Sunteți pe pagina 1din 15

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII


U N I V E R S I T A T E A D I N O R A D E A
FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE
Adresa: C.P. nr. 114, Officiul Poştal 1, Str. Universităţii, nr.1,
Oradea, România
Telefon: +40 259 408113 sau +40 259408439
Fax: +40 259 408439
Pagina web: www.uoradea.ro, www.socioumane.ro
__________________________________________________________
Stimate domnule / doamnă/domnişoară, Catedra de Sociologie a Universităţii din Oradea efectuează un studiu în
legătură cu opinia dvs. în legătură cu problema somajului. Menţionăm că aţi fost aleşi la întâmplare, părerile dvs. nu vor fi
transmise altor persoane, ele vor fi utlizate doar în scop statistic.

Chestionar numărul .....................

CUM. Consideraţi că România se îndreaptă într-o direcţie bună sau într-o direcţie greşită?

1
1. Se îndreaptă într-o direcţie bună;
2. Se îndreaptă într-o direcţie proastă;
3. NS/NR.

ANI. Care este vechimea dvs. totală în muncă?.........luni........ani.

ANII. Care este vechimea dvs. la ultimul loc de muncă?.........luni........ani.

FOR. Sub ce formă aţi fost angajat:


1. Contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
2. Contract de muncă pe o perioadă determinată;
3. Alte forme de colaborare (convenţie civilă, PFA, etc.).
4. NR.

NRLOC. Câte locuri de muncă aţi avut până în prezent? ..........

TPI. De cât timp vă căutaţi un loc de muncă?.........luni.......ani.

SM1. V-aţi mai confruntat cu situaţia în care nu aveaţi un loc de muncă?:


1.da;
2.nu.
S M2. Dacă da, în urmă cu cât timp?.........luni............ani.

TP2. Dacă da, cât a durat perioada în care nu aţi avut un loc de muncă?.....luni
......ani.

AJS. Aţi beneficiat de indemnizaţie de şomaj?


1. Da;
2. Nu.

TG. După cât timp aţi reuşit să vă găsiţi un nou loc de muncă?........................

SI. De unde v-aţi informat despre noul loc de muncă?

2
1. AJOFM;
2. Rude;
3. Foştii colegi;
4. Prietenii;
6. Pe Internet;
7. Agenţii private de recrutare;
8. Anunţuri din presa locală;
9. Direct la locul de muncă;
9. Alcineva (cine?)..............
SCT. Forma de proprietate a angajatorului la ultimul loc de muncă a fost:
1. Pubică;
2. Privată;
3. Mixtă;
9. NR.

CAUZA. Care consideraţi că este cauza pierderii locului de muncă? (dacă aţi avut mai multe
locuri de muncă, vă rugăm să vă referiţi la ultimul dvs. loc de muncă).
Da Nu NS/NR
1. Situaţia grea a economiei româneşti; 1 2 9
2. Fabrica/instituţia la care am lucrat a dat faliment; 1 2 9
3. Calificarea profesională insuficientă; 1 2 9
4. Calificarea necăutată pe piaţa muncii; 1 2 9
5. Corupţia; 1 2 9
6. Problemele personale de sănătate; 1 2 9
7. Vârsta înaintată; 1 2 9
8. Lipsa susţinerii din partea familiei; 1 2 9
9. Programul de muncă; 1 2 9
10. Altă cauză (care).......................................... 1 2 9

STAT. Consideraţi că statul vă susţine suficient în această perioadă?


1. În foarte mare măsură;
2. În mare măsură;
3. în mică măsură;
4. În foarte mică măsură;
5. NS/NR
REL. Vă rog să-mi spuneţi dacă s-au modificat următoarele aspecte în viaţa dvs. de când
nu aveţi un loc de muncă:
Da Nu NS/NR
1. Mă întâlnesc mai rar cu prietenii mei decât înainte; 1 2 9
2. În gospodăria noastră situaţia este mai tensionată decât înainte 1 2 9
3. Nu mă înţeleg la fel de bine cu copii mei; 1 2 9
4. Am conflicte mai frecvente cu soţul/soţia; 1 2 9
5. Mă simt deprimat/ă; 1 2 9
6. Sunt optimist/ă, sunt sigur/ă că totul se va rezolva rapid; 1 2 9
7. Nu mai am nici o speranţă; 1 2 9
8. Am sprijinul total al familiei; 1 2 9
9. Sunt sigur că societatea va progresa şi va fi bine. 1 2 9

TP3. Cât consideraţi că va dura situaţia dvs. de şomer?


1. Foarte mult timp;
2. Ceva timp;
3. Nu foarte mult timp;
4. Foarte putin timp;
5. NS/NR.

SPR. În ce măsură consideraţi că veţi găsi un loc de muncă în următoarele trei luni?
1. Foarte mare măsură;
2. Mare măsură;
3. Mică măsură;
4. Foarte mică măsură;
5. NS/NR.

SPER. Care sunt speranţele dvs. referitoare la găsirea unui loc de muncă?
1. Foarte mari;
2. Mari;
3. Nu ştiu ce să spun;
4. Mici;
5. Foarte mici.

CS. În această perioadă aţi urmat un curs de recalificare?


1. Da;
2. Nu.

CSI.Dacă nu, consideraţi că veţi urma în perioada următoare un astfel de curs:


1. Da;
2. Nu;
9. NS/NR.

CSC. În ce măsură consideraţi că participarea la un curs de recalificare v-ar putea ajuta în


găsirea unui loc de muncă?
1. Foarte mare măsură;
2. Mare măsură;
3. Mică masură;
4. Foarte mică măsură;
5. NS/NR.

RM3. Există cineva în gospodăria dvs care este asociat/ă sau are în proprietate o
întreprindere particulară sau o afacere?
1. Da;
2. Nu;
9. NR.

RM4. În următorul an aveţi intenţia să porniţi o afacere proprie?


1. Da;
2. Nu;
9. NS/NR.

SIT. Situaţia celor care nu reuşesc să-şi găsească un loc de muncă este:
1. Cel mai rău lucru care ţi se poate întâmpla;
2. O situaţie neplăcută;
3. O situaţie neplăcută dar care i se poate întâmpla oricui;
4. O situaţie ca oricare alta;
5. Plăcută pentru că am mai mult timp liber pentru mine;
6. Alta (care).....................................................................

SII.De unde vă informaţi despre locurile de muncă existente?


1. AJOFM;
2. Presa scrisă;
3. Internet;
4. Prieteni, rude, cunoştinţe;
5. Foşti colegi;
6. Agenţii private de recrutare;
7. Direct la locul de muncă;
8. Alta (care)..........................................

LOC. Locurile de muncă vacante publicate sunt în general:


1. Cu specializări diferite de specializarea mea;
2. Cu specializări apropiate de specializarea mea;
3. Nu sunt locuri de muncă disponibile.

OPT. În general puteţi spune despre dvs. că sunteţi o persoană:


1. Foarte optimistă;
2. Optimistă;
3. Nici optimistă, nici pesimistă;
4. Pesimistă;
5. Foarte pesimistă.

MUN. Este mai bun un loc de muncă sigur, chiar dacă este prost plătit, decât un loc de
muncă bine plătit, chiar dacă este nesigur:
1. Acord total;
2. Acord parţial;
3. Dezacord;
4. Dezacord total;
5. NS/NR.

MUNI. Aş fi dispus(ă) să renunţ la timpul liber pentru un ban în plus:


1. Acord total;
2. Acord parţial;
3. Dezacord;
4. Dezacord total;
5. NS/NR.

MULT. Cum apreciaţi situaţia dvs. referitoare la următoarele aspecte:


foarte bună bună potrivită proastă foarte proastă NR
1. venituri 5 4 3 2 1 9
2. locuinţă 5 4 3 2 1 9
3. ocupaţie 5 4 3 2 1 9
4. sănătate 5 4 3 2 1 9
5. relaţiile pe care le 5 4 3 2 1 9
aveţi cu familia
6. relaţiile sociale, în 5 4 3 2 1 9
general
7. educaţia şcolară 5 4 3 2 1 9

EF.Care consideraţi că este cel mai important aspect pentru găsirea unui loc de muncă cât
mai curând:
1. Să mă recalific;
2. Să mă informez mai mult;
3. Să mă mulţumesc cu un salariu mai mic;
4. Să mă mulţumesc cu mai puţine condiţii;
5. Să aştept până apar mai multe locuri de muncă;
6. Nu cred că pot să fac mai mult;
7. Alta.....................................................................

LSTR.V-aţi gândit să plecaţi din ţară pentru un loc de muncă?


1. Da;
2. Nu;
9. NS.

DSTR. De ce a-ţi alege un loc de muncă în străinătate?

.......................................................................................................

NRGSP.Din câţi membri este compusă familia dvs.? ............

COP. Aveţi copii:


1. Da;
2. Nu.

COPI. Dacă da, câţi copii aveţi?.........

VEN. Care este nivelul veniturilor din familia dvs.?


1. Nu ne ajung nici pentru strictul necesar;
2. Ne ajung numai pentru strictul necesar;
3. Ne ajung pentru un trai decent dar nu reuşim să cumpărăm obiecte scumpe;
4. Reuşim să cumpărăm şi obiecte mai scumpe dar cu efort;
5. Reuşim să cumpărăm tot ce ne trebuie fără mari eforturi.
SURSA . Vă rugăm să specificaţi sursa veniturilor din gospodăria dvs. din luna trecută:
Soţul/ soţia/ Copiii Alţi membri ai
Dvs.
partenerul/a dvs. gospodăriei
DA NU DA NU DA NU DA NU
1. Salariu din activitatea principală 1 2 1 2 7 7 1 2
2. Alocaţie pentru copii, inclusiv 7 7 7 7 1 2 7 7
pensii alimentare primite
3. Burse şcolare 7 7 7 7 1 2 7 7
4. Indemnizaţie de şomaj 1 2 1 2 7 7 1 2
5. Salariu de la un al doilea loc de 1 2 1 2 7 7 1 2
muncă
6. Venituri din activităţi ca 1 2 1 2 7 7 1 2
întreprinzător/patron
7. Venituri din activităţi ocazionale 1 2 1 2 7 7 1 2
8. Pensii, ajutoare sociale 1 2 1 2 7 7 1 2
9. Venituri din proprietăţi (profit, 1 2 1 2 7 7 1 2
dobânzi, dividente, chirii)
10. Venituri obţinute din vânzarea 1 2 1 2 7 7 1 2
produselor agricole
11. Alte venituri, care__________ 1 2 1 2 1 2 1 2

BAN. Venitul familiei dvs. lunar intră în categoria:


1. Sub 500;
2. Între 501-1000;
3. Între 1001- 1500;
4. între 1501-2000;
5. între 2001-2500;
6. intre 2501-3000;
7. peste 3000.

TLOC. Tipul locuinţei:


1. apartament proprietate personală/părinţilor/rudelor;
2. apartament cu chirie;
3. casă proprietate personală;
4. casă cu chirie;
5. altă situaţie (care?)............

SITM. În ultimele trei luni s-a întâmplat :


Da Nu Nu a fost cazul NR
1. Să apelaţi la economiile pe care le aveaţi; 1 2 7 9
2. Să apelaţi la un împrumut; 1 2 7 9
3. Să beneficiaţi de ajutorul rudelor/prietenilor. 1 2 7 9

CHELT. În perioada în care dvs. nu aveţi un loc de muncă v-aţi confruntat cu reducerea
bugetului în ceea ce privesc următoarele cheltuieli:
Da Uneori Nu NS/
NR/
NC
1. Cheltuieli cu privire la educaţia copiilor (ore particulare, 1 2 3 9
participarea la concursuri, participarea la cursuri, cărţi, reviste
şcolare, etc );
2. Cheltuieli alimentare; 1 2 3 9
3. Cheltuieli referitoare la îmbrăcăminte; 1 2 3 9
4. Cheltuieli referitoare la locuinţă (chirie, regie, etc.); 1 2 3 9
5. Cheltuieli de transport; 1 2 3 9
6. Cheltuieli referitoare la achiziţionarea de obiecte (aparate 1 2 3 9
electrocasnice, cărţi, bunuri de folosinţă îndelungată, etc);
7. Cheltuieli referitoare la petrecerea timpului liber ( excursii cu 1 2 3 9
familia, participarea la diferite evenimente – teatru,
cinematograf, concert, etc.).

STUD. Care este ultima şcoală absolvită de dvs.?


1. Până la 8 clase;
2. 9-12 clase, inclusiv bacalaureat şi şcoala profesională;
3. Şcoală tehnică postliceală, colegiu;
4. Studii universitare de scurtă durată;
5. Studii universitare de lungă durată.
OCUP. Care a fost ultima ocupaţie a dvs.?
1. Muncitor necalificat;
2. Muncitor calificat;
3. Agricultor;
4. Lucrător în comerţ/turism sau alte servicii;
5. Tehnician, maistru, proectant,asistentă;
6. Angajat cu studii superioare (profesor, ingier, economist, medic, chimist);
7. Patron, manager,director, liber profesionist;
8. Student;
9. Alta .................................................................

PROF. Care este profesia dvs...........................................

VÂRSTA. Care este vârsta dvs. (în ani împliniţi)?..........

SEX. Sexul :
1. Masculin;
2. Feminin.

NAT. Ce naţionalitate aveţi:


1. Română;
2. Maghiară;
3. Rommă;
4. Alta (care)..............

STCIV. Starea civilă a dvs. este:


1. Necăsătorit;
2. Căsătorit;
3. Concubinaj;
4. Divorţat;
5. Văduv.

MED. Locuiţi în:


1. Urban;
2. Rural.

Vă multumesc pentru timpul acordat!

Numărul de telefon al subiectului.......................................................................


Numele operatorului de interviu.........................................................................
Data la care a avut loc interviul........................................................................

S-ar putea să vă placă și