Sunteți pe pagina 1din 3

Uniunea economicã şi monetarã se formează, pornind de la piaţa internă unică, în cadrul căreia are loc

creşterea gradului de armonizare a politicilor economice naţionale, în special a celor vizând sfera monetar
financiară, până la adoptarea unei monede unice şi a unor instituţii comune de gestionare a chestiunilor
monetar financiare la nivel comunitar.

două state (Marea Britanie şi Danemarca) beneficiază de clauza optout , care le permite să aleagă dacă să facă sau nu
parte din zona euro,

UEM este rezultatul adâncirii şi o etapă superioară a integrării multinaţionale şi presupune:

1. politică monetară comună


2. strânsă coordonare a politicilor economice ale statelor membre
3. monedă unică
4. liberalizarea fluxurilor de capital
5. un sistem instituţional care să coordoneze şi administreze politica monetară
Ecu (European Currency Unit) a fost introdus în 1975 ca unitate oficială de cont a Comunităţii Europene înlocuind
Unitatea Europeană de Cont.
ECU a reprezentat o monedă nominală, de fapt un coş monetar constituit de puterea economică a statelor membre.

Uniunea Economică și Monetară reprezintă penultimul stadiu înainte de integrarea totală.

-Sistemul de la Bretton Woods:

1. Dolarul rămâne singura monedă convertibilă, iar celelalte valute erau legate de dolar.

2. FMI- reforme naționale

3. Coordonare monetară

-Planul Wagner

-Acordul Smithsonian

-Sistemul Monetar European- coș de monede.

PUTEM AVEA O UNIUNE UNICĂ MONETARĂ FĂRĂ SĂ AVEM O MONEDĂ UNICĂ.

Etapele Uniunii Economice și Monetare:


- Etapa I (1991/1994):

1. se desăvârșește piața comună,


2. băncile naționale devin total independente de factorul politic,
3. Unitatea Monetară Europeană devine principalul etalon monetar.

- Etapa II ( 1994/1998): cea mai importantă etapă;

1. se înființează Institutul Monetar European;


2. se adoptă criteriile de convergență;
3. se adoptă Pactul de Stabilitate și Creștere (baza disciplinei economice și monetare);
4. se stabilește punerea în circulație a monedei euro, ca monedă unică

- Etapa III (2000-prezent):

1. a avut loc transformarea Institutului Monetar European în Banca Centrală Europeană ca instituție
independentă;
2. euro este pus pe piață;
3. apariția unor instituții

Criteriile de convergență (esența UEM):

1. Datoria publică să nu depășească 60% din PIB

2. Deficitul bugetar să fie mai mic de 3% din PIB

3. Rata dobânzilor poate să fie maxim 2% din media celor 3 state membre performante.

4. Inflația poate să fie maxim 1,5% din media celor 3 state membre cele mai performante.

5. Stabilitatea cursului.

STABILITATEA CURSULUI- respectarea celor 5 criterii de convergență minim 2 ani și a UEM.

BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ- inițiativă legislativă; gestionează euro; acționează în situații de criză

COMISIA- împreună cu Banca Centrală propune Parlamentului decizii pentru situațiile de criză

EURGRUPUL-reunește ministrul de finanțe, guvernatorul BCE+Comisarul de poltică economică și


monetară
EURO

1. Avantaje în situații de criză


2. Lipsa ratelor de schimb +fluctuații
3. Libertatea de mișcare valutară
4. Atractivitate la investiții
5. Împărțirea riscurilor între statele membre

NON EURO

1. Poate devaloriza moneda


2. Poate să tipărească monedă
3. Pot să emită obligatii
4. Banca Centrală are autonomie

ȚĂRILE CARE AU ADERAT LA UE DUPĂ 2004 AU OBLIGATIVITATEA DE A ADERA LA ZONA EURO.

S-ar putea să vă placă și