Sunteți pe pagina 1din 1

SUBIECTUL NR.

1. Enumerati registrele de contabilitate obligatorii.-10 puncte

2. Din ce este format Bugetul public?- 10 puncte

3. Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata


existent tuturor: .-10 puncte

4. Situatiile financiare ale institutiilor publice sunt compuse din urmatoarele documente: .-
10 puncte

5. Prin ordonatori de credite intelegem: .-10 puncte

6. Ce taxe nu se admit la decontarea cheltuielilor de transport pe perioada delegarii sau


detasarii? 20 puncte

7.Principiile care guverneaza invatamantul preuniversitar si superior ,precum si invatarea pe


tot parcursul vietii in Romania sunt: 30 puncte