Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE RENTA

Intre subsemnatii:
1. Credirentier Cebotari Dan domiciliat in com. Singera, mun. Chișinau și
2. Debirentier Grosu Ion domiciliat in r-nul Florești s, Nicolaevca a intervenit
urmatorul contract de renta viageră, cu urmatorul conținut:

I. Eu, credirentierul Cebotari Dan, predau debirentierului Grosu Ion suma de 5


5000 lei ( cinci mii lei) , reprezentand preț constituire renta viageră pe tot restul
vieți mele.
a) subsemnatul Cebotari Dan are obligatia sa-mi plateasca incepand cu data de
01,01,2020 o renta viageră anuală de 56 000 lei, platibila la locuinta mea, in rate
lunare egale, in prima zi a fiecarei luni.
b) la data incetarii mele din viata, inceteaza plata rentei viagere din chiar ziua
decesului. Mostenitorii mei vor primi renta viagera restanta, dupa ce ei vor face
dovada calitatii de mostenitori.
c) debirentierul Grosu Ion pentru garantarea platii ratelor de renta viagera, la
datele stabilite, constituie ipoteca in primul rang in favoarea mea, credirentierul,
asupra terenului in suprafata de 0,1629, situat in r-nul Florești, s Nicolaeva
vecini la N. Cu 21,6 m la S. cu 25,46 m la E. cu 55 m la V. cu 71,5 m.
d) in caz de neplata la termenele stabilite a cel putin trei rate succesive, prezentul
contract devine exigibil si eu, credirentierul(a), am dreptul sa-l investesc cu
formula executorie si sa cer scoaterea la vanzare publica a bunului ipotecat,
precum si dreptul de a urmari alte bunuri apartinand debirentierului(ei) pentru a fi
despagubit(a) de capitalul platit, ratele restante, cheltuielile de executare si
onorariile avocatilor. In acest caz, ratele platite imi raman mie, beneficiarul(a),
debirentierul(a) urmarit(a) neputand ridica nici o pretentie.
e) ratele cheltuielilor efectuate cu acest contract se suporta de ambele parti in mod
egal.

II. Eu, debirentierul Grosu Ion declar ca am primit suma de 5000 (cinci mii )lei,
cu titlul de renta viagera si sunt de acord cu prevederile acestui contract, pe care
ma oblig sa-l respect in intregime.
Incheiat astazi 29,12,2019 ( douzeci si noua decembrie doua mii nouasprezece)
in 3 (trei ) exemplare.

Credirentier(a)
Cebotari Dan
Debirentier(a)
Grosu Ion