Sunteți pe pagina 1din 41

Restaurarea pieturii murale extertoare de Ia blserica "'Intr'Br'ca in Biserici a Maicii Domnului' Vioresti, Slitioara'" judetul Valcea

Arhitectura:

arh. Aurel Botez Consolidare arhitectura:

ing. Tudor Diaconu Restaurare pictura murala: restaurator Elena Murariu

Biseriea "Intrarea in Biserici a Maicii Domnulul""

Viorestl, Slitioara'" judetul Valcea

Biserica din Vioresti este situata intr -un Ioc pitoresc, Ia 10 km de orasul Horezu, construita Ia sfarsitul sec. XVIII si pictata Ia inceputul sec. XIX.

Ctitorii acestei biserici soot un grup de tarani, preoti si potecasi in frunte cu loan Ursanu, acesta este ctitor al mai multor biserici din zona. Daca la Vioresti soot 25 de donatori, la cea din Ursani tabloul votiv cuprinde 40 de ctitori.

Ctitorirea unei biserici arata forta si coeziunea unuigrup social.

Portretul etitnrului din aeeasta biserica, Vatafulloan Ursanu

Portretul ctitorului loan Ursanu in altebiseriei din judetul Valcea

Biserica Cociobi

Biserica Ursani

Particularitatea deosebita a bisericii Vioresti consta in frlza potecasilor. Potecasii constituiau 0 forta de ordine publica, care supraveghea drumurile si potecile de hoti si talhari.

De regula, pe exteriorul bisericilor din zona sunt zugraviti sfinti, sibile, prooroci sau scene biblice sau moralizatoare. in cazul de fata, pe trei laturi ale bisericii, in locul sfintilor sau proorocilor avem chiar ctitorii. Doar pe fatada de vest apar sfintii Gheorghe, Dumitru si icoana de hram.

Potecasi

''!!

Poteeas i - Fat ... ada sudica

''Ii .

"Friza putecasilor"

Potecasi -Absida altarului

''Ii

Potecasi - Fatadanordiea

Fatada vestiea

VatafulloanUrsanu

Flrida Potecasi

_. - - - .,

.'

Flrida Potecasi

_. - - - .,

R.oz,etele care separa sau grupeaza personajele frizei au ln mijlocullor a

fl oa re-c ru ce.

Insertia ulterioara a trei personajc efeetuata in epoca

Rozete ...,_ separatoare depersonaje

Tipurl deruzete

Tabloul votiv

inai.nte ,i duparestaurarea hiserieli

Biserica Vioresti avea probleme structurale. S-au efectuat extrageri de pictura murala in vederea consolidarii bisericii.

Biserica Vioresti in timpul prueesului de restaurare

A

In actuala interventie

turla de lenm a fost indepartata.

Dupa rcfacerea caleteinaosulul ,i pietarea Pantneratorufui

Fragment di.n tabloul votiv - in timpulrestaurarii ,i dupii

Refacea zidariei ancadramentului ferestrei

Culoana sud-vcstica a pridvorului - etape derestaurare

Fragment pieturanaos ....... etape de restaurare

Bolta pridver ......

malute sl dupa restaurare

Tahlou votiv - hramte s. i dupa restaurare

''Ii '

Detalii cxtcrloare - inainte ,i duparestaurare

Reintegrarea eromatiea apieturii exterloare

"'IIII!I - ._:: - _ .:..-- _ ~::::::...-.::- ~-= ----:--= t-====:::==

~ -=:..~-.. .

Fragmente 'in timpul procesului de restaurare

Intrarea in Biserica "'Maicii Domnului' , Imagini inainte ,i dupa restaurare

Fatada sud - in tnnp ••• ul restaurarrl sl dup ••• ·i

,,_ ,_

Detaliu pictura exterioari - inai.nte ~i dupa restaurare

Biseriea Vioresti, fatada sudiea, dup arestaurare

,~, -

Blserica Viorestl, fatada vestiea - duparestaurare

,. ~ -

Cac,iula de acesttip - caciula omului liber - a mai vedem ~i azi purtata ln sat.

Prezentare realizata de restaurator Elena Murariu

www.temi.cimec.ro @CThAEC 2011

S-ar putea să vă placă și