Sunteți pe pagina 1din 4

Data

depunerii/Tr
Nr. crt. Nr. AFM
ansmiterii e- Solicitant Județ
mail

1 PROIECT SRL HUNEDOARA

de exemplu de exemplu
Tip solicitant Adresa

(ADRESA CONF. CERERE DE FINANTARE)LOC. DEVA,


STR. PRINCIPALA, NR. 253, BL A, SC. 2, ET. 2, AP.50,
TELEFON 0744……….,FAX…………, E-MAIL …………..,
WEBSITE www…., REPREZENTANT LEGAL…………

1.Unitatea sau instituția de învățământ, de stat ori privată;

2.Unitatea sau instituția de învățământ, de stat ori privată;

3.Instituția publică, inclusiv Institutul de cercetare-dezvoltare


inființat ca instituție publică, precum și Instituția din sistemul de
apărare, ordine publică și siguranță națională cu sau fără
personalitate juridică;

4.Organizația neguvernamentală
5.Unitatea aparținand unui cult religios recunoscut în România;
6.Operatorul economic cu personalitate juridică, inclusiv
institutul de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea
în regim economic;
7.Societatea profesională de avocați cu răspundere limitată;
8.Persoană juridică, de drept public ori de drept privat;
9.Unitatea medico-sanitară;
10.Entitate juridică fără personalitate juridică;
11.Organizația profesională care este organizată și își desfășoară
activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei
liberale;
Nr. ecotichete Nr. ecotichete Nr. ecotichete
Nr.
electrice hibride motociclete electrice pur electrice Suma solicitata
ecotichete
CO2<50g/km CO2=0 g/km (3500 CO2=0 g/km [lei] CIF
solicitate (20000 lei) lei) (45000 lei)

5 2 3 175,000 34156879

unde
H3=I3+J3+K3
Cod CAEN Desfasoara
Cod CAEN activitatea activitati Autoritate
activitate pentru care economice contractanta
principala va fi utilizat DA / NU
auto DA/NU

4562 4562.4563 DA NU

tot randul constituie exemplu