Sunteți pe pagina 1din 2

Introducere

Consilierea reprezintă o intervenție care are scopul optimizării,


autocunoașterii și dezvoltării personale dar și în scopul prevenției problemelor
emoționale, cognitive și comportamentale.
Consilierea se adresează persoanelor care se află în situații de criză sau în
dificultate în ceea ce privește anumite situații din viața personală sau
profesională. Persoanele care apelează la consiliere sunt persoane sănătoase dar
care au nevoie de consiliere pentru a găsi soluții la problemele cu care se
confruntă.
Orice activitatea umană presupune respectarea anumitor reguli, fară de
care nu se poate atinge un anumit scop. Normele care țin de domeniul
psihologiei și al comunicării sunt considerate ca fiind elementare astfel în cât
relațiile dintre oameni să fie cât mai civilizate. Pentru ca consilierea să-și atingă
scopul este nevoie de emoție și pasiune dar și de dragostea specialiștilor în
modelarea sufletului, care ne poate face pe noi, oamenii să ieșim din noi înșine
și să ajungem la adevăratele valori.
Creşterea numărului tot mai mare de eşecuri şi abandonuri şcolare,
de comportamente delicvente, de tulburări emoţionale a elevilor, reprezintă
indicatori ai faptului că şcoala trebuie să intervină în această direcţie. 

Profilul consilierului școlar

Consilierea educațională este acel tip de consiliere care urmărește


obiective de natură psihologică și pedagogică. Urmărește abilitarea persoanei de
a-și asigura o funcționare optimă prin realizarea unor schimbări evolutive,
având la bază un model psiho-educațional al formării și dezvoltării personalității
umane.
Obiectivele consilierii educaţionale:
 Promovarea sănătăţii şi a stării de bine, în sensul de funcţionare optimă
din punct de vedere somatic, fiziologic, mintal, emoţional, spiritual şi
social;
 Dezvoltare personală: cunoaştere de sine, imagine de sine, capacitate de
decizie responsabilă, relaţionare interpersonală armonioasă, controlul
stresului, tehnici de învăţare eficiente, atitudini creative, opţiuni
vocaţionale realiste;
 Prevenţie: a comportamentelor de risc, a neîncrederii în sine, a
conflictelor interpersonale, a dificultăţilor de învăţare, a disfuncţiilor
psiho-somatice, a situaţiilor de criză;
Consilierea educaţională este definită ca fiind o relaţie interumană de
asistenţa şi suport dintre  o persoană specializată şi consilierea educaţională şi
grupul de elevi în scopul dezvoltării personale şi prevenţiei situaţiilor
problematice şi de criză.
Principala sarcină a consilierului școlar este de a ajuta elevii să pargurgă
pașii unui demers de conștientizare, prin clarificarea, evaluarea și actualizarea
sistemului propriu de valori. Consilierul oferă o serie de recomandări care se
adresează deopotrivă elevilor cu probleme de orice fel, cât și părinților ,
profesorilor, diriginților și reprezentanților școlari.
Consilierea educațională reprezintă un ansamblu de acțiuni centrare pe
prevenție și intervenție în ceea ce privește anumite dificultăți comportamentale,
relaționale și emoționale. Oferă repere pentru o sănătate mintală și psiho-
emoțională, socială și fizică a copiilor.
Consilierea educațională vizează: formarea și dezvoltarea imaginii de
sine, abilităților de comunicare, sociale, de prevenire a situațiilor de criză,
tehnici de învățare eficientă, managementul timpului, consiliere vocațională,
dezvoltarea creativității și formare profesională.
Consilierea educațională se desfășoară pe trei compartimente:
Consilierea elevilor se referă la problemele legate de autocunoaștere,
imagine de sine, adaptare și integrare socială, reușită școlară etc.
Consilierea profesorilor se referă la problemele legate de cunoașterea și
înțelegerea elevilor, asigurarea echilibrului între cerințele școlare și posibilitățile
elevilor, identificarea cauzelor inadaptării școlare etc.
Consilierea părințiilor se referă la problemele legate de cunoșterea,
înțelegerea nevoilor și a comportamentului copiilor lor, identificarea factorilor
de risc în integrarea familială, socială și școlară etc.

S-ar putea să vă placă și