Sunteți pe pagina 1din 2

Divizibilitatea numerelor naturale

Divizori, multipli, numere prime, numere compuse, criterii de divizibilitate, descompunerea numerelor
naturale în factori primi, cel mai mare divizor comun (c.m.m.d.c) și cel mai mic multiplu comun
(c.m.m.m.c) a două sau mai multe numere naturale.

Criterii de divizibilitate

 Octombrie 27, 2019

Criteriile de divizibilitate ne ajută să stabilim dacă un număr natural m este divizibil cu un număr


natural n, fără a efectua împărțirea.

Criteriul de divizibilitate cu 2

Un număr este divizibil cu 2 dacă ultima sa cifră este 0, 2, 4, 6, sau 8.

Exemple de numere divizibile cu 2: 18, 36, 258, 1490.

Criteriul de divizibilitate cu 3

Un număr este divizibil cu 3 dacă suma cifrelor sale este divizibilă cu 3 (suma se împarte exact la 3).

Exemple de numere divizibile cu 3:


18 (pentru că 1+8=9 și 9 se împarte exact la 3);
222 (pentru că 2+2+2=6 și 6 se împarte exact la 3);
7128 (pentru că 7+1+2+8=18 și 18 se împarte exact la 3).

Criteriul de divizibilitate cu 5

Un număr este divizibil cu 5 dacă ultima sa cifră este 0 sau 5.

Exemple de numere divizibile cu 5: 125, 340, 8255.

Criteriul de divizibilitate cu 9

Un număr este divizibil cu 9 dacă suma cifrelor sale este divizibilă cu 9 (suma se împarte exact la 9).

Exemple de numere divizibile cu  9:


117 (pentru că 1+1+7=9 și 9 se împarte exact la 9);
2853 (pentru că 2+8+5+3=18 și 18 se împarte exact la 9).

Criteriul de divizibilitate cu 10, 100 sau 1000

Un număr este divizibil cu 10 (sau 100 sau 1000) dacă ultima sa cifră este 0 (sau ultimele sale cifre sunt
00, sau 000).
Exemple de numere divizibile cu 10: 250, 820, 1360.
Exemple de numere divizibile cu 100: 2300, 15200, 852600.
Exemple de numere divizibile cu 1000: 3000, 15000, 725000.

S-ar putea să vă placă și