Sunteți pe pagina 1din 1

Metamorfozele narațiunii românești.

Romanul istoric românesc


Cuprins

Introducere

Cap 1. Romanul istoric românesc: particularități și forme


1.1. Așezarea formulei narative
1.2. Temele romanului istoric
1.3. Interferențe contemporane: romanul cu haiduci, romanul poliţist, romanul de aventuri,
romanul fantastic, romanul SF

Cap 2. Romanul istoric sadovenian


2.1. Istoria ca aducere-aminte.
2.2 Romanul istoric ca arhitectură interioară.
2.3. Ceremonialul relatării.

Concluzii
Bibliografie

 Cosma Anton, Romanul românesc contemporan, I, Bucureşti, Editura Eminescu, 1988


 Cosma Anton, Geneza romanului românesc, Bucureşti, Editura Eminescu, 1985
 Cosma Anton, Romanul românesc si problematica omului contemporan, Cluj,
Editura Dacia, 1977
 Eliade Mircea, Eseuri. Mitul eternei reîntoarceri, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1991
 Florea Doina, Mihail Sadoveanu sau magia rostirii, Bucureşti, Editura Cartea
Românească, 1986
 Frigioiu Nicolae, Romanul istoric al lui Mihail Sadoveanu, Iaşi, Editura Junimea, 1987
 Gafencu Mioara, Formule de politeţe în "Fraţii Jderi", Limba şi literatura română,
1/1981
 Lovinescu E., Texte critice, Bucureşti, Editura Tineretului, 1968
 Lovinescu Vasile, Interpretarea ezoterică a unor basme şi balade populare
româneşti, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1993
 Lovinescu Vasile, Incantaţia sângelui, Iaşi, Institutul European, 1993
 Manolescu Nicolae, Sadoveanu sau utopia cărţii, Bucureşti, Editura B. P. T., 1993

S-ar putea să vă placă și