Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ


CATEDRA DE AUTOVEHICULE ŞI MOTOARE

SISTEMUL DE DIRECŢIE
AL AUTOMOBILELOR
Prof. dr. ing. Ion PREDA

BRAŞOV
2007

MODALITĂŢI DE REALIZARE A VIRĂRII


Obţinerea unei forţe de împingere spre interiorul virajului
MODALITĂŢI DE REALIZARE A VIRĂRII
Asigurarea unor viteze diferite roţilor sau şenilelor de la
interiorul şi exteriorul virajului

MODALITĂŢI DE REALIZARE A VIRĂRII


Frângere şasiului
(rotirea relativă a unor punţi faţă de alte punţi)
MODALITĂŢI DE REALIZARE A VIRĂRII
Bracarea roţilor
(rotirea relativă a roţilor unor punţi faţă de corpul vehiculului)

MODALITĂŢI DE REALIZARE A VIRĂRII


Combinarea a două metode
FUNCŢIUNI
• Corelarea poziţiei roţilor bracabile
• Orientarea roţilor în direcţia dorită
• Asistarea şoferului

ELEMENTE COMPONENTE
• Comanda;
• Mecanismul de acţionare;
• Transmisia (mecanismul
de corelare).
TRANSMISIA SISTEMULUI DE DIRECŢIE
clasificare după poziţia mecanismului
• cu mecanism posterior
• cu mecanism anterior

TRANSMISIA SISTEMULUI DE DIRECŢIE


clasificare după numărul contururilor mecanismului

• cu 1 contur (la punţi rigide)


• cu 2 contururi (la punţi articulate)
• cu 3 contururi (la punţi articulate)
Casete cu şurub şi piuliţă (fără şi cu bile recirculabile)
• raportul randamentelor direct şi invers depinde de unghiul
de înfăşurare al şurubului
• folosirea bilelor reduce frecările (randament mai mare)

Randamentul
• Casetă de direcţie cu şurub, piuliţă şi bile recirculabile
Casete cu melc şi manivelă / melc şi rolă
• raportul randamentelor direct şi invers depinde de unghiul
de înfăşurare al melcului
• folosirea rulmenţilor (role) reduce frecările (randament mai
mare)

Testarea rezistenţei componentelor direcţiei


în caz de impact

• portfuzetă (dreapta);
• bieletă de direcţie (stânga).

AE_IME2003_10p34.jpg
ASISTARE SERVOHIDRAULICĂ

1076.gif Assistance_law.tif

ASISTARE SERVOHIDRAULICĂ
ASISTARE SERVOHIDRAULICĂ

ASISTARE SERVOHIDRAULICĂ
DEPENDENTĂ DE VITEZĂ