Sunteți pe pagina 1din 6

Citește textul și realizează sarcinile propuse.

Garduri sau poduri?


Doi frați, care trăiau în apropiere, au avut un conflict. A început cu o mică neînțelegere. Totul
a culminat cu un schimb de cuvinte dure, urmate de săptămâni de liniște. Într-o dimineață, cineva a
bătut la ușa fratelui mai mare. Când a deschis ușa, a văzut un bărbat cu unelte de tâmplărie
(столярные).
- Caut de lucru pentru câteva zile, a zis străinul. Poate aveți nevoie de mici reparații în
gospodărie?
- Da, a zis fratele mai mare. Am ceva de lucru pentru dumneata. Acolo, pe partea cealaltă a
râului, locuiește fratele meu mai mic. Sunt supărat pe el și nu vreau să-l mai văd. De aceea
construiește, între noi, un gard de doi metri înălțime. Eu plec la serviciu, dar aș vrea ca până seara,
gardul să fie gata.
Tâmplarul a muncit mult, măsurând, tăind, bătând cuie până târziu. Seara, fratele mai mare,
uimit de ceea ce a văzut, a făcut ochi mari. Nu era gardul așteptat de doi metri. În locul lui, era un
pod peste râu care lega cele două gospodării ale fraților. Tocmai în acel moment fratele cel mic se
întorcea acasă. Văzând podul, și-a îmbrățișat fratele mai mare și i-a spus:
- Ești un om deosebit. Să construiești un pod atât de frumos după tot ce ți-am spus și ți-am
făcut, este o faptă extraordinară! Iartă-mă, frate!
Așa s-au împăcat cei doi frați.
Tâmplarul se pregătea să plece.
- Mai stai câteva zile, i-a zis fratele cel mare. Am mult de lucru pentru dumneata.
- Mi-ar plăcea să mai rămân, a spus tâmplarul, dar mai am multe poduri de construit…

Nr. Itemi Punctaj


1. Completează enunțurile folosind textul. L
0
a. Fratele mai mare 1
2
3
b. Tâmplarul

c. Fratele mai mic

2. Scrie, pentru cuvintele date, câte: L


un sinonim: un antonim: 0
1
străin _____________________ a se împăca _______________________ 2
3
deosebit ____________________ a începe _________________________
4
3. Scrie, câte un enunț, cu verbele propuse.

a întoarce L
0
1
a se întoarce 2
4. Formulează, în baza textului, trei întrebări pentru frați.
De ce

L
Cum 0
1
2
Când 3

5. Caracterizează-l, în trei enunțuri, pe tâmplar, exprimându-ți atitudinea față de el.


L
0
1
2
3

L
0
1

6. Formulează două sfaturi fraților. L


0
1
2

7. Scrie, în spațiile libere, verbele la timpul prezent (ce face?). L


0
Când eu nu mai (a avea) _______________ putere, (a închide) __________________ 1
ochii și (a înțelege) ________________ că frații mei îmi (a fi) __________________ 2
3
energia. 4
8. Completează enunțurile, punând substantivele dintre paranteze la forma cerută de L
context. 0
1
Eu și cu (frate) _________________ meu eram ca două (ac) ___________________ 2
3
pentru același (ceas) ____________________: el era (ac) ______________________
4
cel mare și eu cel mic, dar amândoi arătam aceeași oră.
Xavier de Maistre
9. Continuă dialogul cu șase replici complete.
Nu folosi replici de tipul Bună ziua! La revedere!
- Îmi place mult sărbătoarea Dragobete, ziua îndrăgostiților. Dar ție?

L
0
1
2
3
4
5
6

10.
Scrie, în baza posterului publicitar, o invitație adresată bunicilor în numele nepotului
Andrei. Respectă rigorile de aranjare a textului în pagină.

INVITAȚIE L
TÂRGUL DE 0
____________________________________________
BINEFACERE 1
____________________________________________ 2
O mână de ajutor 3
____________________________________________
4
____________________________________________ 5
____________________________________________
L
____________________________________________ 0
31 MARTIE 2020 1
____________________________________________
ora 10.00
____________________________________________
Curtea gimnaziului ____________________________________________
11. Scrie, în opt enunțuri, un eseu, pornind de la afirmația:
Orice limbă vorbită frumos, ascultată cu drag
și ocrotită cu sfințenie este o sărbătoare.
(Ion Hadîrcă)
Respectă condițiile: L
∙ explică ce înseamnă pentru tine limba română; 0
∙ argumentează cu un exemplu din literatura română (Alexei Mateevici, Dumitru 1
Matcovschi, Vasile Romanciuc etc.);
∙ formulează concluzii. L
0
1

L
0
1

L
0
1
2

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Corectitudine 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10
Total: 61p.