Sunteți pe pagina 1din 3

CUPRINS

ABREVIERI...3
INTRODUCERE....4
CAPITOLUL I. Noțiuni generale privind administratia publică…6
1.1. Sfera de cuprindere a administraţiei publice....6
1.2. Definiţia şi trăsăturile administraţiei publice...13

CAPITOLUL II. Autoritățile administrației publice centrale și locale...20


2.1. Autoritățile administrației publice central…21
2.1.1. Instituţia şefului de stat. Organ individual din sfera executivului...26
2.1.2. Guvernul României. Autoritate central executive..33

CAPITOLUL III. Autoritățile locale deliberative și executive...42


3.1. Administrația publică locală. Prezentare din perspectivă istorică a organizării
administrative şi a administraţiei publice locale a ţării...42
3.2. Principiile constituţionale şi legale care stau la baza administraţiei publice locale în
România....46
3.3. Autoritățile locale deliberative..55
3.4. Autoritățile locale executive..67

CAPITOLUL IV. CONCLUZII...83


BIBLIOGRAFIE.....87
BIBLIOGRAFIE

I. Tratate, cursuri, monografii


1. I. Alexandru, Drept administrativ comparat, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000
2. I. Alexandru (coord.), M. Cărăuşan, I. Gorjan, I.V. Ivanoff, A.L.Nicu, C.
Rădulescu, C. S. Săraru, Dreptul administrativ în Uniunea Europeană. Drept administrativ
comparat, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2007
3. D. A.Tofan, Drept administrativ, vol. I, ed. a 3-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti. 2014
4. D.A. Tofan, Drept administrativ, vol. I, Note de curs (ID/IFR, 2009), Universitatea
„Dunărea de Jos”, Galaţi, 2009;
5. D.A. Tofan, Instituţii administrative europene, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006
6. D.A. Tofan, Puterea discreţionară şi excesul de putere al autorităţilor publice, Ed.
AII Beck, Bucureşti, 1999;
7. E. Bălan, Instituţii administrative, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
8. D. Brezoianu, Drept administrativ român, Ed. AII Beck, Bucureşti, 2004;
9. I. Ceterchi, I. Craiovan, Introducere în teoria generală a dreptului, Ed. AII,
Bucureşti, 1998;
10. F. Coman-Kund, L. Coman-Kund, Drept administrativ. Sinteze teoretice şi
exerciţii practice, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013
11. I. Corbeanu, Drept administrativ. Curs universitar, Ed. Lumina Lex, Bucureşti,
2010
12. Ş. Deaconu, Drept constituţional, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013
13. I. Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale, vol. I, Ed. Servo-Sat, Arad, 1998
14. I. Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale, vol. II, Ed. Servo-Sat, Arad,
1998
15. A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. I, ed. a 4-a, Ed. AII Beck,
Bucureşti, 2005
16. A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. II, ed. a 4-a, Ed. AII Beck,
Bucureşti, 2005
17. C. Manda, Drept administrativ. Tratat elementar, ed. a 4-a, Ed. Lumina Lex,
Bucureşti, 2007
18. M.E. Mihăilescu, Sancţiunile contravenţionale. Aspecte de drept material în
dreptul românesc şi comparat, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013
19. M.E. Mihăilescu, Drept administrativ I, suport de curs, IDIFR, Universitatea
„Dunărea de Jos”, Galaţi, 2015
20. M.E. Mihăilescu, Drept administrativ. Partea generală, Ed. Hamangiu, București,
2016
21. I. Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, Ed. Actami, Bucureşti, 1997
22. I. Muraru, E. S. Tănăsescu, Constituţia României. Comentariu pe articole, Ed.
C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
23. D. Niţă, Dicţionar de economie, Ed. Economică, Bucureşti, 1999;
24. M.T. Oroveanu, Tratat de drept administrativ, Ed. Cerma, Bucureşti, 1998;
25. R. N. Petrescu, Drept administrativ, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009;
26. M. Preda, Drept administrativ. Partea generală, ed. a 4-a, Ed. Lumina Lex,
Bucureşti, 2006;
27. V. I. Prisacaru, Tratat de drept administrativ român. Partea generală, ed. a 3-a,
Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002;
28. I. Santai, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, vol. I, Ed. Alma Mater,
Sibiu, 2009
29. T. Toader, Constituţia României reflectată în jurisprudenţa constituţională, Ed.
Hamangiu, Bucureşti, 2011;
30. A. Trăilescu, Drept administrativ, ed. a 4-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010;
31. D. Valea, Drept constituţional şi instituţii politice - în dreptul român şi în dreptul
comparat, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
32. V. Vedinaş, Drept administrativ, ed. a 8-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
33. V. Vedinaş, Drept administrativ şi instituţii politico-administrative. Manual
practic, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002;
34. V. Vedinaş, T. Narcis Godeanu, E. Constantinescu, Dicţionar de drept public.
Drept constituţional şi administrativ, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010;
35. I. Vida, Puterea executivă şi administraţia publică, Ed. Regia Autonomă
„Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1994.

Legislaţie
1. Constituţia României, republicată în M. Of. nr. 767 din 31 octombrie 2003, în urma
revizuirii în baza Legii nr. 429/2003 (M. Of. nr. 758 din 29 octombrie 2003);
2. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată (M. Of. nr. 123 din
20 februarie 2007);
3. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ (M. Of. nr. 1154 din 7
decembrie 2004); Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată
(M. Of. nr. 121 din 5 martie 2013);
4. O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (M. Of. nr. 39 din 31 ianuarie
2000), aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 246/2005 (M. Of. nr. 656 din 25
iulie 2005).