Sunteți pe pagina 1din 91

Manual de utilizare

Nav N Go iGO 8
Pachet software de navigare pentru PDA
Română
Aprilie, 2008, ver. 1.1
Notă privind drepturile de autor
Produsul şi informaţiile conţinute în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă.
Este interzisă reproducerea sau transmiterea acestui manual sau a oricărei părţi a acesteia,
în orice formă şi prin orice mijloace, fie acestea electronice sau mecanice, inclusiv prin
fotocopiere sau înregistrare, fără acordul expres în scris al Nav N Go Kft..
© 2008 - Nav N Go Kft.
Informaţiile de hartă Whereis® reprezintă © 2006 Telstra Corporation Limited şi ale
deţinătorilor de licenţă
Data Source © 2006 Tele Atlas N.V.
Austria: © BEV, GZ 1368/2003
Danemarca: © DAV
Franţa: © IGN Franţa
Marea Britanie: Date Ordnance Survey cu permisiunea Her Majesty’s Stationery Office ©
Crown Copyright
Italia: © Geonext/DeAgostini
Irlanda de © Ordnance Survey din Irlanda de Nord
Nord:
Norvegia: © Autoritatea de Cartografiere din Norvegia, Administraţia Drumurilor Publice
/ Mapsolutions
Elveţia: © Swisstopo
Olanda:
Topografische ondergrond
Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldorn
Toate drepturile rezervate.
Mulţumim pentru că aţi ales programul Nav N Go iGO 8 ca navigatorul dumneavoastră de
maşină, din uşă-în-uşă. Citiţi mai întâi Ghidul rapid de iniţiere şi începeţi să utilizaţi imediat
Nav N Go iGO 8. Acest document reprezintă descrierea detaliată a programului. Puteţi
descoperi cu uşurinţă Nav N Go iGO 8 în timp ce îl utilizaţi; cu toate acestea, recomandăm în
continuare să citiţi acest manual pentru a înţelege ecranele şi caracteristicile Nav N Go iGO
8.

3
Cuprins
1 Avertismente şi informaţii privind siguranţa ................................................................ 7
2 Noţiuni de bază despre Nav N Go iGO 8 ....................................................................... 8
2.1 Modurile simplu şi avansat .....................................................................................................10
2.2 Butoanele fizice .......................................................................................................................11
2.3 Butoanele şi celelalte comenzi de pe ecran.............................................................................13
2.3.1 Utilizarea tastaturilor .....................................................................................................................14
2.4 Utilizarea hărţii ......................................................................................................................15
2.4.1 Verificarea detaliilor unei locaţii de pe hartă.................................................................................15
2.4.2 Manevrarea hărţii...........................................................................................................................16
2.4.3 Informaţii de stare şi comenzi ascunse de pe hartă ........................................................................18
2.4.4 Utilizarea cursorului (locaţia de hartă selectată) ............................................................................22
2.5 Concepte Nav N Go iGO 8......................................................................................................23
2.5.1 Zoom inteligent..............................................................................................................................23
2.5.2 Marcatoarele de poziţie..................................................................................................................24
2.5.2.1 Poziţia GPS actuală şi blocarea pe şosea............................................................................................... 24
2.5.2.2 Revenirea la navigarea normală............................................................................................................. 24
2.5.2.3 Locaţia selectată (cursor) ....................................................................................................................... 24
2.5.2.4 Poziţia originală în meniul Cursor ......................................................................................................... 25
2.5.3 Schemele de culoare de mod zi şi noapte ......................................................................................25
2.5.4 Schemele de culoare în tuneluri.....................................................................................................25
2.5.5 Calcularea traseului şi recalcularea................................................................................................26
2.5.6 Itinerar ...........................................................................................................................................27
2.5.7 Jurnale de trasee.............................................................................................................................28
2.5.8 Prezentarea demonstrativă a traseului............................................................................................28
2.5.9 POI (Puncte de interes) ..................................................................................................................28
2.5.10 Radarele .......................................................................................................................................29
2.5.10.1 Tipuri de camere................................................................................................................................... 30
2.5.10.2 Direcţiile radarului............................................................................................................................... 31
2.5.11 Avertismente pentru limita de viteză ...........................................................................................31
2.5.12 TMC (Canal pentru mesaje de trafic) ..........................................................................................31
3 Navigarea cu Nav N Go iGO 8 ...................................................................................... 33
3.1 Selectarea destinaţiei unui traseu ...........................................................................................33
3.1.1 Selectarea cursorului ca destinaţie .................................................................................................33
3.1.2 Introducerea unei adrese sau a unei părţi dintr-o adresă ................................................................34
3.1.2.1 Introducerea unei adrese (Europa)......................................................................................................... 34
3.1.2.2 Introducerea unei adrese (America de Nord, Australia)......................................................................... 35
3.1.2.3 Introducerea unei adrese dacă numerotarea caselor este reiniţiată....................................................... 37
3.1.2.4 Introducerea unei adrese fără cunoaşterea districtului/suburbiei .......................................................... 38
3.1.2.5 Selectarea unei intersecţii ca destinaţie.................................................................................................. 39

4
3.1.2.6 Selectarea centrului unui oraş ca destinaţie ........................................................................................... 40
3.1.2.7 Introducerea unei adrese cu un cod poştal ............................................................................................. 41
3.1.2.8 Sfaturi pentru introducerea rapidă a adreselor ...................................................................................... 42
3.1.3 Selectarea destinaţiei din favoritele dumneavoastră ......................................................................43
3.1.4 Selectarea destinaţiei din POI-uri ..................................................................................................43
3.1.5 Selectarea destinaţiei după criteriul căutării POI salvat.................................................................44
3.1.6 Selectarea destinaţiei din istoric.....................................................................................................45
3.1.7 Selectarea destinaţiei prin introducerea coordonatelor acesteia.....................................................45
3.2 Crearea unui traseu cu mai multe destinaţii (introducerea unui punct intermediar).............46
3.3 Crearea unui traseu cu mai multe destinaţii (adăugarea unei destinaţii noi) ........................46
3.4 Editarea traseului ...................................................................................................................47
3.5 Vizualizarea întregului traseu pe hartă (Adaptare la ecran)..................................................47
3.6 Urmărirea simulării traseului.................................................................................................48
3.7 Activarea modului de siguranţă..............................................................................................48
3.8 Oprirea temporară a traseului activ .......................................................................................49
3.9 Ştergerea următorului punct intermediar de pe traseu...........................................................49
3.10 Ştergerea traseului activ .......................................................................................................49
3.11 Utilizarea jurnalelor de trasee..............................................................................................49
3.12 Salvarea unui traseu .............................................................................................................51
3.13 Încărcarea unui traseu salvat ...............................................................................................51
4 Ghid de referinţă (modul avansat) ............................................................................... 52
4.1 Ecranul cu hartă .....................................................................................................................52
4.1.1 Pictogramele de pe hartă................................................................................................................55
4.1.1.1 Indicatorul bateriei, al calităţii poziţiei GPS şi al tipului de autovehicul............................................... 56
4.1.1.2 Banda indicatoare de stare ..................................................................................................................... 57
4.1.1.3 Următoarele două evenimente de traseu (câmpurile previzualizare viraj)............................................. 57
4.1.2 Obiecte pe hartă .............................................................................................................................58
4.1.2.1 Străzile şi drumurile................................................................................................................................ 58
4.1.2.2 Tipuri de obiecte 3D ............................................................................................................................... 58
4.1.2.3 Elementele traseului activ....................................................................................................................... 59
4.1.3 Meniul Ocolire...............................................................................................................................60
4.1.4 Meniul Cursor................................................................................................................................61
4.1.5 Meniul Poziţie................................................................................................................................62
4.1.6 Ecranul Informaţii traseu ...............................................................................................................62
4.1.7 Ecranul Informaţii de călătorie ......................................................................................................64
4.1.7.1 Ecranul Computer călătorie ................................................................................................................... 66
4.1.8 Meniul Rapid .................................................................................................................................67
4.1.9 Ecranul date GPS ...........................................................................................................................68
4.2 Meniul Găsire .........................................................................................................................69
4.3 Meniul Traseu .........................................................................................................................70
4.4 Meniul Administrare ...............................................................................................................70

5
4.4.1 Administrarea traseelor salvate......................................................................................................71
4.4.2 Administrarea istoricului ...............................................................................................................71
4.4.3 Administrare jurnale traseu............................................................................................................72
4.4.4 Administrarea favoritelor...............................................................................................................73
4.4.5 Administrarea POI-urilor ...............................................................................................................73
4.4.6 Administrarea criteriului de căutare salvat ....................................................................................74
4.4.7 Administrarea datelor utilizatorului ...............................................................................................75
4.5 Meniul Setări...........................................................................................................................75
4.5.1 Setările ecranului cu hartă..............................................................................................................77
4.5.2 Setările de sunet.............................................................................................................................78
4.5.3 Opţiunile de planificare a traseului ................................................................................................78
4.5.4 Setările regionale ...........................................................................................................................80
4.5.5 Setările de navigare........................................................................................................................81
4.5.6 Setările de avertisment...................................................................................................................82
4.5.7 Setările GPS...................................................................................................................................83
4.5.8 Setările TMC .................................................................................................................................84
4.5.9 Setările de meniu ...........................................................................................................................84
4.5.10 Setările de dispozitiv....................................................................................................................85
4.5.11 Setările jurnalului de traseu .........................................................................................................85
5 Glosar .............................................................................................................................. 87
6 Acord de licenţă cu utilizatorul final............................................................................ 89

6
1 Avertismente şi informaţii privind siguranţa
Nav N Go iGO 8 este un sistem de navigare care vă ajută să vă găsiţi drumul spre destinaţia
dumneavoastră cu un receptor GPS conectat. Nav N Go iGO 8 nu transmite poziţia GPS în
care vă aflaţi; alţii nu vă pot urmări.
Este important să priviţi ecranul doar când acest lucru se poate face în siguranţă. Dacă
sunteţi conducătorul vehiculului, vă recomandăm să configuraţi Nav N Go iGO 8 înainte de a
vă începe călătoria. Planificaţi traseul înainte de plecarea dumneavoastră şi opriţi dacă
trebuie să modificaţi ceva în traseu.
Nav N Go iGO 8 are un mod de siguranţă: dacă activaţi modul de siguranţă, nu puteţi
modifica nimic în Nav N Go iGO 8 în timp ce autovehiculul se deplasează cu o viteză de 10
km/h (6 mph) sau mai mare. Cu excepţia cazului în care Nav N Go iGO 8 este utilizat de
pasageri, încurajăm ferm activarea modului de siguranţă.
Trebuie să respectaţi semnele rutiere şi să urmaţi geometria străzilor. Dacă deviaţi de la
traseul recomandat de Nav N Go iGO 8, Nav N Go iGO 8 modifică instrucţiunile în mod
corespunzător.
Nu aşezaţi niciodată PDA în locuri unde poate bloca vederea şoferului, în zona de declanşare
a pernelor de aer sau în locuri unde ar putea cauza răniri în cazul unui accident.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Contractul privind acordul de licenţă pentru
utilizatorul final (Pagina 89).

7
2 Noţiuni de bază despre Nav N Go iGO 8
Nav N Go iGO 8 este optimizat pentru utilizarea în autovehicule. Îl puteţi utiliza uşor, atingând
butoanele de pe ecran şi harta cu vârful degetelor.
Nav N Go iGO 8 poate planifica trasee pe întreaga suprafaţă a setului instalat de hărţi; nu
trebuie să schimbaţi hărţile sau să comutaţi pe o hartă generală cu detalii reduse pentru a
naviga între segmente de hărţi sau ţări.

Activităţi Instrucţiuni
Utilizând peniţa Nu aveţi nevoie de o peniţă pentru a utiliza Nav N Go iGO 8. Atingeţi
telescopică butoanele şi harta cu vârful degetelor.
Prin dublă atingere a Nu trebuie să atingeţi ecranul de două ori pentru nicio acţiune. În cazul
ecranului butoanelor şi comenzilor, este suficientă o singură atingere.
Prin atingerea Nu aveţi nevoie de acest lucru pentru a accesa funcţiile de navigare
ecranului şi de bază. Atingeţi şi menţineţi apăsarea următoarelor butoane pentru a
menţinerea atingerii
ajunge la funcţiile suplimentare:

• Atingeţi şi menţineţi atingerea pe ecranul cu hartă: puteţi


seta nivelul minim şi maxim al panoramării pentru zoom
inteligent.
• Atingeţi şi menţineţi atingerea pe oricare dintre butoanele

de pe ecranul cu hartă: puteţi seta


sau reiniţializa valoarea de panoramare a butonului (hartă 2D).
• Atingeţi şi menţineţi atingerea pe oricare dintre butoanele

de pe ecranul cu hartă: puteţi seta


sau reiniţializa valoarea de panoramare a butonului (harta 3D).

• Atingeţi şi menţineţi atingerea pe ecranele cu listă


sau meniu: apare meniul Navigare.

• Atingeţi şi menţineţi atingerea pe oricare dintre butoanele

de pe ecranul cu hartă: puteţi


roti, înclina sau modifica continuu scara hărţii.

• Atingeţi şi menţineţi apăsarea pe ecranele cu


tastatură: puteţi şterge rapid mai multe caractere.

• Atingeţi şi menţineţi atingerea pe sau pe în listele


lungi: puteţi trece continuu de la o pagină la alta.
• Atingeţi şi menţineţi atingerea butoanelor în meniul rapid pentru
a deschide ecrane legate de funcţia butonului din meniul
Administrare sau meniul Setări.
• În modul de orientare portret al ecranului, pe butoanele din
partea inferioară a ecranului se află simboluri (în loc de
etichete). Atingeţi şi menţineţi atingerea oricăruia dintre aceste
butoane şi numele lui este afişat în centrul ecranului.

8
Activităţi Instrucţiuni
Mutări (glisare şi Nu aveţi nevoie de mutări pentru a accesa caracteristicile de navigare
fixare) de bază. Aveţi nevoie să glisaţi şi fixaţi ecranul doar în cazurile
precum:
• Mutarea cursorului pe o comandă glisantă
• Mutarea hărţii: apucaţi harta şi mutaţi-o în direcţia dorită.
• Comandă rapidă pentru deschiderea ecranului cu hartă: glisaţi
degetul din colţul din dreapta jos în colţul din stânga jos pe
oricare ecran.
• Comandă rapidă pentru deschiderea meniului Navigare: glisaţi
degetul din colţul din stânga sus în colţul din stânga jos pe
oricare ecran.

Începerea utilizării Nav N Go iGO 8


Când porniţi Nav N Go iGO 8 pentru prima dată, trebuie să efectuaţi următoarele:
1. Selectaţi limba de afişare a interfeţei aplicaţiei. Ulterior o puteţi modifica în Setări
(Pagina 80).
2. Selectaţi limba şi vocea utilizate pentru mesajele de ghidare prin voce. Ulterior le puteţi
modifica în Setări (Pagina 80).
3. Selectaţi dacă doriţi să porniţi programul în modul simplu sau în modul avansat.
Ulterior puteţi comuta între cele două moduri de funcţionare în Setări.
După aceasta, apare meniul Navigare şi puteţi începe utilizarea Nav N Go iGO 8.
Meniul Navigare în modul simplu:

Meniul Navigare în modul avansat:

Modul tipic de utilizare a Nav N Go iGO 8 este de a selecta o destinaţie şi de a porni


navigarea. Puteţi să vă selectaţi destinaţia în următoarele moduri (nu toate sunt disponibile în
modul simplu):

9
• Folosiţi locaţia selectată pe hartă (cursorul) (Pagina 33).
• Introduceţi o adresă completă sau o parte a unei adrese, de exemplu, un nume de
stradă fără un număr de clădire sau numele a două străzi care se intersectează
(Pagina 34).
• Introduceţi o adresă cu cod poştal (Pagina 41). În acest fel nu trebuie să selectaţi
numele localităţii şi căutarea după numele străzilor ar putea fi de asemenea mai
rapidă.
• Utilizaţi o coordonată (Pagina 45)
• Utilizaţi o locaţie selectată:
• o locaţie favorită (Pagina 43)
• un POI (Pagina 43)
• Istoricul destinaţiilor setate anterior şi punctele intermediare (Pagina 45)

2.1 Modurile simplu şi avansat


Cele două moduri de funcţionare ale Nav N Go iGO 8 diferă în principal prin structura
meniului şi numărul caracteristicilor disponibile. Comenzile şi prezentările ecranului sunt
aceleaşi.
• Modul simplu: aveţi acces uşor doar la cele mai importante funcţii de navigare şi setări
de bază. Restul setărilor sunt stabilite la valorile optime pentru utilizarea obişnuită.
• Modul avansat: aveţi acces la toate funcţiile Nav N Go iGO 8.
În modul de orientare portret al ecranului:
Pentru a comuta de la modul simplu la modul avansat: pe ecranul principal (meniul navigare),

atingeţi , .
Pentru a comuta de la modul avansat la modul simplu: pe ecranul principal (meniul navigare),

atingeţi , .
În modul de orientare peisaj al ecranului:
Pentru a comuta de la modul simplu la modul avansat: pe ecranul principal (meniul navigare),

atingeţi , .
Pentru a comuta de la modul avansat la modul simplu: pe ecranul principal (meniul navigare),

atingeţi , .
Caracteristicile şi setările disponibile în fiecare mod sunt după cum urmează:

Tipul acţiunii Disponibil în Disponibil Explicaţie


în
modul
simplu modul
avansat

Navigare la un punct de hartă selectat Da Da A se vedea Pagina 33.


Navigare la o adresă Da Da A se vedea Pagina 34.

10
Tipul acţiunii Disponibil în Disponibil Explicaţie
modul în
simplu modul
avansat
Navigare la o adresă incompletă Da Da A se vedea Pagina 34.
Navigare la o intersecţie Da Da A se vedea Pagina 39.
Navigare la destinaţii recente (Istoric) Da Da A se vedea Pagina 45.
Navigare la favorite Da Da A se vedea Pagina 43.
Navigarea la un POI Da Da A se vedea Pagina 43.
Navigare la coordonate Nu Da A se vedea Pagina 45.
Crearea unui traseu cu mai multe Nu Da A se vedea Pagina 46.
destinaţii
Salvarea unui punct de hartă ca Da Da A se vedea Pagina 61.
destinaţie favorită
Salvarea unui punct de hartă ca POI Nu Da A se vedea Pagina 61.
Salvarea unui punct de hartă ca locaţie Nu Da A se vedea Pagina 61.
a unui radar
Marcarea unui punct de hartă ca Nu Da A se vedea Pagina 61.
marcaj
Salvarea traseului activ Nu Da A se vedea Pagina 51.
Salvarea jurnalelor de trasee Nu Da A se vedea Pagina 28.
Setări ecran cu hartă Nu Da A se vedea Pagina 77.
Setările de meniu Doar Da A se vedea Pagina 84.
imaginea de
fundal
Setările de sunet Doar Da A se vedea Pagina 78.
volumul
principal
Opţiunile de planificare a traseului Da Da A se vedea Pagina 78.
Setările regionale Doar Da A se vedea Pagina 80.
selecţia
limbii
Avertismente Nu Da A se vedea Pagina 82.

2.2 Butoanele fizice


Puteţi utiliza Nav N Go iGO 8 în general prin atingerea ecranului tactil. Dispozitivul dispune
doar de câteva butoane fizice.
Puteţi porni sau opri PDA în orice moment. Dacă PDA este oprit, Nav N Go iGO 8 nu
calculează poziţia GPS în care vă aflaţi şi nu actualizează traseul sau instrucţiunile de
deplasare.
Când porniţi PDA din nou, Nav N Go iGO 8 continuă navigarea imediat după ce receptorul
GPS a determinat poziţia în care vă aflaţi.
Funcţiile butoanelor fizice sunt următoarele: (configuraţia actuală a butoanelor ar putea fi
diferită pe PDA-ul dumneavoastră):

11
Buton Acţiune Echivalent buton
ecran
1 Înclină în jos în vizualizare hartă 3D

2 Înclină în sus în vizualizare hartă 3D

3
Comută între două ecrane:
• Ecranul Informaţii traseu • pentru
ecranul Informaţii
• Itinerar traseu

• pentru
Itinerar

4 Deschide ecranul cu hartă.


în
meniul Navigare.
5 Roteşte spre stânga în vizualizare hartă 3D

6 Roteşte spre dreapta în vizualizare hartă 3D

7 Panoramează spre apropiere harta

8 Panoramează spre depărtare harta

9
Înapoi la Navigare: • Fără echivalent
• Repetă ultima instrucţiune de ghidare vocală cu pentru
informaţii actualizate despre distanţă instrucţiunile
vocale
• Dacă este necesar, reactivează navigarea
normală (Blocare pe poziţie şi orientarea hărţii
în modul urmărire) • pentru
reactivarea
navigării normale

12
2.3 Butoanele şi celelalte comenzi de pe ecran
Atunci când utilizaţi Nav N Go iGO 8, în general atingeţi butoane pe ecranul tactil.
Trebuie să confirmaţi selecţiile sau modificările în Nav N Go iGO 8 doar dacă aplicaţia trebuie
repornită, dacă trebuie să efectueze o reconfigurare majoră sau dacă sunteţi pe cale de a
pierde datele sau setările dumneavoastră. Altfel, Nav N Go iGO 8 salvează selecţiile
dumneavoastră şi aplică noile setări fără confirmare imediat ce utilizaţi comenzile.

Tip Exemplu Descriere Mod de utilizare

Buton Atingeţi-l pentru a executa o Atingeţi-l o dată.


funcţie, a deschide un
ecran nou sau a seta un
parametru.
Pictogramă Unele pictograme
Afişează informaţii de stare.
funcţionează, de
asemenea, ca un
buton. Atingeţi-le o
dată.
Listă Când trebuie să selectaţi Treceţi de la o pagină
din mai multe opţiuni, la alta cu butoanele
acestea apar într-o listă.
şi şi
atingeţi valoarea
dorită.

Comandă Când o caracteristică are • Trageţi cursorul


glisantă mai multe valori diferite pentru a
nedenumite, Nav N Go iGO deplasa
8 afişează un indicator pe o comanda
scală analogică ce afişează glisantă în
şi setează o valoare dintr-o noua sa poziţie.
gamă de valori.
• Atingeţi
comanda
glisantă acolo
unde doriţi să
apară cursorul;
cursorul sare
acolo.

13
Tip Exemplu Descriere Mod de utilizare

Comutator Când există doar două Atingeţi-o pentru a


posibilităţi, o bifă arată dacă porni sau opri
este activată caracteristica. comutatorul.

Tastatură Tastaturi alfabetice şi Fiecare tastă este un


buton al ecranului
virtuală alfanumerice pentru
introducerea textului şi tactil.
numerelor.

2.3.1 Utilizarea tastaturilor


Trebuie să introduceţi litere sau cifre în Nav N Go iGO 8 doar când nu puteţi evita acest lucru.
Puteţi tasta cu vârful degetelor pe tastaturile afişate pe întreg ecranul şi puteţi comuta între
diferite formate de tastaturi, de exemplu, ABC, QWERTY sau numerică.

Activitate Detalii
Comutarea pe un alt model de
tastatură, de exemplu, de pe o
Atingeţi şi selectaţi din lista
tastatură QWERTY englezească
tipurilor de tastaturi disponibile.
pe o tastatură grecească.
Nav N Go iGO 8 reţine ultima dumneavoastră alegere de
tastatură şi o va oferi cu ocazia următoare când trebuie să
introduceţi date.
Corectarea datelor introduse pe
tastatură
Eliminarea caracterelor nedorite: atingeţi .
Atingeţi şi menţineţi atingerea butonului pentru a şterge
întregul şir de intrare.
Introducerea unui spaţiu, de
exemplu, între prenume şi nume
sau în denumirile de străzi din Atingeţi .
mai multe cuvinte
Introducerea literelor mici sau a
majusculelor
Atingeţi pentru a parcurge introducerea literelor
mici, a primei litere majusculă sau a majusculelor în
totalitate.

14
Activitate Detalii
Introducerea simbolurilor

Atingeţi pentru a comuta la o tastatură care oferă


caractere simbol.
Finalizarea introducerii datelor pe
tastatură
Atingeţi .

2.4 Utilizarea hărţii


Ecranul cu hartă este cel mai frecvent utilizat ecran al Nav N Go iGO 8. Poate fi accesat din

meniul Navigare atingând .

Pentru informaţii suplimentare despre ecranul cu hartă, consultaţi Pagina 52.

2.4.1 Verificarea detaliilor unei locaţii de pe hartă


• Dacă vă interesează detaliile poziţiei în care vă aflaţi în timpul navigării:
1. Verificaţi linia din partea inferioară a hărţii. Aceasta afişează informaţii despre
strada şi numărul casei actuale.

2. Pentru mai multe detalii, atingeţi pentru a deschide meniul Poziţie.

3. Atingeţi . Vor fi afişate adresa, coordonatele şi lista cu


POI-urile din vecinătate.
• Puteţi verifica detaliile oricărei alte locaţii selectând-o pe hartă:
1. Atingeţi harta oriunde pentru a deschide butoanele de comenzi ale hărţii.

2. Atingeţi locaţia dorită de pe hartă. Cursorul ( ) apare acolo. Adresa locaţiei


este afişată în partea inferioară a hărţii.

3. Pentru mai multe detalii, atingeţi pentru a deschide meniul Cursor.

15
4. Atingeţi . Vor fi afişate adresa, coordonatele şi lista cu
POI-urile din vecinătate.
• Este chiar mai simplu dacă selectaţi punctul dorit în meniul Găsire. Apoi, automat se

deschide meniul Cursor. Trebuie doar să atingeţi butonul .

2.4.2 Manevrarea hărţii


Marcatoare de poziţie pe hartă:

• Poziţia GPS actuală: (Pagina 24)

• Locaţie selectată (Cursor): (Pagina 24)


Următoarele comenzi vă ajută să modificaţi modul de vizualizare a hărţii pentru a se potrivi
cât mai bine necesităţilor dumneavoastră actuale. Majoritatea acestor comenzi apar doar
dacă atingeţi harta o dată şi dispar după câteva secunde de inactivitate.

Acţiune Buton (butoane) Descriere


Mutarea hărţii Fără butoane Puteţi muta harta în orice direcţie: atingeţi şi
prin glisare şi
menţineţi atingerea pe hartă pe hartă şi mişcaţi-
fixare vă degetul în direcţia în care doriţi să mutaţi
harta.
Dacă poziţia GPS este disponibilă şi aţi mutat

harta, apare butonul . Atingeţi acest buton


pentru a reveni la poziţia GPS.
Deschiderea/înc Atingeţi acest buton pentru a afişa sau ascunde
hiderea următoarele butoane de comandă ale hărţii:
butoanelor de
comenzi ale • Panoramarea de apropiere/de depărtare
hărţii
• Rotire la stânga/dreapta (doar harta 3D)
• Înclinare în sus/în jos (doar harta 3D)
• Butoanele de prestabilire a nivelului de
panoramare (doar harta 2D)
• Butoanele de prestabilire a nivelului de
înclinare şi panoramare (doar harta 3D)
• Buton de revenire la poziţia GPS
• Buton zoom inteligent

Panoramarea de
Modifică suprafaţa de hartă afişată pe ecran.
apropiere şi
depărtare Nav N Go iGO 8 utilizează hărţi vectoriale de
înaltă calitate care vă permit vizualizarea hărţii
la diferite niveluri de panoramare, întotdeauna
cu un conţinut optimizat. Afişează întotdeauna
numele străzilor şi alte texte cu aceeaşi
dimensiune a literelor, niciodată întoarse şi sunt

16
Acţiune Buton (butoane) Descriere
afişate doar atâtea străzi şi obiecte câte sunt
necesare.
Modificarea scării hărţii are limitări diferite în
modurile de vizualizare a hărţii 2D şi în
vizualizare hartă 3D.
Înclinarea în sus Modifică unghiul de vizualizare vertical în modul
şi jos
de afişare 3D.
Rotirea la stânga Modifică unghiul de vizualizare orizontal în
şi dreapta modul de afişare 3D.
Dacă poziţia GPS este disponibilă, Nav N Go
iGO 8 roteşte întotdeauna harta astfel încât
partea superioară a acesteia să arate către
direcţia în care vă deplasaţi (orientare în mod
urmărire). Cu aceste butoane puteţi să întoarceţi
harta în altă direcţie din modul urmărire.
Dacă poziţia GPS este disponibilă şi aţi rotit

harta, apare butonul . Atingeţi acest buton


pentru a reactiva rotirea automată a hărţii.
Moduri de Vă oferă următoarele perspective de hartă în
vizualizare
Nav N Go iGO 8:
• vedere tradiţională de sus în jos (2D)
• vizualizare în perspectivă (3D)
Valoarea arată întotdeauna modul în care va
comuta butonul: Dacă sunteţi în modul 2D ,

puteţi vedea butonul şi trebuie să îl


atingeţi pentru a comuta în modul 3D.
Zoom inteligent Nav N Go iGO 8 poate roti, modifica scara şi
înclina automat harta astfel încât să vă ofere o
vizualizare optimă:
• La apropierea de un viraj, Nav N Go iGO
8 măreşte harta şi creşte unghiul de
vizualizare pentru a vă ajuta în
identificarea manevrei dumneavoastră la
următoarea intersecţie.
• Dacă virajul următor este mai departe,
Nav N Go iGO 8 va efectua o
panoramare de depărtare şi va scădea
unghiul de vizualizare pentru a vă afişa
drumul din faţa dumneavoastră.
Atingeţi acest buton o dată pentru a activa
funcţia zoom inteligent.
Atingeţi şi menţineţi butonul pentru a seta
limitele de panoramare ale funcţiei zoom
inteligent.

17
Acţiune Buton (butoane) Descriere
Revenire la Atingeţi acest buton pentru a muta harta înapoi
navigarea
la poziţia GPS curentă. Dacă harta a fost rotită
normală (înapoi în modul 3D, rotirea automată a hărţii este, de
la poziţia GPS asemenea, reactivată.
cu rotirea
automată a
hărţii)
Butoanele de Atingeţi unul dintre aceste butoane pentru a
prestabilire a seta nivelul de panoramare la o valoare
nivelului de predefinită. Zoom inteligent este dezactivat.
panoramare Aceste butoane sunt disponibile în modul 2D.
(disponibil doar
în modul Atingeţi şi menţineţi oricare dintre butoanele
avansat) pentru a seta valoarea sa la valoarea de nivel
curentă de panoramare, sau pentru a-l reseta la
valoarea lui originală.
Butoanele de Atingeţi unul dintre butoanele de prestabilire
prestabilire a pentru a seta nivelurile de înclinare şi
nivelului de panoramare la valori fixe, predefinite. Zoom
înclinare şi
inteligent este dezactivat. Aceste butoane sunt
panoramare disponibile în modul 3D.
(disponibil doar
în modul Atingeţi şi menţineţi oricare dintre butoanele
avansat) pentru a seta valoarea sa la valorile de nivel
curente de înclinare şi panoramare, sau pentru
a-l reseta la valoarea lui originală.
Scara hărţii Nav N Go iGO 8 arată scara hărţii în modul de
afişare 2D.

Adaptare la Acest buton este nu apare pe ecranul cu hartă.


ecran Este disponibil pe următoarele ecrane:
• Ecranul planificare pe hartă: Când aveţi
un traseu activ, îl puteţi afişa în întregime
pe hartă.
• Ecranul informaţii traseu: Poate fi afişat
pe hartă un jurnal al traseului în
întregime.

2.4.3 Informaţii de stare şi comenzi ascunse de pe hartă


Informaţiile următoare apar în câmpul rotunjit în colţul din stânga sus, câmpul previzualizare
viraj. Când atingeţi această zonă, rezultatul depinde de informaţiile curente afişate.

Pictogramă Informaţie Detalii Acţiune


Nu există traseu Dacă nu există niciun Atingeţi această zonă
activ în modul traseu de străbătut în pentru a deschide
simplu
modul simplu, această opţiunea de găsire
pictogramă apare în adresă.
câmpul previzualizare
viraj.

18
Pictogramă Informaţie Detalii Acţiune
Nu există traseu Dacă nu există niciun Atingeţi această zonă
activ în modul traseu de străbătut în pentru a deschide
avansat modul avansat, opţiunea de găsire.
această pictogramă
apare în câmpul
previzualizare viraj.
Nu există nicio Dacă există un traseu Atingeţi această zonă
pentru a deschide ecranul
, poziţie GPS activ şi nu există nicio
valabilă. poziţie GPS valabilă, informaţii despre traseu.
este afişată vederea
cerului de deasupra
dumneavoastră cu
puncte colorate pentru
fiecare satelit. Unele
puncte trebuie să
devină verzi pentru a
putea naviga.
Dacă Sunt disponibile poziţia Atingeţi această zonă
pictograma este GPS şi un traseu activ, pentru a determina Nav N
o imagine dar recalcularea de Go iGO 8 să recalculeze
statică, este deviere automată este traseul recomandat.
necesară oprită şi aţi deviat de la
calcularea traseu.
traseului
Dacă Nav N Go iGO 8 Dacă atingeţi această
pictograma este calculează sau zonă a ecranului nu se
animată, recalculează traseul. întâmplă nimic.
calcularea
traseului este în
curs de
desfăşurare.
Următorul Sunt disponibile poziţia Atingeţi această zonă
eveniment de pe GPS şi un traseu activ pentru a deschide ecranul
,
traseu informaţii despre traseu.
şi navigaţi pe traseul
(următoarea recomandat. Această
manevră) zonă vă oferă
informaţii despre tipul
şi distanţa până la
următorul eveniment
de pe traseu.

Următoarea zonă apare lângă zona rotunjită descrisă mai sus. Când atingeţi această zonă,
rezultatul depinde de informaţiile curente afişate.

Pictogramă Informaţie Detalii Acţiune


Nu există nicio Dacă nu există nicio Atingeţi această zonă
poziţie GPS pentru a deschide ecranul
poziţie GPS valabilă,
valabilă. acest simbol apare date GPS pentru a
aici. verifica starea semnalului
sau setările conexiunii.
Restricţii de Când poziţia GPS este Dacă atingeţi această
trafic disponibilă, dar nu zonă a ecranului nu se
există niciun traseu de întâmplă nimic.
străbătut, sunt afişate
aici restricţiile de trafic
ale următoarei

19
Pictogramă Informaţie Detalii Acţiune
intersecţii, dacă există.
Al doilea Când şi poziţia GPS şi Atingeţi această zonă
eveniment de pe un traseu activ sunt pentru a deschide ecranul
,
traseu (manevra disponibile, acest itinerar cu virajul prin
care urmează activarea instrucţiunilor
câmp arată
după evenimentul de pe de ghidare.
următoarea traseu care urmează
manevră)
după următorul
eveniment de pe
traseu prezentat în
zona descrisă mai sus.
Apropierea de Această pictogramă Atingeţi această zonă
un radar apare atunci când vă pentru a elimina
apropiaţi de un radar şi avertismentul radar
audibil.
avertismentul radar
este activat în Setări.
Opreşte Această pictogramă Atingeţi această zonă
funcţionarea apare în timpul redării pentru a opri simularea.
simulării
unui traseu Fly Over
(simulare), simulare şi
jurnal de traseu.
Desfăşurarea În timpul recalculării Dacă atingeţi această
recalculării zonă a ecranului nu se
traseului, acest câmp
traseului arată progresul întâmplă nimic.
recalculării cuprins
între 0% şi 100%.

Banda Dacă atingeţi această


- sunete zonă a ecranului nu se
indicatoare dezactivate/activate întâmplă nimic.
- Înregistrare jurnal
traseu
- Stare TMC
- Stare Bluetooth

Următoarele simboluri apar pe banda indicatoare:

Pictogramă Descriere
Emiterea sunetelor de către Nav N Go iGO 8 este dezactivată.

Emiterea sunetelor de către Nav N Go iGO 8 este activată.

Nav N Go iGO 8 înregistrează un jurnal de traseu atunci când este


disponibilă poziţia GPS.
Înregistrarea jurnalelor de traseu este dezactivată.

Nu este conectat niciun receptor TMC sau TMC este dezactivat.

Este conectat un receptor TMC şi se recepţionează o staţie radio cu


emisie TMC.

20
Pictogramă Descriere
Există evenimente TMC noi, necitite.

O parte a traseului este evitată pe baza evenimentelor TMC.

O parte a traseului este menţionată în evenimentele TMC însă nu


poate fi evitată (de exemplu, destinaţia se află pe o stradă
aglomerată).
Radioul Bluetooth este oprit.

Radioul Bluetooth este pornit, dar nu este conectat niciun telefon.

Există o eroare de conexiune Bluetooth.

Nav N Go iGO 8 este conectat la un telefon ca un set de tip mâini


libere, prin Bluetooth.
Un apel telefonic este în desfăşurare prin conexiunea Bluetooth.

Următoarele informaţii pot fi văzute în trei câmpuri de date de pe ecranul cu hartă. Atingeţi
această zonă pentru a deschide ecranul informaţii de călătorie unde puteţi selecta care valori
să fie afişate în aceste trei câmpuri.
Când nu există niciun traseu activ, aceste câmpuri arată următoarele informaţii: viteza
curentă, compasul şi ora curentă a zilei.

Pictogramă Tip Mai multe informaţii


Busolă Arată direcţia în care vă deplasaţi, fie când harta
este rotită automat (3D), fie când harta este
întotdeauna îndreptată spre nord. (2D).
Informaţii
Există valori ale vitezei care pot fi afişate:
despre viteză
• Viteza curentă
• Limita de viteză pe actualul segment de drum

Informaţii
Există valori ale orei care pot fi afişate:
despre timp
• Ora GPS actuală
• Timpul rămas pentru a ajunge la destinaţie
• Timpul rămas pentru a ajunge la următorul
punct intermediar
• Timpul estimat de sosire la destinaţie
• Timpul estimat de sosire la următorul punct
intermediar

Informaţii
Există valori ale tipului distanţei care pot fi afişate:
despre
distanţă • Distanţa rămasă pentru a ajunge la destinaţie
• Distanţa rămasă pentru a ajunge la următorul
punct intermediar
• Altitudinea curentă

21
Următoarea zonă este un câmp combinat de indicare a stării. Atingeţi această zonă pentru a
deschide meniul Rapid (Pagina 67).

Pictogramă Stare Mai multe informaţii


pentru
Calitatea Un număr mai mare de bare luminoase indică o
poziţiei GPS precizie mai bună a poziţiei GPS.

Starea bateriei Dispozitivul funcţionează cu alimentare de la


baterie. Numărul barelor luminoase reprezintă
capacitatea de alimentare rămasă.

Bateria se Dispozitivul funcţionează cu alimentare externă.


încarcă Bateria se încarcă.

Tip Simbolul afişează tipul de autovehiculului utilizat


autovehicul pentru calcularea traseului.

2.4.4 Utilizarea cursorului (locaţia de hartă selectată)


Mai întâi, plasaţi cursorul în locaţia dorită de pe hartă cu una din următoarele opţiuni:
• Utilizaţi meniul Găsire pentru a selecta o locaţie. Harta răspunde prin afişarea
punctului selectat (cursorul) în mijloc şi apare meniul Cursor cu opţiunile disponibile.
• Atingeţi ecranul şi atingeţi din nou pentru a plasa cursorul în locaţia dorită. Acum

atingeţi pentru a deschide meniul Cursor.


Puteţi efectua următoarele operaţii:

Buton Acţiune
În traseul activ, utilizează cursorul ca punct de pornire înlocuind
poziţia GPS curentă (disponibil doar în modul avansat)
În traseul activ, utilizează cursorul ca destinaţie înlocuind
destinaţia anterioară
În traseul activ, utilizează cursorul ca un punct intermediar (o
destinaţie intermediară) premergător destinaţiei (disponibil doar în
modul avansat)
În traseul activ, utilizează cursorul ca destinaţie în timp ce
păstrează destinaţia anterioară ca un punct intermediar (disponibil
doar în modul avansat)
Afişează traseele diferite calculate prin metodele disponibile de
stabilire a traseului. Alegeţi unul care vă satisface cel mai bine
nevoile.(disponibil doar în modul avansat)
Salvează cursorul ca un POI(disponibil doar în modul avansat)

22
Buton Acţiune
Salvează cursorul ca o locaţie favorită.

Salvează cursorul ca o locaţie radar. (disponibil doar în modul


avansat)
Marchează harta cu un marcaj la cursor (disponibil doar în modul
avansat)
Deschide un ecran cu informaţii despre numele, adresa şi
coordonatele cursorului şi cu lista de POI-uri lângă acesta

2.5 Concepte Nav N Go iGO 8

2.5.1 Zoom inteligent


Zoom inteligent înseamnă mult mai mult decât caracteristica de panoramare automată
obişnuită:
• În timp ce urmaţi un traseu calculat de Nav N Go iGO 8: la apropierea de un viraj,
aceasta va mări harta şi va creşte unghiul de vizualizare pentru a vă ajuta în
identificarea manevrei necesare în intersecţia următoare. Dacă virajul următor este mai
departe, va efectua o panoramare de depărtare, unghiul de vizualizare va fi scăzut
spre plat, astfel încât să puteţi vedea drumul din faţa dumneavoastră.
• În timp ce conduceţi fără un traseu activ în Nav N Go iGO 8: Zoom inteligent va
mări harta dacă conduceţi cu viteză redusă şi va efectua o panoramare de depărtare
spre limită dacă conduceţi cu viteză mare.

Activarea Zoom-ului inteligent

Atingeţi harta pentru a permite apariţia butoanelor de comenzi ale hărţii şi apoi atingeţi
pentru a activa funcţia zoom inteligent.

Ajustarea funcţiei Zoom inteligent


Atingeţi harta pentru a permite apariţia butoanelor de comenzi ale hărţii şi apoi atingeţi şi

menţineţi atingerea pentru a deschide fereastra setări zoom inteligent. Modificaţi


limitele de panoramare ale funcţiei zoom inteligent dacă este necesar.

23
2.5.2 Marcatoarele de poziţie

2.5.2.1 Poziţia GPS actuală şi blocarea pe şosea


Dacă poziţia GPS a dumneavoastră este disponibilă, Nav N Go iGO 8 marcaţi poziţia curentă

cu pictograma de pe hartă. Locaţia exactă a marcatorului de poziţie depinde de tipul


autovehiculului utilizat la calcularea traseului.
Tipul autovehiculului poate fi selectat în setările de traseu (Pagina 78) sau în meniul Rapid
(Pagina 67).

• Dacă alegeţi modul pietonal: Pictograma se află exact în poziţia GPS în care
sunteţi. Orientarea pictogramei indică direcţia actuală în care vă deplasaţi.

• Dacă alegeţi oricare dintre vehiculele: Pictograma este aliniată la cel mai
apropiat drum pentru a elimina erorile poziţiei GPS. Orientarea pictogramei este cea a
unei direcţii ale traseului.

Pentru a utiliza poziţia GPS curentă, atingeţi . Apare meniul Poziţie şi puteţi salva
poziţia GPS într-una din următoarele forme:
• o locaţie favorită
• o locaţie radar
• un POI
• un marcator de hartă cu marcaj

2.5.2.2 Revenirea la navigarea normală

Când este disponibilă poziţia GPS şi aţi mutat harta (pictograma se mută sau nu mai

este vizibilă) sau aţi rotit harta în modul 3D, apare butonul . Atingeţi-l pentru a muta
harta înapoi pe poziţia GPS şi a reactiva orientarea hărţii în mod urmărire (rotirea automată a
hărţii).

Notă! Chiar dacă mutaţi harta în timp ce vă deplasaţi, Nav N Go iGO 8 va continua
navigarea dacă există un traseu activ: redă instrucţiunile prin voce şi afişează
pictogramele de previzualizare ale virajului corespunzător cu poziţia GPS
actuală.

2.5.2.3 Locaţia selectată (cursor)


Dacă selectaţi o locaţie în meniul Găsire sau dacă atingeţi harta când sunt vizibile butoanele
de comandă ale hărţii, apare cursorul în punctul selectat de pe hartă. Nav N Go iGO 8

afişează cursorul cu un punct roşu şi cercuri roşii radiante ( ) pentru a-l face vizibil la
orice nivel de panoramare, chiar dacă se află în fundalul unei vizualizări de hartă 3D.

24
După ce cursorul este setat, atingeţi . Este afişat meniul Cursor şi puteţi utiliza cursorul
ca unul din următoarele elemente:
• punctul de pornire al unui traseu
• un punct intermediar într-un traseu
• destinaţia unui traseu
De asemenea, puteţi să căutaţi POI-uri din vecinătatea cursorului.
Sau puteţi salva locaţia cursorului ca:
• o locaţie favorită
• o locaţie radar
• un POI
• un marcator de hartă cu marcaj

2.5.2.4 Poziţia originală în meniul Cursor

Când meniul Cursor este deschis, o pictogramă specială ( ) arată poziţia cursorului la
care meniul a fost deschis.
Puteţi muta şi panorama harta şi puteţi seta cursorul într-un alt loc. Apare semnul obişnuit

Cursor ( ) şi butoanele meniului Cursor iniţiază acţiuni pentru această locaţie nouă.

Pentru a reveni la poziţia originală a cursorului, atingeţi . Harta sare înapoi în poziţia la

care a fost deschis meniul Cursor şi apare din nou pictograma .

2.5.3 Schemele de culoare de mod zi şi noapte


Nav N Go iGO 8 utilizează scheme de culoare diferite în timpul zilei şi al nopţii.
• Culorile de mod zi sunt similare cu cele de pe hărţile rutiere tipărite.
• Schemele de culoare de noapte utilizează culori închise pentru obiecta mari pentru a
menţine scăzută luminozitatea generală a ecranului.
Nav N Go iGO 8 oferă diferite scheme de culoare pentru modurile de zi şi de noapte. Poate
de asemenea să comute automat între schemele de zi şi de noapte pe baza orei actuale şi a
poziţiei GPS cu câteva minute înainte de răsărit, când cerul s-a luminat deja şi cu câteva
minute după apus, înainte de a se întuneca.

2.5.4 Schemele de culoare în tuneluri


La intrarea într-un tunel, culorile hărţii se modifică. Toate clădirile dispar, obiectele mari (cum
ar fi suprafeţele de apă sau pădurile) şi spaţiile libere dintre drumuri devin negre.
Cu toate acestea, drumurile şi străzile îşi păstrează culoarea originală corespunzătoare
schemei de coloare pentru modul de zi sau de noapte curent utilizată.

25
La ieşirea din tunel, apar din nou culorile originale.

2.5.5 Calcularea traseului şi recalcularea


Nav N Go iGO 8 calculează traseul pe baza preferinţelor dumneavoastră:
• Metoda de calcul al traseului:
• Rapid
• Scurt
• Economic
• Uşor
• Tipuri de vehicule:
• Maşină
• Taxi
• Autobuz
• Vehicule de urgenţă
• Bicicletă
• Pieton
• Tipuri de drumuri:
• Neasfaltate
• Necesar permis
• Autostrăzi
• Drumuri taxă
• Drumuri cu plată
• Bacuri
• Planificare interstatală
• Benzi auto speciale (apar doar la utilizarea în S.U.A.)
Nav N Go iGO 8 recalculează automat traseul dacă vă abateţi de la itinerarul propus.
În funcţie de tipul evenimentului TMC, Nav N Go iGO 8 recalculează, de asemenea, traseul
dacă un eveniment TMC se referă la o porţiune a traseului recomandat.
Pentru informaţii suplimentare despre opţiunile de planificare a traseului, consultaţi Pagina
78.

26
2.5.6 Itinerar
Itinerarul este lista evenimentelor de pe traseu, adică instrucţiunile de deplasare.

Când vă aflaţi pe ecranul cu hartă, puteţi afişa itinerarul în unul din următoarele moduri:
• Atingeţi zona dintre câmpurile previzualizare viraj şi date de călătorie unde este afişat

simbolul pentru a doua manevră următoare (de exemplu ).

• În modul avansat, atingeţi următoarele butoane: , , .


Pe ecranul itinerar aveţi următoarele opţiuni:

Buton Descriere
Oricare din elementele Deschide harta cu manevra selectată în mijloc.
listei
Modifică nivelul detaliilor itinerarului. Nivelurile sunt după cum
urmează:
• Instrucţiuni detaliate: sunt afişate toate intersecţiile
• Itinerar: sunt afişate doar intersecţiile importante (cele
anunţate în ghidarea prin voce)
• Lista de drumuri: lista de drumuri utilizată în timp ce
navigaţi pe traseu

Trece de la o pagină la alta pentru elemente de listă


, suplimentare.

Când harta este deschisă cu o manevră în mijloc:

Buton Descriere
Panoramează spre apropiere harta.

Panoramează spre depărtare harta.

Mută harta pentru a afişa manevra anterioară sau următoare.


,
Deschide un ecran unde puteţi o parte a traseului pornind de la
manevra selectată.

27
2.5.7 Jurnale de trasee
Nav N Go iGO 8 poate înregistra într-un jurnal traseul pe care vă deplasaţi (Pagina 49).
Un jurnal de urmărire este o înregistrare a modificării poziţiei GPS şi este independent de
traseul calculat de Nav N Go iGO 8.
Jurnalele de trasee pot fi înregistrate, redenumite, reluate, afişate pe hartă, exportate pe o
cartelă de memorie în format GPX şi şterse. A se vedea Pagina 72.
Independent de jurnalul de urmărire normal, puteţi configura Nav N Go iGO 8 să înregistreze
datele GPS native recepţionate de dispozitivul GPS. Aceste jurnale sunt salvate ca fişiere text
separate pe cartela de memorie şi nu pot fi afişate sau redate de către Nav N Go iGO 8.

Pentru a activa salvarea jurnalului NMEA/SIRF, atingeţi butoanele următoare: , ,

, .

2.5.8 Prezentarea demonstrativă a traseului


O simulare vă conduce prin traseu, urmând instrucţiunile de deplasare (Pagina 48). Puteţi
alege o simulare la o viteză mare sau la o viteză normală de deplasare.
O puteţi utiliza, de exemplu, să vedeţi care pod a fost inclus de către Nav N Go iGO 8 în
traseu; dacă nu doriţi să treceţi pe podul respectiv, îl puteţi evita.
Prezentarea demonstrativă a traseului poate fi pornită din meniul Traseu atingând butonul

(simulare la viteză mare) sau butonul


(simulare la viteză normală).

2.5.9 POI (Puncte de interes)


Un punct de interes (POI) este o locaţie pe care cineva ar putea să o considere utilă sau
interesantă. Nav N Go iGO 8 este livrat cu mii de POI-uri şi puteţi crea, de asemenea,
propriile POI-uri în aplicaţie.
Locaţiile POI sunt marcate pe hartă cu pictograme speciale. Pictogramele POI sunt destul de
mari, astfel încât să recunoaşteţi cu uşurinţă simbolul. Pictogramele sunt şi semitransparente:
ele nu acoperă străzile şi intersecţiile din spatele lor.
POI-urile sunt grupate în mai multe niveluri de categorii şi subcategorii. Pictograma unui POI
livrat împreună cu harta arată simbolul categoriei POI-ului. Dacă salvaţi propriul POI, puteţi
alege o pictogramă pentru acesta independent de categoria POI în care l-aţi plasat.

Salvarea POI-urilor

Pentru a salva un POI, plasaţi cursorul ( ) în locaţia dorită, apoi atingeţi următoarele

butoane: , , .

28
Administrarea POI-urilor
Puteţi selecta care din grupurile POI să fie afişate şi care să fie ascunse pe hartă şi de la ce
nivel de panoramare să fie vizibile pictogramele POI. În acelaşi loc vă puteţi administra POI-
urile salvate. Un POI salvat poate fi redenumit, mutat într-un grup POI diferit, pictograma sa
poate fi modificată sau i se pot adăuga un număr de telefon şi informaţii suplimentare. Atingeţi

următoarele butoane: , , .

2.5.10 Radarele
Locaţia unui radar este un POI special. Acestea nu pot fi căutate ca celelalte POI-uri şi există
doar un avertisment special de apropiere faţă de radare.
PDA este livrat cu o bază de date internă cu radare?
Nu
Puteţi încărca locaţii ale radarelor de la POI Warner?
Da
Pot fi încărcate locaţii radar într-un fişier text?
Da
Puteţi salva cursorul ca o locaţie a unui radar? Da
Puteţi utiliza instrumentul de actualizare POI Warner care se află pe DVD-ul livrat. Prima
actualizare sau instalare a radarelor fixe este gratuită.

Salvarea radarelor

Pentru a salva locaţia unui radar, plasaţi cursorul ( ) în locaţia dorită, apoi atingeţi

următoarele butoane: , , .

Avertizare radar
Avertismentele pentru radare pot fi pornite în Setări avertisment. Atingeţi următoarele

butoane: , , , .
Când vă apropiaţi de un radar cu avertismentul activat, se întâmplă următoarele:
• Avertisment vizibil: Este afişat tipul radarului în al doilea câmp previzualizare viraj (de

exemplu ).
• Avertisment audibil: Dacă nu există limită de viteză pentru radar sau dacă viteza
dumneavoastră este inferioară limitei de viteză specificate, un singur bip vă
avertizează în privinţa radarului.
• Dacă depăşiţi limita de viteză admisă de radar, au loc şi următoarele:

29
• Avertisment vizibil: în colţul hărţii apare un simbol cu limita de viteză (de

exemplu: ),
• Avertisment audibil: Aste emis un sunet special de alertă.

2.5.10.1 Tipuri de camere


Există diferite tipuri de radare.

Simbol Tip Descriere


Fix Unele radare de viteză sunt amplasate pe marginea şoselei, sunt
orientate într-o direcţie şi măsoară una sau ambele direcţii ale
traficului. Acestea măsoară viteza dumneavoastră curentă. Pentru
aceste radare de viteză puteţi specifica direcţia traficului controlat
şi limita de viteză. Nav N Go iGO 8 vă avertizează când vă
apropiaţi de aceste radare de viteză în direcţia măsurată. Dacă
viteza dumneavoastră depăşeşte limita de viteză în apropierea
radarului de viteză, Nav N Go iGO 8 se va emite un sunet de
avertizare special.
Mobil Unele radare sunt operate din autovehicule. Aceste nu sunt în
funcţiune întotdeauna şi nu sunt setate să verifice o limită de
viteză prestabilită. Avertismentul emis este asemănător radarelor
de viteză fixe, dar întrucât nu este dată nicio limită de viteză, se
va anunţa numai apropierea de aceste aparate.
Radare Unele radare de viteză sunt încorporate în semafoare. Acestea se
încorporate comportă ca şi radarele de viteză fixe, dar sunt greu de detectat.
Avertismentele pentru apropiere şi limită de viteză sunt aceleaşi
ca şi pentru radarele de viteză fixe.
Controlul Aceste radare de viteză funcţionează în perechi şi nu măsoară
unei zone viteza dumneavoastră curentă, ci viteza medie între cele două
radare de viteză. Ambele vor identifica maşina dumneavoastră şi
vor înregistra ora exactă la trecerea pe lângă ele. Acestea
utilizează diferenţa între două puncte în timp pentru a calcula
viteza dumneavoastră medie.
Nav N Go iGO 8 vă va avertiza când vă apropiaţi de una din
aceste radare de viteză, dar cum treceţi de ele, avertismentul va
rămâne activ şi viteza dumneavoastră medie va fi măsurată până
când ajungeţi la un alt radar de acest tip. Dacă viteza
dumneavoastră medie depăşeşte limita de viteză între cele două
radare de viteză, vi se va emite acelaşi sunet de avertizare
special ca şi în cazul altor tipuri de radare.
În cazurile rare când Nav N Go iGO 8 nu poate înregistra
momentul când treceţi de al doilea radar de viteză (de ex., acesta
este amplasat la ieşirea unui tunel unde nu este încă disponibilă
poziţia GPS) avertismentul va rămâne activ. Pur şi simplu atingeţi
simbolul radarului afişat pe ecran pentru a opri avertismentul.
Lumină roşie Aceste camere verifică dacă respectaţi luminile semafoarelor sau
nu. Avertismentul este asemănător cu cel primit în cazul radarelor
de viteză mobile: deoarece nu există nicio limită de viteză, este
anunţată doar apropierea de aparat.

30
2.5.10.2 Direcţiile radarului
Un radar de viteză poate măsura viteza unei direcţii a traficului, a ambelor direcţii sau chiar a
mai multor direcţii într-o intersecţie, atunci când sunt montate pe un suport rotativ. Aceleaşi
direcţii se aplică camerelor de pe semafoare. Nav N Go iGO 8 vă avertizează numai dacă vă
deplasaţi într-o direcţie măsurată sau probabil măsurată. Direcţiile măsurate ale radarelor
sunt afişate cu următoarele simboluri:

Simbol Descriere
Radarul verifică viteza în direcţia în care vă deplasaţi.

Radarul verifică viteza în direcţia opusă deplasării dumneavoastră.

Radarul verifică viteza în ambele direcţii ale drumului.

Radarul poate verifica viteza în orice direcţie.

2.5.11 Avertismente pentru limita de viteză


Hărţile conţin uneori informaţii despre limitele de viteză aflate în vigoare pe anumite segmente
de drumuri. Această informaţie ar putea să nu fie disponibilă pentru regiunea dumneavoastră
(întrebaţi reprezentantul dumneavoastră local) sau ar putea să nu fie corectă în totalitate
pentru toate drumurile de pe hartă.
Puteţi configura Nav N Go iGO 8 să vă avertizeze dacă depăşiţi limita actuală de viteză.

Atingeţi următoarele butoane: , , , .


Când depăşiţi limita de viteză, au loc următoarele:
• Avertisment vizibil: în colţul hărţii apare un simbol cu limita de viteză (de exemplu:

).
• Avertisment audibil: Se redă un mesaj vocal, folosind profilul de ghidare prin voce
selectat.

2.5.12 TMC (Canal pentru mesaje de trafic)


Nav N Go iGO 8 poate oferi trasee chiar mai bune dacă informaţiile referitoare la canalul
pentru mesaje de trafic (TMC) sunt disponibile. TMC este o aplicaţie specifică a tehnologiei
FM Radio Data System (RDS) utilizată pentru difuzarea informaţiilor de trafic şi meteo în timp
real.
TMC implicit este activat în Nav N Go iGO 8.

Notă! TMC nu este un serviciu global. Este posibil să nu fie disponibil în ţara sau
regiunea dumneavoastră. Pentru detalii privind acoperirea, întrebaţi
reprezentantul dumneavoastră zonal.

Dacă se difuzează date TMC publice în locul unde vă aflaţi, Nav N Go iGO 8 va lua în
considerare automat datele TMC recepţionate. Nu trebuie să configuraţi nimic în program.
Receptorul va căuta automat posturile de radio FM pentru date TMC, iar informaţiile
decodificate vor fi imediat utilizate la planificarea traseului. În momentul în care Nav N Go

31
iGO 8 recepţionează informaţii de trafic care pot afecta traseul dumneavoastră, programul vă
va avertiza asupra faptului că recalculează traseul şi navigarea va continua cu noul traseu
optimizat conform celor mai noi informaţii de trafic.
Dacă este necesar, puteţi modifica setările referitoare la TMC, sau puteţi selecta un anumit

post de radio pentru recepţie. Atingeţi următoarele butoane: , , .

32
3 Navigarea cu Nav N Go iGO 8
Puteţi să vă setaţi traseul în Nav N Go iGO 8 în mai multe moduri:
• Dacă aveţi nevoie de un traseu simplu (un traseu cu o singură destinaţie, fără vreun
punct intermediar), puteţi selecta destinaţia şi să începeţi navigarea imediat
• Puteţi planifica un traseu cu mai multe destinaţii (disponibil doar în modul avansat)
• Puteţi de asemenea să planificaţi un traseu independent de poziţia GPS actuală sau
chiar fără recepţie GPS (disponibil doar în modul avansat)

3.1 Selectarea destinaţiei unui traseu


Nav N Go iGO 8 vă oferă mai multe moduri de a vă alege destinaţia şi punctele intermediare
(destinaţiile intermediare):
• Folosiţi locaţia selectată pe hartă (cursorul) (Pagina 33).
• Introduceţi o adresă completă sau o parte a unei adrese, de exemplu, un nume de
stradă fără un număr de clădire sau numele a două străzi care se intersectează
(Pagina 34).
• Introduceţi o adresă cu cod poştal (Pagina 41). În acest fel nu trebuie să selectaţi
numele localităţii şi căutarea după numele străzilor ar putea fi de asemenea mai
rapidă.
• Utilizaţi o coordonată (Pagina 45)
• Utilizaţi o locaţie selectată:
• o locaţie favorită (Pagina 43)
• un POI (Pagina 43)
• Istoricul destinaţiilor setate anterior şi punctele intermediare (Pagina 45)

Sfat! Dacă urmează să utilizaţi un traseu la un moment ulterior, salvaţi-l înainte de a

începe navigarea. Atingeţi următoarele butoane: , , .

3.1.1 Selectarea cursorului ca destinaţie


1. Localizaţi-vă destinaţia pe hartă: mutaţi şi modificaţi scara hărţii după necesităţi
(Pagina 16).
2. Atingeţi locaţia pe care doriţi să o selectaţi ca destinaţia dumneavoastră. Cursorul

( ) apare.

3. Atingeţi pentru a deschide meniul Cursor.

33
4. Harta se va afişa cu punctul selectat în mijloc. Atingeţi (mod

simplu) sau (mod avansat) din meniul Cursor. Traseul este apoi
calculat automat, şi puteţi începe să navigaţi.

Sfat! Dacă ştiţi că veţi utiliza mai târziu o destinaţie, atunci când apare meniul
Cursor salvaţi-o ca un POI sau plasaţi-o mai întâi în lista cu favoritele
dumneavoastră. Meniul Cursor revine automat cu acelaşi punct. Acum o puteţi
utiliza ca punct de pe traseu.

3.1.2 Introducerea unei adrese sau a unei părţi dintr-o adresă


Dacă ştiţi măcar o parte a adresei, acesta este modul cel mai rapid de a selecta destinaţia
traseului.
Utilizând acelaşi ecran, puteţi găsi o adresă introducând:
• adresa exactă, inclusiv numărul clădirii
• centrul unei localităţi
• o intersecţie
• zona mediană a unei străzi
• oricare din cele de mai sus, începând căutarea după codul poştal (Pagina 41)

3.1.2.1 Introducerea unei adrese (Europa)


În unele ţări, statele nu sunt folosite în adrese. După selectarea ţării, următorul pas este
definirea localităţii. Pe ecran se află patru linii:

Procedura este explicată începând de la meniul Navigare.

1. Atingeţi următoarele butoane: (mod simplu) sau , (mod


avansat).
2. În mod implicit, Nav N Go iGO 8 propune ţara şi localitatea în care vă aflaţi. Dacă este
necesar, atingeţi butonul cu numele ţării şi selectaţi o opţiune diferită din listă.
3. Dacă este necesar, modificaţi localitatea:

• Pentru a selecta localitatea din lista celor utilizate recent, atingeţi butonul .
• Pentru a introduce o nouă localitate:

34
1. Atingeţi butonul cu numele localităţii sau dacă aţi schimbat ţara/statul,

atingeţi .
2. Începeţi să introduceţi numele localităţii pe tastatură.
3. Obţineţi lista cu rezultatele căutării:
• După introducerea câtorva caractere, numele care se potrivesc
şirului sunt afişate într-o listă.

• Atingeţi pentru a deschide lista cu


rezultate înainte ca aceasta să apară automat.
4. Alegeţi localitatea din listă.
4. Introduceţi numele străzii:

1. Atingeţi .
2. Începeţi să introduceţi numele străzii pe tastatură.
3. Obţineţi lista cu rezultatele:
• După introducerea câtorva caractere, numele care se potrivesc şirului
sunt afişate într-o listă.

• Atingeţi pentru a deschide lista cu rezultate


înainte ca aceasta să apară automat.
4. Alegeţi strada din listă.
5. Introduceţi numărul de clădire:

1. Atingeţi .
2. Introduceţi numărul de clădire pe tastatură.

3. Atingeţi pentru a termina introducerea adresei.

6. Harta se va afişa cu punctul selectat în mijloc. Atingeţi (mod

simplu) sau (mod avansat) din meniul Cursor. Traseul este apoi
calculat automat, şi puteţi începe să navigaţi.

3.1.2.2 Introducerea unei adrese (America de Nord, Australia)


În unele ţări, statul este inclus de asemenea în adrese. Dacă vă aflaţi într-una din aceste ţări
sau o alegeţi din lista ţărilor, pe ecran apar cinci linii:

35
Procedura este explicată începând de la meniul Navigare.

1. Atingeţi următoarele butoane: (mod simplu) sau , (mod


avansat).
2. În mod implicit, Nav N Go iGO 8 propune ţara, statul şi localitatea în care vă aflaţi.
Dacă este necesar, atingeţi butonul cu numele ţării şi selectaţi o opţiune diferită din
listă. Dacă selectaţi o ţară nouă, trebuie să selectaţi, de asemenea, statul sau să

atingeţi pentru a căuta o localitate indiferent de statul în care se află.


3. Dacă nu aţi schimbat ţara, aveţi în continuare posibilitatea să schimbaţi statul. Atingeţi
butonul numelui statului şi selectaţi din listă.
4. Dacă este necesar, modificaţi localitatea:

• Pentru a selecta localitatea din lista celor utilizate recent, atingeţi butonul .
• Pentru a introduce o nouă localitate:
1. Atingeţi butonul cu numele localităţii sau dacă aţi schimbat ţara/statul,

atingeţi .
2. Începeţi să introduceţi numele localităţii pe tastatură.
3. Obţineţi lista cu rezultatele căutării:
• După introducerea câtorva caractere, numele care se potrivesc
şirului sunt afişate într-o listă.

• Atingeţi pentru a deschide lista cu


rezultate înainte ca aceasta să apară automat.
4. Alegeţi localitatea din listă.
5. Introduceţi numele străzii:

1. Atingeţi .
2. Începeţi să introduceţi numele străzii pe tastatură.
3. Obţineţi lista cu rezultatele:
• După introducerea câtorva caractere, numele care se potrivesc şirului
sunt afişate într-o listă.

• Atingeţi pentru a deschide lista cu rezultate


înainte ca aceasta să apară automat.

36
4. Alegeţi strada din listă.
6. Introduceţi numărul de clădire:

1. Atingeţi .
2. Introduceţi numărul de clădire pe tastatură.

3. Atingeţi pentru a termina introducerea adresei.

7. Harta se va afişa cu punctul selectat în mijloc. Atingeţi (mod

simplu) sau (mod avansat) din meniul Cursor. Traseul este apoi
calculat automat, şi puteţi începe să navigaţi.

3.1.2.3 Introducerea unei adrese dacă numerotarea caselor este reiniţiată


Există drumuri lungi, în cazul cărora numerotarea caselor este reiniţiată la un moment dat. În
acest fel, acelaşi număr de casă poate apărea de două sau mai multe ori pe aceeaşi stradă.
În acest caz, după introducerea numărului casei, trebuie să selectaţi adresa corespunzătoare
după informaţia de district/suburbie.
Procedura este explicată începând de la meniul Navigare.

1. Atingeţi următoarele butoane: (mod simplu) sau , (mod


avansat).
2. În mod implicit, Nav N Go iGO 8 propune ţara/statul şi localitatea în care vă aflaţi.
Dacă este necesar, atingeţi butonul cu numele ţării/statului şi selectaţi o opţiune diferită
din listă.
3. Dacă este necesar, modificaţi localitatea:

• Pentru a selecta localitatea din lista celor utilizate recent, atingeţi butonul .
• Pentru a introduce o nouă localitate:
1. Atingeţi butonul cu numele localităţii sau dacă aţi schimbat ţara/statul,

atingeţi .
2. Începeţi să introduceţi numele localităţii pe tastatură.
3. Obţineţi lista cu rezultatele căutării:
• După introducerea câtorva caractere, numele care se potrivesc
şirului sunt afişate într-o listă.

• Atingeţi pentru a deschide lista cu


rezultate înainte ca aceasta să apară automat.
4. Alegeţi localitatea din listă.
4. Introduceţi numele străzii:

1. Atingeţi .

37
2. Începeţi să introduceţi numele străzii pe tastatură.
3. Obţineţi lista cu rezultatele:
• După introducerea câtorva caractere, numele care se potrivesc şirului
sunt afişate într-o listă.

• Atingeţi pentru a deschide lista cu rezultate


înainte ca aceasta să apară automat.
4. Alegeţi strada din listă.
5. Introduceţi numărul de clădire:

1. Atingeţi .
2. Introduceţi numărul de clădire pe tastatură.

3. Atingeţi pentru a termina introducerea adresei.


6. Se afişează o listă cu adresele care se potrivesc. Atingeţi adresa dorită.

7. Harta se va afişa cu punctul selectat în mijloc. Atingeţi (mod

simplu) sau (mod avansat) din meniul Cursor. Traseul este apoi
calculat automat, şi puteţi începe să navigaţi.

3.1.2.4 Introducerea unei adrese fără cunoaşterea districtului/suburbiei


Drumurile lungi pot trece prin mai multe districte sau suburbii. Este posibil să nu ştiţi în care
dintre ele figurează un anumit număr de casă. În acest caz, urmaţi instrucţiunile de mai jos:
Procedura este explicată începând de la meniul Navigare.

1. Atingeţi următoarele butoane: (mod simplu) sau , (mod


avansat).
2. În mod implicit, Nav N Go iGO 8 propune ţara/statul şi localitatea în care vă aflaţi.
Dacă este necesar, atingeţi butonul cu numele ţării/statului şi selectaţi o opţiune diferită
din listă.
3. Dacă este necesar, modificaţi localitatea:

• Pentru a selecta localitatea din lista celor utilizate recent, atingeţi butonul .
• Pentru a introduce o nouă localitate:
1. Atingeţi butonul cu numele localităţii sau dacă aţi schimbat ţara/statul,

atingeţi .
2. Începeţi să introduceţi numele localităţii pe tastatură.
3. Obţineţi lista cu rezultatele căutării:
• După introducerea câtorva caractere, numele care se potrivesc
şirului sunt afişate într-o listă.

38
• Atingeţi pentru a deschide lista cu
rezultate înainte ca aceasta să apară automat.
4. Alegeţi localitatea din listă.
4. Introduceţi numele străzii:

1. Atingeţi .
2. Începeţi să introduceţi numele străzii pe tastatură.
3. Obţineţi lista cu rezultatele:
• După introducerea câtorva caractere, numele care se potrivesc şirului
sunt afişate într-o listă.

• Atingeţi pentru a deschide lista cu rezultate


înainte ca aceasta să apară automat.

4. În loc de a alege una dintre străzi, atingeţi .


5. Introduceţi numărul de clădire:

1. Atingeţi .
2. Introduceţi numărul de clădire pe tastatură.

3. Atingeţi pentru a termina introducerea adresei.


6. Se afişează o listă cu adresele care se potrivesc. Atingeţi adresa dorită.

7. Harta se va afişa cu punctul selectat în mijloc. Atingeţi (mod

simplu) sau (mod avansat) din meniul Cursor. Traseul este apoi
calculat automat, şi puteţi începe să navigaţi.

3.1.2.5 Selectarea unei intersecţii ca destinaţie


Procedura este explicată începând de la meniul Navigare.

1. Atingeţi următoarele butoane: (mod simplu) sau , (mod


avansat).
2. În mod implicit, Nav N Go iGO 8 propune ţara/statul şi localitatea în care vă aflaţi.
Dacă este necesar, atingeţi butonul cu numele ţării/statului şi selectaţi o opţiune diferită
din listă.
3. Dacă este necesar, modificaţi localitatea:

• Pentru a selecta localitatea din lista celor utilizate recent, atingeţi butonul .
• Pentru a introduce o nouă localitate:

39
1. Atingeţi butonul cu numele localităţii sau dacă aţi schimbat ţara/statul,

atingeţi .
2. Începeţi să introduceţi numele localităţii pe tastatură.
3. Obţineţi lista cu rezultatele căutării:
• După introducerea câtorva caractere, numele care se potrivesc
şirului sunt afişate într-o listă.

• Atingeţi pentru a deschide lista cu


rezultate înainte ca aceasta să apară automat.
4. Alegeţi localitatea din listă.
4. Introduceţi numele străzii:

1. Atingeţi .
2. Începeţi să introduceţi numele străzii pe tastatură.
3. Obţineţi lista cu rezultatele:
• După introducerea câtorva caractere, numele care se potrivesc şirului
sunt afişate într-o listă.

• Atingeţi pentru a deschide lista cu rezultate


înainte ca aceasta să apară automat.
4. Alegeţi strada din listă.

5. Atingeţi butonul .
• Dacă există doar câteva străzi care se intersectează, lista lor este afişată
imediat.
• În cazul unei străzi mai lungi, apare ecranul cu tastatură. Începeţi să introduceţi
pe tastatură numele străzii care se intersectează. În timp ce tastaţi, dacă străzile
potrivite pot fi afişate pe un ecran, lista lor este afişată automat.
6. Atingeţi în listă strada dorită care se intersectează.

7. Harta se va afişa cu punctul selectat în mijloc. Atingeţi (mod

simplu) sau (mod avansat) din meniul Cursor. Traseul este apoi
calculat automat, şi puteţi începe să navigaţi.

3.1.2.6 Selectarea centrului unui oraş ca destinaţie


Centrul oraşului nu este centrul geometric al localităţii, ci un punct arbitrar de pe hartă, ales
de creatorii hărţii. În oraşe şi sate este de obicei intersecţia cea mai importantă; în oraşele
mai mari, este o intersecţie importantă.
Procedura este explicată începând de la meniul Navigare.

1. Atingeţi următoarele butoane: (mod simplu) sau , (mod


avansat).

40
2. În mod implicit, Nav N Go iGO 8 propune ţara/statul şi localitatea în care vă aflaţi.
Dacă este necesar, atingeţi butonul cu numele ţării/statului şi selectaţi o opţiune diferită
din listă.
3. Dacă este necesar, modificaţi localitatea:

• Pentru a selecta localitatea din lista celor utilizate recent, atingeţi butonul .
• Pentru a introduce o nouă localitate:
1. Atingeţi butonul cu numele localităţii sau dacă aţi schimbat ţara/statul,

atingeţi .
2. Începeţi să introduceţi numele localităţii pe tastatură.
3. Obţineţi lista cu rezultatele căutării:
• După introducerea câtorva caractere, numele care se potrivesc
şirului sunt afişate într-o listă.

• Atingeţi pentru a deschide lista cu


rezultate înainte ca aceasta să apară automat.
4. Alegeţi localitatea din listă.

4. Atingeţi butonul .

5. Harta se va afişa cu punctul selectat în mijloc. Atingeţi (mod

simplu) sau (mod avansat) din meniul Cursor. Traseul este apoi
calculat automat, şi puteţi începe să navigaţi.

3.1.2.7 Introducerea unei adrese cu un cod poştal


Toate dintre posibilităţile de mai sus de căutare a adresei pot fi efectuate prin introducerea
codului poştal în loc de numele localităţii. Mai jos găsiţi un exemplu cu o adresă completă:
Procedura este explicată începând de la meniul Navigare.

1. Atingeţi următoarele butoane: (mod simplu) sau , (mod


avansat).
2. În mod implicit, Nav N Go iGO 8 propune ţara/statul şi localitatea în care vă aflaţi.
Dacă este necesar, atingeţi butonul cu numele ţării/statului şi selectaţi o opţiune diferită
din listă.
3. Atingeţi butonul cu numele localităţii şi introduceţi codul poştal:
1. Începeţi să introduceţi codul poştal pe tastatură.
2. Obţineţi lista cu rezultatele:
• După introducerea câtorva numere, rezultatele care corespund sunt
afişate într-o listă.

• Atingeţi pentru a deschide lista cu rezultate


înainte ca aceasta să apară automat.

41
3. Alegeţi localitatea din listă.
4. Introduceţi numele străzii:

1. Atingeţi .
2. Începeţi să introduceţi numele străzii pe tastatură.
3. Obţineţi lista cu rezultatele:
• După introducerea câtorva caractere, numele care se potrivesc şirului
sunt afişate într-o listă.

• Atingeţi pentru a deschide lista cu rezultate


înainte ca aceasta să apară automat.
4. Alegeţi strada din listă.
5. Introduceţi numărul de clădire:

1. Atingeţi .
2. Introduceţi numărul de clădire pe tastatură.

3. Atingeţi pentru a termina introducerea adresei.

6. Harta se va afişa cu punctul selectat în mijloc. Atingeţi (mod

simplu) sau (mod avansat) din meniul Cursor. Traseul este apoi
calculat automat, şi puteţi începe să navigaţi.

3.1.2.8 Sfaturi pentru introducerea rapidă a adreselor


• Dacă introduceţi numele unei localităţi sau a unei străzi, Nav N Go iGO 8 afişează doar
acele caractere care apar în posibilele rezultate de căutare. Celelalte caractere sunt
afişate estompat.

• La introducerea unui nume de localitate sau de stradă, atingeţi butonul

după câteva litere; Nav N Go iGO 8 afişează acele elemente care


conţin literele specificate.
• Puteţi grăbi găsirea unei intersecţii:
• Căutaţi mai întâi o stradă cu denumire mai puţin comună sau obişnuită; sunt
suficiente mai puţine litere pentru a o găsi.
• Dacă una dintre străzi este mai scurtă, căutaţi-o pe aceasta mai întâi. Puteţi
apoi să găsiţi mai repede a doua stradă.
• De asemenea, puteţi căuta atât după tipul cât şi după numele străzii. Dacă acelaşi
cuvânt apare în mai multe denumiri, de exemplu, în numele străzilor, şoselelor şi
aleilor, puteţi obţine mai rapid un rezultat dacă introduceţi prima literă a tipului străzii.
De exemplu, introduceţi Pi A pentru a obţine Pine Avenue şi pentru a sări peste toate
rezultatele de genul Pine Street şi Pickwick Road.

42
• Puteţi de asemenea să căutaţi în codurile poştale. Aceasta este utilă atunci când
denumirea unei străzi este comună şi folosită în mai multe districte ale unui oraş.

3.1.3 Selectarea destinaţiei din favoritele dumneavoastră


Puteţi selecta ca fiind destinaţia dumneavoastră o locaţie pe care aţi salvat-o deja ca una
favorită.
Procedura este explicată începând de la meniul Navigare.

1. Atingeţi următoarele butoane: (mod simplu) sau ,


(mod avansat).
2. Atingeţi locaţia favorită pe care doriţi să o selectaţi ca destinaţia dumneavoastră.

3. Harta se va afişa cu punctul selectat în mijloc. Atingeţi (mod

simplu) sau (mod avansat) din meniul Cursor. Traseul este apoi
calculat automat, şi puteţi începe să navigaţi.

3.1.4 Selectarea destinaţiei din POI-uri


Puteţi selecta destinaţia dumneavoastră din POI-urile incluse în Nav N Go iGO 8 sau din cele
create în prealabil de dumneavoastră.
Procedura este explicată începând de la meniul Navigare.

1. Atingeţi următoarele butoane: (mod simplu) sau , (mod


avansat).
2. Selectaţi zona în jurul căreia să fie căutate POI-urile:

• : POI-ul va fi căutat în jurul unei adrese date.

• : Harta se va afişa cu cursorul în mijloc. Dacă este necesar, modificaţi

locaţia cursorului, apoi atingeţi . POI-ul va fi căutat în jurul


locaţiei date.

• : POI-ul va fi căutat în jurul poziţiei GPS curente.

• : POI-ul va fi căutat în jurul destinaţiei traseului activ.

• : POI-ul va fi căutat nu în jurul unui punct dat, ci pe lungimea


ocolirii de la traseul activ pe care îl presupune. Acest lucru poate fi util dacă
căutaţi o oprire temporară ulterioară care conduce la o ocolire minimă, de
exemplu, următoarele staţii de carburanţi sau restaurante.
3. Puteţi filtra căutarea cu următoarele:

43
• Selectaţi grupul POI (de ex., Cazare), după care, dacă este nevoie, selectaţi
subgrupul POI (de ex., hotel sau motel).

• Pentru a găsi POI-ul după numele lui, atingeţi şi utilizaţi


tastatura pentru a introduce o parte a numelui.
• Pentru a afişa lista tuturor POI-urilor dintr-un grup de POI-uri,

atingeţi .
4. [opţional] Când la final apare lista cu rezultatele, puteţi sorta lista:

• : sortează lista alfabetic (disponibilă când căutaţi în jurul


unei singure locaţii)

• : sortează lista după distanţa de la poziţia dumneavoastră


curentă în linie dreaptă (disponibilă când căutaţi în jurul unei singure locaţii)

• : sortează lista după distanţa de parcurs pe traseu de la poziţia


dumneavoastră curentă (disponibilă când căutaţi de-a lungul traseului activ)

• : sortează lista după lungimea ocolirii necesare (disponibilă când


căutaţi de-a lungul traseului activ)
5. Atingeţi POI-ul dorit din listă.

6. Harta se va afişa cu punctul selectat în mijloc. Atingeţi (mod

simplu) sau (mod avansat) din meniul Cursor. Traseul este apoi
calculat automat, şi puteţi începe să navigaţi.

3.1.5 Selectarea destinaţiei după criteriul căutării POI salvat


Criteriul căutare POI poate fi salvat în secţiunea POI a meniului Administrare, însă Nav N Go
iGO 8 este livrat deja cu unele criterii salvate pe care le puteţi utiliza instantaneu atunci când
căutaţi un POI.
Procedura este explicată începând de la meniul Navigare.

1. Atingeţi următoarele butoane: (mod simplu) sau , (mod


avansat).

2. Atingeţi .
3. Selectaţi unul dintre criteriile salvate şi se afişează o listă cu POI-urile potrivite.
4. Atingeţi POI-ul dorit din listă.

44
5. Harta se va afişa cu punctul selectat în mijloc. Atingeţi (mod

simplu) sau (mod avansat) din meniul Cursor. Traseul este apoi
calculat automat, şi puteţi începe să navigaţi.

3.1.6 Selectarea destinaţiei din istoric


Destinaţiile pe care le-aţi selectat anterior apar în istoric.
Procedura este explicată începând de la meniul Navigare.

1. Atingeţi următoarele butoane: (mod simplu) sau ,


(mod avansat).

2. Dacă este necesar, comutaţi între pagini cu pentru a vedea destinaţiile mai
vechi.
3. Atingeţi elementul dorit.

4. Harta se va afişa cu punctul selectat în mijloc. Atingeţi (mod

simplu) sau (mod avansat) din meniul Cursor. Traseul este apoi
calculat automat, şi puteţi începe să navigaţi.

3.1.7 Selectarea destinaţiei prin introducerea coordonatelor acesteia


Această caracteristică este disponibilă doar în modul avansat.
Procedura este explicată începând de la meniul Navigare.

1. Atingeţi următoarele butoane: , .

2. [opţional] Atingeţi pentru a schimba formatul coordonatelor


afişate.
3. Atingeţi valoarea de latitudine sau longitudine pentru a schimba coordonatele.
4. Introduceţi valorile coordonatelor în formatul WGS84 de pe tastatură: latitudinea (N
sau S) şi longitudinea (E sau V).

5. Atingeţi .

6. Harta se va afişa cu punctul selectat în mijloc. Atingeţi (mod

simplu) sau (mod avansat) din meniul Cursor. Traseul este apoi
calculat automat, şi puteţi începe să navigaţi.

45
3.2 Crearea unui traseu cu mai multe destinaţii (introducerea unui punct
intermediar)
Traseele cu mai multe destinaţii sunt create din traseele simple, prin urmare, mai întâi, trebuie
să existe un traseu activ. Una dintre metodele de extindere a traseului este menţinerea
destinaţiei şi adăugarea de puncte intermediare (destinaţii intermediare).
Această caracteristică este disponibilă doar în modul avansat.
1. Selectaţi o locaţie nouă, la fel cum aţi făcut în secţiunile anterioare. Aceasta va fi
destinaţia adiţională de pe traseu.
2. Harta apare cu punctul selectat în mijloc, iar meniul Cursor se deschide automat.

3. Atingeţi pentru a adăuga punctul ca o destinaţie intermediară,


înaintea destinaţiei finale a traseului.
4. [opţional] Pentru a adăuga mai multe puncte la traseu, repetaţi paşii de mai sus ori de
câte ori doriţi.
Dacă introduceţi un punct intermediar într-un traseu care este deja un traseu cu mai multe
destinaţii, veţi ajunge automat la ecranul editare traseu unde puteţi determina poziţia
punctului de traseu intermediar. Când ajungeţi la ecran, noul punct intermediar este plasat ca
ultimul punct intermediar înainte de destinaţia finală. Noul punct este punctul selectat de pe
listă.
Aveţi următoarele opţiuni:

Buton Acţiune
Punctul selectat este mutat în sus în listă (devine un punct
intermediar care să fie atins mai devreme). Atingeţi acest buton în
mod repetat şi punctul devine punctul de pornire al traseului.
Punctul selectat este mutat în jos în listă (devine un punct
intermediar care să fie atins mai târziu). Atingeţi acest buton în mod
repetat şi punctul devine destinaţia finală a traseului.
Traseul este inversat. Punctul de pornire devine destinaţia, destinaţia
devine punctul de pornire şi toate punctele intermediare se vor
atinge în ordine inversă decât înainte.
Traseul este optimizat. Punctul de pornire şi destinaţia rămân pe
poziţiile lor, însă punctele intermediare sunt rearanjate pentru a crea
cel mai scurt traseu posibil.
Punctul selectat este eliminat de pe traseu. Traseul rămâne la fel
cum a fost înainte de adăugarea noului punct.

De fiecare dată când se adaugă un punct nou, traseul este recalculat automat şi puteţi porni
navigarea imediat.

3.3 Crearea unui traseu cu mai multe destinaţii (adăugarea unei destinaţii
noi)
Traseele cu mai multe destinaţii sunt create din traseele simple, prin urmare, mai întâi, trebuie
să existe un traseu activ. Una dintre metodele de extindere a traseului este adăugarea unei
destinaţii noi. Destinaţia anterioară devine ultimul punct intermediar al traseului.
Această caracteristică este disponibilă doar în modul avansat.
1. Selectaţi o locaţie nouă, la fel cum aţi făcut în secţiunile anterioare. Aceasta va fi
destinaţia adiţională de pe traseu.

46
2. Harta apare cu punctul selectat în mijloc, iar meniul Cursor se deschide automat.

3. Atingeţi pentru a deschide meniul Cursor complet, cu funcţiile


suplimentare.

4. Atingeţi pentru a adăuga punctul ca o destinaţie finală nouă,


transformând-o pe cea anterioară în ultima destinaţie intermediară.
5. [opţional] Pentru a adăuga mai multe puncte la traseu, repetaţi paşii de mai sus ori de
câte ori doriţi.
De fiecare dată când se adaugă un punct nou, traseul este recalculat automat şi puteţi porni
navigarea imediat.

3.4 Editarea traseului


Această caracteristică este disponibilă doar în modul avansat.

Atingeţi următoarele butoane: , , .


Lista punctelor de traseu este afişată cu punctul de pornire în vârf şi cu destinaţia finală la
capăt. Dacă există mai multe puncte intermediare, este posibil să fiţi nevoit să parcurgeţi
paginile.
Atingeţi unul dintre punctele de traseu de pe listă. Aveţi următoarele opţiuni:

Buton Acţiune
Punctul selectat este mutat în sus în listă (devine un punct intermediar
care să fie atins mai devreme). Atingeţi acest buton în mod repetat şi
punctul devine punctul de pornire al traseului.
Punctul selectat este mutat în jos în listă (devine un punct intermediar
care să fie atins mai târziu). Atingeţi acest buton în mod repetat şi
punctul devine destinaţia finală a traseului.
Traseul este inversat. Punctul de pornire devine destinaţia, destinaţia
devine punctul de pornire şi toate punctele intermediare se vor atinge
în ordine inversă decât înainte.
Traseul este optimizat. Punctul de pornire şi destinaţia rămân pe
poziţiile lor, însă punctele intermediare sunt rearanjate pentru a crea
cel mai scurt traseu posibil.
Punctul selectat este eliminat de pe traseu.

După ce ieşiţi de pe acest ecran, traseul este recalculat automat şi puteţi porni navigarea
imediat.

3.5 Vizualizarea întregului traseu pe hartă (Adaptare la ecran)


Harta poate fi mutată şi modificată astfel încât să afişeze întreaga linie a traseului. Nu trebuie
să manipulaţi harta manual: Caracteristica Planificare pe hartă p face în locul dumneavoastră.
În modul avansat aveţi următoarele opţiuni pentru a intra în planificarea pe hartă:

47
• Prin meniul Găsire: atingeţi , , .

• Prin ecranul informaţii despre traseu: atingeţi , , ,

• Prin ecranul informaţii despre traseu, folosind o comandă rapidă: Atingeţi ,

.
În modul simplu este disponibilă doar ultima opţiune.

3.6 Urmărirea simulării traseului


Această caracteristică este disponibilă doar în modul avansat.
Procedura este explicată începând de la ecranul cu hartă.

1. Atingeţi următoarele butoane: , .


2. Este afişat meniul Traseu. Există două moduri de a rula simularea traseului:

• Atingeţi pentru a rula simularea la viteză mare pentru o


prezentare generală rapidă a traseului.

• Atingeţi pentru a rula simularea la viteză normală şi cu


instrucţiunile de ghidare prin voce anunţate. Această opţiune are scopuri
demonstrative sau pentru verificarea în avans a părţilor dificile ale traseului.

3. Simularea poate fi întreruptă în orice moment, prin atingerea .

3.7 Activarea modului de siguranţă


Această caracteristică este disponibilă doar în modul avansat.
Modul de siguranţă dezactivează ecranul tactil la o viteză de peste 10 km/h (6 mph) pentru a
vă putea menţine atenţia pe drum. În timp ce conduceţi, nu veţi putea seta o nouă destinaţie
sau modifica setările. Singura comandă de ecran care rămâne activată este mutarea care vă
readuce la ecranul cu hartă.
Procedura este explicată începând de la ecranul cu hartă.

Atingeţi următoarele butoane: , , , .

48
3.8 Oprirea temporară a traseului activ
Nu trebuie să opriţi temporar traseul activ: când începeţi să vă deplasaţi din nou, Nav N Go
iGO 8 reia instrucţiunile prin voce din poziţia în care vă aflaţi.

3.9 Ştergerea următorului punct intermediar de pe traseu


Cel mai uşor mod de a şterge următorul punct de traseu (următorul punct intermediar) atât în
modul simplu cât şi în modul avansat este acelea de a deschide ecranul informaţii despre

traseu prin atingerea câmpului previzualizare viraj ( ) de pe ecranul cu hartă, apoi

atingând .

În modul avansat, mai aveţi o opţiune. Atingeţi următoarele butoane: , ,

, .

3.10 Ştergerea traseului activ


Cel mai uşor mod de a şterge traseul activ atât în modul simplu cât şi în modul avansat este
acela de a deschide ecranul informaţii despre traseu prin atingerea câmpului previzualizare

viraj ( ) de pe ecranul cu hartă, apoi atingând .

În modul avansat, mai aveţi o opţiune. Atingeţi următoarele butoane: , ,

Notă! Dacă există puncte intermediare în traseul activ, nu puteţi şterge imediat

traseul din ecranul informaţii despre traseu. Atingeţi


în mod repetat până când toate punctele intermediare dispar şi apare butonul

. Atingeţi-l pentru a anula întregul traseu.

3.11 Utilizarea jurnalelor de trasee


Nav N Go iGO 8 poate înregistra traseul (modul în care s-a modificat poziţia GPS) pe care v-
aţi deplasat.

Sfat! Nu trebuie să selectaţi o destinaţie şi să creaţi un traseu pentru aceasta; puteţi

49
de asemenea să vă înregistraţi traseul în timp ce vă deplasaţi.

Această caracteristică este disponibilă doar în modul avansat.


Procedura este explicată începând de la ecranul cu hartă.

Înregistrarea traseului parcurs (crearea unui jurnal de traseu)


1. Porniţi în călătorie.

2. Atingeţi următoarele butoane: , , .

3. Începeţi înregistrarea: atingeţi butonul .


Reveniţi la hartă şi puteţi să vă continuaţi deplasarea.

4. Repetaţi paşii de mai sus, apoi atingeţi mai târziu pentru a


opri înregistrarea. Nav N Go iGO 8 etichetează jurnalul de traseu cu o amprentă de
timp.

(Ca o alternativă, puteţi atinge butonul în meniul Rapid pentru a porni şi ulterior a opri
înregistrarea jurnalului de traseu.)

Simularea unui jurnal de traseu pe hartă

1. Atingeţi următoarele butoane: , , .

2. Găsiţi jurnalul de traseu dorit, apoi atingeţi butonul de lângă acesta.


3. Harta revine şi porneşte simularea (o reluare naturală) jurnalului de traseu.

4. Puteţi opri reluarea oricând prin atingerea butonului .

Modificarea culorii unui jurnal de traseu

1. Atingeţi următoarele butoane: , , .


2. Atingeţi jurnalul de traseu dorit, apoi atingeţi unul din butoanele de culoare.

50
3.12 Salvarea unui traseu
Această caracteristică este disponibilă doar în modul avansat.
Procedura este explicată începând de la ecranul cu hartă.

1. Atingeţi următoarele butoane: , , .

2. Introduceţi un nume pentru traseul salvat, apoi atingeţi .


Când salvaţi un traseu, Nav N Go iGO 8 salvează nu numai punctele de traseu, ci şi întregul
itinerar:
• Traseul salvat ar putea fi influenţat de informaţiile TMC. La o utilizare ulterioară a
traseului, acesta apare ca fiind salvat, dar trebuie să fie recalculat, fiind utilizate pentru
noul traseu informaţiile TMC curente.
• Dacă v-aţi actualizat harta de când aţi salvat pentru prima oară traseul, Nav N Go iGO
8 recunoaşte modificarea şi recalculează instrucţiunile de deplasare în conformitate cu
ultimele date de hartă disponibile.
• Nav N Go iGO 8 şterge din traseu punctele intermediare de care aţi trecut deja în
timpul navigării şi segmentele de drum utilizate la deplasare. Pentru a evita acest
lucru, dacă doriţi să salvaţi traseul, trebuie să îl salvaţi înainte de a începe navigarea.

3.13 Încărcarea unui traseu salvat


Această caracteristică este disponibilă doar în modul avansat.
Procedura este explicată începând de la ecranul cu hartă.

1. Atingeţi următoarele butoane: , , .


2. Atingeţi traseul pe care doriţi să navigaţi.
3. În situaţia foarte probabilă în care punctul de pornire al traseului salvat este diferit de
poziţia GPS curentă, trebuie să confirmaţi dacă doriţi să opriţi navigarea de la poziţia
GPS curentă pentru a utiliza punctul de pornire al traseului încărcat.
• Dacă alegeţi această opţiune, va fi dezactivată recalcularea de deviere
automată.
• Dacă optaţi pentru păstrarea poziţiei GPS curente ca punct de pornire, traseul
va fi recalculat pornind de la poziţia dumneavoastră curentă.
4. Harta apare şi puteţi începe să navigaţi.

51
4 Ghid de referinţă (modul avansat)
În următoarele pagini veţi găsi descrierea diferitelor ecrane de meniu ale Nav N Go iGO 8 în
modul avansat. În modul simplu, aceste funcţii realizează acelaşi lucru, dar numai o parte
dintre acestea sunt disponibile.

Meniul Navigare:
Nav N Go iGO 8 porneşte cu meniul Navigare. De aici puteţi accesa următoarele ecrane:

Ecran Buton Descriere


Hartă Ecranul cu hartă.

Găsire Selectarea destinaţiei (de exemplu, o adresă sau


un POI) sau utilizarea motorului de căutare al Nav
N Go iGO 8 din oricare alt motiv (de exemplu,
pentru a căuta numărul de telefon al unui POI).
Traseu Administrarea traseului activ (obţinerea de
informaţii despre acesta, modificarea sau
ştergerea lui) sau planificarea unui traseu fără
recepţie GPS.
Administrare Administrarea datelor utilizatorului, cum ar fi
locurile salvate (elemente POI, favorite, marcaje,
şi istoric), trasee salvate şi jurnale de trasee.
Setări Administrarea funcţionării Nav N Go iGO 8, de
exemplu, a aspectului hărţii în timpul navigării, a
limbilor şi avertismentelor folosite.

4.1 Ecranul cu hartă


Nav N Go iGO 8 este destinat primordial navigării terestre. Din această cauză hărţile din Nav
N Go iGO 8 arată similar cu hărţile rutiere tipărite. Cu toate acestea, Nav N Go iGO 8 oferă
mai multe funcţii decât obişnuitele hărţi rutiere tipărite: puteţi personaliza aspectul şi
conţinutul hărţii.
Cel mai important şi cel mai des utilizat ecran al Nav N Go iGO 8 este ecranul cu hartă.

52
-
În timpul navigării, ecranul afişează informaţii despre traseu şi datele de călătorie (imaginea
din stânga), dar când atingeţi harta, apar, pentru câteva secunde, butoane şi comenzi
suplimentare (imaginea din dreapta). Multe zone ale ecranului se comportă ca butoane.

Simbol Nume Acţiune


Previzualizare viraj, adică Deschide ecranul informaţii despre
următorul eveniment de pe traseu
traseu

Al doilea eveniment de pe Deschide itinerarul


traseu următor

Date despre călătorie Deschide ecranul Informaţii de


călătorie

Starea bateriei Deschide meniul Rapid

Deschide meniul Rapid


Calitatea poziţiei GPS

Autovehicul utilizat pentru Deschide meniul Rapid


calcularea traseului

Rândul superior Strada următoare indisponibilă

Rândul inferior Strada actuală şi numerele de indisponibilă


casă în stânga şi în dreapta

Moduri de vizualizare a hărţii Comută între modurile de hartă 2D


şi 3D
,
Deschide meniul Navigare
Meniu

Ocolire Deschide ecranul ocolire, oferind


două posibilităţii de modificare a
traseului:
• lista cu criteriul căutărilor
salvate
• un buton pentru evitarea

53
Simbol Nume Acţiune
părţilor traseului

Meniul Poziţie (apare când Deschide meniul Poziţie


navigaţi pe un traseu)

Meniul Cursor (apare când Deschide meniul Cursor


poziţia GPS este indisponibilă
sau cursorul nu se află în
poziţia GPS curentă)
Deschiderea/închiderea Atingeţi acest buton pentru a afişa
butoanelor de comenzi ale hărţii
sau ascunde următoarele butoane
de comandă ale hărţii:
• Panoramarea de
apropiere/de depărtare
• Rotire la stânga/dreapta
(doar harta 3D)
• Înclinare în sus/în jos (doar
harta 3D)
• Butoanele de prestabilire a
nivelului de panoramare
(doar harta 2D)
• Butoanele de prestabilire a
nivelului de înclinare şi
panoramare (doar harta 3D)
• Buton de revenire la poziţia
GPS
• Buton zoom inteligent

Rotire la stânga, rotire la Roteşte harta 3D la stânga sau la


dreapta dreapta
,

Înclinare în sus, înclinare în jos Înclină harta 3D


,

Panoramarea de apropiere, Modifică scara hărţii


panoramarea de depărtare
,
Revenire la poziţia GPS (apare Atingeţi acest buton pentru a muta
când poziţia GPS este
harta înapoi la poziţia GPS
disponibilă şi aţi mutat harta) curentă. Dacă harta a fost rotită în
modul 3D, rotirea automată a hărţii
este, de asemenea, reactivată.
Activare zoom inteligent Atingeţi acest buton o dată pentru
(înlocuieşte butonul anterior
a activa funcţia zoom inteligent.
dacă poziţia GPS este
indisponibilă sau harta nu a fost Atingeţi şi menţineţi butonul pentru
mutată) a seta limitele de panoramare ale
funcţiei zoom inteligent.
Butoanele de prestabilire a Atingeţi unul dintre aceste butoane
nivelului de panoramare
pentru a seta nivelul de

54
Simbol Nume Acţiune
(disponibil doar în modul panoramare la o valoare
avansat) predefinită. Zoom inteligent este
dezactivat. Aceste butoane sunt
disponibile în modul 2D.
Atingeţi şi menţineţi oricare dintre
butoanele pentru a seta valoarea
sa la valoarea de nivel curentă de
panoramare, sau pentru a-l reseta
la valoarea lui originală.
Butoanele de prestabilire a Atingeţi unul dintre butoanele de
nivelului de înclinare (disponibil prestabilire pentru a seta nivelurile
doar în modul avansat)
de înclinare şi panoramare la valori
fixe, predefinite. Zoom inteligent
este dezactivat. Aceste butoane
sunt disponibile în modul 3D.
Atingeţi şi menţineţi oricare dintre
butoanele pentru a seta valoarea
sa la valorile de nivel curente de
înclinare şi panoramare, sau pentru
a-l reseta la valoarea lui originală.
Poziţie GPS actuală (pe cea indisponibilă
mai apropiată şosea)

Cursor (locaţie de hartă indisponibilă


selectată)

Informaţii bandă auto


indisponibilă

Linie portocalie Traseu activ indisponibilă

Scara hărţii (doar hartă 2D) indisponibilă

4.1.1 Pictogramele de pe hartă


Există pe hartă mai multe pictograme de stare. Majoritatea acestora funcţionează, de
asemenea, ca un buton. Informaţiile oferite de acestea sunt după cum urmează:
• Calitatea poziţiei GPS
• Starea bateriei
• Tipul autovehiculului utilizat la calcularea traseului
• Starea sunetului (dezactivat sau activat)
• Starea de înregistrare a jurnalului de traseu
• Starea recepţiei TMC şi starea de procesare
• Starea comunicaţiei şi conexiunii Bluetooth

55
4.1.1.1 Indicatorul bateriei, al calităţii poziţiei GPS şi al tipului de autovehicul
Această zonă este un indicator multiplu de stare şi, de asemenea, funcţionează ca un buton
care deschide meniul Rapid.
Zona bateriei afişează informaţii privind acumulatorul dispozitivului.

Pictogramă Descriere
Bateria se încarcă. Dispozitivul funcţionează cu alimentare externă.

Bateria nu se încarcă ci este plină.

Bateria nu este complet încărcată, dar încă are o capacitate suficientă.

Trebuie să reîncărcaţi bateria.

Calitatea recepţiei GPS afişează precizia curentă a informaţiilor de poziţie.

Pictogramă Descriere
Nav N Go iGO 8 nu are nicio conexiune cu receptorul GPS: Navigarea
GPS nu este posibilă.
Dispozitivele cu un receptor GPS încorporat sunt permanent conectate. Pe
astfel de dispozitive, pictograma nu apare în condiţii normale.

Nav N Go iGO 8 este conectat la receptorul GPS, dar semnalul este prea
slab şi receptorul nu poate determina poziţia GPS.
Navigarea GPS nu este posibilă.

Sunt recepţionaţi doar câţiva sateliţi. Informaţia de poziţie este disponibilă,


dar altitudinea (înălţimea) nu poate fi calculată.
Navigarea GPS este posibilă, dar eroarea de poziţie poate fi semnificativă.

Informaţia de altitudine este disponibilă, poziţia fiind una 3D.


Navigarea GPS este posibilă.

Partea rămasă a câmpului afişează tipul autovehiculului utilizat la calcularea traseului.

Pictogramă Tip autovehicul


Maşină

Taxi

Autobuz

Vehicule de urgenţă

Bicicletă

Pieton

56
4.1.1.2 Banda indicatoare de stare
Este un indicator multiplu de stare. Indică următoarele informaţii de stare pe o singură bandă:

Pictogramă Descriere
Emiterea sunetelor de către Nav N Go iGO 8 este dezactivată.

Emiterea sunetelor de către Nav N Go iGO 8 este activată.

Nav N Go iGO 8 înregistrează un jurnal de traseu atunci când este


disponibilă poziţia GPS.
Înregistrarea jurnalelor de traseu este dezactivată.

Nu este conectat niciun receptor TMC sau TMC este dezactivat.

Este conectat un receptor TMC şi se recepţionează o staţie radio cu emisie


TMC.
Există evenimente TMC noi, necitite.

O parte a traseului este evitată pe baza evenimentelor TMC.

O parte a traseului este menţionată în evenimentele TMC însă nu poate fi


evitată (de exemplu, destinaţia se află pe o stradă aglomerată).
Radioul Bluetooth este oprit.

Radioul Bluetooth este pornit, dar nu este conectat niciun telefon.

Există o eroare de conexiune Bluetooth.

Nav N Go iGO 8 este conectat la un telefon ca un set de tip mâini libere,


prin Bluetooth.
Un apel telefonic este în desfăşurare prin conexiunea Bluetooth.

4.1.1.3 Următoarele două evenimente de traseu (câmpurile previzualizare viraj)


Există două câmpuri pe ecranul cu hartă rezervate afişării următoarelor două manevre
(evenimente de traseu care sunt afişate în itinerar). Sunt afişate ambele tipuri de evenimente
(viraj, sens giratoriu, ieşire de pe autostradă etc.) şi distanţa de la poziţia GPS curentă.
Majoritatea acestor pictograme sunt extrem de sugestive şi le cunoaşteţi exact ca pe
indicatoarele rutiere. Următorul tabel prezintă o parte din cele mai frecvente evenimente de
pe traseu afişate. Aceleaşi simboluri sunt utilizate în ambele câmpuri:

Pictogramă Descriere
Viraj la stânga.
,
Viraj la dreapta.
,
Întoarcere.
,

57
Pictogramă Descriere
Spre dreapta.
,
Viraj strâns la stânga.
,
Încadrare la stânga.
,
Mergeţi înainte în intersecţie.
,
Intrare în sens giratoriu. Numărul ieşirilor este afişat în cerc, dar numai
pentru următorul viraj.
,
Intrare pe autostradă.
,
Ieşire de pe autostradă.
,
Urcare pe bac.
,
Coborâre de pe bac.
,
Apropiere de următorul punct intermediar.
,
Apropiere de destinaţie.
,
În anumite situaţii când evenimentele de pe traseu nu sunt importante, aceste câmpuri
afişează alte informaţii utile. Ele sunt descrise aici: Pagina 18.

4.1.2 Obiecte pe hartă

4.1.2.1 Străzile şi drumurile


Nav N Go iGO 8 afişează străzile într-un mod similar cu hărţile rutiere tipărite. Grosimea şi
culoarea corespund importanţei acestora: puteţi deosebi cu uşurinţă o autostradă de o stradă
micuţă.

Sfat! Dacă preferaţi să nu vedeţi numele străzilor în timpul navigării, opriţi afişarea
lor (Pagina 77).

4.1.2.2 Tipuri de obiecte 3D

Pentru a activa sau dezactiva vizualizarea 3D pe hartă, atingeţi următoarele butoane: ,

, , .
Nav N Go iGO 8 acceptă următoarele tipuri de obiecte 3D:

58
Tip Descriere
Repere 3D Reperele sunt reprezentări artistice sau schiţate 3D ale unor obiecte
proeminente sau binecunoscute. Reperele 3D sunt disponibile doar în
oraşele şi ţările selectate.

Model de relief Dealurile şi munţii sunt afişaţi în fundalul modului de vizualizare a hărţii 3D
şi apar coloraţi pe harta 2D.
Drumuri Intersecţiile complexe şi drumurile suspendate (cum ar fi trecători sau
suspendate tuneluri subterane) sunt afişate în 3D.
Clădiri 3D Datele complete 3D ale clădirilor oraşului care reprezintă dimensiunile şi
poziţia actuală a clădirilor pe hartă. Datele despre clădiri sunt limitate la
centrele principalelor oraşe din Statele Unite şi Europa.
Teren 3D Datele de hartă ale terenului 3D arată modificările terenului, formaţiunile
mai înalte sau depresiunile din teren când vizualizaţi harta, utilizate pentru
desenarea hărţii traseului 3D în timpul navigării.

4.1.2.3 Elementele traseului activ


Nav N Go iGO 8 afişează traseul în următorul mod:

Simbol Nume Descriere


Poziţia GPS actuală
Poziţia dumneavoastră curentă afişată pe hartă.
• În modul pietonal este poziţia GPS exactă.
• Dacă pentru calcularea traseului este
selectat un autovehicul, săgeata este
aşezată lângă cel mai apropiat drum.

Cursor (locaţie de hartă Locaţia selectată în meniul Găsire sau un punct


pe hartă selectat prin atingerea hărţii.
selectată)

Punct de pornire Primul punct al traseului.


Normal, dacă poziţia GPS este disponibilă, este
punctul de pornire al traseului. Dacă nu există
nicio poziţie GPS valabilă, Nav N Go iGO 8
utilizează ultima poziţie GPS cunoscută ca punct
de pornire.
Dacă utilizaţi un traseu salvat, Nav N Go iGO 8 vă
întreabă dacă doriţi să utilizaţi poziţia GPS în care
vă aflaţi sau primul punct al traseului salvat ca
punct de pornire.
De asemenea, puteţi modifica punctul de pornire
în meniul Cursor. Dacă faceţi aşa, trebuie oprită
recalcularea de deviere automată pentru a păstra
punctul selectat ca punct de pornire.
Dacă recalcularea de deviere automată este
dezactivată pentru oricare din cele de mai sus,

atingând pictograma în câmpul


previzualizare viraj nu numai că iniţiază o
recalculare a traseului pornind de la poziţia GPS
curentă, ci va reactiva şi recalcularea de deviere

59
Simbol Nume Descriere
automată.
Un punct intermediar este o destinaţie
Punct intermediar
intermediară. Puteţi plasa oricâte puncte
intermediare doriţi.
Destinaţie (punct de Ultimul punct al traseului, destinaţia finală.
sfârşit)
Culoare traseu Traseul se evidenţiază întotdeauna prin culoarea
lui pe hartă, atât în modul zi cât şi în modul de
culoare de noapte. Etapa activă a traseului are
întotdeauna o nuanţă mai strălucitoare decât
etapele inactive (următoare).
Etapa activă a traseului
Secţiunea traseului pe care vă deplasaţi.
Dacă nu aţi adăugat niciun punct intermediar
(doar o destinaţie), întregul traseu este etapă
activă. Dacă aţi adăugat puncte intermediare,
etapa activă este porţiunea traseului de la locaţia
dumneavoastră curentă la următorul punct de
traseu (următorul punct intermediar sau
destinaţia, dacă nu mai există puncte
intermediare de parcurs).
Etape inactive ale Secţiunile următoare ale traseului; fiecare dintre
traseului ele devine activă atunci când ajungeţi la punctul
intermediar de la începutul fiecăreia.
Străzi şi şosele excluse Puteţi alege dacă doriţi să utilizaţi sau să evitaţi
din navigare anumite tipuri de drumuri (Pagina 78). Cu toate
acestea, dacă Nav N Go iGO 8 nu poate evita
asemenea drumuri, traseul le va include şi le va
afişa cu o culoare diferită de culoarea traseului.

4.1.3 Meniul Ocolire


Acest ecran conţine posibilităţi rapide de ocolire în timpul navigării. Poate fi deschis direct din

ecranul cu hartă atingând .


Aveţi următoarele opţiuni:
• Pe partea principală a ecranului puteţi vedea prima pagină a criteriului căutărilor
salvate. Selectaţi oricare criteriu pentru a primi rapid o listă cu cele mai apropiate POI-
uri potrivite, şi pentru a panifica instantaneu un traseu nou către punctul dorit sau
pentru introducerea lui ca un punct intermediar în traseul activ.
• În modul avansat, în partea inferioară apar mai multe butoane:

• : Dacă doriţi să ocoliţi o parte a traseului începând cu


intersecţia următoare, atingeţi acest buton şi selectaţi o distanţă pe care să o
ocoliţi.

• : Dacă aţi folosit funcţia de mai sus înainte, atingeţi


acest buton pentru a şterge restricţiile de pe hartă.

60
4.1.4 Meniul Cursor
De îndată ce selectaţi un punct în meniul Găsire, harta apare cu meniul Cursor afişând o listă
cu acţiunile posibile pentru punctul selectat.
Alternativ, când atingeţi harta, apar butoanele de comenzi. Atingeţi din nou pentru a plasa

cursorul, un punct roşu radiant. Acum atingeţi , iar meniul Cursor se va deschide cu o
listă de opţiuni.
Pentru a afişa o porţiune a hărţii cu meniul Cursor, acesta conţine pentru început doar câteva

butoane. Atingeţi pentru a dispune de toate opţiunile.

Buton Descriere
Închide meniul Cursor şi revine la ecranul anterior.

Panoramează spre depărtare harta.

Panoramează spre apropiere harta.

Cu meniul Cursor deschis, încă puteţi să mutaţi şi să modificaţi


scara hărţii şi să atingeţi harta oriunde pentru a plasa cursorul într-
o nouă locaţie, dar când utilizaţi acest buton, cursorul sare înapoi
în locul unde era în momentul în care aţi deschis meniul Cursor.
Afişat în locaţia cursorului dacă se află în acelaşi loc în care era
atunci când meniul Cursor a fost deschis.
Afişat în locaţia cursorului dacă a fost mutat din locul în care era
atunci când meniul Cursor a fost deschis.
Deschide un ecran nou cu adresa şi coordonatele cursorului şi cu
lista de POI-uri lângă acesta.
Deschide pe întreg ecranul meniul Cursor cu toate opţiunile
posibile.
Este calculat un nou traseu având cursorul ca destinaţie. Traseul
precedent va fi şters.
Dacă cursorul se află la sau lângă destinaţie, acest buton îl
înlocuieşte pe cel anterior şi şterge destinaţia curentă din traseu.
Ultimul punct intermediar devine destinaţie sau dacă nu există
niciun punct intermediar, traseul este şters.
Cursorul este adăugat traseului activ ca un punct de traseu
intermediar, adică un punct de parcurs înainte de destinaţie. Dacă
deja există un punct intermediar în traseu, se deschide ecranul
editare traseu care vă permite să stabiliţi unde anume să apară
noul punct intermediar în traseu.
Dacă cursorul se află la sau lângă unul din punctele intermediare,
acest buton îl înlocuieşte pe cel anterior şi şterge din traseu
punctul intermediar selectat. Traseul este recalculat fără punctul
şters.
Locaţia cursorului este adăugată la sfârşitul traseului ca fiind noua
destinaţie. Destinaţia anterioară este înlocuită devenind ultimul
punct intermediar.

Acest buton este asemănător butonului , dar


el deschide un ecran nou, în care traseul este calculat cu toate

61
Buton Descriere
metodele de calcul a traseului posibile (Rapid, Scurt, Economic şi
Uşor). Analizaţi rezultatele şi alegeţi unul dintre trasee pentru a
naviga.
Cursorul devine punctul de pornire al traseului. Aceasta înseamnă
că traseul nu va începe de la poziţia GPS curentă şi trebuie oprită
recalcularea devierii automată pentru a păstra punctul selectat ca
punct de pornire.
Dacă cursorul se află la sau lângă punctul de pornire, acest buton
îl înlocuieşte pe cel anterior şi şterge punctul de pornire din traseu.
Poziţia GPS curentă este utilizată din nou ca punct de pornire şi
este reactivată recalcularea devierii automată.
Locaţia cursorului este salvată ca un POI al utilizatorului. Selectaţi
grupul POI şi daţi un nume POI-ului, apoi selectaţi o pictogramă
adecvată şi introduceţi un număr de telefon şi orice altă informaţie
suplimentară dacă doriţi.
Locaţiile de pe hartă pot fi marcate cu marcaje. Spre deosebire de
POI-uri, un marcaj nu are nume şi alte detalii, ci doar o culoare
pentru a putea fi deosebit de alte marcaje de pe hartă.
Dacă cursorul se află la sau lângă un marcaj, acest buton îl
înlocuieşte pe cel anterior şi şterge marcajul de lângă cursor.
Cursorul este salvat ca şi locaţie a unui radar (radar de viteză sau
cameră pe semafor). Se deschide un ecran nou unde puteţi seta
tipul radarului, direcţia de măsurare a traficului şi limita de viteză
verificată (dacă se poate acest lucru).
Dacă cursorul se află la sau lângă un radar, acest buton îl
înlocuieşte pe cel anterior şi deschide un ecran nou unde puteţi
edita detaliile radarului.
Locaţia cursorului este adăugată în lista destinaţiilor vizitate
frecvent, aşa numitele favorite. Puteţi da un nume pentru favorite.

4.1.5 Meniul Poziţie


Când urmaţi traseul recomandat de pe hartă (cursorul este poziţia GPS curentă), meniul
Poziţie înlocuieşte meniul Cursor. Acesta nu conţine butoane care să modifice traseul curent,
la fel cum poziţia GPS nu este utilă ca punct de pe traseu.

Pentru a deschide meniul Poziţie, atingeţi .

4.1.6 Ecranul Informaţii traseu


Ecranul Informaţii traseu conţine toate datele şi unele funcţiuni de care aveţi nevoie pentru
navigare. Există două metode de a deschide acest ecran:

• Poate fi deschis direct din ecranul cu hartă atingând câmpul previzualizare viraj ( ).

62
• În modul avansat, în meniul Navigare atingeţi următoarele butoane: ,

În secţiunea superioară a ecranului puteţi vedea informaţii despre traseul actual. Câmpurile
deschise pe acest ecran sunt actualizate continuu dacă ecranele lor sunt menţinute deschise.
Atunci când deschideţi ecranul, toate câmpurile conţin informaţii despre cum să ajungeţi la
destinaţia finală. Atingeţi oricare dintre câmpuri pentru a vedea datele despre punctele
intermediare începând de la primul până la destinaţie din nou.
Pe acest ecran aveţi următoarele date şi funcţii:

Nume Descriere Funcţie


Linia traseului Partea superioară a acestui ecran Atingeţi acest câmp pentru
afişează traseul dumneavoastră a modifica conţinutul tuturor
planificat ca o linie orizontală. câmpurilor de date pentru
Punctul terminal din stânga informaţiile punctelor
reprezintă începutul traseului, cel din intermediare.
dreapta fiind destinaţia finală si puteţi
vedea marcajele punctelor
intermediare de-a lungul liniei,
aşezate proporţional cu distanţa lor.
Sosire estimată Afişează timpul estimat de sosire la Atingeţi acest câmp pentru
destinaţia finală a traseului, pe baza a modifica conţinutul tuturor
informaţiilor disponibile pentru câmpurilor de date pentru
etapele rămase ale traseului. informaţiile punctelor
Calculul nu poate lua în considerare intermediare.
blocările de trafic şi celelalte posibile
întârzieri.
Distanţă rămasă Afişează distanţa pe care trebuie să Atingeţi acest câmp pentru
o parcurgeţi pe traseu înainte de a a modifica conţinutul tuturor
ajunge la destinaţia finală. câmpurilor de date pentru
informaţiile punctelor
intermediare.
Timp rămas Afişează timpul rămas până la Atingeţi acest câmp pentru
destinaţia finală a traseului, pe baza a modifica conţinutul tuturor
informaţiilor disponibile pentru câmpurilor de date pentru
etapele rămase ale traseului. informaţiile punctelor
Calculul nu poate lua în considerare intermediare.
blocările de trafic şi celelalte posibile
întârzieri.
Metodă Acest câmp afişează modul în care a Atingeţi acest câmp pentru
fost calculat traseul. Afişează modul a modifica conţinutul tuturor
de calculare al traseului sau câmpul câmpurilor de date pentru
autovehicul din opţiunile de informaţiile punctelor
planificare ale traseului. Dacă aţi intermediare.
ales maşină, taxi sau autobuz, tipul

63
Nume Descriere Funcţie
traseului (rapid, scurt, uşor sau
economic) va fi afişat aici; dacă aţi
selectat urgenţă, bicicletă sau
pietonal, această informaţie va fi
afişată aici.
Pictograme de avertizare În aceste câmpuri pătrate se Atingeţi oricare dintre
afişează simboluri grafice în cazul în aceste pictograme pentru o
explicaţie.
care la traseul planificat sunt ataşate
avertismente. Acestea sunt
avertismente, deci pictogramele
afişează informaţii pentru întregul
traseu, chiar dacă câmpurile de date
afişează doar valori de la poziţia
curentă la un punct intermediar.
Deschide ecranul Opţiuni
de planificare a traseului din
meniul Setări.
Deschide ecranul cu hartă
pentru planificarea
traseului.
Apare doar dacă există cel puţin un Şterge următorul punct
punct intermediar. intermediar de pe traseu.
Apare doar dacă nu există puncte Şterge traseul activ.
intermediare pe traseu.

4.1.7 Ecranul Informaţii de călătorie


Ecranul Informaţii de călătorie afişează atât datele de traseu cât şi cele de deplasare de care
puteţi avea nevoie în timpul călătoriei dumneavoastră. Poate fi deschis direct din ecranul cu

hartă atingând câmpul date de călătorie ( ).

Câmpurile deschise pe acest ecran sunt actualizate continuu dacă ecranele lor sunt
menţinute deschise.
Atunci când deschideţi ecranul, toate câmpurile cu datele traseului conţin informaţii despre

cum să ajungeţi la destinaţia finală. Atingeţi şi câmpurile referitoare


la traseul dumneavoastră afişează date despre următorul punct intermediar. Atingeţi butonul
în mod repetat pentru a comuta între cele două opţiuni.
Pe acest ecran aveţi următoarele date şi funcţii:

64
Nume Descriere Funcţie
Arată dacă câmpurile cu datele
traseului afişează informaţii despre
sau destinaţia finală (steag în carouri)
sau despre următorul punct
intermediar (steag galben) .
Câmpul de lângă steag Afişează numele sau numărul străzii
sau drumului actual.
Previzualizare viraj Afişează tipul şi distanţa următorului
eveniment de pe traseu.
Busolă Afişează direcţia actuală de Atingeţi acest câmp pentru
deplasare. a o afişa pe ecranul cu
hartă, într-unul din
câmpurile cu datele de
călătorie.
Vitezometru Afişează viteza actuală în mod grafic Atingeţi acest câmp pentru
şi sub formă de număr. a o afişa pe ecranul cu
hartă, într-unul din
câmpurile cu datele de
călătorie.
Distanţă rămasă Afişează distanţa pe care trebuie să Atingeţi acest câmp pentru
o parcurgeţi pe traseu înainte de a a o afişa pe ecranul cu
ajunge la destinaţia finală. hartă, într-unul din
câmpurile cu datele de
călătorie.
Timp rămas Afişează timpul rămas până la Atingeţi acest câmp pentru
destinaţia finală a traseului, pe baza a o afişa pe ecranul cu
informaţiilor disponibile pentru hartă, într-unul din
etapele rămase ale traseului. câmpurile cu datele de
Calculul nu poate lua în considerare călătorie.
blocările de trafic şi celelalte posibile
întârzieri.
Ora sosirii Afişează timpul estimat de sosire la Atingeţi acest câmp pentru
destinaţia finală a traseului, pe baza a o afişa pe ecranul cu
informaţiilor disponibile pentru hartă, într-unul din
etapele rămase ale traseului. câmpurile cu datele de
Calculul nu poate lua în considerare călătorie.
blocările de trafic şi celelalte posibile
întârzieri.
Ora GPS Afişează ora actuală corectată cu Atingeţi acest câmp pentru
diferenţa de fus orar. Ora exactă vine a o afişa pe ecranul cu
de la sateliţii GPS, iar informaţia de hartă, într-unul din
fus orar se preia conform hărţii sau câmpurile cu datele de
poate fi setată manual în setările călătorie.
regionale.
Altitudine Afişează altitudinea dacă aceasta Atingeţi acest câmp pentru
este furnizată de către receptorul a o afişa pe ecranul cu
hartă, într-unul din
GPS.
câmpurile cu datele de
călătorie.
Limita de viteză Afişează limita de viteză a drumului Atingeţi acest câmp pentru
actual dacă harta conţine această a o afişa pe ecranul cu
hartă, într-unul din
informaţie.
câmpurile cu datele de
călătorie.
Deschide un ecran nou cu
trei computere de călătorie

65
Nume Descriere Funcţie
resetabile.
Atingeţi acest buton pentru
a modifica conţinutul
câmpurilor cu datele
traseului pentru a afişa
informaţii despre următorul
punct intermediar.
Dacă atingeţi butonul anterior, el va fi Atingeţi acest buton şi
înlocuit cu acest buton. câmpurile cu datele
traseului vor afişa din nou
informaţii despre destinaţia
finală.

Majoritatea câmpurilor de pe acest ecran au lângă ele un simbol . Acest simbol arată dacă
câmpul la care este ataşat este afişat pe hartă ca o dată de călătorie. Arată de asemenea
poziţia datei, după cum urmează:

Simbol Descriere
Această valoare nu este afişată pe ecranul cu hartă.

Această valoare apare pe ecranul cu hartă, în zona cu datele de


călătorie. Aceasta valoarea din vârf.

Această valoare apare pe ecranul cu hartă, în zona cu datele de


călătorie. Aceasta valoarea din mijloc.

Această valoare apare pe ecranul cu hartă, în zona cu datele de


călătorie. Aceasta valoarea din capăt.

4.1.7.1 Ecranul Computer călătorie


Ecranul Computer călătorie oferă datele de călătorie colectate. Poate fi deschis direct din

ecranul Informaţii de călătorie atingând .


Câmpurile deschise pe acest ecran sunt actualizate continuu dacă ecranele lor sunt
menţinute deschise.
Puteţi comuta între călătorii, să le întrerupeţi şi să le reluaţi sau să le resetaţi datele.
Pe acest ecran aveţi următoarele funcţii:

Nume Descriere
Întrerupe călătoria afişată momentan pe ecran. Valorile de pe
ecran nu se mai modifică.
Acest buton îl înlocuieşte pe cel anterior dacă a fost activat.
Atingeţi-l pentru a relua colectarea datelor de călătorie.
Resetează toate contoarele călătoriei afişate momentan.
Colectarea datelor d călătorie este repornită doar dacă Nav N Go
iGO 8 recepţionează o poziţie de la GPS.
Parcurge toate călătoriile.
,

66
4.1.8 Meniul Rapid
Meniul Rapid este o selecţie de comenzi des utilizate în timpul navigării. Poate fi deschis

direct din ecranul cu hartă atingând .

Dacă atingeţi oricare din comutatoarele meniului Rapid cu excepţia tipului de autovehicul,
ecranul cu hartă revine imediat. Un comutator este pornit dacă semnalizatorul lui luminează.
Butonul tipul autovehiculului este diferit. Acesta este un buton care poate lua mai multe valori.
El deschide o listă cu opţiuni disponibile, simbolul vehiculului selectat fiind afişat pe buton.

Nume Funcţie principală (o singură Funcţie (atingere şi


atingere) menţinerea atingerii)
Comanda glisantă pentru Reglează volumul sunetului Fără acţiune.
volumul principal dispozitivului. Toate sunetele
aplicaţiei sunt modificate.
Dacă reglaţi numai volumul, trebuie Deschide meniul navigare.
să utilizaţi acest buton pentru a
reveni la ecranul cu hartă.
Dezactivează toate sunetele Nav N Deschide setările de sunet.
Go iGO 8.
Comută manual între schemele de Deschide setările profilurilor
culoare de zi şi de noapte. Acesta nu de culoare.
va dezactiva comutarea automată
între cele două scheme: celelalte
scheme de culoare revin la următorul
moment planificat.
Clădirile 3D pot fi afişate pe hartă. Deschide setările 3D.
Folosiţi acest comutator pentru a le
elimina temporar.
Atingeţi acest buton şi selectaţi tipul Deschide opţiunile de
autovehiculului care va fi utilizat planificare a traseului
pentru calcularea traseului. În caz
contrar, este selectat sub opţiunile
planificării traseului în Setări (Pagina
78).
Modificarea tipului de autovehicul
declanşează o recalculare a traseului
automată.
Porneşte sau opreşte înregistrarea Deschide administrarea
jurnalului de traseu; în caz contrar jurnalelor de traseu
este controlat din ecranul de
administrare a jurnalelor de traseu.
Deschide ecranul date GPS cu Fără acţiune.
informaţii despre satelit, datele
provenind de la receptorul GPS şi cu

67
Nume Funcţie principală (o singură Funcţie (atingere şi
atingere) menţinerea atingerii)
o comandă rapidă la ecranul Setări
GPS dacă este necesar (detectarea
receptorului GPS este automată).
Când un receptor TMC este conectat Fără acţiune.
la Nav N Go iGO 8, acest buton
deschide lista de mesaje TMC şi
oferă acces la ecranul setări TMC şi
la cel cu setările postului de radio.
Deschide ecranul setări Bluetooth. Fără acţiune.

4.1.9 Ecranul date GPS

Atingeţi următoarele butoane: , pentru a deschide


ecranul date GPS şi a vedea starea recepţiei GPS.

Pictogramă Culoare Nume Descriere


Verde Indicator de Nav N Go iGO 8 are o conexiune cu
calitate a poziţiei receptorul GPS şi este disponibilă
GPS informaţia de poziţie GPS în 3D: Nav
N Go iGO 8 poate calcula atât poziţia
GPS orizontală cât şi cea verticală a
dumneavoastră.
Galben Nav N Go iGO 8 are o conexiune cu
receptorul GPS şi este disponibilă
informaţia de poziţie GPS în 2D: este
calculată doar poziţia orizontală, Nav
N Go iGO 8 nu poate calcula poziţia
GPS verticală.
Gri Nav N Go iGO 8 are o conexiune cu
receptorul GPS, dar informaţia de
poziţie GPS nu este disponibilă.
Roşu Nav N Go iGO 8 nu are nicio
conexiune cu receptorul GPS.
Verde, clipeşte Indicator de Nav N Go iGO 8 este conectat la
calitate a
receptorul GPS.
conexiunii GPS
Galben, clipeşte Nav N Go iGO 8 nu are nicio
conexiune cu receptorul GPS, dar

68
Pictogramă Culoare Nume Descriere
încă încearcă să stabilească o
conexiune.
Roşu, clipeşte Nav N Go iGO 8 nu are nicio
conexiune cu receptorul GPS şi nu
încearcă să stabilească o conexiune.
Cerc vizualizare de sus Cerul virtual prezintă partea vizibilă a
cerului de deasupra, indicând poziţia
dumneavoastră în centru. Sateliţii
sunt afişaţi în poziţiile lor curente.
Dispozitivul GPS recepţionează date
atât de la sateliţii coloraţi în verde cât
şi de la cei coloraţi în galben. Sunt
recepţionate doar semnalele
provenite de la sateliţii galbeni, pe
când cei verzi sunt utilizaţi de către
GPS pentru a calcula poziţia
dumneavoastră curentă.
Coordonate Poziţia GPS curentă a
indisponibilă
dumneavoastră în format WGS84.
Bară de stare pentru sateliţi Barele închise la culoare reprezintă
indisponibilă
sateliţii galbeni, iar cele luminoase
reprezintă sateliţii verzi. Cu cât mai
mulţi sateliţi sunt urmăriţi de către
echipamentul dumneavoastră GPS
(cei verzi), cu atât va fi mai precis
calculul poziţiei dumneavoastră.

4.2 Meniul Găsire

Selectaţi destinaţia traseului dumneavoastră. Atingeţi următoarele butoane: , .

Buton Descriere Referinţă


Dacă ştiţi măcar o parte a adresei, acesta este Pagina 34
modul cel mai rapid de a găsi locaţia.
Puteţi selecta destinaţia dumneavoastră din Pagina 43
miile de POI-uri incluse în Nav N Go iGO 8 sau
din cele create în prealabil de dumneavoastră.
Destinaţiile pe care le-aţi introdus deja în Nav N Pagina 45
Go iGO 8 sunt disponibile în lista de istoric.
Puteţi selecta destinaţia dumneavoastră prin Pagina 45
introducerea coordonatelor acesteia.

Puteţi selecta ca destinaţie o locaţie pe care aţi Pagina 43


salvat-o deja ca una favorită.

Deschide un ecran special cu harta 2D optimizată


pentru planificarea traseului. Apar doar butoanele
de Mărire şi Micşorare şi butoanele de
modificare a traseului ale meniului Cursor.

69
4.3 Meniul Traseu

Salvează, încarcă şi editează traseele dumneavoastră. Atingeţi următoarele butoane: ,

Buton Descriere Referinţă


Deschide un ecran cu date utile despre traseu. Pagina 62

Puteţi parcurge instrucţiunile de deplasare pe Pagina 27


care Nav N Go iGO 8 le urmează pe durata
navigării. Puteţi exclude manevre sau străzi
pentru a ajusta traseul la preferinţele
dumneavoastră.

Puteţi modifica traseul: elimină puncte de Pagina 47


traseu sau le schimbă ordinea.

Şterge traseul activ cu toate punctele de traseu Pagina 49


(punctul de pornire, punctele intermediare şi
destinaţia). Dacă mai târziu decideţi că aveţi
nevoie de acelaşi traseu, va trebui să îl
reconstruiţi de la zero.

Puteţi salva traseul activ pentru utilizare Pagina 51


ulterioară.

Puteţi încărca un traseu salvat anterior pentru Pagina 51


navigare.

Deschide ecranul setări traseu cu comenzi Pagina 78


pentru modificarea autovehiculului, tipurile de
drumuri folosite pentru calcularea traseului sau
metoda de calculare a traseului.

Puteţi rula o demonstraţie a traseului la viteză Pagina 28


mare.

Puteţi rula o demonstraţie a traseului la viteză


normală.

4.4 Meniul Administrare


Puteţi gestiona conţinutul pe care Nav N Go iGO 8 îl stochează. Atingeţi următoarele

butoane: , .

Buton Descriere Referinţă


Redenumirea sau ştergerea traseelor salvate Pagina 71

70
Buton Descriere Referinţă
Ştergerea elementelor de istoric Pagina 71

Înregistrarea, simularea, redenumirea sau Pagina 72


ştergerea jurnalelor de traseu, atribuindu-le
culori pentru a fi afişate pe hartă
Redenumirea sau ştergerea favoritelor Pagina 73

Pagina 73
Crearea, actualizarea sau ştergerea POI-urilor
Crearea, actualizarea sau ştergerea grupurilor
POI
Modificarea setărilor de vizibilitate POI

Crearea, actualizarea sau ştergerea criteriilor Pagina 74


de căutări salvate

4.4.1 Administrarea traseelor salvate

Puteţi administra traseele salvate anterior. Atingeţi următoarele butoane: , ,

Buton Descriere
Buton cu numele Deschide traseul selectat pentru editare.
traseului salvat
Şterge traseul selectat.

Şterge lista cu traseele salvate.

Trece de la o pagină la alta pentru elemente de listă suplimentare.


,

4.4.2 Administrarea istoricului

Puteţi administra lista cu locaţiile recent utilizate. Atingeţi următoarele butoane: , ,

Buton Descriere
Şterge elementul selectat din istoric.

Şterge întregul istoric.

71
Buton Descriere
Trece de la o pagină la alta pentru elemente de listă suplimentare.
,

4.4.3 Administrare jurnale traseu


Puteţi înregistra jurnale de traseu, apoi le puteţi reda, afişa pe hartă şi consulta detaliile lor.

Atingeţi următoarele butoane: , , .

Buton Descriere
Porneşte înregistrarea traseului pe care vă deplasaţi. (De
asemenea, puteţi porni înregistrarea unui jurnal de traseu în
meniul Rapid.)
Opreşte înregistrarea jurnalului de traseu în curs. (De asemenea,
puteţi opri înregistrarea jurnalului de traseu în meniul Rapid.)
Buton cu numele Afişează detaliile jurnalului de traseu selectat.
jurnalului de traseu
Porneşte redarea pe hartă a unei simulări pentru jurnalul de traseu
selectat.

Trece de la o pagină la alta pentru elemente de listă suplimentare.


,
La afişarea detaliilor jurnalului de traseu:

Buton Descriere
Buton cu numele Deschide un ecran cu tastatură pentru a permite redenumirea
jurnalului de traseu jurnalului de traseu.
Atingeţi acest buton pentru a ascunde jurnalul de traseu pe hartă.
Nu va fi atribuită nicio culoare jurnalului de traseu.
Atingeţi unul din butoanele colorate pentru a atribui o culoare
jurnalului de traseu. Jurnalul de traseu va fi afişat pe hartă cu
această culoare.
Harta revine cu afişarea jurnalului de traseu. Scara hărţii este
modificată pentru a afişa întregul jurnal de traseu.
Şterge jurnalul de traseu selectat.

Salvează jurnalul de traseu pe cartela de memorie introdusă, în


format GPX.

72
4.4.4 Administrarea favoritelor

Puteţi administra lista dumneavoastră cu favorite. Atingeţi următoarele butoane: , ,

Buton Descriere
Buton cu numele Deschide favoritul selectat pentru editare.
favoritului
Şterge elementul selectat din lista favoritelor.

Şterge lista cu favoritele.

Trece de la o pagină la alta pentru elemente de listă suplimentare.


,

4.4.5 Administrarea POI-urilor


Vă puteţi administra POI-urile şi seta vizibilitatea POI atât pentru POI-urile create de
dumneavoastră cât şi pentru cele livrate împreună cu produsul. Atingeţi următoarele butoane:

, , .

Buton/Pictogramă Descriere
Buton cu numele grupului Deschide lista cu subgrupurile acestui grup POI. Noua listă se
POI comportă la fel ca aceasta.
Buton cu numele şi adresa Deschide POI selectat pentru editare. În această listă apar
unui element POI doar POI-urile create de dumneavoastră.
Deschide grupul POI selectat pentru editare.

Atingeţi pentru a filtra lista aşa încât să conţină doar POI-urile


salvate de dumneavoastră.
Atingeţi pentru a vedea toate POI-urile în listă.

Creează un grup POI nou la nivelul grupului dat.

Trece de la o pagină la alta pentru elemente de listă


, suplimentare.
Acest grup POI nu este afişat pe hartă.
Acest grup POI şi toate subgrupurile sale sunt afişate pe hartă.
Acest grup POI şi o parte din subgrupurile sale sunt afişate pe
hartă.
Acest grup POI conţine POI-uri salvate de dumneavoastră.

73
La deschiderea unui grup POI pentru editare:

Buton Descriere
Elementele din grupul POI nu vor fi afişate pe hartă.

Butoanele de distanţă setează nivelul de panoramare la care


elementele din grupul POI vor fi afişate pe hartă.
, , ...
Subgrupurile grupului POI editat vor moşteni setările de
vizibilitate ale grupului.
Buton cu pictograma grupului Atingeţi acest buton pentru a selecta o pictogramă nouă pentru
POI grupul POI.
Şterge grupul POI editat. Vi se permite să ştergeţi doar
grupurile POI create de dumneavoastră.

La deschiderea unui element POI pentru editare:

Buton Descriere
Buton cu numele POI Atingeţi acest buton pentru a redenumi POI-ul.
Buton cu pictograma POI Atingeţi acest buton pentru a selecta o pictogramă nouă pentru
POI.
Atingeţi acest buton pentru a introduce un număr de telefon
pentru POI.
Atingeţi acest buton pentru a introduce informaţii suplimentare
pentru POI.
Atingeţi acest buton pentru a şterge POI-ul selectat.

Atingeţi acest buton pentru a muta POI-ul într-un alt grup POI
sau subgrup.

4.4.6 Administrarea criteriului de căutare salvat


Puteţi administra lista cu criteriile de căutare anterior salvate pentru a găsi uşor căutările

frecvente ale tipurilor POI. Atingeţi următoarele butoane: , , .

Buton Descriere
Buton cu numele criteriului Atingeţi pentru a redenumi interogarea salvată.
de căutare salvat
Şterge elementul selectat din listă.

Şterge întreaga listă.

Trece de la o pagină la alta pentru elemente de listă


, suplimentare.
Atingeţi pentru a salva un nou criteriu de căutare. Similar cu
cum căutaţi un POI, selectaţi mai întâi referinţa, apoi selectaţi
grupul POI sau subgrupul în care să căutaţi.

74
4.4.7 Administrarea datelor utilizatorului
Puteţi administra datele salvate de dumneavoastră (marcaje, POI-uri, favorite, istoric şi

jurnale de traseu) şi setările efectuate în program. Atingeţi următoarele butoane: ,

, .

Buton Descriere
Eliminare marcaje Locaţiile de hartă pot fi marcate cu marcaje utilizând butonul

în meniul Cursor. Atingeţi acest buton


pentru a şterge toate marcajele de pe hartă.
Creare copie de rezervă a Toate datele utilizatorului şi setările curente vor fi salvate pe
datelor utilizatorului cartela de memorie introdusă. Întotdeauna există un fişier pentru
copia de rezervă. Dacă creaţi ulterior o copie de rezervă, copia
anterioară va fi rescrisă cu noile informaţii.
Restaurare date utilizator Toate datele utilizatorului şi setările vor fi rescrise cu informaţiile
stocate în copia de rezervă. Datele şi setările create după ultima
creare a copiei de rezervă vor fi pierdute.
Ştergere date utilizator Toate datele utilizatorului vor fi şterse, iar setările vor reveni la
cele implicite de fabrică.
Resetare la setările de Toate setările vor reveni la setările implicite de fabrică, dar
fabrică datele utilizatorului nu vor fi şterse.

4.5 Meniul Setări


Puteţi configura setările programului şi modifica comportamentul Nav N Go iGO 8. Atingeţi

următoarele butoane: , .

Meniul Setări are două pagini de submeniuri. Atingeţi pentru a accesa celelalte opţiuni.

75
-

Buton Descriere Referinţă


Puteţi ajusta modul de prezentare şi conţinutul Pagina 77
ecranului cu hartă.
Puteţi ajusta volumului sunetelor Nav N Go iGO Pagina 78
8.
Aceste setări determină modul în care vor fi Pagina 78
calculate traseele.
Aceste setări vă permit să particularizaţi Pagina 80
aplicaţia pentru limba dumneavoastră, unităţile
de măsură, ora, data şi formatul acestora,
precum şi să alegeţi profilul ghidării prin voce
pe care îl preferaţi.
Puteţi controla comportamentul Nav N Go iGO Pagina 81
8 în timpul navigării.

Puteţi activa unele avertismente utile şi Pagina 82


dezactiva ecranul tactil într-o vehicul în mişcare
cu modul de siguranţă.
Pagina 83
Puteţi configura conexiunea la receptorul GPS.

Puteţi configura conexiunea la receptorul TMC. Pagina 84


Dacă receptorul TMC funcţionează, puteţi
selecta postul radio care să fie recepţionat.

Puteţi modifica aspectul şi comportamentul Pagina 84


ecranelor cu meniuri.

Puteţi modifica unele setări ale dispozitivului Pagina 85


pentru a controla iluminarea ecranului când
Nav N Go iGO 8 funcţionează.

Puteţi seta salvarea automată a jurnalului de Pagina 85


traseu şi regla setările acesteia.

Acest ecran nu are funcţie de navigare. Oferă


informaţii despre hărţile şi licenţele incluse cu
sistemul dumneavoastră de navigare.

Puteţi comuta în modul simplu. În modul simplu Pagina 10


sunt disponibile doar câteva din setările
menţionate mai sus. Restul setărilor sunt
stabilite la valorile optime pentru utilizarea
obişnuită.

76
4.5.1 Setările ecranului cu hartă
Puteţi ajusta modul de prezentare şi conţinutul ecranului cu hartă. Atingeţi următoarele

butoane: , , .

Buton Descriere
Setări 3D Utilizaţi setările 3D pentru a determina care dintre obiectele 3D
prezente sunt afişate pe hărţi şi pentru a ajusta nivelul detaliilor
vizuale 3D. Opţiunile sunt după cum urmează:
• Repere: Reperele sunt reprezentări artistice sau schiţate 3D
ale unor obiecte proeminente sau binecunoscute. Reperele
3D sunt disponibile doar în oraşele şi ţările selectate.
• Drumuri suspendate: Intersecţiile complexe şi drumurile
suspendate (cum ar fi trecători sau tuneluri subterane) sunt
afişate în 3D.
• Vizibilitate clădiri: Datele complete 3D ale clădirilor oraşului
care reprezintă dimensiunile şi poziţia actuală a clădirilor pe
hartă. Datele despre clădiri sunt limitate la centrele
principalelor oraşe din Statele Unite şi Europa.
• Nivelul detaliilor de teren: Datele de hartă ale terenului 3D
arată modificările terenului, formaţiunile mai înalte sau
depresiunile din teren când vizualizaţi harta, utilizate pentru
desenarea hărţii traseului 3D în timpul navigării.

Profiluri de culoare Nav N Go iGO 8 poate afişa harta şi meniurile în diferite culori în
cursul zilei şi în cursul nopţii. Selectaţi profilurile de culoare ce vor
fi utilizate în fiecare mod şi selectaţi comutarea automată sau
manuală între profilurile de culoare de zi şi profilurile de culoare de
noapte.
Altitudine pe harta 2D Hărţile 2D pot, de asemenea, afişa informaţii 3D. Aceste hărţi cu
vedere de sus pot afişa altitudinea prin culori şi umbre.
Afişare nume străzi Numele străzilor şi pictogramele POI pot fi deranjante pe hartă în
timpul navigării. Cu acest comutator puteţi elimina afişarea pe
hartă a acestor elemente atunci când Nav N Go iGO 8 urmăreşte
poziţia dumneavoastră pe hartă. Dacă mutaţi harta, atât numele
străzilor cât şi pictogramele POI reapar imediat.
Informaţii bandă auto Unele hărţi conţin informaţii de bandă auto pentru a vă ajuta la
poziţionarea maşinii în intersecţia următoare. Aceste setări indică
Nav N Go iGO 8 dacă să afişeze aceste informaţii în partea
superioară sau inferioară a hărţii.

77
4.5.2 Setările de sunet

Puteţi ajusta volumului sunetelor Nav N Go iGO 8. Atingeţi următoarele butoane: ,

, .

Buton Descriere
Volum principal Utilizaţi comutatorul pentru a dezactiva toate sunetele
dispozitivului şi pentru a le reactiva din nou. Poziţia
potenţiometrului determină nivelul volumului sonor.
Intensitatea sonoră a Nav N Go iGO 8 este independentă de
setările dispozitivului dumneavoastră. Când părăsiţi programul, se
activează setările implicite ale dispozitivului.
Volum ghidare prin voce Această comandă glisantă ajustează volumul comenzilor vocale.
În capătul din stânga al acesteia, ghidarea vocală este
dezactivată, în capătul din dreapta se aplică volumul principal.
Sunete taste Sunetele tastelor oferă confirmarea audibilă a apăsării butoanelor
fizice sau a atingerii ecranului tactil.
Comutatorul activează sau dezactivează sunetele tastaturii.
Sunetele tastelor sunt redate la nivelul volumului principal.
Volum dinamic Dacă conduceţi cu viteză mare, zgomotul din maşină ar putea fi
prea puternic pentru a auzi clar mesajele de ghidare prin voce şi
alte sunete. Folosind volumul dinamic, puteţi configura Nav N Go
iGO 8 să mărească volumul dacă viteza dumneavoastră
depăşeşte un anume minim şi să ajungă la volumul maxim la o
viteză maximă dată.

4.5.3 Opţiunile de planificare a traseului


Aceste setări determină modul în care vor fi calculate traseele. Atingeţi următoarele butoane:

, , .

Buton Descriere
Autovehicul Puteţi seta tipul vehiculului cu care veţi călători atunci când veţi
naviga pe traseu. Pe baza acestei setări, unele tipuri de drumuri
vor fi excluse de pe traseu (de ex., autostrăzile în cazul pietonilor),
sau unele dintre restricţii nu vor fi luate în considerare (de ex.,
vehiculele de urgenţă au doar câteva restricţii).
Tipuri de drumuri utilizate Pentru a potrivi traseul cât mai mult cerinţelor dumneavoastră,
pentru planificarea
puteţi seta care tipuri de drumuri să fie luate în calcul şi care să fie
traseului excluse din traseu dacă este posibil.
Excluderea unui tip de drum este o preferinţă. Aceasta nu
înseamnă neapărat prohibiţie totală. Dacă destinaţia
dumneavoastră poate fi atinsă doar prin utilizarea unor tipuri de

78
Buton Descriere
drumuri excluse, acestea vor fi utilizate, însă doar în măsura în
care este necesar. În acest caz se va afişa o pictogramă de
avertizare pe ecranul informaţii despre traseu, iar partea de drum
care nu se pretează preferinţelor dumneavoastră va fi afişată cu o
culoare diferită pe hartă.
Metoda de calcul al Aici puteţi alege dintre diferite tipuri de traseu. Metoda de calcul al
traseului traseului poate fi aleasă şi atunci când creaţi traseul: când

destinaţia este selectată, atingeţi în meniul


Cursor.
Utilizarea informaţiilor de Dacă se recepţionează mesaje TMC, această setare determină
trafic Nav N Go iGO 8 dacă să utilizeze aceste informaţii pentru
planificarea traseului.
Recalculare pentru Această setare determină modul în care Nav N Go iGO 8
evitare trafic
utilizează informaţiile TMC recepţionate la recalcularea traseului:
• Automat: Când este necesară recalcularea traseului pe
baza evenimentelor TMC recepţionate, Nav N Go iGO 8
recalculează automat traseul.
• Manual: Când este necesară recalcularea traseului pe baza
evenimentelor TMC recepţionate, Nav N Go iGO 8 vă
informează, dar dumneavoastră decideţi dacă traseul se va
recalcula sau nu.
• Dezactivat: Evenimentele TMC sunt luate în considerare
doar atunci când traseul este recalculat într-o situaţie de
deviere de la traseu.

Tipuri de vehicule:
• Maşină
• Taxi
• Autobuz
• Vehicule de urgenţă
• Bicicletă
• Pieton

Tipuri de drumuri utilizate pentru planificarea traseului:

Tip Descriere
Autostrăzi Este posibil să fiţi nevoit să evitaţi autostrăzile atunci când conduceţi în
autovehicul lent sau remorcaţi un alt vehicul.
Drumuri Nav N Go iGO 8 exclude în mod implicit drumurile neasfaltate: drumurile
neasfaltate neasfaltate pot fi în condiţii proaste şi în general nu puteţi atinge limita de
viteză pe acestea.
Drumuri cu taxă Implicit, Nav N Go iGO 8 include în trasee drumurile cu taxă (drumuri cu
taxă pe care se percepe o taxă pe utilizare). Dacă dezactivaţi drumurile
cu taxă, Nav N Go iGO 8 calculează cel mai bun traseu fără taxe.

79
Tip Descriere
Drumuri cu plată Drumuri cu plată sunt drumuri pentru care puteţi procura un abonament
sau vinietă pentru utilizarea drumului pe o perioadă mai lungă de timp.
Acestea pot fi activate sau dezactivate separat de drumurile cu taxă.
Necesar permis Este posibil să aveţi nevoie de un permis special sau de o aprobare de la
proprietari pentru utilizarea unor drumuri sau pentru a intra în anumite
zone. Nav N Go iGO 8 exclude în mod implicit aceste drumuri din
calcularea traseelor.
Bacuri Nav N Go iGO 8 include în mod implicit bacurile într-un traseu planificat.
Cu toate acestea, o hartă nu conţine în mod necesar informaţii despre
accesibilitatea bacurilor temporare. Este posibil să fie nevoie de
achitarea unei taxe pe bacuri.
Planificare În unele cazuri, traseul calculat în funcţie de preferinţele dumneavoastră
interstatală de navigare şi preferinţele de traseu ar putea trece printr-o altă ţară.
Dacă doriţi să rămâneţi întotdeauna în interiorul aceleiaşi ţări, dezactivaţi
această opţiune.
Bandă auto Această comandă apare doar când navigaţi în S.U.A. Trebuie să
specială
verificaţi dacă vi se permite utilizarea benzilor auto speciale înainte de a
activa acest tip de drum.

Tipuri de metode de calcul al traseului:

Opţiune Descriere
Rapid Oferă traseul cel mai rapid posibil dacă puteţi călători la sau aproape de
limita de viteză pe toate drumurile. În general, cea mai bună alegere
pentru maşinile rapide sau normale.
Scurt Oferă un traseu care are distanţa totală cea mai scurtă din toate traseele
posibile dintre punctele intermediare. Practic în general pentru pietoni,
biciclişti sau autovehicule lente.
Economic Combină beneficiile modului rapid şi scurt: Nav N Go iGO 8 calculează
ca şi cum ar calcula un traseu rapid, însă alege alte drumuri pentru a
economisi combustibil.
Uşor Rezultă într-un traseu cu mai puţine viraje. Cu această opţiune, puteţi
determina Nav N Go iGO 8 să aleagă, de exemplu, autostrăzile în loc de
mai multe şosele şi străzi mai mici.

4.5.4 Setările regionale


Aceste setări vă permit să particularizaţi aplicaţia pentru limba dumneavoastră, unităţile de
măsură, ora, data şi formatul acestora, precum şi să alegeţi profilul ghidării prin voce pe care

îl preferaţi. Atingeţi următoarele butoane: , , .

80
Buton Descriere
Limbă de afişare Acest buton afişează limba scrisă folosită momentan de interfaţa cu
utilizatorul al Nav N Go iGO 8. Atingând butonul, puteţi selecta o limbă
nouă dintr-o listă de limbi disponibile. Dacă modificaţi această setare,
aplicaţia va reporni; vi se va cere să confirmaţi această operaţiune.
Profil voce Acest buton afişează limba folosită în momentul actual pentru ghidarea
prin voce. Atingând butonul, puteţi selecta o limbă nouă dintr-o listă de
limbi şi voci disponibile. Atingeţi oricare dintre acestea pentru a asculta o
mostră de anunţ vocal. Atingeţi OK atunci când aţi selectat noua limbă
vorbită.
Unităţi Puteţi seta unităţile de distanţă care să fie folosite de program. Nav N Go
iGO 8 ar putea să nu suporte toate unităţile listate în unele dintre limbile
pentru ghidarea prin voce. Dacă selectaţi o unitate de măsură care nu
este suportată de limba de ghidare prin voce aleasă, va apărea un mesaj
de avertizare.
Setare format dată Puteţi seta formatul de dată şi oră. Sunt disponibile diferite formate
şi oră internaţionale.
Setări oră şi fus Puteţi accesa setările de oră şi fus orar. Nav N Go iGO 8 vă ajută să
orar corectaţi ora dispozitivului la ora GPS mai precisă. Nav N Go iGO 8 vă
poate ajuta, de asemenea, să setaţi fusul orar pe baza poziţiei GPS
curente.

Setări de oră şi fus orar:

Buton Descriere
Corecţie automată Folosiţi această funcţie pentru a sincroniza ceasul dispozitivului
a orei la GPS dumneavoastră la ora foarte exactă asigurată de receptorul GPS.
Utilizare fus orar Folosiţi această funcţie pentru a sincroniza fusul orar al ceasului
automat dispozitivului dumneavoastră la fusul orar bazat pe poziţia GPS curentă.
Acest lucru este util dacă faceţi deplasări internaţionale.
Setare fus orar Setaţi fusul orar manual dacă nu doriţi să sincronizaţi automat fusul orar.
Acest lucru vă permite să utilizaţi corecţia automată a orei şi să aplicaţi
diferenţa de fus orar pentru a obţine ora dorită.
Comparaţie oră Sunt afişate ora curentă a receptorului GPS şi ora dispozitivului. Reţineţi
GPS şi oră că ceasul GPS este singurul disponibil în cazul recepţiei GPS. Acest
dispozitiv lucru vă permite să verificaţi dacă este nevoie de o corecţie.

4.5.5 Setările de navigare


Puteţi controla comportamentul Nav N Go iGO 8 în timpul navigării. Atingeţi următoarele

butoane: , , .

Buton Descriere
Păstrare poziţie pe Această caracteristică permite şoferilor să corecteze întotdeauna erorile
şosea
poziţiei GPS prin potrivirea poziţiei autovehiculului la reţeaua de drumuri.
Pentru navigarea pietonală, această caracteristică este automat

81
Buton Descriere
dezactivată pentru a permite programului să vă arate poziţia exactă.
Prin dezactivarea acestei caracteristici, veţi dezactiva, de asemenea,
filtrarea erorilor poziţiei GPS. Poziţia afişată pe hartă va reflecta toate
erorile de poziţie şi toate fluctuaţiile de poziţie.
Recalculare Acest comutator indică Nav N Go iGO 8 dacă să recalculeze traseul
deviere automat în caz de deviere. Dacă această funcţie este dezactivată,
trebuie să iniţiaţi manual recalcularea traseului, în caz contrar navigarea
va fi oprită până când reveniţi pe traseul recomandat în mod original.
Setarea unui alt punct decât poziţia GPS curentă ca punct de plecare al
traseului activ va dezactiva automat această caracteristică.
Restaurare blocare Dacă aţi mutat sau aţi rotit harta în mod accidental în timpul navigării,
pe poziţie
această funcţie o va readuce la poziţia GPS curentă şi va reactiva rotirea
automată a hărţii după perioada dată de inactivitate.
Privire generală Această funcţie comută automat harta în modul de afişare general atunci
automată când următorul eveniment de pe traseu se află la depărtare. Privirea
generală este o vizualizare mărită 2D pentru a vă permite să vizualizaţi
zonele învecinate. Aveţi la dispoziţie următoarele comenzi pentru privirea
generală automată:
• Distanţă întoarcere pentru privire generală: Modul de afişare a
hărţii va comuta în modul general dacă următorul eveniment de
pe traseu se află în cadrul valorii date.
• Nivel panoramare implicit: Modul general va apărea având acest
nivel de panoramare. Puteţi modifica scara hărţii în modul
general, dar data viitoare când modul general apare din nou, va fi
aplicat din nou acest nivel de panoramare.

4.5.6 Setările de avertisment


Puteţi activa unele avertismente utile şi dezactiva ecranul tactil într-o vehicul în mişcare cu

modul de siguranţă. Atingeţi următoarele butoane: , , .

Buton Descriere
Avertisment de Hărţile ar putea conţine informaţii despre limitările de viteză aflate în
limită de viteză vigoare pe anumite segmente de drumuri. Nav N Go iGO 8 poate să vă
avertizeze dacă depăşiţi limita actuală de viteză. Această informaţie ar
putea să nu fie disponibilă pentru regiunea dumneavoastră (întrebaţi
vânzătorul dumneavoastră local) sau ar putea să nu fie corectă în
totalitate pentru toate drumurile de pe hartă. Această setare vă permite
să decideţi dacă doriţi să primiţi avertizările. Puteţi seta nivelul relativ de
viteză la care aplicaţia vă avertizează (100% reprezintă limita de viteză
curentă):
• Zone construite: în oraşe şi localităţi
• Altundeva: în toate celelalte aşezări
Există două tipuri de avertizări. Le puteţi activa sau dezactiva
independent:
• Avertisment audibil: Se redă un mesaj vocal, folosind profilul de

82
Buton Descriere
ghidare prin voce selectat.
• Avertisment vizibil: în colţul hărţii apare un simbol cu limita de

viteză (de exemplu: ).

Avertisment radar Această caracteristică vă permite să primiţi un avertisment atunci când


vă apropiaţi de un radar. Trebuie să vă asiguraţi că aveţi posibilitatea
utilizării acestei caracteristici în mod legal în ţara în care doriţi să o
utilizaţi. Aveţi următoarele opţiuni:
• Avertisment audibil: bipurile pot fi emise în timp ce vă apropiaţi de
radar sau se pot auzi doar sunete de alertă dacă depăşiţi limita de
viteză în timp ce vă apropiaţi de aceste radare.
• Avertisment vizibil: tipul de radar şi limita de viteză verificată
afişate pe ecranul cu hartă în timp ce vă apropiaţi de unul dintre
aceste radare.

Avertisment dacă Activaţi acest avertisment ca să fiţi alertaţi dacă modul pietonal este
este prea rapid activat şi conduceţi rapid. Veţi fi întrebat dacă doriţi să treceţi în modul
pentru un pieton
de navigare în maşină. Astfel vă puteţi asigura că nu veţi fi îndrumat în
direcţia greşită pe drumuri cu un singur sens, aşa cum s-ar putea
întâmpla, de exemplu, în cazul unui pieton.
Mod de siguranţă Modul de siguranţă dezactivează ecranul tactil la o viteză de peste 10
km/h (6 mph) pentru a vă putea menţine atenţia pe drum. În timp ce
conduceţi, nu veţi putea seta o nouă destinaţie sau modifica setările.
Singura comandă de ecran care rămâne activată este mutarea care vă
readuce la ecranul cu hartă.

4.5.7 Setările GPS

Puteţi configura conexiunea la receptorul GPS. Atingeţi următoarele butoane: , ,

Buton Descriere
Receptor GPS ... Primul rând al ecranului vă informează despre starea conexiunii
receptorului GPS.
Conectarea receptorului GPS este automată în Nav N Go iGO 8, aşadar,
în mod normal nu veţi avea nevoie de acest ecran cu setări.
GPS activat Porneşte sau opreşte conexiunea cu receptorul GPS. Oprirea
receptorului GPS poate fi utilă la utilizarea în interior sau în scopuri
demonstrative.
Port
Portul de comunicaţie utilizat între receptorul GPS şi aplicaţie.
Viteză de Viteza de comunicaţie utilizată între receptorul GPS şi aplicaţie.
transmisie
Autodetectare Atingeţi acest buton şi permiteţi Nav N Go iGO 8 să găsească şi să se
conecteze la receptorul GPS.

83
4.5.8 Setările TMC
Puteţi configura conexiunea la receptorul TMC. Dacă receptorul TMC funcţionează, puteţi

selecta postul radio care să fie recepţionat. Atingeţi următoarele butoane: , ,

.
Dacă nu există niciun receptor TMC conectat la Nav N Go iGO 8, aveţi următoarele opţiuni:

Buton Descriere
Lipsă hardware Primul rând al ecranului vă informează despre starea conexiunii
TMC! receptorului GPS.
Conectarea receptorului TMC este automată în Nav N Go iGO 8, aşadar,
în mod normal nu veţi avea nevoie de acest ecran cu setări.
Protocol
Portul de comunicaţie utilizat între receptorul TMC şi aplicaţie.
Port
Protocolul de comunicaţie utilizat între receptorul TMC şi aplicaţie.
Viteză de Viteza de comunicaţie utilizat între receptorul TMC şi aplicaţie.
transmisie
Autodetectare Atingeţi acest buton şi permiteţi Nav N Go iGO 8 să găsească şi să se
conecteze la receptorul TMC.
Cu un receptor TMC deja conectat, conţinutul ecranului este diferit:

Buton Descriere
Utilizare tuner Dacă tunerul automat este activat, tunerul Nav N Go iGO 8 baleiază
automat banda radio CCIR FM în căutarea unui semnal TMC. Va fi utilizată
automat prima staţie care oferă date TMC. Când nu este disponibil niciun
semnal TMC, tunerul continuă căutarea. Opriţi tunerul automat pentru a
selecta manual o staţie radio.
Când tunerul automat este oprit, căutaţi manual staţiile radio dorite cu
, aceste butoane.
Excludere această Împingeţi acest buton pentru a plasa staţia radio FM curent recepţionată
staţie
într-o listă de excepţii şi determinaţi Nav N Go iGO 8 să caute o altă
staţie în locul acesteia.
Afişare staţii Acest buton deschide lista staţiilor radio excluse anterior. Puteţi reactiva
refuzate oricare sau toate aceste staţii excluse.

4.5.9 Setările de meniu


Puteţi modifica aspectul şi comportamentul ecranelor cu meniuri. Atingeţi următoarele

butoane: , , .

Buton Descriere
Animaţie Puteţi activa şi dezactiva meniul Animaţii. Când animaţia este activată,
butoanele din Meniu şi ecranele cu tastatură apar în forme animate.
Fundal Puteţi alege imaginea care să fie folosită ca imagine de fundal pentru
meniuri.

84
Buton Descriere
Interfaţă Puteţi alege dintr-o listă de interfeţe disponibile pentru a modifica
aspectul aplicaţiei Nav N Go iGO 8.

4.5.10 Setările de dispozitiv


Puteţi modifica unele setări de dispozitiv pentru a controla iluminarea ecranului când Nav N

Go iGO 8 funcţionează. Atingeţi următoarele butoane: , , .

Buton Descriere
Gestionarea Puteţi seta modul în care va funcţiona iluminarea dacă ecranul nu a fost
consumului de atins de mai mult timp. Aveţi următoarele opţiuni:
energie
• Iluminare fundal activă: Ecranul este iluminat continuu.
• Utilizare setări dispozitiv: Se vor aplica setările de iluminare ale
dispozitivului în Nav N Go iGO 8.
• Economic: În modul de funcţionare pe baterie, regimul de consum
economic va ilumina ecranul doar când apăsaţi un buton, atingeţi
ecranul sau dacă există ceva ce trebuie afişat. După câteva
secunde, nivelul de iluminare scade şi după alte câteva secunde
iluminarea se stinge. Această funcţie vă permite să prelungiţi
durata de viaţă a bateriei.

Intensitate
Puteţi seta nivelul iluminării de fundal pentru utilizarea de zi.
iluminare ziua
Intensitate Puteţi seta nivelul iluminării de fundal pentru utilizarea de noapte.
iluminare noaptea
Lansare automată Puteţi configura PDA-ul să ruleze automat Nav N Go iGO 8 atunci când
activată se introduce cartela de memorie.
Setare orientare Puteţi modifica orientarea ecranului atunci când rulaţi Nav N Go iGO 8.
ecran Orientarea ecranului poate urma orientarea curentă a PDA-ului, sau
puteţi seta o orientare fixă care este independentă de setările PDA-ului.

4.5.11 Setările jurnalului de traseu


Puteţi seta salvarea automată a jurnalului de traseu şi regla setările acesteia. Atingeţi

următoarele butoane: , , .

Buton Descriere
Interval actualizare Acesta determină frecvenţa cu care vor fi salvate punctele de pe traseu.
Informaţiile de poziţie sunt recepţionate de la GPS o dată pe secundă în
mod normal. Dacă nu aveţi nevoie de un jurnal atât de amănunţit, puteţi
creşte acest număr pentru a economisi spaţiul ocupat de jurnal traseu.
Activare salvare Dacă salvarea automată este activată, nu trebuie să activaţi sau să
automată dezactivaţi manual salvarea jurnalului de traseu. Nav N Go iGO 8 va
începe automat înregistrarea unui jurnal de traseu imediat ce este
disponibilă o poziţie GPS.

85
Buton Descriere
Dimensiune bază Această figură arată cantitatea de memorie ocupată de jurnalele de
de date jurnal de
traseu salvate automat.
traseu
Dimensiune Puteţi seta dimensiunea maximă a bazei de date pentru jurnalele de
maximă jurnale de traseu salvate automat. La atingerea limitei stabilite, se vor şterge cele
traseu mai vechi jurnale de traseu salvate automat.
Creare jurnal Independent de jurnalul de urmărire normal, puteţi configura Nav N Go
NMEA/SIRF iGO 8 să înregistreze datele GPS native recepţionate de dispozitivul
GPS. Aceste jurnale sunt salvate ca fişiere text separate pe cartela de
memorie şi nu pot fi afişate sau redate de către Nav N Go iGO 8.

86
5 Glosar

Recepţie GPS 2D/3D


Receptorul GPS utilizează semnale de satelit pentru a-şi calcula poziţia (poziţia în care vă
aflaţi) şi are nevoie de cel puţin patru semnale pentru a indica o poziţie tridimensională,
incluzând altitudinea. Deoarece sateliţii se mişcă şi anumite obiecte pot obstrucţiona
semnalele, dispozitivul dumneavoastră GPS ar putea să nu recepţioneze patru semnale.
Dacă sunt disponibili trei sateliţi, receptorul poate calcula poziţia GPS orizontală, însă precizia
va fi redusă şi dispozitivul GPS nu va indica altitudinea: este posibilă doar recepţia 2D.

Traseu activ
Traseul parcurs în momentul actual. Puteţi salva şi încărca trasee în Nav N Go iGO 8, însă
cel mult un traseu este activ la un moment dat, acesta fiind activ întotdeauna până când îl
ştergeţi sau ajungeţi la destinaţie sau opriţi Nav N Go iGO 8. A se vedea, de asemenea:
Traseu.

Centru oraş
Centrul oraşului nu este centrul geometric al localităţii, ci un punct arbitrar de pe hartă, ales
de creatorii hărţii. În oraşe şi sate este de obicei intersecţia cea mai importantă; în oraşele
mai mari, este o intersecţie importantă.

Precizie GPS
Mai mulţi factori influenţează diferenţa dintre poziţia dumneavoastră reală şi cea indicată de
dispozitivul GPS. De exemplu, întârzierea semnalului în ionosferă sau obiectele care reflectă
semnalul în apropierea dispozitivului GPS au o influenţă diferită şi schimbătoare asupra
preciziei cu care dispozitivul GPS vă poate calcula poziţia.

Hartă
Nav N Go iGO 8 funcţionează cu hărţi digitale care nu sunt doar versiuni computerizate ale
hărţilor tipărite tradiţionale. Similar hărţilor rutiere tipărite, modul 2D al hărţilor digitale vă
afişează străzi, şosele, iar altitudinea este şi ea indicată prin culori. În modul 3D, puteţi vedea
diferenţele de altitudine, de exemplu văi şi munţi, drumuri suspendate, în oraşele selectate
fiind afişate şi reperele 3D şi clădirile 3D.
Puteţi utiliza hărţile digitale în mod interactiv: le puteţi mări sau micşora (creşte sau descreşte
scara), le puteţi înclina în sus şi în jos şi puteţi să le întoarceţi la stânga sau la dreapta. În
navigarea bazată pe GPS, hărţile digitale facilitează planificarea traseului.

Orientarea hărţii spre nord


În modul spre nord, harta este rotită astfel încât să fie orientată întotdeauna spre nord.
Aceasta este orientarea în modul vizualizare hartă 2D şi în modul Privire generală. A se
vedea, de asemenea: Orientarea hărţii în modul urmărire

87
Modul Privire generală
Puteţi configura Nav N Go iGO 8 să comute automat în modul Privire generală dacă
următorul eveniment de traseu se află la o anumită distanţă. În modul Privire generală harta
este afişată în 2D, însă modificată la un nivel predefinit de panoramare. Atunci când vă
apropiaţi de următorul eveniment de traseu, vizualizarea anterioară 2D sau 3D revine
automat.

Traseu
O serie de destinaţii de parcurs, una după cealaltă. Un traseu simplu conţine un punct de
pornire şi o singură destinaţie. Traseele cu mai multe destinaţii pot conţine unul sau mai multe
puncte intermediare (destinaţii intermediare). Ultimul punct de traseu este destinaţia finală, iar
traseul este împărţit în diferite etape (de la o destinaţie la următoarea).

Schemă
Nav N Go iGO 8 dispune de diferite scheme de culoare ale hărţii pentru utilizarea în timpul
zilei sau nopţii. Schemele sunt setări grafice particularizate pentru hartă şi pot avea culori
diferite pentru străzi, blocuri sau suprafeţe de apă în modurile 2D şi 3D şi afişează în mod
diferit penumbrele sau umbrele în mod 3D.
Există întotdeauna o schemă selectată de zi şi una de noapte. Nav N Go iGO 8 le utilizează
atunci când comută de pe regimul de zi pe cel de noapte şi viceversa.

Orientarea hărţii în modul urmărire


În modul urmărire harta este rotită astfel încât să fie orientată întotdeauna în direcţia actuală
de deplasare. Aceasta este orientarea implicită în modul de vizualizare hartă 3D. A se vedea,
de asemenea: Orientarea hărţii spre nord.

Radare
Un tip special de POI pentru radarele de viteză şi camerele de pe semafoare. Sunt disponibile
diferite surse de date şi, de asemenea, puteţi marca pe hartă poziţia unui radar.
Puteţi configura Nav N Go iGO 8 să vă avertizeze atunci când vă apropiaţi de unul dintre
aceste radare.

88
6 Acord de licenţă cu utilizatorul final
1 Părţile contractante
1.1 Părţile contractante ale prezentului Contract sunt, pe de o parte:
Nav N Go Kft. (strada Bérc nr. 23, H-1016 Budapesta, Ungaria; Nr. reg. ungar.: 01-09-
891838) în calitate de furnizor
şi
Utilizatorul legal (astfel cum este definit în Secţiunea a 2-a) al obiectului prezentului Contract
conform Secţiunii 4, numit în continuare Utilizatorul, pe de altă parte, (numiţi în mod colectiv
Părţile).
2 Încheierea Contractului
2.1 Prin prezenta, Părţile convin ca prezentul Contract să fie încheiat prin conduita implicită a
Părţilor, fără nicio semnătură a Părţilor.
2.2 Utilizatorul admite că, în urma achiziţiei legale a produsului software care formează
obiectul prezentului Contract (Secţiunea a 4-a), orice grad de utilizare, instalare pe un
computer sau alt hardware, instalarea unui asemenea hardware pe un vehicul, prin apăsarea
butonului „Accept” afişat de software în timpul instalării sau utilizării (acţiuni numite în
continuare acţiuni de utilizare) vor fi considerate ca un comportament implicit având ca
rezultat încheierea Contractului între Utilizator şi Furnizor.
2.3 Prezentul Contract nu va îndreptăţi, în niciun fel, persoanele care în mod ilegal
achiziţionează, utilizează, instalează pe un computer, instalează într-un vehicul sau utilizează
în orice altă manieră produsul software.
2.4 Acordul de licenţă cu utilizatorul final dintre Părţi va fi încheiat cu respectarea condiţiilor
prevăzute în prezentul contract.
2.5 Data încheierii prezentului Contract este data executării primei acţiuni de utilizare
(începerea utilizării).
3 Legea aplicabilă
3.1 În ceea ce priveşte problemele nereglementate de prezentul Contract, se va aplica legea
din Republica Ungară, în mod special Legea nr. 4/1959 din Codul Civil (CC) şi Legea nr.
76/1999 privind drepturile de autor (LDA).
3.2 Acest acord este redactat în limba română şi în limba maghiară. În caz de conflict, se va
lua în considerare textul în limba maghiară.
4 Obiectul contractului
4.1 Obiectul prezentului Contract va fi produsul software de navigare, dezvoltat de Furnizor
(numit în continuare produsul software).
4.2 Produsul software va include programul de operare pe computer, documentaţia sa
completă şi structura bazei de date corespunzătoare.
4.3 Orice formă de afişare, stocare, codificare, inclusiv afişare, stocare, codificare, cod sursă
sau obiect al produsului software în format imprimat, electronic sau grafic, sau orice altă
formă de afişare, stocare, sau codificare nedefinită încă, sau orice alt mijloc vor fi considerate
ca parte a produsului software.
4.4 Corecţiile erorilor, adăugirile, actualizările folosite de către Utilizator conform definiţiei din
Secţiunea 2, făcute după încheierea prezentului Contract vor fi considerate, de asemenea, ca
parte a produsului software.
5 Titularul drepturilor de autor
5.1 Furnizorul - exceptând cazul în care legea sau contractul prevede altfel - este titularul
exclusiv al tuturor drepturilor de autor materiale investite în produsul software.
5.2 Drepturile de autor se extind atât asupra întregului produs cât şi asupra părţilor sale luate
în mod distinct.
5.3 Titularul (titularii) dreptului (drepturilor) de autor privind structura bazei de date care face
parte din produsul software este (sunt) persoanele fizice sau juridice aşa cum sunt listate în

89
Anexa prezentului Contract sau în meniul din programul de operare numit „About/Map” (numit
în continuare Titularul bazei de date). Furnizorul declară că a obţinut suficiente drepturi de
reprezentare şi utilizare de la Titularul bazei de date pentru a utiliza şi a transmite mai
departe, spre utilizare, structura bazei de date astfel cum aceasta este definită în prezentul
Contract.
5.4 În încheierea şi executarea prezentului Contract, Titularul bazei de date este reprezentat
de Furnizor în relaţia cu Utilizatorul.
5.5 Prin încheierea prezentului Contract, Furnizorul va deţine toate drepturile investite în
produsul software, cu excepţia celor la care are dreptul Utilizatorul conform reglementărilor
legale exprese sau celor din prezentul Contract.
6 Drepturile utilizatorului
6.1 Utilizatorul are dreptul să instaleze produsul software pe un dispozitiv hardware (desktop,
dispozitiv portabil, laptop, dispozitiv de navigare) o dată şi să utilizeze o copie a acestuia.
6.2 Utilizatorul are dreptul să facă o copie de siguranţă a produsului software. Cu toate
acestea, dacă produsul software este funcţional după instalare, fără a folosi copia media
originală, atunci copia media originală este considerată a fi o copie de siguranţă. În toate
celelalte cazuri, Utilizatorul are dreptul de a folosi copia de siguranţă doar în cazul în care
produsul software a devenit nepotrivit pentru utilizarea legală şi adecvată fără nicio îndoială, o
asemenea situaţie fiind susţinută în cazul unei dovezi acceptabile.
7 Limitări ale utilizării
7.1 Utilizatorul nu are dreptul:
7.1.1 să multiplice produsul software (să facă o copie a acestuia);
7.1.2 să-l închirieze, împrumute, distribuie, transfere unui terţe persoane în schimbul sau fără
schimbul unui preţ;
7.1.3 să traducă produsul software (inclusiv traducerea (compilarea) în alte limbi de
programare);
7.1.4 să separe produsul software;
7.1.5 să modifice, extindă, transforme produsul software (total sau parţial), să-l separe în
părţi, să-l combine cu alte produse, să-l instaleze în alte produse, să-l folosească în alte
produse, nici măcar în scopul realizării unei interoperabilităţi cu alte produse;
7.1.6 să îndepărteze de la utilizare programul de calculator, să obţină informaţii din structura
bazei de date incluse în produsul software, să separe structura bazei de date, să folosească,
copieze, modifice, extindă, transforme structura bazei de date, total sau parţial, sau grupul de
informaţii stocate acolo, sau să o instaleze în alte produse, să o utilizeze în alte produse, nici
măcar în scopul realizării unei interoperabilităţi cu alte produse;
8 Non-garanţie, limitarea responsabilităţii
8.1 Furnizorul informează pe Utilizator că, deşi s-a lucrat cu cea mai mare diligenţă în
fabricarea produsului software, totuşi în ceea ce priveşte esenţa produsului software şi
limitele tehnice, Furnizorul nu garantează că produsul software este complet lipsit de erori şi
că Furnizorul nu este ferit de nicio obligaţie contractuală, conform căreia produsul software
obţinut de către Utilizator ar fi complet lipsit de erori.
8.2 Furnizorul nu garantează că produsul software este potrivit oricărui scop definit fie de
către Furnizor fie de către Utilizator şi nu garantează ca produsul software este compatibil cu
oricare alt sistem, dispozitiv sau produs (de exemplu, software sau hardware).
8.3 Furnizorul nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru pagubele apărute datorită unei erori
în produsul software (incluzând erorile programului de calculator, documentaţiei şi structurii
bazei de date).
8.4 Furnizorul nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru pagubele apărute datorită faptului că
produsul software nu este aplicabil pentru niciun scop definit, sau datorită erorii sau lipsei de
compatibilitate a acestuia cu orice alt sistem, dispozitiv sau produs (de exemplu, software sau
hardware).

90
8.5 Furnizorul atrage în mod accentuat atenţia Utilizatorului asupra faptului că în timpul
utilizării produsului software în orice formă de transport, cu respectarea regulilor de circulaţie,
(de exemplu, folosirea măsurilor de siguranţă obligatorii şi/sau rezonabile şi potrivite, grijă şi
atenţie adecvată şi, în general, aşteptată în situaţia dată, şi grijă şi atenţie specială necesare
în utilizarea produsului software) este responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului. Furnizorul
nu îşi va asuma responsabilitatea pentru pagubele apărute la utilizarea produsului software în
timpul transportului.
8.6 Prin încheierea prezentului Contract, Utilizatorul îşi exprimă în mod special acordul cu
privire la informaţiile prezentate în Secţiunea 8 de mai sus.
9 Sancţiuni
9.1 Furnizorul îl informează pe Utilizator că, în conformitate cu prevederile LDA, în cazul în
care Furnizorul constată că drepturile sale au fost încălcate, Furnizorul va avea dreptul:
9.1.1 să solicite recunoaşterea unei asemenea încălcări în instanţă;
9.1.2 să solicite încetarea încălcării şi să ordone persoanei în culpă să înceteze încălcarea;
9.1.3 să solicite ca persoana în culpă să plătească despăgubiri adecvate (chiar prin
publicitate, pe cheltuiala persoanei în culpă);
9.1.4 să solicite restituirea câştigurilor obţinute datorită încălcării;
9.1.5 să solicite încetarea situaţiei de încălcare, repunerea în situaţia anterioară încălcării, pe
cheltuiala persoanei în culpă, şi poate solicita distrugerea instrumentelor şi a materialelor
folosite pentru încălcare, şi cea a obiectelor produse prin încălcare;
9.1.6 să pretindă despăgubiri.
9.2 Furnizorul îl informează prin prezenta pe Utilizator că încălcarea drepturilor de autor şi a
drepturilor conexe este faptă condamnată de lege conform Actului IV din 1978 al Codului
Penal Maghiar, care poate fi sancţionată cu doi ani de închisoare în cazurile obişnuite şi până
la opt ani de închisoare în cazurile calificate.
9.3 Pentru soluţionarea litigiilor care decurg din prezentul Contract, prin prezenta, părţile aleg
competenţa exclusivă - în funcţie de valoarea şi titlul disputat - fie Tribunalul Central Regional
din Budapesta (Pesti Központi Kerületi Bíróság) fie Tribunalul Municipal din Budapesta
(Fővárosi Bíróság).

91

S-ar putea să vă placă și