Sunteți pe pagina 1din 27

ARGUMENT

Am ales această temă deoarece am considerat-o ca fiind de o deosebită


importanță.
În contextual actual al economiei de piață o unitate poate să obțină rezultate
deosebite în condițiile concurenței numai dacă produsele finite realizate, lucrările
executate și serviciile prestate sunt de o calitate bună și la un preț acceptabil.
Producția destinată vânzării trebuie să fie realizată în funcție de cerințele pieței.

După 1989 s-a constatat o creștere a cererii de piață pentru produsele moderne,
eficiente și de o bună calitate. În același timp populația după această dată a avut
acces la mult mai multe informații , lucru care a influențat nivelul cererii . Având în
vedere ca pe piața română au pătruns foarte multe produse străine similare cu cele
românești , producătorii autohtoni au fost obligați să acorde o atenție suplimentară
calității.
Pentru obținerea de bunuri de calitate superioară care să se alinieze la
standardele internaționale este nevoie de materii prime de o bună calitate , mijloace
de producție performante și o forța de muncă cu un grad de calificare superior .
Avînd în vedere aceste 3 condiții, unitățile economice s–au orientat în utilizarea cu
mijloace de producție moderne , fiabile, cu performanțe superioare și cu o mare
productivitate . Achiziția lor reprezintă un efort financiar pentru fiecare unitate și de
aceea operațiile de achiziție trebuie analizate foarte bine înainte de a fi efectuate
calculând și efectele financiare pe care le implică achiziția pe întreaga perioadă de
amortizare a imobilizărilor .
Calculul și evidența amortizării imobilizărilor reprezintă o activitate de maximă
importanță realizată de evidența financiar –contabilă din fiecare unitate. Această
evidență este ținută în orice unitate de compartimentul financiar - contabil care poate
prezenta în orice moment situația investițiilor, sumelor amortizate și a restului de
recuperat prin amortizare . Aceste situații pot fi prezentate la solicitarea conducerii
unității sau a forurilor competente , iar dacă acest lucru nu este solicitat situațiile se
întocmesc lunar . Fiecare categorie de imobilizare are un plan propriu de amortizare
care trebuie respectat .

1
Metoda de amortizare a imobilizărilor poate diferi de la o unitate la alta , dar odată
stabilită ea va fi utilizată pe intreaga perioadă de funcționare a unității conform

principiului contabilității metodelor .

Alegerea metodei de amortizare presupune cunoașterea în amănunt a metodelor și

alegerea celei mai avantajoase pentru unitate .

Fiecare metoda de amortizare prezintă avantaje și dezavantaje ce trebuie foarte bine

analizate înaintea alegerii uneia din ele .

În elaborarea acestui proiect am incercat să folosesc cât mai multe din

cunoștințele și noțiunile asimilate în perioada liceului , dar și cunoștințele dobândite

suplimentar prin muncă individuală.

Cu toate că amortizarea prezintă o serie de particularități de la o unitate la alta si

de la o metoda la alta, în această lucrare am încercat să prezint cât mai multe

elemente cu caracter general .

Lucrarea de față mă ajută în același timp să pun în valoare și abilitățile dobândite

în orele de laborator și instruire practică , unde am rezolvat probleme cu caracter

aplicativ și studii de caz .

Finalizând această lucrare sper că am demonstrat nivelul de cunoștințe și abilități

de care dispun și că în activitatea viitoare voi putea să realizez lucrări de calitate în

domeniul pentru care m-am pregătit .

Având în vedere că disciplina contabilitate este o disciplină care se adaptează

permanent condițiilor studiului individual este obligatoriu pentru orice lucrător in

domeniul financiar- contabil.

2
ARCUL DE TRIUMF

PREZENTAREA COMPANIEI
Str. Aleea Sinaia, nr. 6-8,

Targoviste, ROMANIA

SC BRU BAR PATI ARCUL DE TRIUMF este o companie română cu


capital integral privat membră a Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei,
înregistrată la Registrul de Comerț sub nr. J15/779 /1991, cod fiscal R922159.
Compania a fost creată în anul 1991, obiectul principal de activitate îl constituie
lucrările de infrastructura în telefonia mobilă și anume : servicii de achiziții și
realizare contracte de închiriere teren , obținere autorizație de construcție , realizare
proiecte tehnice pentru obținerea autorizației de construcție ; lucrări de construcții
civile , execuție confecții metalice ; lucrări de montaj infrastructură , instalări
echipamente telecom , proiectare și realizare lucrări de alimentare cu energie
electrică .

Evoluţia cifrei de afaceri a companiei

3
1997 70,575 €
1998 130,018 €
1999 348,311 €
2000 365,711 €
2001 1,886,033 €
2002 2,287,419 €
2003 2,523,933 €
2004 2,863,556 €
2005 3,753,785 €
2006 4,420,243 €

“ARC “ este unul dintre constructorii experimentați în domeniul rețelelor de


telecomunicații, atât în tehnologie wireless, cât și în soluții cu cabluri din fibra optică
și clasice. Realizarea la cheie a proiectelor complexe constituie principalul avantaj
oferit de ARC, acoperind toate fazele acestuia, de la proiectare la lucrări civile și
instalarea echipamentelor.

4
Aleea Sinaia nr.6-8
Târgoviște

Despre noi

Dorința oamenilor de a comunica la mare distanță a fost un vis încă de la


începuturile istoriei.

Dar pe masură ce omenirea a progresat, și mijloacele de comunicare au


evoluat continuu: de la rotocoalele de fum ale indienilor, la gorniștii secolului XIX; de
la sunetele de toba din jungla africană, la scrisori trimise prin porumbei voiajori.

Cel mai mare pas către sistemul modern de comunicații a fost facut cu un
secol înainte de a exista internetul: in 1876 când Alexander Graham Bell a rămas în
istorie ca inventator al telefonului.

Până în anii 1990, când au apărut "mobilele" și "celularele", clasicul telefon nu


s-a schimbat în mod esențial de la inventarea sa.

Adica, a rămas același aparat, cu un transmițător și un receptor, cu care se


pot face convorbiri la distanță, prin intermediul undelor electromagnetice, propagate

5
de-a lungul unor fire. Acum pare simplu, dar înainte ca Bell să gandească și să pună
în practică toate acestea, a vorbi și a te auzi cu un alt om, aflat la mii de kilometri,
părea doar un vis frumos.

Acum, după secole de evoluție tehnică realizând un "arc" peste timp, soluțiile
tehnice și calitatea proiectelor realizate de ARCUL DE TRIUMF TÂRGOVIȘTE
argumentează logoul acesteia <<Pe noi ne laudă rezultatele>>.

Certificări şi atestate

• Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii a certificat sistemul


de management al calităţii în conformitate cu standardele ISO 9001 ,
ISO 14001 și OHSAS 18001
• Pentru activitatea de alimentare cu energie electrică societatea a
primit din partea ANRE atestatul pentru lucrări de tip B, C1A si C2A.
• Societatea S.C. Arcul de Triumf S.R.L. a primit certificarea ISO 9001 ,
ISO 14001 și OHSAS 18001 pentru managementul performant de
care a dat dovadă, pentru politica și strategia aplicată in domeniul
calităţii ,mediului și sanatății și securității muncii , cât și pentru
preocuparea continuă privind satisfacerea cerinţelor clienţilor săi.

Resurse

Compania S.C. Arcul de Triumf S.R.L. beneficiază de echipe proprii de montaj,


dotate cu cele mai noi echipamente în domeniu. De asemenea, echipele de montaj
dispun de un parc de maşini, reuşind astfel să efectueze intervenţii rapide și
eficiente. În mare parte echipele sunt formate din ingineri de profil licenţiaţi.

În stocuri sunt deţinute piesele și subansamblele necesare remedierii defecţiunilor ce


pot interveni în funcţionarea corectă a site-urilor.
6
Echipele de service deţin autospeciale dotate cu necesarul de piese și subansamble
pentru a efectua operaţiunile de remediere în termenul și calitatea solicitate.

Mijloace de transport

• autoutilitare Dacia 1307


• mașini de teren Mitsubishi Pajero și TOYOTA
• auto transport marfa FORD TURNEO CONNECT
• autoturism LOGAN
• camionete Ford
• camionete Iveco

Echipamente

• truse electronist
• truse sudură
• Compresoare
• pistoale vopsit

Atelier confectii metalice dotat cu toate echipamentele necesare

• mașini găurit cu acumulator


• truse lăcătușerie
• generatoare de curent CC si AC cu motor diesel
• rotopercutoare
• truse electrice
• aparate de măsură și control

Utilaje pentru construcții

• betoniere
• buldoexcavator
• mașină de compactat
• autocamion transport marfa

Toata gama de scule de mică modernizare și montaj în construcții

• schelă tubulară tip Bacau 1000 m


• grinzi și popi metalici tip PERI pentru aprox. 800 m2

Infrastructură informatizată (reţea de calculatoare conectată la Internet)-


40
Instrumente de măsură pentru realizări teste și măsurători telecom:

• ANRITSU

7
• SUNLIGHTH pentru măsurare și testare link-uri

Resurse umane
(echipa, calificări, echipamentele pe care le folosesc, experienţă)

• echipe pentru lucrările de mentenanţă-9


• echipe pentru lucrările radio -4
• sudori autorizați ISCIR-5
• alpiniști utilitari-14
• RTE construcții civile-1
• RTE lucrări electrice-1
• Topografi-1
• ingineri pentru rețele electrice atestați grad III-3
• ingineri constructori-3
• diriginți de șantier-2
• RTS-1
• inspectori resurse umane-1
• inspectori protecția muncii-1
• verificatori proiecte de execuție atestați MLPAT A1 SI A2-1
• expert tehnic atestat MPLPAT A1 si A2-1
• auditori sistem de calitate și mediu -2
• RMC- 1

Implementare Reţele GSM / DCS / UMTS. Constructii montaj

 Pe piața serviciilor de infrastructură telefonie mobilă, ARCUL DE


TRIUMF este antreprenor ORANGE, COSMOTE , VODAFONE SI
HUAWEI

• ARCUL de TRIUMF a realizat peste 500 de site-uri la cheie și anume:

- Site tip pilon (greenfield) cu înălțimi variind între 25m-70 m

- Site tip terasa (rooftop) Indoor sau Outdoor

- Site tip microcell

- Site-uri GSM realizate pe clădiri tip Castel de apa, Siloz

8
• Realizarea "la cheie" a proiectelor complexe constituie principalul
avantaj oferit de CONSTRUCTORII ARCUL DE TRIUMF , acoperind
toate fazele acestuia, de la proiectare la lucrări civile și instalarea
echipamentelor.
• La ora actuală, aria de acoperire a lucrărilor cuprinde următoarele
zone: Muntenia, Oltenia, Dobrogea, Moldova si Transilvania.

Principalele realizări

• Peste 400 amplasamente noi cu turn (până la 70 m înălțime) sau


piloni monopol realizate la cheie, pentru toți operatorii de
telecomunicații (Orange, Cosmote, Vodafone)
• peste 200 amplasamente GSM pe clădiri (roof-top)

În anul 2002 societatea începe colaborarea cu ALCATEL Network System România


în cadrul unui amplu proiect pentru testarea și instalarea de radiocomunicaţii Alcatel.
În cadrul acestui proiect echipele societății noastre instalează antene de microunde
(PDH si SDH) , unități RF outdoor și unități RF indoor, cabluri coaxiale de 2 Mbiti
MIC, și echipamente BTS (Multi -standard Base station Outdoor - EVOLIUM ).

1. Informații privind angajaţii

Anul <2007> Anul <2008> Anul <2009>


Nr. total Nr. total Nr. total
Personal 135 130 75
angajat

Capital social subscris : 750.000 lei


2 acționari : Enache Nicolai și Alexandrescu Daniela

Amortizarea imobilizărilor corporale

9
Imobilizările corporale își pierd din valoare ca urmare a utilizării lor sau a

progresului tehnic. Această depreciere fizică și valorică se numește uzură. Expresia

valorică a uzurii care se include eșalonat în cheltuielile de exploatare se numește

amortizare.

Amortizarea se calculează pe baza unui plan de amortizare începând cu luna

următoare punerii lor în funcțiune, până la recuperarea integrală a valorii lor de

intrare.

Nu se supun amortizării: terenurile, lacurile, bălțile și iazurile care nu sunt

rezultatul unei investiții; tablourile și operele de artă, bunurile din domeniul public

finanțate din fonduri bugetare, case de odihna proprii, locuință de protocol, navele și

aeronavele altele decît cele utilizate în scopul realizării veniturilor.

Duratele normale de utilizare

Ele corespund de regulă cu duratele economice de utilizare. Duratele normale de

utilizare sunt cuprinse în catalogul privind duratele normale de ultilizare și clasificarea

mijloacelor fixe.

10
Regimuri de amortizare

Agentul economic își amortizează imobilizările corporale folosind unul din

următoarele regimuri:

- liniară

- degresivă

- accelerată

a) Amortizarea liniară

- se realizează prin includerea în cheltuieli de exploatare a unor

sume fixe stabilite proporțional cu duratele de utilizare ale

imobilizărilor corporale

- ea se calculează prin aplicarea cotei anuale de amortizare la

valoarea de intrare a imobilizărilor corporale. În cazul

construcțiilor este obligatorie utilizarea regimului liniar.

Amortizarea liniară reprezintă regimul clasic, tradițional, fiind cel mai simplu

regim utilizat de către agentul economic.

Aa = Vi/Dn

Aa = Vi. Ra(%)

11
Ra(%) = 100/Dn

Al = Aa/12

Aa – anuitatea amortizării

Vi – valoarea de intrare, contabilă, de achiziție

Dn – durata normală de utilizare exprimată în ani

Ra – rata anuală de amortizare

Al – amortizarea lunară

b) Amortizarea degresivă

- presupune o amortizare mai accentuată a imobilizărilor în primii ani de

utilizare

- utilizarea acestui regim presupune calcularea cotei de amortizare

degresivă prin multiplicarea cotei liniare cu unul dintre coeficienții:

- 1,5 (dacă durata normală de utilizare este între 2 și 5 ani)

- 2 (dacă durata normală de utilizare este cuprinsă între 5 și 10

ani)

- 2,5 (dacă durata normală de utilizare este mai mare de 10 ani)

12
Regimul de amortizare degresivă se poate aplica în 2 variante:

1) Cu influența uzurii morale

2) Fără influența uzurii morale

Amortizarea degresivă fără influența uzurii morale

În primul an de funcționare, amortizarea se calculează aplicând cota de

amortizare degresivă la valoarea contabilă a activului. Pentru anii următori

amortizarea se calculează prin aplicarea cotei degresive la valoarea rămasă până în

anul în care amortizarea anuală degresivă este mai mică sau egală decît amortizarea

calculată prin regimul liniar. Începând cu acel an se va calcula amortizarea în regim

liniar împărțind valoarea rămasă la numărul de ani rămași.

Cd (%) = Ra (%).coeficienți

Ad 1 = Vi.Cd (%)

Ad 2 = (Vi – Ad 1).Cd (%)

Ad 3 = (Vi – Ad 1 – Ad 2). Cd (%)

Cd (%) – cota degresivă

Ad 1 – amortizarea degresivă în anul 1

13
c) Amortizarea accelerată

- constă în includerea în primul an de utilizare în cheltuieli de

exploatare a unei cote de 50 % din valoarea imobilizării urmînd

ca pentru anii viitori să se calculeze amortizarea împărțind

valoarea rămasă la numărul de ani rămași.

Aacc = Vi.50 %

Aacc 2…n = V rămasă/ nr. De ani rămași

14
15
TRANZACȚI
I

I) S.C. ARCUL DE TRIUMF S.R.L. primește în contul bancar în luna decembrie

2009 suma de 3240 lei reprezentând un împrumut nerambursabil pentru

16
achiziționarea unui calculator. După achiziționarea calculatorului cu suma de 3240 lei

plus TVA, factura se achită cu ordin de plată. Calculatorul are durata de utilizare de 3

ani. După expirarea duratei de utilizare sevinde cu 1000 lei plus TVA, factura

încasându-se în numerar.

1) Primirea în contul bancar a subvenției conform Documentație și Extras de

cont

5121 Conturi la bănci în lei A/ +/ D

132 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții

sau investiții P/+/C

3240 lei 5121 = 132 3240 lei

2) Achiziție calculator conform Factură

2132 Echipamente tehnologice A/+/D

4426 TVA deductibilă A/+/D

404 Furnizori de imobilizări P/+/C

% = 404 3586 lei

3240 lei 2132

616 lei 4426

3) Achitarea facturii prin bancă conform OP

17
404 Furnizori de imobilizări P/ - /D

5121 Conturi la bănci în lei A/ - /C

3586 lei 404 = 5121 3586 lei

4a) Calculul și înregistrarea amortizării

Aa = Vi / Dn = 3240 / 3 = 1080 lei/an

6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor A/+/D

2813 Amortizarea instalațiilor, mijloacelor de transport P/+/C

1080 lei 6811 = 2813 1080 lei

A1 = A2 = A3

b) Se virează cote părți din subvenții asupra veniturilor (de aceeași valoare cu

amortizarea)

132 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții P/-/D

7584 Venituri din subvenții pentru investiții P/+/C

1080 lei 132 = 7584 1080 lei

5) Vânzarea calculelor conform Factură

461 Debitori diverși A/+/D

7583 Venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital P/+/C

4427 TVA colectată P/+/C

18
1190 lei 461 = %

7583 1000 lei

4427 190 lei

6) Scoaterea din evidență a calculului vândut integral amortizat

2132 Aparate și instalații de măsurare, control și reglare A/-/C

2813 Amortizarea instalațiilor, mijloacelor de transport P/-/D

3240 lei 2813 = 2132 3240 lei

7) Încasarea contravalorii în numerar

5311 Casa în lei A/+/D

461 Debitori diverși A/-/C

1190 lei 5311 = 461 1190 lei

II)S.C. ARCUL DETRIUMF S.R.L. achiziționează în luna noiembrie anul 2009

o mașină de compactat cu preț de cumpărare de 10 000 lei plus TVA. Cheltuielile de

transport facturate de cărăuș sunt de 500 lei plus TVA. Ambele facturi se achită
19
ulterior cu ordin de plată. Durata de utilizare a mașinii este de 10 ani. Regimul de

amortizare folosit este liniar. După 8 ani de u tilizaremașina se vinde la prețul de

4000 lei plus TVA, factura încasându-se ulterior prin bancă.

1) Achiziție utilaj conform Factură

2131 Echipamente tehnologice A/+/D

4426 TVA deductibilă A/+/D

404 Furnizori de imobilizări P/+/C

% = 404 11900 lei

10 000 lei 2131

1 900 lei 4426

2) Înregistrarea facturii de transport

2131 Echipamente tehnologice A/+/D

4426 TVA deductibilă A/+/D

404 Furnizori de imobilizări P/+/C

% = 404 595 lei

500 lei 2131

95 lei 4426

20
3) Achitarea facturilor conform Ordin de plată

404 Furnizori deimobilizări P/-/D

5121 Conturi la bănci în lei A/-/C

11 900 lei 404 = 5121 11 900 lei

595 lei 404 = 5121 595 lei

4) Calculul și înregistrarea amortizării

Aa = Vi/Dn = 10 500 / 10 = 1050 lei/an

A1 = A2 = A3 = ……… = A8

6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor A/+/D

2813 Amortizarea instalațiilor, mijloacelor de transport P/+/C

1050 lei 6811 = 2813 1050 lei

5) Vânzare utilaj conform Factură

461 Debitori diverși A/+/D

7583 Venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital P/+/C

4427 TVA colectată P/+/C

4760 lei 461 = %

21
7583 4000 lei

4427 760 lei

6) Scoaterea din evidență a utilajului vândut conform Notă contabilă

2131 Echipamente tehnologice A/+/D

2813 Amortizarea instalațiilor, mijloacelor de transport P/-/D

6583 Cheltuieli privind activele cedate și alte operații de capital A/+/D

% = 2131 10 500 lei

2100 lei 2813

8400 lei 6583

7) Încasarea contravalorii facturii conform OP

5121 Conturi la bănci în lei A/+/D

461 Debitori diverși A/-/C

4760 lei 5121 = 461 4760 lei

III) S.C. ARCUL DE TRIUMF S.R.L încheie în luna decembrie 2009 un

act de donație pentru un compresor înregistrat la valoare contabilă 5000 lei,

amortizare liniară 2000 lei.

1) Scoaterea din evidență a utilajului conform Contract de sponsorizare

2131 Echipamente tehnologice A/-/C


22
2813 Amortizarea instalațiilor, mijloacelor de transport P/-/D

6582 Donații și subvenții acordate A/+/D

% = 2131 5000 lei

2000 lei 2813

3000 lei 6582

2) Înregistrarea TVA suportat de donator

635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte A/+/D

4427 TVA colectată P/+/C

950 lei 635 = 4427 950 lei

IV)S.C. ARCUL DE TRIUMF S.R.L. achiziționează în luna decembrie 2009

un brevet în valoare de 1000 lei plus TVA. Brevetul se amortizează pentru o perioadă

de 5 ani. După 3 ani, brevetul se vinde la valoarea de 700 lei plus TVA.

1) Achiziționarea brevetului conform Factură și Contract

205 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale și alte active imobilizate A/+/D

4426 TVA deductibilă A/+/D

404 Furnizori de imobilizări P/+/C


23
% = 404 1190 lei

1000 lei 205

190 lei 4426

2) Calculul și înregistrarea amortizării conform Notă Contabilă

A = Vi / nr ani = 1000 / 5 = 200

6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor A/+/D

2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor

comerciale P/+/C

200 lei 6811 = 2805 200 lei

A1 = A2 = A3

3) Vînzarea brevetului conform Factură

461 Debitori diverși A/+/D

7583 Venituri din vînzarea activelor și alte operații de capital P/+/C

4427 TVA colectată P/+/C

833 lei 461 = %

7583 700 lei

4427 133 lei

4) Scoaterea din evidență a brevetului

24
205 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale și alte drepuri și active

similare A/-/C

2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale

P/-/D

6583 Cheltuieli privind activele cedate și alte operații de capital A/+/D

% = 205 1000 lei

600 lei 2805

400 lei 6583

Bibliografie

1.
Iacob Petru Pântea și Gheorghe Bodea –
Contabilitatea Financiară Românească, Ediția
a III a, 2008

25
2.
Iacob Petru Pântea și Gheorghe Bodea –
Contabilitate financiară românească conformă
cu Directivele Europene, Ediția a II a, 2007

3.
Victor Munteanu – Contabilitatea financiară a
întreprinderilor, Editura Lumina Lex, 2003

26
ANEXE

27