Sunteți pe pagina 1din 1

BTRL1BB 0000000

CLUJ-NAPOCA 30 0 8 2 0 0 8 3 2 3 2 3 2 RON
LEI
treimiidouasutetreizecisidoileisitreizecisidoibani
LA ORDIN CLUJ-NAPOCA F I R M A 1 S R L
FIRMA 2 SRL
1 1 1 1 1 1 1 R O 1 2 B T R L 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 X X

FIRMA 2 SRL
FIRMA 3 SRL
31.08.2008

Girant

R O 1 1 B B B B 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

Indicaţii de completare a unui CEC

• Datele vor fi completate DOAR CU MAJUSCULE, se acceptă litere mici numai la suma în litere.
• Fiecare casuţă se va completa cu UN SINGUR CARACTER, fără a depăşi sau atinge chenarul căsuţei.
• Trebuie folosit PIX / CERNEALA, de CULOARE ALBASTRĂ SAU NEAGRĂ.

• Elementele obligatorii de completat: emis în localitatea, la data, suma de, moneda, suma în litere, stipulat, plătibil*, denumire
trăgător**, cod trăgător***, IBAN trăgător, lui / la ordinul, IBAN posesor, semnătura trăgător.
• IBAN Posesor se completează cu IBAN-ul firmei care depune instrumentul la bancă spre încasare.
Atenţie:
Toate informaţiile se completează pe faţa CEC-ului.
Înscrisul pe spatele instrumentului constituie motiv de refuz. Ştampila este interzisă pe instrumente.
Nu se vor accepta instrumente care prezintă alterări, îndoituri, pete sau alte deteriorări.
* În situaţia în care plata trebuie făcută la o instituţie de credit sau la o unitate teritorială a unei instituţii de credit, în locul desemnat
pe cec ca loc unde plata trebuie făcută se va trece denumirea instituţiei de credit / a unităţii teritoriale a instituţiei de credit.
** Numele şi prenumele persoanei fizice aşa cum se află acestea înscrise în actul de identitate sau denumirea persoanei juridice
aşa cum se află aceasta înscrisă în Registrul Comerţului.

*** Cod fiscal pentru firme şi CNP pentru persoane fizice.