Sunteți pe pagina 1din 18

JUDECĂTORIA Chișinău, Sediul Centru

str. Bd. Stefan cel Mare și Sfânt nr. 162


RECLAMANT: Buguța Cristina IDNP 2014032001681
Dom. Or. Soroca, str. Voluntarilor nr.23
Tel/Fax +373060358012
Email: cristina.tirdea98@gmal.com
REPREZENTANT: Scurtu Ana
Biroul asociat de avocaţi: Uniunea Avocatilor din Republica Moldova
Sediul: București 46
Telefonul: 373060256014
Adresa electronică: scurtua@bk.ru
PÂRÂT: Buguța Vasile IDNP 2014032002658
Dom.mun. Chişinău, sect. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân, nr.12, ap. 112
Tel/Fax +373068259014
Email: vbauguta@gmail.com
INTERVENIENT ACCESORIU: Direcția Municipiului pentru Protecția
Drepturilor Copilului
mun. Chișinău, str. Alexandru Vlahuţă nr. 3
Tel/Fax 022 241 322
Email: chisinaudmpdc@gmail.com

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ


Privind desfacerea căsătoriei, stabilirea locului de trai a copiilor minori,
încasarea pensiei de întreținere și partajul bunurilor

În drept, în temeiul art. 12, 26, 33, 37, 63, 75, 76 Codul Familiei, art. 39 alin.(4), art. 85
alin.(1) lit.a, 166, 167 Cod Procedură Civilă, art. 572. 574 Cod Civil,

SOLICIT:
1. A admite prezenta cerere de chemare în judecată;
2. A desface căsătoria încheiată între Buguța Cristina IDNP 2014032001681 și Buguța
Vasile IDNP 2014032002658 la data de 06.10.2013 la Oficiul Stare Civilă, sect. Ciocana,
mun.Chișinău înregistrată în registrul actelor de stare civilă nr. 5423;
3. A stabili locul de trai a copilului minor Buguța Ion născut la 03.06.2015 cu mama Buguța
Cristina în mun. Chișinău, str. Florilor 30/1 et. 2 ap. 23.
4. A încasa de la Buguța Vasile în beneficiul Buguța Cristina pensia de întreținere a copilului
minor Buguța Ion născut la 03.06.2015 într-o sumă bănească fixă;
5. A efectua o expertiză şi a pune în faţa specialiştilor următoarele întrebări:
1. Care este costul de piaţă a apartamentul situat în mun. Chișinău, sec. Ciocana, str.
Mircea cel Bătrân nr.12, et.7 ap.112 cu nr. Cadastral 01000117.12.72 ?
2. Care este este costul de piaţă a bijuteriilor: 1 lănțisoare din aur de 50 gr și o brațară
din aur 30 gr.
6. A împărți bunurile proprietate comună în devalmășie ale subsemnatei Buguța Cristina și
Buguța Vasile dupa cum urmează:
Să mi se atribuie urmatoarele bunuri:
- prețul obținut în urma vânzării a ½ apartamentul situat în mun. Chișinău, sec.
Ciocana, str. Mircea cel Bătrân nr.12, et.7 ap.112;
- jumătate din suma obținută în urma vânzării a bijuteriilor;
- automobilul Nissan juke din anul 2015, cu numărul de imatriculare KWK 515.
Să i se atribuie pârâtului urmatoarele bunuri:
- prețul obținut în urma vânzării a ½ apartamentul situat în mun. Chișinău, sec.
Ciocana, str. Mircea cel Bătrân nr.12, et.4 ap.72;
- un automobil Toyota RAV4 din anul 2017, cu numărul de imatriculare BVI 456;
- jumătate din suma obținută în urma vânzării bijuteriilor.
7. A încasa din contul pârâtului Buguța Vasile în beneficiul reclamantei Buguța Cristina, a
tuturor cheltuielilor de judecată (taxa de stat și alte cheltuieli legate de judecarea pricinii)
pe care le va suporta reclamanta în acest proces.

În fapt, la data de 06.10.2013 la Oficiul Stare Civilă, sect. centru, mun.Chișinău, a fost
încheiată căsătoria între Buguța Cristina IDNP 2014032001681 și Buguța Vasile IDNP
2014032002658 înregistrată în registrul actelor de stare civilă nr. 5423
Din căsătoria noastră avem un copil: Buguța Ion, nascut la 03.06.2015.
Viata mea in comun cu pârâtul Buguța Vasile a eșuat. În anii de casatorie în relțiile noastre s-
a creat o atmosferă insuportabilă, de neîțelegeri, certuri și violență. După 7 ani de căsătorie am
înțeles că suntem două persoane total diferite și nu ne potrivim deloc. Foarte des apar certuri în
familie, care de multe ori pot să aibă ca finalitate acțiuni cu caracter violent.
De asemenea utilizează des băuturi alcoolice, poate să plece vineri de acasă și să nu vină
până lunu, nu ne telefoanează, nu se interesează măcăr despre ce face copilul, dacă am bani
pentru mâncare. Practic toți banii pe care îi face îi cheltuie pentru băutură și prieteni.
Des vine chiar și se la serviciu în stare de ebirtate și manifestă comportament violet atât față
de mine, cât și față de copil. Într-o seară fiind servit și după o certă mi-a luat telefonul și m-a
încuiat a afară la balacon (locuim la etajul 7), fiind toamnă și afară destul de frig. În urma
strigătelor, ma auzit o vecină, care a telefon la poliție, în urma sosiri căreia pe numele pârâtului
Buguța Vasile fiind întocmit un proces-verbal.
Toate aceste situații se răsfrânge negativ și asupra educaţiei fiului minor. În consecință am
ajuns la concluzia că nu mai este posibil să păstrăm familia.
Referitor la prima cerință:
Această cerință urmează a fi admisă deoarece în urma relatărilor expuse supra este clar că
căsătoria noastră este o greșeală, chiar dacă a fost încheiată pe baza consimțământului reciproc și
neviciat, afecțiunea și stima reciprocă care a existat la începutul acestei căsătorii nu mai există.
Conform art. 2 din Codul Familiei al Republicii Moldova, relatiile familiale sint guvernate
inclusive pe principiile sprijinului reciproc moral si material, ale fidelitatii conjugale si
solutionarii pe cale amiabila a tuturor problemelor vietii familial ,principii ce lipsesc cu
desavirsire in relatia noastra.
De termen de împăcare nu mai avem nevoie, deoarece toate încercările mele de a păstra
relaţiile de căsătorie nu au dat efectul scontat.
Pârâtul refuză să se prezinte la organul Stare civilă pentru a semna cererea de desfacere a
căsătoriei, cauză din care sunt nevoită să mă adresez cu prezenta cerere în instanţa de judecată.
Referitor la a doua cerință:
Întrucât nu am ajuns la un acord comun cu privire la domiciliul copilului nostru, consider că
este necesar de a determina domiciliul copiilor minor.
Având în vedere circumstanțele enumerate, comportamentul violent și iresposabil al tatălui
față de creșterea și educarea copilului, sarcina aceasta revenindu-mi în exclusivitate mie,
consider că cel mai rezonabil ar fi să stabiliți domiciliul lui cu mine, momentan în mun.
Chișinău, str. Florilor 30/1 et. 2 ap. 23, unde închiriez un apartament cu o cameră de 35 mp2.
În plus dispun de condiții material suficiente pentru a le asigura un nivel de trai decent și
adecvat, pentru dezvoltarea lui fizică, intelectuală, spiritual și educațională.
Pârâtul Buguța Vasile deseori în timpul căsătoriei avea obiceiul să facă petreceri cu prietenii săi
în apartamentul unde se afla și copilul minor,adesea aceste petreceri sfârșidu-se cu scene de
ceartă. Astfel copilul era predispus traumelor psihologice privind acțiunile tatălui său și a
persoanelor străine, toți consumând alcool în încăperea unde se afla copilului minor, cu toate că
mă stăruiam pe cât posibil să-l feresc de aceste imagini, pârâtul totuși contribuie negative asupra
educării corecte a copilului la această perioadă fragedă. Aceste informații pot fi probate prin
declarațiile vecinilor care nu se puteau odihni din cauza zgomotelor de petreceri.
Pe lângă aceasta vreau să menționez că pârâtul la moment nu este angajat oficial nicăieri
deoarece și-a pierdut serviciul de macarangiu din cauza consumului excesiv de alcool la locul de
muncă. La moment lucrează neoficial în domeniul construcției.
Referitor la a treia cerință:
Având în vedere faptul că pârâtul Buguța Vasile nu se implică în creștere și educarea
copilului, și prevederile stipulate în art. 74 Codul Familiei, prevăd că părinţii sînt obligaţi să-şi
întreţină copiii minori, solicit încasarea din contul acestuia unei plăți fixe pentru pensia de
întreținere a copilului minor. Astfel în conformitate cu prevederile art. 76 alin.(1) Codul
Familiei este preăvzut că în cazurile cînd părintele care datorează întreţinere copilului său are un
salariu şi/sau alte venituri neregulate sau fluctuabile ori primeşte salariu şi/sau alte venituri, total
sau parţial, în natură, ori nu are un salariu şi/sau alte venituri, precum şi în alte cazuri cînd, din
anumite motive, încasarea pensiei de întreţinere, sub forma unei cote din salariu şi/sau alte
venituri, este imposibilă, dificilă sau lezează substanţial interesele uneia dintre părţi, instanţa
judecătorească poate să stabilească cuantumul pensiei de întreţinere într-o sumă bănească fixă
plătită lunar sau, concomitent, într-o sumă bănească fixă şi sub forma unei cote din salariu şi/sau
alte venituri 
Astfel în conformitate cu prevederile alin.(3) art. 74 Codul Familiei dacă lipseşte un atare
contract şi părinţii nu participă la întreţinerea copiilor, pensia de întreţinere se încasează pe cale
judecătorească, la cererea unuia dintre părinţi, a tutorelui copilului sau a autorităţii tutelare
teritoriale.
Cer încasarea din contul pârâtului Buguța Vasile a pnesiei de întreținere pentru copilului
minor Buguța Ion, în sumă fixă în valoare de 4000 lei (patru mii lei) până la atingerea
majoratului copilului. Argumente vizavi de cerința respectivă este că Buguța Ion merge la
grădiniță, ceia ce presupune anumite cheltuieli, la fel este de menționat faptul că acesta merge și
la alte activități extradidactice cum sunt pictura și fotbalul, care sunt contra plată.
Cuantumul pensiei urmând a fi stabilit ținând cont de coșul minim de consum lunar pentru
fiecare copil minor cu vârsta respective, stabilit de BNS. Minimul de existenţă pentru copii
constituie în medie 1994,5 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vârsta
copilului, de la 776,2 lei pentru un copil în vârstă de până la 1 an până la 2261,5 lei pentru un
copil în vârstă de 7-17 ani. În funcţie de mediul de reşedinţă al acestora, minimul de existenţă
pentru copiii din oraşele mari este cu 8,6% mai mare comparativ cu copiii din mediul rural, iar în
cazul copiilor în vârstă de până la 1 an această diferenţă constituie 18,1%.
Referitor la a patra cerință:
Totodata, in timpul casatoriei am dobindit bunuri proprietate comuna in devalmasie, si
anume:
- un apartament situat în mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân nr.12, et.7
ap.112 cu suprafața de 75 m2, cu nr. Cadastral 01000117.12.72 înregistrat în Registrul
bunurilor imobile la data de 01.02.2014, cu titlu de propiretate în devălmășie a soților;
- un automobil Toyota RAV4 din anul 2017, cu numărul de imatriculare BVI 456;
- un automobil Nissan juke din anul 2015, cu numărul de imatriculare KWK 515;
- 1 lănțisoar de aur de 50 gr și o brațară de aur 30 gr.
În conformitate cu prevederile art. 572 Cod Civil bunurile dobîndite de soţi în timpul
căsătoriei sînt proprietatea lor comună în devălmăşie dacă, în conformitate cu legea sau
contractul încheiat între ei, nu este stabilit un alt regim juridic pentru aceste bunuri, iar art. 574
în cazul partajului bunurilor proprietate comună în devălmăşie a soţilor, părţile lor se consideră
egale.
Tot odată ținând cont de principiul egalității cotelor-părți în proprietate comuna în
devălmașie , inserat în art. 26 din Codul Familiei, rog împățirea lor in mod egal a situat în mun.
Chișinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân nr.12, et.7 ap.112 cu suprafața de 75 m2, cu nr.
Cadastral 01000117.12.72 înregistrat în Registrul bunurilor imobile la data de 01.02.2014, cu
titlu de propiretate în devălmășie a soților precum și a bijuteriilor.
În vederea probării faptului ca bunurile au fost dobândite în timpul căsătoriei și că ele ne
aparțin cu drept de proprietate anexez la cerere documetele corespunzătoare.
Referitor la a cincea cerință:
Având în vedere cele enumerate anterior, solicit încasarea din contul pârâtului în beneficial
reclamentei a cheltuielilor de judecatată, care vor fi suportate în acest proces, întrucât art. 94 alin.
(1) CPC al RM prevede că instanţa judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să
plătească, la cererea părţii care a avut cîştig de cauză cheltuielile de judecată. Dacă acţiunea
reclamantului a fost admisă parţial, acestuia i se compensează cheltuielile de judecată
proporţional părţii admise din pretenţii, iar pîrîtului – proporţional părţii respinse din pretenţiile
reclamantului.

Anexă:
1. Certificatul de căsătorie;
2. Copia buletinului de identiate;
3. Copia certificatului de naștere a copilului minor;
4. Contractul de vânzare cumpărare a apartamentului;
5. Contractul de vînzare cumpărare a automobilelor;
6. Mandatul avocațial nr. 45;
7. Contract de asistență juridică;
8. Caracterizare;
9. Bonul de plată a taxei de stat.

Data Buguța Cristina


03.02.2021
Bon de plată
Judecătoria Centru
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt 162
Cod Fiscal: RO 10022532

Număr bon: 256


Casier: Rusu Vladimir
Taxa de stat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
TOTAL 25 000 lei (două zeci și
cinci mii lei)
Cash
Rest
CIF/CNP:……………………………
CLIENT: Buguța Cristina…………..

TOTAL TVA
Cota TVA A = 24%

Data 03.02.2021
Ora: 11:04:45
Mandatul avocatului
Seria MA                                                                                  
nr.     45                                                               
Biroul asociat de avocaţi: Uniunea Avocatilor din Republica Moldova
Cabinetul avocatului: nr.4
Sediul: București 46
Telefonul: 373060256014
Adresa electronică: scurtua@bk.ru
 
MANDAT
Din: 01.02.2021
Avocatul: Scurtu Ana, nr. Licenţei 14din 05.11.2010, în conformitate cu:
1) Contractul de asistenţă juridică nr.145 din 29.01.2021
2) Decizia coordonatorului Oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică
Garantată de Stat nr. 14, se împuterniceşte să acorde asistenţă juridică în cauza Buguța Cristina
și Buguța Vasile privind desfacerea căsătoriei, stabilirea locului de trai a copiilor minori,
încasarea pensiei de întreținere și partajul bunurilor

Semnătura avocatului
Ştampila

În conformitate cu art. 81 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova,


împuternicirile avocatului sînt: dreptul de a exercita în numele reprezentatului toate actele
procedurale, cu excepţia dreptului de a semna cererea şi de a o depune în judecată, de a recurge
la arbitraj pentru soluționarea litigiului, de a renunţa total sau parţial la pretenţiile din acţiune, de
a majora sau reduce cuantumul acestor pretenţii, de a modifica temeiul sau obiectul acţiunii, de a
o recunoaşte, de a recurge la mediere, de a încheia tranzacţii, de a intenta acţiune
reconvenţională, de a transmite împuterniciri unei alte persoane, de a ataca hotărîrea
judecătorească, de a-i schimba modul de executare, de a amîna sau eşalona executarea ei, de a
prezenta un titlu executoriu spre urmărire, de a primi bunuri sau bani în temeiul hotărîrii
judecătoreşti, drept care trebuie menţionat expres, sub sancţiunea nulităţii, în procura eliberată
reprezentantului persoanei juridice sau în mandatul eliberat avocatului. 

Numele și prenumele clientului Buguța Cristina  Semnătura clientului


Contract de vânzare cumpărare
I. Părțile contractante

I.1. Grecu Tudor, domiciliat în mun. Chișinău, sect. Râșcanovca, str. Florilor, nr. 12,
bloc 3, scara 1, etaj 3, apartament 24, născut la data de 15.02.1980 în mun. Chișinău ,
fiul lui Grecu Mircea şi al Grecu Angela, posesorul buletinului de identitate seria B nr.
32012025 eliberat de Agenția Servicii Publice, cod numeric personal 2105002014535 în
calitate de vânzător, pe de o parte, şi
I.2. Buguța Cristina, domiciliat în or. Soroca, str. Voluntarilor , nr. 23, născut la data
de 15.06.1998 în or. Soroca, fiica lui Druță Cornel şi al Druță Liudmila, posesorul
buletinului de identitate seria B nr. 32012455 eliberat de Agenția Servicii Publice, cod
numeric personal 2014032001681 în calitate de cumpărător, pe de altă parte, au
convenit să încheie prezentul contract de vânzare-cumpărare cu respectarea următoarelor
clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1. Vânzătorul declară că îi vinde cumpărătorului în proprietate a imobilului situat în


mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân nr.12, et.7 ap.112 cu suprafața de 75
m2, cu nr. Cadastral 01000117.12.72 compus din 2 camere de locuit şi dependinţe.
II.2. Eu, vânzătorul, am dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului mai sus
descris prin moştenire de la Grecu Maria decedat(ă) la data de 14.02.2005 şi mi-a fost
eliberat certificatul de moştenitor nr. 14 din 25.12.2003 în dosarul nr. 45 de către Vlah
Gheorghe.
III. PREŢUL CONTRACTULUI

III.1. Preţul de vânzare este de 45000 euro valută convertibilă, echivalentul a


939 991,50 lei, calculat la cursul de schimb valutar de 18.20 lei/o valută convertibilă.
III.2. Această sumă a fost încasată de cumpărător de la vânzător, astăzi, 02.05.2014 data
autentificării prezentului contract, dată de la care imobilul intră în stăpânirea
cumpărătorului de fapt şi de drept.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

IV.1. Obligaţiile vânzătorului sunt următoarele: a)să predea imobilul descris la pct. 2.1
de mai sus, la data prevăzută în contract; b)să garanteze cumpărătorul împotriva
evicţiunii şi împotriva viciilor ascunse.
IV.2. Obligaţiile cumpărătorului sunt următoarele:
a)să efectueze plata preţului la locul şi data menţionate la pct. 3.1 şi 3.2 prin contract sau
la locul unde se face predarea imobilului;
b)să suporte taxele aferente încheierii prezentului contract;
c) să accepte dreptul de habitaţie viageră a vânzătorului.
V. RĂSPUNDEREA PENTRU EVICŢIUNE ASUPRA BUNULUI IMOBIL

V.1. Eu, vânzătorul declar şi garantez pe proprie răspundere, sub sancţiunea legii
penale, că imobilul nu a fost scos din circuitul civil, rămânând continuu în proprietatea
mea, că nu face obiectul nici unui litigiu juridic, nu este grevat de sarcini sau servituţi şi
garantez pe cumpărător împotriva oricărei evicţiuni totale sau parţiale în conformitate cu
prevederile art. 1337 din Codul civil.
V.2. Transmiterea nudei proprietăţi asupra bunului imobil cumpărătorului are loc
astăzi, data autentificării prezentului contract, cumpărătorul dobândind posesia şi
folosinţa imobilului la data decesului vânzătorului.
VI. CLAUZE FINALE

VI.1. Părţile declară că preţul menţionat mai sus este preţul real intervenit între ei, au
luat cunoştinţă de dispoziţiile art. 1303 Cod civil, art. 12 din Legea nr. 87/1994 privind
combaterea evaziunii fiscale, precum şi de prevederile art. 6 alin. 1 şi 2 din Ordonanţa
Guvernului nr. 12/1998, potrivit cărora, în cazul în care printr-un act ascuns înţeleg să
plătească un preţ mai mare decât cel indicat, atât prezentul act autentic, cât şi actul ascuns
sunt lovite de nulitate şi îşi asumă întreaga răspundere pentru cele declarate în conţinutul
prezentului contract ca fiind date reale
VI.2. Taxele şi impozitele la stat sunt achitate la zi de vânzător, aşa cum rezultă din
certificatul nr. 45 eliberat de Agenția Servicii Publici, urmând ca astăzi, data autentificării
contractului, să treacă asupra cumpărătorului, care suportă şi taxa de timbru, timbrul
judiciar şi onorariul notarului public.
VI.3. Cumpărătorul ce a cumpărat de la vânzător nuda proprietate asupra imobilului
descris mai sus, cu preţul şi în condiţiile menţionate se declară întru totul de acord cu
conţinutul prezentului contract.
VI.4. Prezentul contract de vânzare-cumpărare a fost încheiat într-un număr de 2
exemplare.

Data semnării contractului: 02.05.2014


VÂNZĂTOR CUMPĂRĂTOR
Contract de vânzare cumpărare

I. Părțile contractante

I.1. Grincea Vasile, domiciliat în mun.Bălți, str. V. Alecsandri , nr. 28, bloc 1, scara
2, etaj 2, apartament 14, născut la data de 17.08.1983, posesorul buletinului de identitate
seria B nr. 45812025 eliberat de Agenția Servicii Publice, cod numeric personal
2000002014535 în calitate de vânzător, pe de o parte, şi
I.2. Buguța Cristina, domiciliat în or. Soroca, str. Voluntarilor , nr. 23, născut la data
de 15.06.1998 în or. Soroca, fiica lui Druță Cornel şi al Druță Liudmila, posesorul
buletinului de identitate seria B nr. 32012455 eliberat de Agenția Servicii Publice, cod
numeric personal 2014032001681 în calitate de cumpărător, pe de altă parte, au
convenit să încheie prezentul contract de vânzare-cumpărare cu respectarea următoarelor
clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Vehiculul marca tipul: Nissan juke, anul: 2015, capacitatea crilindrică a motorului: 1
618 см³, numar de inmatriculare: BVI 456, numărul de locuri 5, culoarea: neagră, numărul
uși: 5 data la care expira inspectia tehnica periodica 12.08.2019
III. PREŢUL CONTRACTULUI

III.1. Preţul de vânzare este de 22 900 euro valută convertibilă, echivalentul a 435 100
lei, calculat la cursul de schimb valutar de 19.00 lei/o valută convertibilă.
III.2. Această sumă a fost încasată de cumpărător de la vânzător, astăzi, 14.02.2019 data
autentificării prezentului contract, dată de la care imobilul intră în stăpânirea
cumpărătorului de fapt şi de drept.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

IV.1. Obligaţiile vânzătorului sunt următoarele:


a)să predea imobilul descris la pct. 2.1 de mai sus, la data prevăzută în contract;
b)să garanteze cumpărătorul împotriva evicţiunii şi împotriva viciilor ascunse.
IV.2. Obligaţiile cumpărătorului sunt următoarele: a)să efectueze plata preţului la locul
şi data menţionate la pct. 3.1 şi 3.2 prin contract sau la locul unde se face predarea
imobilului; b)să suporte taxele aferente încheierii prezentului contract; c) să accepte
dreptul de habitaţie viageră a vânzătorului.
V. RĂSPUNDEREA PENTRU EVICŢIUNE ASUPRA BUNULUI IMOBIL

V.1. Eu, vânzătorul declar şi garantez pe proprie răspundere, sub sancţiunea legii
penale, că imobilul nu a fost scos din circuitul civil, rămânând continuu în proprietatea
mea, că nu face obiectul nici unui litigiu juridic, nu este grevat de sarcini sau servituţi şi
garantez pe cumpărător împotriva oricărei evicţiuni totale sau parţiale în conformitate cu
prevederile art. 1337 din Codul civil.
V.2. Transmiterea nudei proprietăţi asupra bunului imobil cumpărătorului are loc
astăzi, data autentificării prezentului contract, cumpărătorul dobândind posesia şi
folosinţa imobilului la data decesului vânzătorului.
VI. CLAUZE FINALE

VI.1. Părţile declară că preţul menţionat mai sus este preţul real intervenit între ei, au
luat cunoştinţă de dispoziţiile art. 1303 Cod civil, art. 12 din Legea nr. 87/1994 privind
combaterea evaziunii fiscale, precum şi de prevederile art. 6 alin. 1 şi 2 din Ordonanţa
Guvernului nr. 12/1998, potrivit cărora, în cazul în care printr-un act ascuns înţeleg să
plătească un preţ mai mare decât cel indicat, atât prezentul act autentic, cât şi actul ascuns
sunt lovite de nulitate şi îşi asumă întreaga răspundere pentru cele declarate în conţinutul
prezentului contract ca fiind date reale
VI.2. Taxele şi impozitele la stat sunt achitate la zi de vânzător, aşa cum rezultă din
certificatul nr. 45 eliberat de Agenția Servicii Publici, urmând ca astăzi, data autentificării
contractului, să treacă asupra cumpărătorului, care suportă şi taxa de timbru, timbrul
judiciar şi onorariul notarului public.
VI.3. Cumpărătorul ce a cumpărat de la vânzător nuda proprietate asupra imobilului
descris mai sus, cu preţul şi în condiţiile menţionate se declară întru totul de acord cu
conţinutul prezentului contract.
VI.4. Prezentul contract de vânzare-cumpărare a fost încheiat într-un număr de 2
exemplare.

Data semnării contractului: 14.02.2019


VÂNZĂTOR CUMPĂRĂTOR

Contract de vânzare cumpărare

I. Părțile contractante

I.1. Grecu Tudor, domiciliat în mun. Chișinău, sect. Râșcanovca, str. Florilor, nr. 12,
bloc 3, scara 1, etaj 3, apartament 24, născut la data de 15.02.1980 în mun. Chișinău ,
fiul lui Grecu Mircea şi al Grecu Angela, posesorul buletinului de identitate seria B nr.
32012025 eliberat de Agenția Servicii Publice, cod numeric personal 2105002014535 în
calitate de vânzător, pe de o parte, şi
I.2. Buguța Vasile, domiciliat în mun. Chișinău, sect. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân,
nr.12, ap. 12 , născut la data de 20.07.1998 posesorul buletinului de identitate seria B nr.
12012455 eliberat de Agenția Servicii Publice, IDNP 2014032002658 în calitate de
cumpărător, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de vânzare-
cumpărare cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Vehiculul marca tipul: Tayota RAV 4, anul: 2017, capacitatea crilindrică a motorului: 2
500 см³, numar de inmatriculare: KWK 515, numărul de locuri 5, culoarea: albastră, numărul
uși: 5, data la care expira inspectia tehnica periodica 17.05.2018
III. PREŢUL CONTRACTULUI

III.1. Preţul de vânzare este de 45000 euro valută convertibilă, echivalentul a


939 991,50 lei, calculat la cursul de schimb valutar de 18.20 lei/o valută convertibilă.
III.2. Această sumă a fost încasată de cumpărător de la vânzător, astăzi, 01.01.2018 data
autentificării prezentului contract, dată de la care imobilul intră în stăpânirea
cumpărătorului de fapt şi de drept.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
IV.1. Obligaţiile vânzătorului sunt următoarele:
a)să predea imobilul descris la pct. 2.1 de mai sus, la data prevăzută în contract;
b)să garanteze cumpărătorul împotriva evicţiunii şi împotriva viciilor ascunse.
IV.2. Obligaţiile cumpărătorului sunt următoarele:
a)să efectueze plata preţului la locul şi data menţionate la pct. 3.1 şi 3.2 prin contract sau
la locul unde se face predarea imobilului; b)să suporte taxele aferente încheierii
prezentului contract;
c) să accepte dreptul de habitaţie viageră a vânzătorului.
V. RĂSPUNDEREA PENTRU EVICŢIUNE ASUPRA BUNULUI IMOBIL

V.1. Eu, vânzătorul declar şi garantez pe proprie răspundere, sub sancţiunea legii
penale, că imobilul nu a fost scos din circuitul civil, rămânând continuu în proprietatea
mea, că nu face obiectul nici unui litigiu juridic, nu este grevat de sarcini sau servituţi şi
garantez pe cumpărător împotriva oricărei evicţiuni totale sau parţiale în conformitate cu
prevederile art. 1337 din Codul civil.
V.2. Transmiterea nudei proprietăţi asupra bunului imobil cumpărătorului are loc
astăzi, data autentificării prezentului contract, cumpărătorul dobândind posesia şi
folosinţa imobilului la data decesului vânzătorului.
VI. CLAUZE FINALE

VI.1. Părţile declară că preţul menţionat mai sus este preţul real intervenit între ei, au
luat cunoştinţă de dispoziţiile art. 1303 Cod civil, art. 12 din Legea nr. 87/1994 privind
combaterea evaziunii fiscale, precum şi de prevederile art. 6 alin. 1 şi 2 din Ordonanţa
Guvernului nr. 12/1998, potrivit cărora, în cazul în care printr-un act ascuns înţeleg să
plătească un preţ mai mare decât cel indicat, atât prezentul act autentic, cât şi actul ascuns
sunt lovite de nulitate şi îşi asumă întreaga răspundere pentru cele declarate în conţinutul
prezentului contract ca fiind date reale
VI.2. Taxele şi impozitele la stat sunt achitate la zi de vânzător, aşa cum rezultă din
certificatul nr. 45 eliberat de Agenția Servicii Publici, urmând ca astăzi, data autentificării
contractului, să treacă asupra cumpărătorului, care suportă şi taxa de timbru, timbrul
judiciar şi onorariul notarului public.
VI.3. Cumpărătorul ce a cumpărat de la vânzător nuda proprietate asupra imobilului
descris mai sus, cu preţul şi în condiţiile menţionate se declară întru totul de acord cu
conţinutul prezentului contract.
VI.4. Prezentul contract de vânzare-cumpărare a fost încheiat într-un număr de 2
exemplare.
Data semnării contractului: 01.01.2018
VÂNZĂTOR CUMPĂRĂTOR

Denumirea Instituției: Grădinița de copii nr. 12 Chișinău


Adresa: str. Nicolae Testimițanu 10 a. Chișinău
Telefon: 022 654 895

Caracterizare:
Doamna Buguța Cristina, părinte a copilului minor Buguța Vasile care frecventează instituția
noastră se caracterizează pozitiv la educarea copilului prin:
- Participă activ la ședința de părinți și la programele artistice susținute de grupa copilului ei;
- Se implică în îmbunătățirea condițiilor din grupa copilului său;
- Achită taxa de alimentație a copilului conform bonului de plată regulat;
- Asigură dezvoltarea dezvoltarea copilului prin implicarea acestuia în diverse activități
extracuriculare- practicarea fotbalului și a desenului;
- Însoțește personal copilul până la intrarea în grădiniță și îl preia la încheierea zilei fără întîrziere;
- Procură rechizite necesare.

Caracterizarea se înmânează doamnei Buguța Cristina pentru a fi prezentată la locul


solicitat.
Data: Semnătura Directorului: Anastasia Hariton
Victoria Banck
Adresa Pan Halipa
Tel/Fax 022 654 985

Caracterizare
Doamna Buguța Cristina a fost angajată la data de 15.03.2019 pe post de jurist la Victoria
Bank. S-a integrat rapid în funcție atât în plan profesional cât și social.
Fiind implicată în activități complexe a dat dovadă de diligență maximă. Având abilitate
deosebită de a găsi soluții la majoritatea problemelor puse în fața ei și cu un dar deosebit de
conlucrare colectivă și cu clienții. Are un spirit deosebit de coordonare și control în activitatea
zilnică, fiind foarte punctuală reușește mereu în termen să predea lucrările și munca prestată
fiiind mereu de o calitate superioară.
Pe lângă acestea este un foarte bun coleg și prieten.

Caracteristica se eliberează doamnei Bguța Cristina pentru a fi prezentată la locul unde se


solicită.

Cu stimă,
Manager

Data: Nume
Compania: Exfactor Grup
Adresa: 23 Bulevardul Decebal
Tel/Fax 022 654 985

Caracterizare
Domnul Buguța Vasile a fost concediat din postul de macarangiu. Acesta din urmă
consuma substanțe alcoolice la locul de muncă. Nu o dată a fost prins în stare de ebrietate de
către conducere și respectiv a fost mustrat și preîntîmplinat de mai multe ori dar nu s-a schimbat
nimic pe parcurs. Cu tot respectul pentru domnul Vasile Buguța nu am mai putut închide ochii la
aceste acțiuni iraționale ale lui, cu toate că era un specialist foarte bun în domeniu, făcea munca
de o înaltă calitate, am fost nevoiți să îl concediem.

Caracteristica se eliberează doamnei Bguța Cristina pentru a fi prezentată la locul unde se


solicită.

Cu stimă,
Manager

Data: Nume

S-ar putea să vă placă și