...]. Prin diplomația lui, Constantin Vodă nu numai ca și-a stabilit
numeroase relații cu conducătorii europeni, ci, în același timp, cu ajutorul unor informatori risipiți în multe părți
ale Europei, el era la curent cu mersul evenimentelor politice sau militare. Prin ei, voievodul muntean s-a orientat
în mod obiectiv și complet asupra situației politice europene și a putut aprecia just semnificația propunerilor sau a
activităților diplomatice ce se refereau la Țara Românească și la politica lui externă. De aceea, el a folosit și
corespondența cifrată pentru a se pune la adăpost de orice surpriză.”

(Ștefan Ionescu, Epoca


brâncovenească)

Pornind de la sursa dată, rezolvați următoarele cerințe:

1. Precizați trei caracteristici ale politicii externe duse de Constantin Brâncoveanu.

2. Formulați o opinie proprie referitoare la scopurile politicii de echilibru duse de domnitorul muntean.

Sursa 2:

„Cînd grosul oştirii noastre va intra în ţara Moldovei atunci strălucitul principe se va declara pe faţă ca domn
supus şi se va uni cu toată oştirea sa cu toată oştirea noastră, pentru care oştire noi făgăduim sa-i dăm, în acea
vreme, şi ajutor în bani din visteria noastră. Şi el va acţiona împreună cu oştile noastre, după porunca noastră,
împotriva duşmanului crucii Domnului şi a aliaţior şi celor de gînd cu dînsul, după ajutorul pe care-l va da
Atotputernicul, şi ne va ajuta cu toate sfaturile, după priceperea sa, acţiunile de acolo. Şi va fi sub protecţia
noastră şi supus al măriei noastre ţarului şi urmaşilor noştrii, el şi urmaşii lui, în veci.

În schimb făgăduim, noi, marele stăpînitor, măria noastră ţarul, pentru noi şi urmaşii noştri la tronul Rusiei, că noi
nu vom avea dreptul să punem domn în Moldova, nici în ţara Muntenească, nici în altă familie străină, pentru
această dovadă de credinţă faţă de noi a prea strălucitului domn Dimitrie Cantemir, îl vom păstra pe el şi pe
urmaşii lui din izvodul pe linie bărbătească în acea cîrmuire şi domnie a ţării Moldovei, fără schimbare, cu titlul de
domn, exceptănd cazul cînd cineva dintre dînşii s-ar lepăda de sfînta biserică a răsăritului sau s-ar depărta de
credinţa faţă de măria noastră ţarul”.

(Tratatul de la Luțk,
1711)

Pornind de la sursa dată, rezolvați următoarele cerințe:

1. Argumentați, pornind de la sursa dată, decizia lui Dimitrie Cantemir de a se alia cu țarul Rusiei.