Sunteți pe pagina 1din 2

Mod II : Contabilitate generală

Prețurile mărfurilor

FISĂ DE DOCUMENTARE

Prețurile mărfurilor

Prețul reprezintă echivalentul bănesc al valorii mărfurilor (bunurilor) ce fac obiectul


schimbului pe piață. Prețul reprezintă suma de bani care se plătește pentru achiziția unei
unități dintr-o marfă sau pentru obținerea unui serviciu sau a unei lucrări . Prețul se formează
pe piață prin confruntarea cererii cu oferta bunului respectiv.
Tariful este o categorie specială de preț, fiind legat cu precădere de tipul de activitate numit
servicii. Serviciile se prestează în vederea satisfacerii unor necesități ale utilizatorului și nu
sunt înmagazinabile. Mecanismul de formare a tarifelor este asemănător cu cel al formării
prețurilor. În sistemul de gestiune al unităților economice din țara noastră, prețurile analizate
mai sus, își particularizează forma operatorie în funcție de natura elementelor patrimoniale
supuse evaluării. Astfel, practica financiar contabilă operează cu prețul efectiv sau standard
de producție, prețuri și tarife unice, prețuri și tarife diferențiate, prețuri și tarife curente
Prețul de achiziție este prețul acceptat de cumpărător la data achiziției unei structuri
patrimoniale și, în funcție de sursa de cumpărare, poate fi:
Preț cu ridicata sau preț cu amănuntul.
Pe traseul pe care îl parcurg bunurile (mărfurile) de la producător la consumatorul final se
formează mai multe categorii de prețuri:

1. Prețul producătorului – prețul încasat de întreprinderea producătoare de bunuri, pentru


lucrările executate și serviciile prestate. Prețul producătorului este format din:
_ costul complet al produselor livrate, lucrărilor executate, serviciilor prestate;
_ profitul producătorului;
_ accize pentru unele bunuri;
_ TVA.

2. Prețul comerciantului (de comercializare) se formează la nivelul


fiecărei verigi comerciale, până la consumatorul final. Sunt practicate două mari categorii de
prețuri de comercializare a mărfurilor:
a. prețul de vânzare cu ridicata (en gross) sunt prețurile solicitate de angrosiști sau de
societățile care comercializează mărfuri în loturi mari. Acest preț este format din:
_ prețul producătorului sau prețul importatorului;
_ adaosul comercial al verigii (angrosistului);
_ TVA.
Exemplu  privind formarea pretului cu ridicata
* valoarea la pret de cumparare fara tva : 1.000 lei
* Tva :  1.000 x  19 %  =  190  lei
* total  factura  = 1.190 lei

Profesor Nazare Ofelia


Mod II : Contabilitate generală
Prețurile mărfurilor
 Varianta 1 : Entitatea  este platitoare de TVA
     Calcularea pretului cu ridicata  : Pr   =  Cost de achizitie ( Ca)  + Adaos comercial ( Ac)
* costul de achizitie  =  totalul facturii = 1.000 lei
* adaosul comercial = costul de achizitie x cota de adaos =  1.000  x 20 % = 200lei
* pretul cu  ridicata  =  1.000 + 200  =  1.200 lei

b. prețul de vânzare cu amănuntul (en detail) numit și prețul detailiștilor, societăți


comerciale care comercializează mărfuri cu amănuntul. Acest preț este format din:
_ preșul de vânzare cu ridicata;
_ adaosul comercial al detailistului;
_ TVA

În acest stadiu, mărfurile ajung la consumatorii finali, care închid circuitul


economic al valorii de întrebuinŃare.

 Exemplu  privind formarea pretului cu amanuntul

* valoarea la pret de cumparare fara tva : 1.000 lei

* Tva :  1.000 x  19 %  =  190  lei

* total  factura  = 1.190 lei

 Varianta 1 : Entitatea nu este platitoare de TVA

     Calcularea pretului cu amanuntul : Pa   =  Cost de achizitie ( Ca)  + Adaos comercial ( Ac)

* costul de achizitie  =  totalul facturii = 1.190 lei

* adaosul comercial = costul de achizitie x cota de adaos =  1.190  x 20 % = 238 lei

* pretul cu amanuntul =  1.190 + 238 =  1.428 lei

Varianta 2 : Entitatea este platitoare  de TVA

   Calcularea pretului cu amanuntul cu TVA :  Pa  =  Ca  +  Ac  + TVA neexigibila

* costul de achizitie = valoarea la pretul de cumparare fara TVA =  1.000 lei

* Adaosul  comercial = costul de achizitie x cota de adaos  =  1.000   xb  20 % = 200 lei

* TVA neexigibila = ( costul de achizitie +  adaosul comercial ) x 19 % = 228 lei

* pretul cu amanuntul cu TVA  =  1.000  + 200  +  238  = 1.428 LEI

Profesor Nazare Ofelia