Sunteți pe pagina 1din 7

Ucenic al Apostolului

Linus* 67-76 Petru


A combătut pe hiliaști
Convertit dintre
nobili, a donat toată
Anaclet* 76-88 averea și a suferit
mucenicie sub
Domițian
Clement* 88-97

Evaristos 97-105 Martir prin tradiție


Instituirea aghesmei
Alexandru 105-115
Martir prin tradiție
Sixt I 115-125 martir
A întărit sărbătorirea
Paștilor în zi de
duminică și cele 7
Telesfor 125-136
săptâmâni ale
postului mare
martir
Filosof grec de la
Atena, convertit
Ighinos 136-140 A combătut
gnosticismul
martir
Nepot al lui Simon
Cirineanul, după
tradiție sau frate al lui
Herma păstorul
Pius 140-155 Condamnă pe
Marcion
Face diferență între
paștele creștin și cel
evreiesc
Anicet 155-166 Martir

Sotir 166-175 Iubitor de săraci

Elefterie 175-189 martir


s-a luptat pentru
Victor 189-199 păstrarea Paștilor în zi
de duminică
Se spune că a murit
Zefirin 198-218 26 august
martir
Martir aruncat într-o
Calist 217-222 14 octombrie
fântână
A convertit mulți
Urbanus 222-230 păgâni 19 mai
martir
Arestat și exilat la
minele din Sardinia
împreună cu sf Ipolit
Ponțian 230-235 S-a retras din scaun și 13 august
s-a împăcat cu Ipolit
cu care a murit
împreună
Ipolit 235
A întocmit actele
Anterus 235-236 3 ianuarie
martirilor
Martir
La alegere, un
porumbel i s-a așezat
pe cap
Fabian* 236-250 20 ianuarie
A trimis misionari în
Galia
L-a închis Decius și a
murit în închisoare
Papa a acceptat pe cei
căzuți în apostazie și
16
Corneliu 251-253 pocăiți
septembrie
Arestat, exilat și a
murit
Exilat și a reorganizat
Lucius* 253-254 viața morală a
preoților
Ștefan 254-257 martir 2 august

Sixt II 257-258 martir 10 august


Ajută bisericile din
Capadocia devastate
Dionisie* 259-268 de goți 26 decembrie
Teologhisește
dumnezeirea Fiului
Felix I* 269-274 Martir 30 decembrie
Săvârșea Sf Liturghia
pe mormintele
martirilor
A combătut
monarhianismul
Înmormânata pe
Eutihian* 275-283 martiri cu propriile 7 decembrie
mâini
Martir în vremea lui
Caius* 283-296 22 aprilie
Dioclețian
A fost ispitit să își
scape viața în
persecuție și să
jertfească zeior, dar s-
a căit și a murit martir
Marcelin* 296-304 Trupul său și al celor 26 aprilie
26 de martiri morți
odată cu el a rămas
neîngropat 26 de zile,
apoi a fost îngropat de
viitorul papa Marcel
Marcel A fost exilat la ocne
308-309
Mărturisitorul* unde a murit
A fost îngăduitor față
de lapsi, iar mulți s-au
răsculat. Bucuros a
îndurat exilul din
Eusebiu* 309 17 august
dragoste pentru
Domnul și pe rocile
Siciliei a lăsat lumea și
viața
În timpul lui e edictul
Miltiade* 311-314 milanez, a condmnat 10 decembrie
pe donatiști
l-a vindecat pe
Constantin de lepră
Sinodul I Ecumenic
Silvestru* 314-335 2 ianuarie
S-au construit biserici
multe prin concursul
lui la Constantin
Marcu* 336 A construit biserici
Iulius* 337-352 A condamnat 12 aprilie
arianismul
L-a sprijinit pe Sf
Atanasie
A fost prigonit de
Constantiu cu exilul, a
luat apărarea sf
Atanasie
Arestat, târât la
Milano, exilat (a
semnat o mărturisire
de credință ambiguă
Liberius* 352-366 27 august
și cond sf atanasie),
dar după ce a ajuns
iar papa a condamnat
arianismul și a
susținut pe sf atanasie
A împodobit
catacombele
martirilor
Urmează pe Liberius
în exil
A condamnat
apolinarismul și
Damasus* 366-384 pnevmatomahii 11 decembrie
Susținător al Sf
Ambrozie pe care l-a
pus pe scaun și al Sf
Ieronim
A condamnat pe
manihei
Siricius* 384-399 26 noiembrie
A încheiat schisma
antiohiană
Sf Ieronim spune că
era bărbat de mare
Anastasie* 399-401 19 decembrie
sfințenie, a cărui avere
era sărăcia
401-417 A condus Roma în 12 martie
timpul invaziei
Inocențiu* vizigote din 410
Apără pe Sf Ioan Gură
de Aur
Zosima* 417-418 A fost păcălit de 26 dec
pelagianul Celestius
că e orthodox, dar
apoi a condamnat
pelagianismul,
susținând pe Sfinții
Aurelius al Cartaginei
și Augustin al
Hipponei în lupta cu
erezia
A susținut pe Sf
Augustin în lupt cu
Bonifatie I* 418-422 pelagianismul 4 septembrie
A organizat biserica
romei
Celestin* 422-432

Sixt III 432-440 19 august

Leon cel Mare* 440-461

Ilarie* 461-468
A căzut imperiul
Simplicius?* 468-483
roman
Felix III?* 483-492 Schisma acachiană
s-a depărtat de
Ghelasie?* 492-496 constantinopolul
monofizit
Anastasie II?* 496-498
A sprijinit biserica
africană persecutată
Simahus* 498-514 de vandalii arieni și
pe italieni ce sufereau
din cauza invaziilor
Hormisda* 514-523 Se împacă cu Cpolul
A fost trimis de regale
arian ostrogot
Ioan Mărturisitorul* 523-526 teodoric la Cpol, a
eșuat, l-a bănuit de
trădare
Pune ordine în cele
Felix IV* 526-530
ale bisericii romane
Agapit* 535-536 E trimis sol la cpol ca
ioan, își vinde
veșmintele de drum
Regele ostrogot a
atacat Roma câteva
luni, iar papa a
capitulat, pentru
popor.
A fost, pt asta,
deposedat de funcție
Silverius* 536-537 de un general
Belizarie, acuzat de
complot contra
orașului. S-a dus la
Cpol, iar Iustinian l-a
trimis la roma și a fost
ținut prizonier pe o
insula până a murit
Grigorie Dialogul* 590-604

Bonifatie IV 608-615

Deusdedit * 615-618
Împotriva
Teodor* 642-649 monoteliților,
susținător al sf maxim
Martin* 649-654 14 aprilie
A murit înainte de a fi
Evghenie * 655-657
depus
Orthodox,
Vitalian* 657-672 27 ianuarie
conciliatorist
Călugăr, a ținut 3 ani
o piatră în gură ca să
învețe tăcerea
Agaton* 678-681 Condamnă 20 feb
monotelismul
Acceptă sin vi
ecumenic
Condamnă pe ereticul
Leon II* 682-683 papa Honorius,
monotelit,
Benedict II* 683-685
Serghie* 687-701 s-a implicat mult în
creștinarea angliei
nu acceptă trulan**
715-731 A evanghelizat 11 febr
Grigorie II
triburile germanice, a
Mărturisitorul*
fost iconodule
Grigorie III A condamnat în sinod
731-741
Mărturisitorul* pe iconoclaști
A renovat bisericile
romei, a răscumpărat
Zaharia* 741-752 sclavii creștini ca să 15 mar
nu fie vânduți
saracinilor în Africa
A suferit de la
Pavel* 757-767 28 iun
longobarzi
Întărește teologia
părinților, combătând
adopțianismul și
iconoclasmul,
Adrian* 772-795
acceptând sin 7 ec, era
mare iubitor de
biserici,
înfrumusețându-le
Din invidie, unii
membri ai familiei
sale au vrut să-i taie
Leon III* 795-816 limba și să-i scoată
ochii ca să nu mai fie
papa, leon fugind la
Carol mare
Misionarism în țările
Pascal* 817-824 11 feb
nordice