Sunteți pe pagina 1din 2

Numere prime și numere compuse

Numere prime

Numerele naturale diferite de   care au exact doi divizori, pe   și pe ele înseși se numesc numere prime.

Observație:

Numere compuse

Se numesc numere compuse  numerele neprime mai mari decât  .

Descompunerea unui număr compus

Orice număr compus poate fi în mod unic descompus în produs de puteri de factori primi.

Pentru a determina dacă un număr natural este prim, împărțim numărul la numerele prime, luate în
ordine crescătoare și ne oprim în momentul în care obținem un cât mai mic decât împărțitorul. Dacă cel
puțin o împărțire este exactă, numărul nu este prim. În caz contrar, dacă nici una dintre împărțiri nu este
exactă, atunci numărul respectiv este prim.

Exemple:

1. Primele numere prime din mulțimea numerelor naturale


sunt:   etc.

2. Primele numere compuse din mulțimea numerelor naturale


sunt:   etc.

3. Fie numărul  . Verificăm dacă acesta este prim, folosind procedeul descris mai sus:

Am împărțit numărul   la toate numerele prime luate în ordine crescătoare, până am obținut câtul mai
mic decât împărțitorul:  .

Cum nici o împărțire nu este exactă, rezultă că numărul   este prim.

4. Fie numărul  . Verificăm dacă numărul este prim:


Am împărțit numărul   la toate numerele prime luate în ordine crescătoare, până am obținut câtul
mai mic decât împărțitorul:  .

Cum nici o împărțire nu este exactă, rezultă că numărul   este prim.

5. Fie numărul  . Verificăm dacă este prim:

Am împărțit numărul   la toate numerele prime luate în ordine crescătoare, până am obținut câtul
mai mic decât împărțitorul:  .

Observăm că a treia împărțire este exactă, deci numărul   nu este prim, ci este un număr compus.