Sunteți pe pagina 1din 22

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ

”SĂNĂTATE ȘI TEMPERANȚĂ” BRĂILA

CAIET PRACTICA
ANUL III
Anul scolar 2020-2021

Elev practicant:

___________________________________

Notă!!!!
Elevii care nu obţin la stagiul de practică cel puţin nota 5.00 şi cei care, din motive temeinic
justificate, nu efectuează stagiul în perioada prevăzută în planul de învăţământ îl repetă/efectuează,
fiind planificaţi să efectueze această activitate în timpul stabilit pentru vacanţe. Dacă elevii din anul
terminal nu pot repeta stagiul de practică în timpul stabilit pentru vacanţe, aceştia nu vor intra în
examenul de absolvire.
Caiet de practică 2020 - 2021 Anul III
Asistent medical generalist

SCOPUL STAGIILOR DE PRACTICĂ

Stagiul de practică constituie una din formele de pregătire a elevilor şcolilor postliceale
sanitare, astfel încât după absolvire să le permită integrarea într-un timp relativ scurt şi cu rezultate
foarte bune în funcţiile în care vor fi repartizaţi.
Stagiul de practică este o parte integrantă a procesului de învăţământ şi pune în comun
concepte teoretice cu situaţii reale de muncă. Practica are ca scop principal dezvoltarea şi
perfecţionarea priceperilor şi deprinderilor practice formate în şcoală. Elevii au oportunitatea de a
câştiga experienţă practică, încredere şi de a avea o viziune din interior a viitoarei cariere.
Stagiul de practică asigură formarea şi consolidarea competenţelor specializate ale viitorului
asistent medical generalist.

OBLIGAŢIILE ELEVILOR

Pe timpul desfăşurării stagiului de practică, elevii au următoarele obligaţii:


- să respecte regulamentul de ordine interioară al instituţiei în care efectuează stagiul de practică;
- să desfăşoare activităţi conform programei de practică, respectând durata şi perioada impusă de
instituţia de învăţământ;
- să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor cu caracter profesional;
- pe durata stagiului de practică să pună la dispoziţia tutorelui profesional sau a altor persoane cu
atribuţii de control, caietul de stagiu pentru completările necesare;
- la terminarea stagiului de practica, să predea caietul de practică pentru a fi păstrat în scoala;
- să respecte regulile şi normele specifice sănătăţii, securităţii în muncă şi de apărare împotriva
incendiilor, specifice activităţii desfăşurate;
- să raporteze în situaţia unei îmbolnăviri, după eliberarea adeverinţei medicale, tutorelui
profesional şi instituţiei de învăţământ/dirigintelui;
- să respecte regulile privind portul uniformei;
- să semneze în fişa de evaluare de luare la cunoştinţă a conţinutului acesteia.
În funcţie de activităţile desfăşurate, elevii vor respecta şi alte obligaţii stabilite de tutorii
profesionali.
Pe timpul stagiului de practică, elevii nu vor întocmi acte procedurale şi procesuale în nume
propriu, participând doar alături de tutorii profesionali la întocmirea unor astfel de documente.

Notă: Pentru realizarea sarcinilor de lucru elevii sunt obligaţi să respecte regulile privind
protecţia informaţiilor secret profesional, precum şi cele referitoare la protecţia datelor cu
caracter personal.

Realizarea sarcinilor recomandate pe timpul stagiului de practică constituie dovezi ale


achiziţiilor elevilor în planul competenţelor şi indicatori pentru evaluarea continuă.

2
Caiet de practică 2020 - 2021 Anul III
Asistent medical generalist

PROGRAMUL PRACTICII ÎN UNITĂŢI DE SERVICII MEDICALE


PROGRAMUL PRACTICII COMASATE

Săptămâna 1

Semnatura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent Semnătură elev
resp.

Săptămâna 2

Semnatura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent Semnătură elev
resp.

Săptămâna 3

Semnatura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent Semnătură elev
resp.

3
Caiet de practică 2020 - 2021 Anul III
Asistent medical generalist

Săptămâna 4

Semnatura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent Semnătură elev
resp.

Săptămâna 5

Semnatura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent Semnătură elev
resp.

Săptămâna 6

Semnatura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent Semnătură elev
resp.

Săptămâna 7

4
Caiet de practică 2020 - 2021 Anul III
Asistent medical generalist

Semnatura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent Semnătură elev
resp.

Săptămâna 8

Semnatura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent Semnătură elev
resp.

Săptămâna 9

Semnatura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent Semnătură elev
resp.

Săptămâna 10

Semnatura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent Semnătură elev
resp.

5
Caiet de practică 2020 - 2021 Anul III
Asistent medical generalist

Săptămâna 11

Semnatura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent Semnătură elev
resp.

Săptămâna 12

Semnatura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent Semnătură elev
resp.

Săptămâna 13

Semnatura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent Semnătură elev
resp.

Săptămâna 14

Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent Semnătură elev Semnatura as.


6
Caiet de practică 2020 - 2021 Anul III
Asistent medical generalist

resp.

Săptămâna 15

Semnatura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent Semnătură elev
resp.

Săptămâna 16

Semnatura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent Semnătură elev
resp.

Săptămâna 17

Semnatura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent Semnătură elev
resp.

7
Caiet de practică 2020 - 2021 Anul III
Asistent medical generalist

Săptămâna 18

Semnatura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent Semnătură elev
resp.

Săptămâna 19

Semnatura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent Semnătură elev
resp.

Săptămâna 20

Semnatura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent Semnătură elev
resp.

Săptămâna 21

Semnatura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent Semnătură elev
resp.

8
Caiet de practică 2020 - 2021 Anul III
Asistent medical generalist

Săptămâna 22

Semnatura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent Semnătură elev
resp.

FORMULAR DE EVALUARE A COMPETENŢELOR

1. CALITATEA ÎNGRIJIRILOR ȘI SIGURANȚA PACIENTULUI

Nr. Competenţa Evaluarea


competenţei

40.1 Precizează principiile de management al calităţii

40.2 Efectuează controlul statistic

40.3 Acţionează pentru menţinerea sistemului de asigurarea calităţii

40.4 Aplică tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii

Nota finală:

9
Caiet de practică 2020 - 2021 Anul III
Asistent medical generalist

2. CERCETARE ÎN NURSING

Nr. Competenţa Evaluarea


competenţei

44.1 Descrie domeniile de cercetare în nursing

44.2 Explică metodele, tehnicile şi instrumentele de investigare în nursing

44.3 Concepe un proiect de cercetare în nursing

Nota finală:

3.OBSTERTRICĂ, GINECOLOGIE ȘI NURSING SPECIFIC

GINECOLOGIE

Nr. Competenţa Evaluarea


competenţei

45.1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor

ginecologice

45.2 Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de


îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni ginecologice

45.3 Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).

45.4 Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate

45.5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate

Nota finală:

OBSTETRICĂ

Nr. Competenţa Evaluarea


competenţei

46.1 Descrie aparatului genital şi bazinul obstetrical

46.2 Analizează modificările organismului în timpul sarcinii, semne şi


simptome de sarcină

46.3 Supraveghează travaliul normal, naşterea normală şi nou-născutul în


cazul de urgenţă

46.4 Supraveghează perioada de lăuzie şi revenirea femeii în familie

46.5 Participă la identificarea şi supravegherea gravidelor cu risc obstetrical

Nota finală:

10
Caiet de practică 2020 - 2021 Anul III
Asistent medical generalist

4. PUERICULTURĂ, PEDIATRIE ŞI NURSING SPECIFIC

Nr. Competenţa Evaluarea


competenţei

47.1 Supravegheaza activ creşterea şi dezvoltarea copilului

47.2 Analizează semnele şi simptomele afecţiunilor specifice copilului

47.3 Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de


îngrijire (nursing) la copii bolnavi

47.4 Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).

47.5 Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate

47.6 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate

Nota finală:

5. NEUROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC

Nr. Competenţa Evaluarea


competenţei

48.1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor

neurologice

48.2 Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de


îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni neurologice

48.3 Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).

48.4 Aplică intervenţiile proprii şi delegate specifice bolilor neurologice

48.5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate

Nota finală:

6. SĂNĂTATE MINTALĂ, PSIHIATRIE ȘI NURSING SPECIFIC

Nr. Competenţa Evaluarea


competenţei

49.1 Analizează semnele şi simptomele specifice bolilor psihice

49.2 Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de


îngrijire (nursing) la pacienţii cu boli psihice

49.3 Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).

49.4 Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate

49.5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate

11
Caiet de practică 2020 - 2021 Anul III
Asistent medical generalist

Nota finală:

7. ANESTEZIE-TERAPIE INTENSIVĂ ŞI NURSING SPECIFIC

Nr. Competenţa Evaluarea


competenţei

50.1 Analizează principalele tipuri de anestezie

50.2 Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor grave

50.3 Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de


îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni grave

50.4 Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).

50.5 Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate

50.6 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate

Nota finală:

8. CONDUITA ÎN URGENȚE MEDICO – CHIRURGICALE, SITUATII DE CRIZĂ ȘI DEZASTRE

Nr. Competenţa Evaluarea


competenţei

51.1 Identifică modificările de comportament şi aspect general ale


pacientului

51.2 Analizează semnele şi simptomele specifice urgenţelor

51.3 Evaluează elementele de gravitate

51.4 Aplică măsurile de urgenţă

51.5 Monitorizează evoluţia pacientului

Nota finală:

9 . GERONTOLOGIE, GERIATRIE ŞI NURSING SPECIFIC

Nr. Competenţa Evaluarea


competenţei

52.1 Recunoaşte modificările determinate de îmbătrânirea umană

52.2 Analizează semnele şi simptomele specifice bolilor persoanelor


vârstnice

52.3 Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de


îngrijire (nursing) la pacienţii vârstnici

52.4 Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).

12
Caiet de practică 2020 - 2021 Anul III
Asistent medical generalist

52.5 Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate

52.6 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate

Nota finală:

10. ONCOLOGIE ȘI NURSING SPECIFIC

Nr. Competenţa Evaluarea


competenţei

53.1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor oncologice

53.2 Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de


îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni oncologice

53.3 Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).

53.4 Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate

53.5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate

Nota finală:

11. ÎNGRIJIRI PALIATIVE

Nr. Competenţa Evaluarea


competenţei

54.1 Analizează semnele şi simptomele specifice stărilor avansate şi


terminale de boală

54.2 Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de


îngrijire (nursing) la pacienţii cu stări avansate şi terminale de boală

54.3 Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).

54.4 Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate

54.5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate

Nota finală:

12 NURSING COMUNITAR ȘI ÎNGRIJIREA PERSOANELOR CU DIZABILITAȚI

Nr. Competenţa Evaluarea


competenţei

55.1 Rezumă particularităţile nursingului (îngrijirilor de sănătate) în


comunitate

55.2 Defineşte cadrul conceptual al nursingului (îngrijirilor de sănătate) în

13
Caiet de practică 2020 - 2021 Anul III
Asistent medical generalist

comunitate

55.3 Aplică procesul de nursing (îngrijire) în comunitate

55.4 Identifică problemele de sănătate ale familiei

55.5 Asigură îngrijiri specifice grupurilor vulnerabile şi bolnavilor cronici

Nota finală:

Semnătura conducător practică: Semnătură cursant,

REGISTRUL ACTIVITĂŢILOR

Fiecare elev practicant trebuie să-şi înregistreze zilnic activităţile practice, sarcinile
repartizate de către conducătorul de practică sau cadrul medical responsabil în funcţie de modulele
studiate la care se efectuează stagiu clinic, în aşa fel să aibă cel puţin câte 3 activităţi la fiecare
modul studiat. Se consemnează cu mâna data şi activitatea/activităţile concrete.

1.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3.
14
Caiet de practică 2020 - 2021 Anul III
Asistent medical generalist

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

8.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

9.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

15
Caiet de practică 2020 - 2021 Anul III
Asistent medical generalist

________________________________________________________________________________

10.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

11.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

12.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Data:

Ziua 1:
- am măsurat temperatura corporala a pacienţilor
- am determinat greutatea pacienţilor
- am însoţit pacienţii la radiologie
- am administrat tratamentul medicamentos pacienţilor
Ziua 2:
- am ataşat perfuzii
- am asistat la recolatarea probelor de sânge
- am ajutat la transportare unui pacient la ambulanţă
- am predat analizele la laborator
- am determinat greutatea pacienţilor
- am detaşat perfuzii
- am însoţit un blonav la A.T.I
- am administrat tratament medicamentos bolnavilor
Ziua 3:
16
Caiet de practică 2020 - 2021 Anul III
Asistent medical generalist

- am măsurat tensiunea arterială


- am ajutat la transportul unui bolnav la sala de operaţii
- am măsurat temperatura corporală
- am efectuat injecţii subcutanate
- am adiministrat tratamentul bolnavilor
- am asistat la recolatarea probelor de sânge
- am adus medicamente de la farmacie
Ziua 4:
- am măsurat temperatura corporală
- am detaşat branule
- am determinat greutatea pacienţilor
- am ajutat pacienţii cu probleme să se deplaseze
- am asistat la aspirarea unui pacient
- am asistat la injecţii subcutanate
- am administrat tratament medicamentos bolnavilor
Ziua 5:
- am cântărit pacienţii
- am ajutat pacienţii să se deplaseze
- am măsurat temperatura corporală
- am efectuat injecţii intramusculare
- am efectuat injecţii subcutanate
- am detaşat şi ataşat branule

AUTOEVALUARE

Ex.: MODULUL CHIRURGIE

NU AM EXERSAT SUFICIENT
AM EXERSAT SUFICIENT
( CE? ) ( CE? )

17
Caiet de practică 2020 - 2021 Anul III
Asistent medical generalist

- am adus materiale sterilizate

- am ajutat la badijonarea

- am pus branule

- am administrat tratament

Ex. : ÎNSEMNĂRILE ELEVULUI - STAGIUL BOLI INTERNE

Pe parcursul stagiului de practică, elevul practicant face notări în această parte, conspectând
din bibliografia recomandată de unitatea şcolară/ tutorele profesional, punctând idei esenţiale din
instructajele efectuate, dispoziţiile primite, proceduri de lucru, activităţi zilnice, modele de plan de
îngrijire a pacienţilor, etc.

Data:

Ziua 1:
- am efectuat reorganizarea locului de muncă cu: feşi, pansamente sterile, soluţie de rivanol,
cloramina, apa oxigenată, betadina, spirt medicinal
- am dus condica cu prescripţiile medicale
- măsor TA
- fac EKG

18
Caiet de practică 2020 - 2021 Anul III
Asistent medical generalist

- măsor temperature, puls


- pregătesc materialele necesare recoltări probelelor biologice
- duc analizele la laborator
- la nevoie duc documente la statistică, secretariat sau pe alte secţii
Ziua 2:
- transport bolnavul pe secţia unde va rămâne internat
- pregătesc tampoane în vederea sterilizări
- după caz la primire condicilor medicale sortez medicaţia şi aranjarea ei în aparat
- ataşarea branulelor, perfuziilor, supravegherea lor
- efectuarea injecţiilor: i.m., i.v., s.c.
Ziua 3:
- măsor TA
- fac EKG
- măsor temperatură, puls
- pregattesc materialele necesare recoltări probelelor biologice
- duc analizele la laborator
Ziua 4:
- susţinerea pacinetilor psihic,după situaţie educaţie pentru sănătate
- însoţesc bolnavi la medici specilalisti în policlinica (OG, dermatologie, neurlologie, Urologie,
psihiatrie, radiologie, CT, BFT )
- în efectuarea tuturor tehnicilor păstrez normele de asepsie, după fiecare tehnică efectuată,
reorganizarea locului de muncă
Ziua 5:
- am măsurat TA, T
- am asistat la recolatarea probelor de sânge
- am detaşat perfuzii
Ziua 6:
- însoţesc bolnavi la medici specilalisti în policlinica (OG, dermatologie, neurlologie, Urologie,
psihiatrie, radiologie, CT, BFT )
- măsor TA
- fac EKG
- măsor temperatura, puls
Ziua 7:
-am efectuat reorganizarea locului de muncă cu: feşi, pansamente sterile, soluţie de rivanol,
cloramina, apa oxigenată, betadin, spirt medicinal
- am adus de la sterilizare instrumentarul medical.
19
Caiet de practică 2020 - 2021 Anul III
Asistent medical generalist

Ziua 8:
- măsor TA
- pregătesc materialele necesare recoltări probelelor biologice
- duc analizele la laborator
- la nevoie duc documente la statistică, secretariat sau pe alte secţii
Ziua 9:
- măsor TA
- fac EKG
- măsor T, P
- transport bolnavul pe secţia unde va rămâne internat
Ziua 10:
- măsor TA
- fac EKG
- măsor T, P
- ataşarea branulelor, perfuziilor, supravegherea lor
- efectuarea injecţiilor IM IV SC
- am adus de la sterilizare instrumentarul medical

Fişa de evaluare a competenţelor dobândite în cadrul activităţii de practică

La finalul stagiului de practică, elevul practicant este evaluat de către conducătorul de


practică. Competenţele evaluate sunt grupate în trei grupe:
- competenţe tehnice;
- competenţe de comunicare si organizare;
- competenţe de încadrare într-o structură organizată de muncă.
Pentru fiecare dintre competenţele evaluate, conducătorul de practică acordă o notă între 1 şi
5 (a se vedea nota de la subsolul paginii).

1. Nume şi prenume elev practicant: ____________________________________________

20
Caiet de practică 2020 - 2021 Anul III
Asistent medical generalist

2. Anul şi grupa: _____________________________________________________________

3. Perioada stagiului de practică: _______________________________________________

GRADUL DE
COMPETENŢE EVALUATE EVALUARE1
1 2 3 4 5
A. Competenţe tehnice:
Utilizarea corespunzătoare a echipamentelor (altele decât tehnica
de calcul) de la locul de muncă
Cunoaşterea şi utilizarea eficientă a aplicaţiilor software de la
locul de muncă
Nivelul pregătirii teoretice (corespunzătoare anului de studiu
absolvit de student)
Aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice relevante locului de
muncă
Altele (definiţi)
B. Competenţe de comunicare şi organizare
Eficienţa în comunicarea verbală şi non-verbală
Eficienţa în executarea activităţilor de practică
Organizarea activităţii de la primirea sarcinilor la raport de
activitate
Întocmirea documentaţiilor aferente activităţilor de practică (raport
de activitate, documentaţie tehnică etc)
Capacitatea de a-şi asuma responsabilităţi şi de a rezolva cu succes
sarcinile primite
Capacitatea de adaptare la situaţiile întâlnite şi de a le rezolva
adecvat
C. Competenţe de încadrare într-o structură organizată de
muncă
Respectarea normelor de disciplină şi de protecţie a muncii
Respectarea normelor de organizare şi disciplină a muncii
(regulamente interne, orar de lucru, îndeplinirea sarcinilor primite
de la tutore, şef de echipă, etc.)
Eficienţa în utilizarea documentelor tehnice din instituţie
(documentaţie tehnică, informaţia pusă la dispoziţie de tutore şi
colegii de muncă, etc.)
Capacitatea de a de a stabili bune relaţii şi de a munci în echipă

1
Legendă: 5- foarte mare ; 4- mare; 3-satisfăcătoare; 2- mică; 1- nesatisfăcătoare (deloc).
21
Caiet de practică 2020 - 2021 Anul III
Asistent medical generalist

Nota propusă (rezultată în urma evaluării):

4. Nume şi prenume conducător practică: _________________________________ ______

5. Instituţia: ________________________________________________________________

Data, Semnătura conducătorului de practică,

____________________ _________________________

STUDIU DE CAZ

22

S-ar putea să vă placă și