Sunteți pe pagina 1din 2

Textul epic

1. Introducere: - date despre autor; contextul aparitiei;


- locul ocupat de text in ansamblul operei scriitorului;
- incadrare in perioada/curent/epoca;
- geneza (surse de inspiratie).
2. Definitia speciei, trasaturile, exemplificare (opere).
3. Tema operei; relatia realitate- fictiune (verosimilitate), licente istorice; viziune despre
lume.
4. Constructia subiectului si a discursului narativ (volume, parti, capitole, canturi;
actiune, conflict (tipuri de conflicte), coordonate spatio-temporale, perspectiva narativa
(narator, viziune, focalizare); momentele subiectului; inlantuirea episoadelor/secventelor;
relatia incipit- final; moduri de expunere.
5. Titlul operei (semnificatie).
6. Personajele: tipuri de personaje; relatia dintre personajul principal si celelalte
personaje; personajul colectiv;
- caracterizare: statutul social; locul ocupat in opera; numele; relevarea trasaturilor prin
raportare la evolutia conflictului; modalitati/ procedee de caracterizare:
- directa: - de catre narator
- prin intermediul altor personaje
- autocaracterizare
- indirecta: prin fapte, limbaj, atitudine, comportament, relatia cu alte personaje,
gestica, mimica, vestimentatie, mediul social, limbaj.
7.Culoarea locala (atmosfera epocii) sau monografia vietii sociale.
8. Particularitati de limbaj/ registre stilistice; originalitate.
9. Concluzie (sinteza); opinie personala.

Textul dramatic

1. Introducere: - date biografice;


- context;
- incadrare intr-o perioada/curent/ideologie;
- incadrare intr-un gen/specie;
2. Definitia speciei, trasaturile.
3. Tema operei; viziunea despre lume.
4. Constructia subiectului/ discursului narativ( acte, scene, tablouri); momentele
subiectului; conflictele (principale, secundare).
5. Relatiile spatiale si temporale.
6. Compozitia operei (comedie, drama, tragedie): titlu, relatii de simetrie si opozitie,
componente ale textului dramatic: indicatii scenice (didascalii)- rolul: prezentarea
decorului, a jocului actoricesc, mijloc de caracterizare, singurele interventii directe in text
ale autorului.
7. Personajele: incadrarea in tipologii, relatia dintre personaje, modalitati de caracterizare
(inclusiv prin onomastica).
8. Sursele comicului (de situatie, de intentie, de caracter, de moravuri, de limbaj).
9. Incheiere: aspecte specifice operei dramatice, opinie argumentata.
Textul liric

1. Introducere: - date biografice;


- contextul aparitiei;
- incadrare intr-un curent, categorie/specie.
2. Viziunea despre lume.
3. Tipul de lirism (subiectiv/obiectiv).
4. Tema poeziei, motivele poetice.
5. Titlul (semnificatie).
6. Incipitul (versul –incipit).
7. Relatii de opozitie si de simetrie; elemente de recurenta.
8. Simbolurile textului.
9. Simetria compozitionala.
10. Elemente de prozodie (strofele, masura, ritmul, rima).
11. Limbajul si expresivitatea textului (imaginar poetic, figuri semantice, sursele
expresivitatii); nivelurile textului (fonetic, morfologic, lexical).
12. Incheiere (exprimarea unui punct de vedere argumentat).

Lirism subiectiv: atitudinea poetica este transmisa in mod direct, iar la nivelul expresiei
prin marcile subiectivitatii (lexico-gramaticale: pronume personal Isg., adjectiv pesesiv I,
verbe la prezent Isg./IIsg., alternand spre diferentiere cu pers. a III-a sg.), topica afectiva
(inversiuni, dislocari sintactice), pauza afectiva (cezura), dativul posesiv.

Lirism obiectiv: discursul liric este construit la pers. a III-a, el sugereaza absenta
intimitatii si tendinta de generalizare. Eul liric are capacitatea de disimulare, vorbind in
numele unei colectivitati. Se exprima prin pronume si verbe la pers. a III-a, se
caracterizeaza printr-o estompare a eului liric in spatiul poetic, apar “mastile”sau “vocile”
poetului. Eul liric se proiecteaza in diverse ipostaze lirice (lirismul de roluri).