Sunteți pe pagina 1din 2

Regim politic este un ansamblu instituților și-a raporturilor politice prin

care clasa politică își realizează programul de activitate.


În perioada interbelică au existat mai multe regimuri politice
democratic,totalitar și dictatorial.
Cauzele instaurări regimului totalitar au fost;
Consecințele primului război mondial
Criza economică
Ruinele după război,perderile materiale ce au dus la noi forțe politice.
1917 Rusia sa instaurat dictatura partidului bolșevic pe cinci ani, la
puterea italiei au venit fasciști conduși de Mussolini 1933 pardidul nazist
a lui Hitler cucerește puterea în Germania.
La 28 octombrie 1922 Mussolini organizează marșul spre Roma iar regele
Victor-Emmanuel al ll-lea îi sugerează lui Mussolini formarea guvernului.
La încep guvernul lui Mussolini era de coaliție iar mai apoi un guvern
dictatorial.
Are loc modificarea legi electorale.Iar 1924 au loc alegerile Parlamentare
iar partidul fascit câștigă
1924 ,,Criza Mateotti’’ voturi fraudate--- Mateotti a făcut această știre
publică iar el a fost omorât.
Consolidarea puteri fasciste a interzis activarea altor partide.
1928 modificarea legi electoarale iar alegerile se desfășurau în baza unei
liste cu candidați fasciști
În Germania sau desfășurat prin susținerea alegirilor pentru Reichstag
1932 iar partidul nazist câștigă.
La 30 ianurie 1933 președintele von Hindeburg îl numște cancelar al
Germaniei pe Hitler iar naziști ajugând la putere ei doreau săși mențină
poziția.
În februarie 1933 clădirea Reichstagului a luat foc,naziști iau învinuit pe
comuniști pentru incendierea parlamentului aceșteau au fost arestați 10
mii de oameni.Naziști au interzis activarea altor blocuri politice.
1934 la inițeativa lui Hitler are loc curățarea partidului find masacrați
1500 oameni .Cauza find că nu promovau politica lui Hitler.
La 1 august președintele von Hindeburg moare iar puterea trece în
mânele lui Hitler devenind la 2 august ,,fuhrer și cancelar al Reichului’’
1935 are loc militarizarea Germaniei se instaureză serviciul militar
obligatoriu ceia ce era o încălcare a prevederilor Tratatului de la
Verssailes.Ei aveau drept scop să intaureze ordinea nouă în Europa și
doreau formarea omului nou germani se considerau că rasa lor este
dominată de celelante rase.
În URSS sa instaurat regimul comunist,1924 venirea lui Stalin la conducere
acesta a instaurat
dictatura stalinistă
existeța unui singur partid
cultul personalițăți a lui stalin
spunera conduceri
lichidarea drepturilor cetățenilor.
legii fundamentale staliniste unde funcționa un aprat represiv se făcea
arestări fără temei .Drepturile personalităților sau înlocuit cu interese de
clasă care erau de fapt interese de partid.Sistemult comunist educa
gândirea represivă adică fiecare dorea să demaște pe cineva un ,,dușman
al poporului’’

Cele 3 regiuni politice au trăsături comune


Cultul personalități(Italia Mussolini,Germania Hitler,URSS Stalin)
Italia și Germania susțineau capitalismul și dezvoltarea economică privată
iar URSS a susținut regimul comunist și sa axat pe proprietatea obștească
În cosecință pot spune că aceste blocuri politice au avut un caracter și
pozitiv dar și negativ cel pozitiv find că sa pus bazele unei noi economi iar
negativă a dus la crearea celui deal doilea război mondial.

S-ar putea să vă placă și