Sunteți pe pagina 1din 2

Ecuația de stare a gazelor ideale

Probleme

Formule de calcul:
 În condiții normale (c.n): n =md/M=V/22,4=N/NA
 În alte condiții: p∙V=n∙R∙T
 T(K)=t(0C) +273
 Nparticule(atomi, ioni, protoni, electroni)=nr.particule din compus∙ncompus∙NA

1. Determinați numărul de molecule de clor gazos care se găsesc într-un vas cu volumul de
10 litri, măsurat la 300 K și presiunea 8,2atm.

2. Calculați numărul moleculelor de amoniac care se găsesc într-un vas cu volum de 3 L, la


8,2 atm și 270C.

3. Într-un recipient de 10L se găsește o masă de gaz de 200g, la 300K și 6,93 atm.Calculați
masa molară a gazului din recipient.

4. Calculați masa a 1,8066∙1026 molecule de oxigen.

5. Calculați presiunea exercitată de 0,6022∙1025 molecule de azot, într-un recipient cu


volumul de 60 L, la 270C.

6. Determină numărul electronilor de valență din 3,1 g P cu A = 31 și Z = 15.

7. Determină numărul atomilor de oxigen din 4,9 g H2SO4.

8. Ce volum ocupă la 270C și 3 atm, 112L SO2?

9. 0,4 Kg de gaz se află într-un recipient cu volumul de 41 dm3 la 4 atm şi 820C.Determină


gazul respectiv.

10. Determină volumul ocupat de o masă de ozon egală cu 9,6 g la 2730C și 8,2 atm.

11. Determină presiunea exercitată de 60,22∙1024 molecule de F2 într-un vas de 30L, la


1270C.
12. La 70C, masa gazului dintr-o butelie cu volumul de 30L, la 5 atm este 182,92g.Determină
gazul respectiv.

13. Calculați numărul ionilor de potasiu conținut în 2 g de clorură de potasiu de puritate


74,5%.

14. În urma reacției dintre CO și O2 se formează 44,8 m3 CO2.Determină masa de O2 necesară


știind că s-a lucrat cu un exces de 40%.

15. Se ard 0,2 Kmoli metan, CH4.Determină volumul de aer necesar arderii știind că acesta
conține 20% O2.

16. Determină numărul de molecule de HCl necesar pentru a neutraliza amoniacul aflat într-
un recipient de 20L, la 1270C și 860 mmHg.

17. Ce cantitate de sodiu reacţionează cu oxigenul aflat într-o butelie de 5L, la 270C şi 2,46
atm pentru a forma Na2O2.

18. La sinteza HCl din elemente s-au folosit 3 moli de Cl2.Determină numărul de moli de H2
necesar măsurat la 2 atm şi 270C.

19. Ce volum de H2 aflat la 1270C şi 2 atm se consumă în reacţia cu O2 pentru a forma 360g
H2O?

20. 4,8 g metal alcalino-pământos reacţionează cu o soluţie de HBr formând 1,2046·1023


molecule gaz.Determină metalul alcalino-pământos.

S-ar putea să vă placă și