Sunteți pe pagina 1din 2

RECAPITULARE- SIST.

DIGESTIV

I. Completați spațiile libere. 10x1p=10puncte

1.Sistemul digestiv este alcătuit din...................................... și ...................................... .

2.În cavitatea bucală se găsesc ........................, limba și ................................................. .

3.Intestinul subțire este alcătuit din: duoden , ..................................... și .......................... .

4.Stomacul comunică cu esofagul prin orificiul .................... și cu intestinul subțire prin


orificiul................................ .

5.Prin digestia bucală se obține........................................, iar prin digestia gastrică..............................

II. Alegeți varianta corectă. Este corectă o singură variantă de răspuns. 5x2p=10p

1. Absorbția nutrimentelor are loc la nivelul:

a. stomacului b. ficatului c. intestinului subțire d. intestinului gros

2. Un component al tubului digestiv este:

a. limba b. glandele salivare c. pancreasul d. cavitatea bucală

3. La nivelul stomacului, în urma transformărilor fizice, chimice și mecanice se formează?

a. chilul gastric b. chimul gastric c. bolul alimentar d. nutrimentele

4. Ficatul secretă:

a. bila b. sucul gastric c. sucul inestinal d. saliva

5. Dantura definitivă conține:

a. 31 de dinți b. 30 de dinți c. 33 de dinți d. 32 de dinți

III. Asociați cele două coloane. 5x2p=10p

1. cavitatea bucală a. localizat în spatele stomacului

2. stomacul b. anus

3. intestinul gros c. forma literei J

4. pancreasul d. bogat vascularizat

5. ficatul e. glandele salivare

1- 2- 3- 4- 5-
IV.RASPUNDETI LA URMATOARELE CERINTE

a) definiți digestia. 5p

b) definiți absorbția intestinală. 5p

c) prezentați trei adaptări ale intestinului subțire pentru realizarea absorbției. 5p

d) caracterizati la alegere digestia bucală, digestia gastrică, digestia intestinală. 5p

V.Încercuiţi litera corespunzătoare variantei corecte: 1,5p.

1.Tubul digestiv este format din:

a.cavitate bucala,faringe, esofag,stomac,intestin subţire,intestin gros;

b.cavitate bucală,faringe, laringe,intestin subtire,pancreas,duoden;

c.cavitate bucală,faringe,laringe,stomac,cecum,apendice;

2.Organul comun digestiei si respiraţiei este:

a.laringele;

b.fosele nazale;

c.faringele;

3.Glandele anexe sunt:

a.glandele salivare,limba şi dintii;

b.glandele salivare,ficatul şi pancreasul;

c.bila,vezicula biliară,chim gastric;