Sunteți pe pagina 1din 3

Test de evaluare la tema: ”Animalele vertebrate”

Timp: 45 min. Anul – I


Varianta I

1. Completează spațiile libere:


Peștii sînt vertebrate acvatice. Corpul lor este acoperit cu solzi și au înotătoare cu funcții
locomotorii. Respirația lor se produce prin branhii. Caracteristic peștilor este linia
laterală, care conține receptori ce percep direcția și presiunea apei.
4p

2.Alege și încercuiește variantele (CM) corecte:


Prin ce se deosebesc peştii de celelalte animale?
a) inima cu două camere; c) vezica înotătoare; e) înotătoare.
b) branhii; d) depunerea icrelor;

Indică trăsăturile caracteristice animalelor din clasa Mamifere:


a) sînt bipede; c) au glande mamare; e) este dezvoltat sistemul nervos central.
b) sînt vivipare; d) au sînge cald;
6p

3. Coloana A conține unele clase de Vertebrate, iar coloana B – caracteristicile lor. Scrie
în fața literelor din coloana A cifrele corespunzătoare din coloana B.
5p
A B
1,6,3 a) Pești 1. un circuit sangvin; 4. tegument uscat;
2,3 b) Amfibieni 2. două circuite sangvine; 5. creier din cinci zone;
2,5,4 c) Reptile 3. tegument umed; 6. creier din patru zone.

4. Completează schema de mai jos indicînd asemănările și deosebirile dintre păsări și


mamifere: 9p
Criterii: Păsări Mamifere
1. modul de viață Deşi au capacitatea de a Trăiesc în mediul terestru.
zbura, trăiesc doar în Sunt vertebrate patrupede,
mediul terestru. Îşi fac reprezentând cele mai
cuiburi unde îşi depun evoluate animale. Nasc pui
ouăle, le clocesc şi îngrijesc vii pe care îi hrănesc cu
puii ce apar din ouă. Sunt lapte.
bipede. Sunt vivipare.
2. membrele anterioare Sunt transformate în aripi, Scheletul membrelor are
alcătuite din regiuni un plan structural specific
specifice membrelor membrului pentadactil,
pentadactile. Scheletul deosebiri prezentând doar
labei este puternic redus: elementele labei.
majoritatea elementelor Particularităţile structurale
sunt concrescute, ale labei sunt determinate
păstrându-se doar de viteza de deplasare.
rudimentele a trei degete. Astfel, se disting
următoaree tipuri de
animale: plantigrade,
digitigrade, copitate şi
imparicopitate.
3. prezența glandelor Lipsesc. Sunt prezente, hrănesc puii
mamare cu lapte secretat de
glandele mamare.
Asemănări:
1. Unele mamifere, cum ar fi echidna şi ornitorincul depun ouă pentru a da naştere
unei noi generaţii.
2. Ordinul Chiroptere cuprinde mamifere adaptate la zbor ca şi păsările.
3. Coloana vertebrală cuprinde 5 regiune atât la păsări, cât şi la mamifere.
4. O caracteristică asemănătoare o reprezintă prezenţa sângelui cald.

5. Enumeră 5 adaptări ale păsărilor la zbor. 5p


1.Membrele superioare sunt modificate în aripi ce asigură locomoia prin zbor;
2.Prezenţa a nouă saci aerieni ce ajută păsările să respire în timpul zborului fără
primejdii;
3. Prezenţa carenei asigură mişcarea mai eficientă a aripilor;
4.Scheletul este format din oase pneumatice – oase spongioase ale căror alveale sunt
pline cu aer;
5.Penajul conferă corpului formă aerodinamică.

6. Scrie un text din 10 propoziții despre rolul reptilelor în ecosistemele naturale.


Numește 6 reprezentanți din această clasă. 10p
De-a lungul timpului, reptilele au fost colectate de om pentru a le folosi ca srsă de
hrană. Chiar şi astăzi, o serie de triburi izolate din Africa, America de Sud şi Australia
consideră reptilele ca sursa de hrană de bază. În ţările dezvoltate, carnea şerpilor,
crocodililor şi ţestoaselor este folosită la prepararea unor tipuri de mâncăruri exotice şi
destul de costisitoare. Ouăle de ţestoase prezintă un delicates deosebit. Pe lângă aceasta,
reptilele sunt folosite ca hrană pentru alte animale, cum ar fi păsările răpitoare. Întrucât
reptilele se hrănesc cu insecte şi rozătoare mici, contribuie la micşorarea speciilor
dăunătoare agriculturii.
O proprietate deosebită o reprezintă faptul că organele, pielea şi chiar veninul unor
specii de şerpi sunt folosite în scopuri medicinale, ca soluţii curative sau de vindecare
completă a diverselor boli. Medicina chinezească foloseşte veninul speciilor rare de şerpi
pentru a prepara o gamă largă de medicamente ce vindecă practic orice maladie. Se
spune că dacă freci pielea de şerpe pe locul afectat se poate vindeca acneea, psoriazul,
hemoroizii, infecţiile oculare etc. Sângele extras din unii şerpi veninoşi sau vezica biliară
reprezintă în medicină ingrediente miraculoase pentru longevitate şi virilitate.
La fel, pielea reptilelor, crocodili, şerpi , şopârle, este folosită, de asemenea, pentru
confecţionarea unor obiecte de marochinărie: genţi, curele, încălţăminte.
Deci, reptilele prezintă o importanţă mare în viaţa omului şi pentru natură, iar
dispariţia acestora poate duce la unele stopări, atât în industrie, cât şi în medicină, ba
chiar şi în viaţa altor specii.
Cei mai des întâlniţi reprezentanţi ai clasei sunt: cameleonul, şarpele-de-casă, vipera-
obişnuită, broasca ţestoasă-de-supă, broasca ţestoasă-de-stepă şi şopârla .

Baremul de notare
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Punctajul 39- 36- 34- 29- 24- 19- 12-8 7-5 4-2 1-0
37 33 30 25 20 13

S-ar putea să vă placă și