Sunteți pe pagina 1din 8

Ira-[a-[a,

Ira-[a-La!

teil
frumoasd
de iesit [a
ptimbarel

Stayl. . ,1,
Ce avem noi otctt

slRtl0ilu?
^>,-
slRtl0uR,l
duLei
gi remogi!
VuLpiLe mici si vesele
Ha-ha-ha!
IOI,ESC dupd SIRU0i|RII
dulei pi zemoPi. t Sa trdiesc!
E eumra
ziua mea ',lloy[a y
seeretd de mrns ln 9ur0,
nastere? struquri
detic[o$!

Aha, deei Vrsti sd


faeetj pe tinsti 'numai
interesanfii,
'penlru voi
eadoul de
ziua nrea!
Struguri
nmJa.
Irebuia
';lJtr-rtrl
sd-mi Gluu
dau
\ seama.
A>---
--
,'--'
V---
I
--ts 2-;r
1

--

::s- q;.r \s>-/


---/

l;)
Nu md bateti
voi
-g$a
u,ol.,
\ sd stiti!
)):s;
-\
YuLpiLe miei
NU SE DAU

bNUIE!

$
t(r r\\\\\r;

lv
Lasd, wvzeeia
de struguri ninja
sunt oriesrm fisri"

Y Pri, \
I se saLd F

\/
:\: t
N
::\
d
-S\
\\

'^iI :-\-.\:s-===--\ =--\


-\\\
--st\>
=.s. --*i'l -\s _-\.\
-\

\N
_\\t
\--