Sunteți pe pagina 1din 1

 Extrage din text câte trei imagini.

Vizuale ( se văd) Auditive ( se aud) Motrice ( se mișcă)

 Scrie un catren ( strofă


formată din patru versuri ), folosind
cuvintele date. Pune semnele de punctuație potrivite.

________________________________ Berlin

________________________________ plin

________________________________ adormit

________________________________ trezit