Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Facultatea Științe Economice


Departamentul „Finanțe și bănci”

Lucrul Individual la disciplina


Statistică Economică

Elaborat:
\

Coordonator:
\

Chişinău 2020
DESCRIEREA LUCRĂRII INDIVIDUALE ȘI SARCINILE FORMULATE
Lucrare individuală la Statistică Economică
pentru studenţii an. I

Problema 1 (20 puncte)

Sunt cunoscute următoarele informaţii despre activitatea unei întreprinderi pe parcursul a două perioade
– curentă (1) şi de bază (0):
Tabelul 1.1
Nr. mediu al
Producţia realizată Producţia Producţia realizată
salariaţilor pe
în perioada de planificată pentru în perioada
Secţia parcursul celor
bază, pe secţii perioada curentă curentă, pe secţii
două perioade
(mii lei) (mii lei) (mii lei)
(pers.)
0 pl(1) 1
-i- - Xi - - Xi - - Xi - - Ti -
A 20 50 55 10
B 15 42 45 4
C 25 48 45 5
D 18 45 45 4
E 30 60 63 6
Total 108 245 253 29
Să se determine următorii indicatori relativi:
1. Indicatorii relativi de structură pentru producţia realizată în perioada de bază (g ix0 ) şi în
perioada curentă (gix1 );
2. Nivelul procentual al producţiei planificate pentru perioada curentă faţă de producţia realizată în
Xi
perioada de bază ( K pl (1) / 0 ), pe secţii şi pe totalul întreprinderii;
Xi
3. Coeficientul de realizare a planului în perioada curentă ( K 1 / pl (1) ), pe secţii şi pe total;
4. Indicatorii relativi ai dinamicii producţiei realizate în cele două perioade considerate ( I 1Xi/ 0 ), pe
secţii şi pe total;
5. Considerînd ca bază de comparaţie numărul minim al salariaţilor pe secţii T 0, calculaţi
indicatorii de coordonare (corespondenţă) pentru numărul salariaţilor din fiecare secţie ( K iT/ 0 );
6. Pentru perioada curentă să se calculeze indicatorii relativi de intensitate (productivitatea
efectivă a muncii – Wi ), pe secţii şi pe total.

1. Indicatorii relativi de structură pentru producţia realizată în perioada de bază (gix0 )

A. gix0 = 20/108 = 0,19


B. gix0 = 15/108 = 0,14
C. gix0 = 25/108 = 0,23
D. gix0 = 18/108 = 0,17
E. gix0 = 30/108 = 0,28
Indicatorii relativi de structură pentru producţia realizată în perioada curentă (gix1 )
A. gix1 = 55/253 = 0,22
B. gix1 = 45/253 = 0,18
C. gix1 = 45/253 = 0,18
D. gix1 = 45/253 = 0,18
E. gix1 = 63/253 = 0,25
2. Nivelul procentual al producţiei planificate pentru perioada curentă faţă de producţia realizată
Xi
în perioada de bază ( K pl (1) / 0 ), pe secţii şi pe totalul întreprinderii

Xi
K pl (1) / 0 = (Xi
pl(1)
/ Xi0) * 100
Xi
A. K pl (1) / 0 = (50/20) * 100 = 250%
Xi
B. K pl (1) / 0 = (42/15) * 100 = 280%
Xi
C. K pl (1) / 0 = (48/25) * 100 = 192%
Xi
D. K pl (1) / 0 = (45/18) * 100 = 250%
Xi
E. K pl (1) / 0 = (60/30) * 100 = 200%
Xi
Total: K pl (1) / 0 = (245/108) * 100 = 226,85%
Xi
3. Coeficientul de realizare a planului în perioada curentă ( K 1 / pl (1) ), pe secţii şi pe total

K 1Xi/ pl (1) = Xi1/ Xipl(1)


Xi
A. K 1 / pl (1) = 55/50 = 1,1 mii lei
Xi
B. K 1 / pl (1) = 45/42 = 1,07 mii lei
Xi
C. K 1 / pl (1) = 45/48 = 0,94 mii lei
Xi
D. K 1 / pl (1) = 45/45 = 1 mii lei
Xi
E. K 1 / pl (1) = 63/60 = 1,05 mii lei
Xi
Total: K 1 / pl (1) = 253/245 = 1,03 mii lei
4. Indicatorii relativi ai dinamicii producţiei realizate în cele două perioade considerate ( I 1Xi/ 0 ),
pe secţii şi pe total;

I 1Xi/ 0 = Xi1/ Xi0 * 100


A. I 1Xi/ 0 = (55/20) * 100 = 275%
B. I 1Xi/ 0 = (45/15) * 100 = 300%
C. I 1Xi/ 0 = (45/25) * 100 = 180%
D. I 1Xi/ 0 = (45/18) * 100 = 250%
E. I 1Xi/ 0 = (63/30) * 100 = 210%
Total: I 1Xi/ 0 = (253/108) * 100 = 234,26%

5. Considerînd ca bază de comparaţie numărul minim al salariaţilor pe secţii T 0, calculaţi


indicatorii de coordonare (corespondenţă) pentru numărul salariaţilor din fiecare secţie ( K iT/ 0
)
K iT/ 0 = Ti/ T0
A. K iT/ 0 = 10/10 = 1 om
B. K iT/ 0 = 4/4 = 1 om
C. K iT/ 0 = 5/5 = 1 om
D. K iT/ 0 = 4/4 = 1 om
E. K iT/ 0 = 6/6 = 1 om
6. Pentru perioada curentă să se calculeze indicatorii relativi de intensitate (productivitatea
efectivă a muncii – Wi ), pe secţii şi pe total.

Wi = Xi1/Ti

A. Wi = 55/10 = 5,5(mii lei/om)


B. Wi = 45/4 = 11,25(mii lei/om)
C. Wi = 45/5 = 9(mii lei/om)
D. Wi = 45/4 = 11,25(mii lei/om)
E. Wi = 63/6 = 10,5(mii lei/om)
Total: 253/29 = 8,72(mii lei/om)

Problema 2 (20 puncte)

La o întreprindere s-au efectuat observări asupra celor 20 de salariaţi ai întreprinderii, înregistrîndu-se


producţia realizată (caracteristica X) într-o lună (perioada curentă), precum şi secţia de producere din
care fac parte (caracteristica Y). Înregistrările sunt prezentate în tabelul 2.1.

Tabelul 2.1
Producţia realizată în Nr. d/o al Producţia realizată
Nr. d/o al
perioada curentă Secţia salariaţilo în perioada curentă Secţia
salariaţilor
(bucăţi)* r (bucăţi)
1
-i- - Xi - - Yi - -i- - Xi1 - - Yi -
1 43 A 11 39 B
2 36 A 12 41 A
3 39 B 13 39 D
4 42 A 14 41 B
5 37 A 15 38 B
6 40 C 16 38 D
7 40 A 17 40 C
8 40 C 18 38 D
9 40 C 19 41 A
10 39 B 20 37 B
*Notă: N este numărul de ordine al fiecărui student, conform registrului grupei;

Se cere:
a) Să se efectueze o grupare simplă a datelor după caracteristica nenumerică Y („secţia”),
obţinându-se repartizarea numărului de salariaţi pe secţii;
b) Pentru seria obţinută la punctul „a” să se centralizeze datele privind volumul producţiei;
c) Se mai cunoaşte:
Tabelul 2.2
Indicatorii relativi ai dinamicii Structura prod.
Secţia prod. realizate în perioada planificate pentru
curentă faţă de cea de bază (%) perioada curentă
xi
- Yi - - I1/0 - - gixpl(1) -
A 110 0,333
B 115 0,296
C 125 0,204
D 165 0,167
Total 120,33 -

Utilizând rezultatele de la punctul b şi ştiind că producţia planificată pentru perioada curentă la nivelul
întregii întreprinderi este cu 30 % mai mare decât producţia totală realizată în perioada de bază, să se
calculeze:

1) Producţia realizată în perioada de bază (pe fiecare secţie şi pe total);


2) Producţia planificată pentru perioada curentă (pe fiecare secţie şi pe total);
3) Indicatorul relativ al dinamicii producţiei realizate la nivelul întregii întreprinderi în per. curentă
faţă de cea de bază;
4) Indicatorii relativi de îndeplinire a planului (pe fiecare secţie şi pe total);
5) Indicatori relativi de corespondenţă (coordonare) pentru producţia realizată în perioada curentă;
6) Indicatori relativi de intensitate pentru perioada curentă (pentru fiecare secţie şi pe total
întreprindere);

a)
Nr. Producţia realizată în
Secția de perioada curentă
salariați (bucăţi)
A 7 280
B 6 233
C 4 160
D 3 115
Total 20 788

1. Producţia realizată în perioada de bază (pe fiecare secţie şi pe total)


I 1Xi/ 0 = Xi1/ Xi0 * 100
Notăm Xi0 prin y
Obținem:
A. 110 = 280/y * 100 => 110y = 28000 => y = 28000/110 => y = 254.54(buc.)
B. 115y = 23300 => y = 23300/115 => y = 202.61(buc.)
C. 125y = 16000 => y = 16000/125 => y = 128(buc.)
D. 165y = 11500 => y = 11500/165 => y = 69,69(buc.)
Total: 654,84(buc.)

2. Producţia planificată pentru perioada curentă (pe fiecare secţie şi pe total);


Conform datelor problemei: Xipl(1)total = Xi0total * 30% + Xi0total = 654,84 * 30% + 654,84 =
851,29(buc.)
 gixpl(1) = xpl(1)/sum xpl(1)
A. xpl(1) = 851,29 * 0,333 = 283,48(buc.)
B. xpl(1) = 851,29 * 0,296 = 251,98(buc.)
C. xpl(1) = 851,29 * 0,204 = 173,66(buc.)
D. xpl(1) = 851,29 * 0,167 = 142,17(buc.)
Total: 851.29(buc.)
3. Indicatorul relativ al dinamicii producţiei realizate la nivelul întregii întreprinderi în per.
curentă faţă de cea de bază
  I 1Xi/ 0 = Xi1/ Xi0 * 100 = (788/654,84) * 100 = 120,33%
4. Indicatorii relativi de îndeplinire a planului (pe fiecare secţie şi pe total);
a. Marimea relativa a sarcinii programate

A. kpl/0 = 283.48/254.54 * 100 = 111.37%


B. kpl/0 = 251.98/202.61 * 100 = 124.37%
C. kpl/0 = 173.66/128 * 100 = 135.67%
D. kpl/0 = 142.17/69.69 * 100 = 204%
E. kpl/0 = 851.29/654.84 * 100 = 129.99%

b. Marimea relativa a realizarii programului

A.
k1/pl = 280/283.48 * 100 = 98.77%
B.
k1/pl = 233/ 251.98 * 100 = 92.47%
C.
k1/pl = 160/173.66 * 100 = 92.13%
D.
k1/pl = 115/142.17 * 100 = 80.89%
Total: 788/851.29 * 100 = 92.57%
5. Indicatori relativi de corespondenţă (coordonare) pentru producţia realizată în perioada
curentă;

A. kA/B = 280/233 = 1.20


B. kA/B = 160/233 = 0.69
C. kA/B = 115/233 = 0.49
D. kA/B = 788/233 = 3.38

6. Indicatori relativi de intensitate pentru perioada curentă (pentru fiecare secţie şi pe total
întreprindere)
W = q/T
A. 280/7 = 40(buc/om)
B. 233/6 = 38.83(buc/om)
C. 160/4 = 40(buc/om)
D. 115/3 = 38.33(buc/om)
E. 788/20 = 39.4(buc/om)
Problema 3 (30 puncte)

Considerând datele iniţiale de la Problema 2 (tabelul 2.1), să se construiască o serie statistică de


distribuţie a salariaţilor după variaţia caracteristicii numerice X (serie statistică de frecvenţe, pe
variante). Pentru seria statistică obţinută să se calculeze:

1) Frecvenţele individuale relative ( fi );


2) Frecvenţele absolute cumulate crescător ( Ni↑ ) şi descrescător ( Ni↓ );
3) Reprezentaţi grafic distribuţia statistică obţinută;
4) Grupaţi seria:
a) în 3 intervale egale;
b) într-un număr arbitrar de intervale, aplicând formula Sturges;
2) Indicatorii medii de calcul:
a) Media aritmetică;
b) Media pătratică;
c) Media geometrică;
d) Media armonică;
Verificaţi relaţia dintre valorile acestor medii;
3) Indicatorii medii de poziţie:
a) Modul (Mo);
b) Mediana (Me);
Interpretaţi semnificaţia valorilor obţinute;
4) Indicatorii simpli şi sintetici ai variaţiei ( ai dispersiei ):
a) Amplitudinea variaţiei (A);
b) Abaterea individuală (di );
c) Abaterea medie liniară ( đ );
d) Abaterea medie pătratică ( σ );
e) Dispersia (Varianţa) - σ2;
f) Coeficientul de variaţie ( ν );
Interpretaţi semnificaţia fiecărui indicator obţinut şi caracterizaţi omogenitatea seriei de
distribuţie analizate.

Tabelul 2.1
Producţia realizată în Nr. d/o al Producţia realizată
Nr. d/o al
perioada curentă Secţia salariaţilo în perioada curentă Secţia
salariaţilor
(bucăţi)* r (bucăţi)
-i- - Xi1 - - Yi - -i- - Xi1 - - Yi -
1 43 A 11 39 B
2 36 A 12 41 A
3 39 B 13 39 D
4 42 A 14 41 B
5 37 A 15 38 B
6 40 C 16 38 D
7 40 A 17 40 C
8 40 C 18 38 D
9 40 C 19 41 A
10 39 B 20 37 B
*Notă: N este numărul de ordine al fiecărui student, conform registrului grupei;
1. Calcularea aplitudinei A = Xmax – Xmin = 43 – 36 = 7
2. Nr. de intervale(K) = 3
3. h = A/K = 7/3 = 3
Seria statistica:
Xi1 Nr. de
salariați
a. (36 – 39) – 6
b. (39 – 42) – 12
c. (42 – 45) – 2
a) Frecvenţele individuale relative ( fi );
f
f i  i * 100
 fi
f i = 6/20 * 100 = 30%
f i = 12/20 * 100 = 60%
f i = 2/20 * 100 = 10%
b) Frecvenţele absolute cumulate crescător ( Ni↑ ) şi descrescător ( Ni↓ );
( Ni↑ )
6+12=18
18+2=20
( Ni↓ )
2+12=14
14+6=20

Tabelul 2.2
Producţia Nr. de Frecvențele Frecvențele Frecvențele
realizată în salariați absolute absolute individuale
perioada cumulate cumulate relative ( fi )
curentă
crescător(Ni↑) descrescător(Ni↓) %
(bucăţi)
36 – 39 6 6 14+6=20 30
39 – 42 12 6+12=18 2+12=14 60
42 – 45 2 18+2=20 2 10
Total 20 - - 100

c) Grupaţi seria:
b. în 3 intervale egale;
c. într-un număr arbitrar de intervale, aplicând formula Sturges;
A=7
k=1+3.322 lg n = 1 + 3.322 lg 20 = 4
h = A/k = 7/5 = 2
a) 36 – 38
b) 38 – 40
c) 40 – 42
d) 42 – 44
4. Indicatorii medii de calcul:
a. Media aritmetică;
b. Media pătratică;
c. Media geometrică;
d. Media armonică;
Tabelul 2.3
Numarul
Productia(buc.) persoanelor xi xi*ni xi2ni ni/xi ni*log xi
ni
36 – 38 6 37 222 8214 0.16 9.41
38 – 40 9 39 351 13689 0.23 14.32
40 – 42 4 41 164 6724 0.10 6.45
42 – 44 1 43 43 1849 0.02 1.63

Total 20 160 780 30476 0.51 31.81

x n i i

a. X 
i 1
n = 780/20 = 39(buc/pers)
n
i 1
i

b. X p 
 x  n = rad(30476/20) = 39.04(buc/pers)
i
2
i

n i

c. lg X g 
 n * lg x = 31.81/20 = 1.60(buc/pers)
i i

n i
Xh 
n i

d. n = 20/0.51 = 39.22(buc/pers)
x i

i
5. Indicatorii medii de poziţie:
a. Modul (Mo);
b. Mediana (Me);
Interpretaţi semnificaţia valorilor obţinute;

a) Modul
Aflarea modului în cazul unei caracteristici grupate pe intervale de variaţie presupune:
- aflarea frecvenţei maxime (nmax)
- identificarea intervalului modal în dreptul frecvenţei maxime
- calcularea Mo prin relația:
1
Mo  X inf .  l * = 39 + 3 * (12-6)/((12-6) +(12-2)) = 40.13 buc.
1   2
unde: Xinf – limita inferioară a intervalului modal
l – lungimea intervalului modal
Δ1 – diferenţa dintre frecvenţa intervalului modal şi frecvenţa intervalului anterior
Δ2 – diferenţa dintre frecvenţa intervalului modal şi frecvenţa intervalului următor

b) Mediana
1. Locul medianei U Me  n i
= 20/2 = 10 = 50%
2
U Me  N Me1
2. Me  X inf .  l *
n Me
unde:
- Xinf – limita inferioară a intervalului median
- l – lungimea intervalului median
- N Me 1 sau FMe 1 – frecvenţa cumulată (absolută sau relativă) până la intervalul
median
- n Me sau f Me – frecvenţa (absolută sau relativă) a intervalului median
3. In tabelul 2.2, determinam intervalul median 18>10, asfel intervalul median este
39-42 si N Me 1 = 6
U Me  N Me1
4. Me  X inf .  l * = 39 + 3 * (10 – 6 )/14 = 39.86 buc.
n Me

5) Indicatorii simpli şi sintetici ai variaţiei ( ai dispersiei ):


a) Amplitudinea variaţiei (A);
b) Abaterea individuală (di );
c) Abaterea medie liniară ( đ );
d) Abaterea medie pătratică ( σ );
e) Dispersia (Varianţa) - σ2;
f) Coeficientul de variaţie ( ν );
Tabelul 2.4
Abateri
individuale
Productia(buc.)
Nr. de
salariati
Mijlocul
intervalelor xi  x
xi  x ni xi 
 x ni
2

36 – 38 6 37 -2 2*6=12 4*6=24
38 – 40 9 39 0 0 0
40 – 42 4 41 2 2*4=8 4*4=16
42 – 44 1 43 4 4*1=4 16*1=16
Total 20 160 4 24 56

a. Amplitudinea variaţiei (A);


A = xmax – xmin = 43-36=7
b. Abaterea individuală (di );
X = 39
di(1) = Xi - X = 37-39 = -2
di(2) = 39-39 = 0
di(3) = 41-39 = 2
di(4) = 43-39 = 4
c. Abaterea medie liniară ( đ );
r

x i  x ni
d i 1
r = 24/20=1.2
n
i 1
i

d. Abaterea medie pătratică ( σ );

 x 
r
2
i  x ni
i 1
s  s2  r = rad(56/20)=1.67
n i 1
i

e. Dispersia (Varianţa) - σ2;

  xi  x 
r 2
ni
2 i 1
s  r = 1.67*1.67=2.79
 ni
i 1
d. Coeficientul de variaţie ( ν );
v = s/ X * 100 = (1.67/39)*100 = 4.28
Problema 4 (20 puncte)
În baza datelor prezentate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), selectaţi informaţii (numerice)
referitoare la evoluţia în timp a unui fenomen economic (PIB, PNB, numărul populaţiei, numărul
copiilor de o anumită vîrstă, consumul populaţiei, veniturile populaţiei, populaţia activă, populaţia
ocupată......) pe o perioadă de 5 ani.
Datele culese de prelucrat cu ajutorul indicatorilor absoluţi relativi şi medii ai seriei
cronologice. În baza indicatorilor calculaţi analizaţi evoluţia in timp a fenomenului dat.

Dinamica PIB trimestrial 2010-2020

PIB în trimestrul II 2020 (serie brută)

Categorii de resurse

Valoarea adăugată brută (VAB) total pe economie, cu o pondere de 87,9% la formarea PIB, a contribuit
cu -10,9% la scăderea PIB, volumul VAB fiind în descreștere cu 12,6% (vezi Tabelul A1 din anexă).
La scăderea PIB, în trimestrul II 2020 față de trimestrul II 2019, au contribuit majoritatea activităților
economice, influiențe negative mai importante având următoarele activități:

 comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a


motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (au contribuit
cu -4,2% la scăderea PIB), cu o pondere de 18,0% la formarea PIB și o reducere a VAB pe
activitățile respective cu 21,4%;
 industria extractivă și industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie  electrică și
termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor,
activități de decontaminare (-1,7%), cu o pondere la formarea PIB de 14,7% și o reducere a
VAB pe activitățile respective cu 11,7%;
 administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii; învăţământ; sănătate şi asistenţă
socială (-1,3%) cu o pondere de 12,6% la formarea PIB și o reducere a VAB pe activitățile
respective cu 11,1%;
 activități profesionale, științifice și tehnice, activități de servicii administrative și activități de
servicii suport (-1,1%) cu o contribuție de 2,9% la formarea PIB și o scădere a VAB pe
activitățile respective cu 31,1%.

Impozitele nete pe produs cu o pondere de 12,1% la formarea PIB au contribuit cu -3,2% la scăderea
PIB, volumul lor reducându-se cu 22,7%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării (vezi Tabelul A1 din anexă), scăderea PIB în trimestrul II 2020 față de
trimestrul II 2019 s-a datorat, în principal:

 consumului final (contribuind cu -15,0% la scăderea PIB), îndeosebi consumului final al


gospodăriilor populației, al cărui volum s-a redus cu 17,0%, contribuind cu -13,6% la
diminuarea PIB;
 formării brute de capital fix, al cărei volum s-a redus cu 15,6%, contribuind cu -4,8% la
diminuarea PIB.

Contribuție pozitivă la evoluția PIB a avut-o exportul net (+9,5%), consecință a reducerii cu
29,2% a volumului importurilor de bunuri și servicii corelată cu o scădere mai mică a volumului
exporturilor de bunuri și servicii cu 24,2,%.
Problema 5 (10 puncte)

Dispunem de următoarele date despre realizarea cărnii la 3 piețe a orașului:


Iulie, x0 August, x1
Piața Prețul 1 Volumul Prețul 1 Volumul
Cantitatea,qn Cantitatea,qn
kg,lei valoric kg,lei valoric
A 75 145.5 10912.5 82 137.5 11275
B 78 155.9 12160.2 76 160.2 12175.2
C 69 175.7 12123.3 69,5 185.5 12892.25
Total 222 477.1 105916.2 227.5 483.2 109928

Se cere:

1. Să se calculeze indicii individuali ai cantității, ai prețului și ai volumului valoric.


2. Să se calculeze indicele de grup al cantității, al prețului și al volumului valoric.
3. Să se calculeze modificarea absolută a cantității, a prețului și a volumului valoric.

1.
a. Indicii individuali
Dinamica dupa pret:

                                                                        

A. i1/0 = (82/75) * 100 = 109.33%


B. i1/0 = (76/78) * 100 = 97.43%
C. i1/0 = (69.5/69) * 100 = 100.72%
Dinamica dupa cantitate:
A. i1/0 = (137.5/145.5) * 100 = 94.5%
B. i1/0 = (160.2/155.9) * 100 = 102.75%
C. i1/0 = (185.5/175.7) * 100 = 105.58%
Dinamica dupa volumul valoric:
A. i1/0 = (11275/10912.5) * 100 = 103.32%
B. i1/0 = (12175.2/12160.2) * 100 = 100.12%
C. i1/0 = (12892.25/12123.3) * 100 = 106.34%
2. Indicii de grup
Marimea relativa de coordonare

Dupa pret:
A. kA/B = (82/75) = 1.09
B. kA/B = (76/78) = 0.97
C. kA/B = (69.5/69) = 1.007
Dupa cantitate:
A. kA/B = (137.5/145.5) = 0.94
B. kA/B = (160.2/155.9) = 1.02
C. kA/B = (185.5/175.7) = 1.05
Dupa volum:
A. kA/B = (11275/10912.5) = 1.03
B. kA/B = (12175.2/12160.2) = 1.001
C. kA/B = (12892.25/12123.3) = 1.06