Sunteți pe pagina 1din 4

LP SCHI ALPIN

DERAPAJUL LATERAL

Definiţie Se realizează, pe linia pantei sau pe o direcţie paralelă cu linia pantei.

Mecanismul tehnic
 PI. Schiurile sunt apropiate, cu schiul din deal ușor decalat față de schiul din vale,
perpendicular faţă de linia pantei.
 Greutatea este egal repartizață pe ambele schiuri și pe mijlocul acestora.
 Corpul este centrat și ușor înclinat spre înainte. Pentru a începe alunecarea se mută puțin
picioarele, pentru a obține o ușoară presiune, care să-i permită alunecarea.
 Declanşarea derapajului - se realizează atât în momentul ghemuirii, cât și al ridicării,
prin deplasarea progresivă a genunchilor spre vale cu așezarea schiurilor pe lat.
 Conducerea derapajului se realizează pe linia pantei, schiurile trebuie menținute
paralele și apropiate, poziționate pe toată talpa, trecând ușor greutatea pe schiul din vale.
 Încheierea derapajului se realizează prin ducerea genunchilor și șoldului spre deal, în
același timp. Se măreşte unghiul de înclinare a schiurilor pe muchiile din deal.

DERAPAJUL LATERAL
EXERCIȚII PENTRU ÎNVĂȚARE
 De pe loc. Cantarea şi decantarea schiurilor (fără beţe și cu bețe).
 Derapaj lateral (alunecare laterală), pe o distanță de 6-8m, cu împingere simultană în
beţele de schi, poziționate în deal. Se execută pe ambele părți.
 Derapaj lateral (alunecare laterală), pe o distanță de 5-6m, cu oprire controlată la jaloane.
 Derapaj lateral cu balans antero - posterior, pe distanțe de 8-12m (când derapează cozile,
când prima jumătate a schiurilor).
 Derapaj lateral pe un schiu (cel de vale are greutate, celălalt este ridicat complet);
 Derapaj lateral pe o distanță 5- 6m, urmat de cantare, și menținerea poziției 6 secunde.
 Derapaj lateral cu schimbarea ritmului cantării şi decantării schiurilor.
Exerciții pentru avansați
 Derapaj lateral executat pe pante înclinate şi cu zăpadă dură, pe ambele părți.
 Derapajului lateral prin - Hokey - Stop, pe ambele părți.
 CD pe o distanță de 10-15m, urmată de Hokey – Stop, pe ambele părți.

INDICAŢII METODICE
 Pentru înţelegerea acestui procedeu tehnic, trebuie găsite profile convexe de teren
(movile) şi pante cu înclinaţie mare pentru a uşura executarea derapajului.
 Derapajul poate fi asociat cu mişcări ample de balans vertical şi anume declanşarea prin
flexie şi încheiere prin extensie sau declanşarea prin extensie şi încheiere prin flexie.

GREŞELI FRECVENTE
 Greutatea repartizată inegal pe schiuri (se încarcă mai mult, un schiu);
 Lipsa coordonării și controlului schiurilor pe parcursul efectuării derapajului.
 Lipsa impulsului la declanşare.
 Lipsa echilibrului şi a controlului schiurilor (menţinerea apropiată a schiurilor, respectiv a
picioarelor), pe parcursul conducerii derapajului.
 Lipsa unui sprijin ferm pe muchiile superioare la încheierea derapajului.
DERAPAJUL OBLIC

Derapajul oblic executat pe o direcție oblică față de linia pantei


Poate fi asociat cu mişcări de balans antero - posterior, în funcţie de gradul de înclinaţie al
pantei, realizându-se astfel o trecere a greutăţii corpului pe vârfurile schiurilor sau pe
coada acestora, ceea ce ne oferă amplitudine în efectuarea propriu – zisă a procedeului
tehnic (Antochi S., 2003 p.49).
Mecanismul tehnic
 Se execută din CO. prin aducerea genunchilor dinspre deal pe linia schiurilor, ceea ce are
ca efect, decantarea şi deplasarea schiurilor într-o mişcare de translaţie, pe o direcţie
oblică faţă de linia pantei.
 Decantarea se realizează prin mişcări de balans vertical, executate concomitent cu
ducerea genunchilor pe linia schiurilor, iar amplitudinea derapajului poate fi mărită prin
mişcări active, de împingere a schiurilor în plan lateral, datorită acţiunii membrelor
inferioare (călcâie).
 Apar o serie de modificări, în urma mişcărilor de balans antero-posterior.
 Astfel, în poziție de coborâre oblică, în timpul decantării schiurilor, prin avântare se
obţine un derapaj mai amplu al vârfurilor, iar prin recul, un derapaj mai amplu al cozilor.
 Pentru ușurarea executiei, avântarea cu derapajul vârfurilor este însoțită de trecerea
greutății mai mult pe schiul din deal, iar reculul, cu derapajul cozilor este însoțit de
trecerea greutății mai mult pe schiul din vale.
 Oprirea derapajului se realizează printr-o ghemuire, concomitent cu ducerea spre deal a
genunchilor, ajungându-se în poziție de coborâre oblică.
Exerciții pentru învățare
 Din coborâre oblică cu schiurile poziţionate pe muchiile din deal, se execută - trecere a
greutăţii dinspre vârfuri spre cozi şi invers (balans longitudinal).
 Același exercitiu cu schiurile așezate pe toată talpa.
 Din CO. se execută cantarea şi decantarea schiurilor, adică, ducerea genunchilor spre deal
şi revenire în poziția inițială.
 Din CO. se execută declanşarea derapajului la extensie şi oprirea - la flexie.
 Din CO. pe o movilă – se realizează declanşarea derapajului oblic, pe vârful movilei.