Sunteți pe pagina 1din 1

Reports should be written in word or pdf. Each Report should be sent on email.

All reports should be evaluated by students


Email: mihail.lungu.qa@gmail.com

https://adoring-pasteur-3ae17d.netlify.app/womens.html

Laboratory work nr. 1: Software Issues Specification


Laboratory task:
Identify application deviations (bugs) of a given website. Try to register them on Jira. Each bug
should contain a justified priority and severity field values. All fields should be filled with
correct and valid information applied to your project.
Work requirements (prerequisites):
Each user should be added to a Jira Project
Each user should have first website domain:
https://adoring-pasteur-3ae17d.netlify.app/womens.html

Rapoartele trebuie scrise în format word sau pdf. Fiecare raport trebuie trimis prin e-mail.
Toate rapoartele trebue sa contina propria evaluare, adica sa fie notate de catre studenti
Email: mihail.lungu.qa@gmail.com

Lucrări de laborator nr. 1: Specificație eroare


Sarcina de laborator:
Identificați abaterile aplicației (erori) ale unui anumit site web. Încercați să le înregistrați pe Jira.
Fiecare eroare ar trebui să conțină o prioritate justificată și valori in cimpul de severitate. Toate
câmpurile trebuie să fie completate cu informații corecte și valide aplicate proiectului
dumneavoastră.
Cerințe de muncă (condiții prealabile):
Fiecare utilizator ar trebui adăugat la un proiect Jira
Fiecare utilizator ar trebui să aibă primul domeniu al site-ului web:
https://adoring-pasteur-3ae17d.netlify.app/womens.html