Sunteți pe pagina 1din 10

Paralelogramul

DEFINIȚIE:
Paralelogramul este patrulaterul convex care are laturile opuse paralele.

DESEN:

PROPRIETĂȚI:
Proprietatea 1) În orice paralelogram, laturile opuse sunt congruente(egale) două câte două: AB=CD și AD=BC.

Proprietatea 2) În orice paralelogram, unghiurile opuse sunt congruente iar unghiurile alăturate sunt suplementare(au suma
măsurilor egală cu 180 de grade):

 unghiuri opuse: <A≡<C și <B≡<D;


 unghiuri alăturate: m(<A)+m(<B)=180°, m(<B)+m(<C)=180° etc.

OBS -Fiind patrulater convex, suma măsurilor tuturor unghiurilor unui paralelogram este de
360°: m(<A)+m(<B)+m(<C)+m(<D)=360°

VEZI ȘI LECȚIILE: ***Patrulaterul convex (probleme rezolvate geometrie clasa a 7-a) ***Unghiuri complementare. Unghiuri
suplementare

Proprietatea 3) În orice paralelogram, diagonalele se înjumătățesc:

Așadar ABCD -paralelogram și AC∩BD={O} <=>AO=OC și BO=OD.


CUM DEMONSTRĂM că un patrulater este PARALELOGRAM:

 Dacă într-un patrulater convex laturile opuse sunt congruente două câte două, atunci patrulaterul este
paralelogram.
 Dacă într-un patrulater convex două laturi opuse sunt paralele și congruente, atunci patrulaterul este
paralelogram.
 Dacă într-un patrulater convex unghiurile opuse sunt congruente, atunci patrulaterul este paralelogram.
 Dacă într-un patrulater convex diagonalele se înjumătățesc(au același mijloc), atunci patrulaterul este
paralelogram.

FORMULE(perimetrul si aria unui paralelogram):


Dacă notăm AB=CD=L=LUNGIMEA paralelogramului și AD=BC=l=lățimea paralelogramului, vom obține următoarea formulă
pentru PERIMETRUL parelelogramului(P):
Dreptunghiul
DEFINIȚIE:
DREPTUNGHIUL este paralelogramul cu un unghi drept.

DESEN:

PROPRIETĂȚI:
Dreptunghiul este un paralelogram particular (așadar preia toate proprietățile paralelogramului dar particularizate)!

Proprietatea 1) În orice dreptunghi, laturile opuse sunt paralele și congruente(egale) două câte două:

 AB||CD și AD||BC;
 AB=CD și AD=BC;

Proprietatea 2) În orice dreptunghi, toate unghiurile sunt congruente și drepte(au 90 de grade):

 <A≡<B≡<C≡<D;
 m(<A)=m(<B)=m(<C)=m(<D)=90°;

OBS -Fiind patrulater convex, suma măsurilor tuturor unghiurilor unui dreptunghi este de
360°: m(<A)+m(<B)+m(<C)+m(<D)=360° (90°+90°+90°+90°=360°);

Proprietatea 3) În orice dreptunghi, diagonalele sunt congruente și se înjumătățesc:


 ABCD -dreptunghi => AC=BD;
 Așadar ABCD -dreptunghi și AC∩BD={O} <=>AO=OC=BO=OD.

CUM DEMONSTRĂM că un patrulater este DREPTUNGHI:

Putem demonstra mai întâi că patrulaterul respectiv este paralelogram!

 Dacă un paralelogram are un unghi drept(de 90 de grade), atunci paralelogramul este DREPTUNGHI.
 Dacă într-un paralelogram diagonalele sunt congruente, atunci paralelogramul este DREPTUNGHI.

FORMULE(perimetrul si aria unui dreptunghi):


Dacă notăm AB=CD=L=LUNGIMEA dreptunghiului și AD=BC=l=lățimea dreptunghiului, vom obține următoarea formulă
pentru PERIMETRUL dreptunghiului(P):

Formulă pentru ARIA dreptunghiului(A):

 A dreptunghi=L*l
Rombul
DEFINIȚIE:
ROMBUL este paralelogramul cu două laturi alăturate congruente.

DESEN:

PROPRIETĂȚI:
Rombul este un paralelogram particular (așadar preia toate proprietățile paralelogramului dar particularizate)!

Proprietatea 1) În orice romb, toate laturile sunt congruente(egale) iar laturile opuse sunt paralele:

 AB=BC=CD=AD=l;
 AB||CD și AD||BC;

Proprietatea 2) Orice romb are unghiurile opuse congruente:

 <A≡<C și <B≡<D;

OBS -Fiind patrulater convex, suma măsurilor tuturor unghiurilor unui romb este de 360°: m(<A)+m(<B)+m(<C)+m(<D)=360°;

Proprietatea 3) În orice romb, DIAGONALELE sunt:

 a) PERPENDICULARE;
 b) se înjumătățesc;
 c) sunt BISECTOARE pentru unghiuri;
 d) sunt axe de simetrie.

Proprietatea 4) Orice romb are un centru de simetrie (punctul de intersecție al diagonalelor) și două axe de
simetrie(diagonalele).
CUM DEMONSTRĂM că un patrulater este ROMB:

Putem demonstra mai întâi că patrulaterul respectiv este paralelogram!

 Dacă un paralelogram are două laturi alăturate congruente, atunci paralelogramul este ROMB.

FORMULE(perimetrul si aria unui romb):


Dacă notăm AB=BC=CD=DA=l=LATURA rombului, atunci vom obține următoarea formulă pentru PERIMETRUL
rombului(P): P=4l.

Dacă notăm diagonalele rombului cu d1 și d2 (d1=diagonala 1=AC și d2=diagonala 2=BD), vom obține următoarea formulă
pentru ARIA rombului(A): A=(d1*d2)/2.
Patratul
DEFINIȚIE:
PĂTRATUL este rombul cu un unghi drept.

DESEN:

PROPRIETĂȚI:
Pătratul este un romb particular (așadar preia toate proprietățile rombului dar particularizate)!

Proprietatea 1) În orice pătrat, toate laturile sunt congruente(egale) iar laturile opuse sunt paralele:

 AB=BC=CD=AD=l;
 AB||CD și AD||BC;

Proprietatea 2) Orice pătrat are toate unghiurile congruente și drepte (fiecare unghi are măsura egală cu 90 de grade):

 <A≡<B≡<C≡<D;
 m(<A)=m(<B)=m(<C)=m(<D)=90°.

Proprietatea 3) În orice pătrat, DIAGONALELE sunt:

 a) CONGRUENTE: [AC]≡[BD];
 b) PERPENDICULARE: AC⊥BD;
 c) se înjumătățesc: [AO]≡[CO]≡[BO]≡[DO](=d:2);
 c) sunt BISECTOARE pentru unghiuri;
 d) sunt axe de simetrie.

Proprietatea 4) Orice pătrat are un centru de simetrie (punctul de intersecție al diagonalelor) și patru axe de simetrie(2
diagonale și mediatoarele laturilor).

CUM DEMONSTRĂM că un patrulater este PĂTRAT:

Putem demonstra mai întâi că patrulaterul respectiv este romb! (Dacă un paralelogram are două laturi alăturate congruente,
atunci paralelogramul este ROMB.)

 Dacă un romb are un unghi drept, atunci rombul este PĂTRAT.


 Dacă un romb are diagonalele congruente, atunci rombul este PĂTRAT.
 SAU dacă un dreptunghi are lungimea egală cu lățimea atunci dreptunghiul respectiv este pătrat.

FORMULE(perimetrul si aria unui pătrat):


Dacă notăm AB=BC=CD=DA=l=LATURA pătratului, atunci vom obține următoarea formulă pentru PERIMETRUL
pătratului(P): P=4l.

Avem următoarea formulă pentru ARIA unui pătrat (A): A=l².

În clasa a 8-a o să învățați și formula pentru determinarea lungimii diagonalei(d) unui pătrat: d=l√2.
Trapezul
DEFINIȚIE:
TRAPEZUL este patrulaterul convex cu două laturi paralele și două laturi neparalele. Cele două laturi paralele
(AB||CD, AB>CD) se numesc baze –AB=B=baza mare și CD=b=baza mică.

DESEN:
Aveți mai jos desenul pentru un TRAPEZ OARECARE ABCD:

TRAPEZE particulare (ISOSCEL și DREPTUNGHIC):


DEF 1: Trapezul cu laturile neparalele CONGRUENTE se numește TRAPEZ ISOSCEL:

 [AD]≡[BC]

Ads by optAd360
Proprietățile TRAPEZULUI ISOSCEL:

 Proprietatea 1: În orice trapez isoscel, unghiurile alăturate aceleiași baze sunt CONGRUENTE.
 Proprietatea 2: În orice trapez isoscel, DIAGONALELE sunt CONGRUENTE.
 Proprietatea 3: Orice trapez isoscel are o axă de simetrie -mediatoarea bazelor.

DEF 2: Trapezul care are un unghi DREPT se numește TRAPEZ DREPTUNGHIC:

 m(<A)=m(<D)=90°.


FORMULE TRAPEZ (arie și perimetru):
Periemtrul(P) uni trapez este suma lungimilor laturilor trapezului: P=AB+BC+CD+DA.

ARIA UNI TRAPEZ(A): A=[(B+b)*h]:2 ,unde B=baza mare=AB, b=baza mică=CD iar h=înălțimea trapezului=CE.

DEF –Linia mijlocie într-un trapez este segmentul care unește mijloacele laturilor neparalele.

S-ar putea să vă placă și