Sunteți pe pagina 1din 2

NUMELE___________________ DATA_______________

Fișă de lucru
Sunetul ț, literele ț şi Ț

1. Stabileste sunetele cuvântului. Colorează cercul corespunzător sunetului ț.

2. Citeste cuvintele. Colorează căsuţa care arată numărul de silabe:

rețetă moț pisicuță cățeluș țurțur


4 2 3 3 2 1 3 2 4 3 2 1 1 2 3

3. Realizează corespondenţa între cuvânt şi imagine:

cu-țit lanț

că-țel că-ru-ță

ur-su-leț pe-ri-u-ță

mis-treț vi-ță

ra-ță o-i-țe

mâ-ță mai-mu-ță
4. Despărțim în silabe cuvintele:

AȚĂ - ____________ ȚESE - ____________ BEȚE - ____________ ȚINE - ____________

ȚIPĂT - ____________ ȚĂRUȘ - ______________ ȚELINĂ - ____________ ȚAP- ____________

5. Scrie cuvântul corespunzător fiecărei imagini (autodictare):

6. Completează cu silaba care lipsește:

pova___ ___păt musta___ aten___e ___ră tor___

7. Ordonează cuvintele pentru a forma propoziții:


a) cățel, un, are, Anuța

b) miere, Mișani, o, are, ulcică, cu

c) căsuțe, Ionuț, vrăbiuțelor, pune

S-ar putea să vă placă și