Sunteți pe pagina 1din 8

I. Citește textul și realizează sarcinile propuse.

Deschide-ți inima!
Ca să avem parte de bunătatea altora, trebuie să fim și noi înșine capabili de așa ceva.
Nu e ușor desigur. Uneori suntem răi, egoiști și nemiloși cu semenii noștri. De aceea nu-i
credeți pe cei ce spun că fac bine întotdeauna. Nu-i credeți nici pe cei ce afirmă că niciodată
nu fac fapte rele. E omenește să greșim, dar oamenii generoși, cu adevărat buni, nu discută
despre aceasta, ei fac lucruri bune în tăcere. Nu toți oamenii pot fi talentați sau geniali, zicea
Petrarca, dar toți pot fi oameni buni.
Se spune că odată, lângă o cetate, care a ieșit cu bine dintr-un lung asediu, apărătorii ei
au înălțat o mănăstire. Localnicii s-au angajat să o finiseze. Lume de pe lume a început a
veni cu bogății, bani, lucruri scumpe, ca să obțină titlul de ctitor (oснователь) al acelei
mănăstiri. Unii își scuturau cu mândrie pungile pe care le donau mănăstirii. Doar o bătrână
amărâtă stătea și urmărea cu jale acea paradă a orgoliului. Ar fi dorit și ea să ajute, dar nu
avea nici bani, nici aur.
Tocmai atunci, un car plin cu bogății s-a apropiat de locul unde stătea bătrâna.
Stăpânul carului lovea necruțător cu biciul în boii care nu puteau să urce dealul. Ei erau
înfometați şi însetați. Nu mai aveau putere să ducă cele adunate pentru mănăstire. În fața
porții au căzut. Înfuriat, stăpânul a început să-i lovească și mai tare.
- Nu-i bate! l-a oprit bătrâna. Nu vezi că au nevoie de odihnă?
Deși îi era greu, bătrâna a mers la izvor și le-a adus puțină apă, apoi a rupt un braț de
iarbă proaspătă și l-a pus în fața bietelor animale.
A doua zi, când au dezvelit placa de marmură cu cei mai importanți ctitori ai
mănăstirii, în capul listei era numele acelei bătrâne.
Zadarnic veți deschide lăzile voastre cu bani, dacă nu veți deschide mai întâi inimile
voastre către cei ce așteaptă să fie ajutați. Uneori o mică atenție, o consolare, o vorbă bună
sau un gest de caritate valorează mult mai mult decât un car cu bani.
(După Aurelian Silvestru)

Nr.
Itemi Punctaj
ord.
1. Transcrie, din text, câte un enunț care indică:
a) darurile aduse de localnici ________________________________________
L L
_________________________________________________________________ 0 0
1 1
_________________________________________________________________ 2 2
3 3
b) de ce bătrâna nu dona nimic ________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
c) cine a fost principalul ctitor ________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Rescrie enunțul, înlocuind cuvintele subliniate prin sinonimele lor, potrivite L L
contextului. 0 0
1 1
E omenește să greșim, dar oamenii generoși, cu adevărat buni, nu discută despre 2 2
aceasta, ei fac lucruri bune în tăcere. 3 3
4 4
_________________________________________________________________ 5 5

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3. Formulează patru întrebări pentru localnici, folosind textul.


Ce _______________________________________________
L L
_________________________________________________ 0 0
_________________________________________________ 1 1
2 2
E posibil ___________________________________________ 3 3
_________________________________________________ 4 4
_________________________________________________
Cum credeți _________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
De ce _____________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

4. Scrie câte un enunţ dezvoltat cu fiecare verb.


a ajuta_____________________________________________ L L
_________________________________________________ 0 0
1 1
_________________________________________________ 2 2
a se ajuta___________________________________________ 3 3
_________________________________________________
_________________________________________________
a-și ajuta ___________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
5. Caracterizeaz-o, în patru enunțuri, pe bătrână. Menționează trăsăturile ei de L L
caracter, atitudinea ta față de ea. 0 0
_________________________________________________________________ 1 1
2 2
_________________________________________________________________
3 3
_________________________________________________________________ 4 4
_________________________________________________________________
L L
_________________________________________________________________ 0 0
1 1
_________________________________________________________________
2 2
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

6. Scrie colegilor două sfaturi argumentate pentru a-i convinge să fie sinceri în vorbe
și în fapte. L L
_________________________________________________________________ 0 0
1 1
_________________________________________________________________ 2 2
_________________________________________________________________ 3 3
4 4
_________________________________________________________________
7. Continuă, în trei enunțuri, gândul: O vorbă bună sau un gest de caritate
valorează mai mult decât un car cu bani.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ L L
_________________________________________________________________ 0 0
1 1
_________________________________________________________________ 2 2
_________________________________________________________________ 3 3
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
II. Scrie, în numele admiratorilor, o felicitare judocanului Denis Vieru, care a cucerit L L
0 0
1. medalia de bronz la Campionatul Mondial de Judo, 2019, Tokyo. Folosește și
1 1
gânduri frumoase, structuri originale.
_________________________________________________________________ L L
0 0
_________________________________________________________________ 1 1
2 2
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ L L
0 0
_________________________________________________________________ 1 1

_________________________________________________________________ L L
0 0
_________________________________________________________________
1 1
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. Continuă dialogul cu opt replici complete.


- După mine, comunicarea pe viu își pierde actualitatea. Tu ce crezi?
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
L L
_______________________________________________________________________ 0 0
1 1
_______________________________________________________________________ 2 2
_______________________________________________________________________ 3 3
4 4
_______________________________________________________________________ 5 5
6 6
_______________________________________________________________________ 7 7
_______________________________________________________________________ 8 8

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Pentru corectitudinea părţilor I şi II ale testului L/0/1/2/3/4/5


III. Scrie, în zece enunțuri, un eseu pornind de la afirmația:
Omul este fericit când este înțeles.
Repere:
∙ exprimă-ți opinia; ∙ folosește un exemplu;
L L
∙ prezintă argumente; ∙ formulează clar o concluzie.
0 0
∙ explică ideea afirmației;
1 1

L L
0 0
1 1

L L
0 0
2 2

L L
0 0
1 1

L L
0 0
1 1

L L
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
IV. Redă, în douăsprezece enunțuri, evenimentele descrise în poemul „Dan, căpitan
de plai” de Vasile Alecsandri.
• Explică ideea versurilor:
„…ferice ca tine cine piere,
Având o viață verde în timpul tinereții
Și albă ca zăpada în iarna bătrâneții… ”
• exprimă și argumentează atitudinea personală față de subiectul lucrării.

L L
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12

L L
0 0
2 2

L L
0 0
1 1

L L
0 0
1 1

Pentru corectitudinea părţilor III şi IV ale testului L/0/1/2/3/4/5

Total: 83 de puncte