Sunteți pe pagina 1din 8

1.

PREZENTAREA UNEI FIRME DE CONSTRUCTII

1. SCURT ISTORIC

Firma de constructii ``A&B`` a luat fiinta in anul 1994 prin asocierea S.C. “Tourbild”
S.R.L. cu investitori autohtoni. Asociatii au convenit ca noua societate sa fie organizata sub
forma de societate cu raspundere limitata, cu sediul in la Bucuresti. Societatea poate deschide
puncte de lucru, puncte comerciale, filiale si reprezentante in toate localitatile din tara.

Societatea se constituie pe o durata de timp nelimitata.

Capitalul de pornire al A&B este de 30000 lei .

Cifra de afaceri a crescut progresiv pe masura impunerii produselor societatii pe piata,


ajungand la sfarsitul anului 1994 450 lei. Procentual cifra de afaceri a crescut cu 20 % lunar.

In perioada 1994 – 1998, echipa manageriala care a condus societatea a reusit amortizarea
prin profit a 80 % din investitie. In aceeasi perioada s-au facut investitii de aproximativ 100.000
DEM.

La ora actuala, societatea nu are in exercitiul financiar credite bancare sau datorii la
furnizori.

Un alt obiectiv urmarit de societate este cresterea animalelor (vacilor de lapte) care poate fi
realizat prin achizitionarea uneia dintre fermele din apropriere si crearea de microferme (20 – 30
de capete) gestionate de locuitori ai comunei Pecica, utilizand cele mai moderne tehnologii in
cresterea vacilor de lapte.

2. INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI


Ne propunem ca in acest subcapitol sa prezentam cativa indicatori ai societatii comerciale
analizati in ultimii trei ani, respectiv perioada 1998 – 2000.

Acesti indicatori sunt prezentati in tabelul urmator:

INDICATORI 1998 1999 2000


CIFRA DE AFACERI 3.311.844.378 4.384.103.263 5.392.003.274
CHELTUIELI 2.843.728.163 4.093.327.955 5.096.225.978
PROFIT 668.116.215 390.775.308 295.777.296
NUMAR DE ANGAJATI 16 17 18
MUNCITORI 12 3 3
TESSA 4 4 5

Am analizat indicatorii: cifra de afaceri, cheltuieli, profit si numar de angajati pe total si


defalcati pe muncitori si personal tessa.

Din cele prezentate se constata o evolutie ascendenta atat a cifrei de afaceri cat si a
cheltuielilor, astfel incat profitul in perioada 1999 – 2000 a ramas aproximativ constant.

Numarul angajatilor a ramas in principiu constant in ultimii 2 ani, fiind angajate 100
persoane.

2. ORGANIZAREA PRODUCTIEI

 NIVELUL I –CONDUCERE

NIVELUL II - EXECUTIE

ORGANISM DE BAZA

Organismele de ansamblu rezulta din reunirea sub o autoritate unica a mai multor
organisme de baza. Reunirea mai multor organisme de ansamblu duce la formarea
altui organism de ansamblu, dar mai complex. In cadrul acestor organisme exista
doi sau mai multi conducatori, dar autoritatea ramane unica pentru ca ea se
exercita prin delegare.
NIVELUL I – CONDUCEREA COMPARTIMENTULUI

NIVELUL II – CONDUCEREA ORGANISMULUI DE BAZA

NIVELUL III - EXECUTIE

ORGANISM DE ANSAMBLU (COMPLEX)

Legaturile structurale sunt elementele de baza ale structurii organizatorice care


au loc in toate activitatile, toate compartimentele de munca, precum si intre
compartimente, de acestea depinzand in mare masura functionarea structurii
organizatorice.

Sistemul delegarii de autoritate

Autoritatea reprezinta dreptul de a conduce, de a decide, de a da dispozitii cu


caracter obligatoriu, de a controla modul cum acestea sunt aduse la indeplinire.
Acest drept il are organismul de conducere situat la nivelul cel mai inalt.

Delegarea de autoritate reprezinta transmiterea partiala si succesiva a autoritatii pe


diferite trepte ierarhice.

Delegarea de autoritate are anumite limite, deoarece are caracter partial, pentru
aceasta se impune delimitarea delegarii:

- delimitarea domeniului, care se face prin precizarea activitatilor,

- delimitarea genului de decizii, cu care este imputernicit sa ia hotarare cel


caruia I sa delegat,

- delegarea de autoritate se face asupra ambelor autoritati.

- responsabilitatea in cazul delegarii ramane integral si asupra celui care se


deleaga.
Normele de structura – sunt elemente cu caracter normativ, elaborate pentru a
servi la proiectarea, reproiectarea si perfectionarea structurilor organizatorice.

Ele vizeaza asigurarea unor raporturi optime in ceea ce priveste numarul de


specialisti necesari in cadrul unei structuri comune, stabilirea nivelurilor la care se
constituie compartimentele de munca si alte elemente care vizeaza asigurarea
conditiilor ca structurile organizatorice sa fie eficiente.

Structuri organizatorice tip

c. Structura ierarhic – liniara are ca origine sistemul din armata.

DIRECTOR

DIRECTOR UNITATE “C”

DIRECTOR UNITATE “B”

DIRECTOR UNITATE “A”

SEF UNITATE II

SEF UNITATE

Obiectul principal de activitate : Cod CAEN 4521 Constructii de cladiri si lucrari de geniu
civil

Detalii: Aceasta clasa include: – constructia tuturor tipurilor de cladiri; – lucrari de geniu: .
poduri, inclusiv cele pentru autostrazi suspendate, viaducte, tunele si pasaje subterane; . conducte
de mare lungime, linii de comunicatii si electrice pentru distante mari; . conducte urbane, linii
urbane de comunicatii si electrice; lucrari urbane auxiliare; – asamblarea si ridicarea de
constructii din prefabricate, pe santier.
Exceptii: Aceasta clasa exclude: – activitati de servicii aferente extractiei petrolului si gazelor,
vezi 11.20; – realizarea constructiilor complete din prefabricate, din parti componente
autofabricate, altele decat din beton, vezi diviziunile 20, 26 si 28; – lucrari de constructii, altele
decat cladiri, pentru stadioane, bazine de inot, sali de gimnastica, terenuri de tenis, terenuri de
golf si alte baze sportive, vezi 45.23; – lucrari de instalatii pentru cladiri, vezi 45.3; – lucrari de
finisare, vezi 45.4; – activitati de arhitectura, urbanism si inginerie, vezi 74.20; – activitati de
proiectare pentru constructii, vezi 74.20

Obiectul secundar de activitate:

Cod CAEN 4511 Demolarea constructiilor, terasamente si organizare de santiere


Detalii :Aceasta clasa include: – demolarea sau distrugerea de cladiri sau alte structuri; –
curatarea amplasamentelor; – mutarea pamantului: excavatii, umplerea, nivelarea si
imprejmuirea amplasamentelor, saparea santurilor, eliminarea pietrelor, dinamitari etc.; –
pregatirea santierelor pentru exploatarile miniere: . mutarea pamantului si pregatirea
amplasamentelor pentru extractie. Aceasta clasa include, de asemenea: – executarea canalizarilor
pentru cladiri; – executarea canalelor de scurgere, pentru terenuri agricole si forestiere.

Cod CAEN 4512 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii


Detalii :Aceasta clasa include: – lucrari de analiza a terenului de fundare, prin foraje si sondaje;
saparea tunelurilor si galeriilor, precum si orice alte lucrari de amenajare si pregatire a terenului
pentru constructii, studii geologice,geofizice si similare. Exceptii:Aceasta clasa exclude: – lucrari
de foraj pentru extractia petrolului sau a gazului, vezi 11.20; – forarea puturilor de apa, vezi
45.25; – saparea puturilor, vezi 45.25; – prospectarea zacamintelor de petrol si gaze; studii
geofizice, geologice si seismice, vezi 74.20

Cod CAEN 4522 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii


Detalii: Aceasta clasa include:

– realizarea structurii acoperisurilor;

– montarea elementelor de acoperire;

– lucrari de hidroizolatii, inclusiv lucrari de protectie hidro la pereti.

Cod CAEN 4523 Constructii de autostrazi, drumuri, aerodroame si baze sportive


Detalii: Aceasta clasa include: – constructia de autostrazi, sosele, strazi si alte drumuri pentru
vehicule sau pietoni; – constructia de cai ferate; – constructia de aerodroame; – lucrari de
constructii, exclusiv cladiri, pentru stadioane, piscine, sali de gimnastica, terenuri de tenis,
terenuri de golf si alte instalatii sportive; – marcarea drumurilor si a platformelor de parcare; –
lucrari de copertare pentru autostrazi, suprafete circulabile de pe poduri sau din tuneluri; – lucrari
de instalare a barierelor antisoc, a semnelor de circulatie si similare.
Exceptii: Aceasta clasa exclude: – mutarea pamantului, vezi 45.11

Cod CAEN 4524 Constructii hidrotehniceDetalii: Aceasta clasa include:

– constructia de: . cai de navigatie, porturi si regularizari de rauri, porturi de agrement,


ecluze etc.; . baraje si diguri

; – lucrari de dragare;

– lucrari subacvatice.

Cod CAEN 4525 Alte lucrari speciale de constructii Detalii: Aceasta clasa include:

– activitati de constructii specializate printr-un aspect comun diferitelor tipuri de lucrari


si structuri, necesitand calificare sau echipament specializat: constructii de fundatii, inclusiv
fixarea pilonilor; forarea si construirea puturilor de apa; inaltarea elementelor de structura din
otel non-autofabricate; fasonarea otelului; zidarii din caramida si piatra; inaltarea si demontarea
schelelor si platformelor de lucru, inclusiv inchirierea de schele si platforme de lucru;

- inaltarea cosurilor si a cuptoarelor industriale; indepartarea igrasiei din cladiri; lucrari


ce impun cerinte speciale care necesita abilitati de catarare si utilizarea de echipament specific,
adica pentru lucrul la inaltime, pe structuri inalte.

Exceptii: Aceasta clasa exclude: – inchirierea schelelor, fara ridicare si demontare vezi
71.32

Cod CAEN 4531 Lucrari de instalatii electriceDetalii :Aceasta clasa include:


– instalarea in cladiri si in alte tipuri de constructii, de: . instalatii (cablaje) electrice si de
armaturi electrice; . instalatii (cablaje) pentru telecomunicatii; . sisteme de incalzire electrica,
inclusiv de acumulatori pentru energie electrica solara (panouri solare);

- montarea de antene si cabluri aeriene pentru acestea; . alarme de semnalizare a


incendiilor; . alarme antiefractie; . lifturi si scari rulante; . conductori pentru instalatii de iluminat
etc.
Exceptii:Aceasta clasa exclude: – instalarea sistemelor de telecomunicatii, vezi 32.20

Cod CAEN 4532 Lucrari de izolatii si protectie anticoroziva


Detalii :Aceasta clasa include: – lucrari de izolatii: termica, fonica si antivibratii.
Exceptii:Aceasta clasa exclude: – lucrari de etanseitate, vezi 45.22

Cod CAEN 4533 Lucrari de instalatii tehnico-sanitare Detalii :Aceasta clasa include:

– instalarea in cladiri si in alte tipuri de constructii de: . echipamente si instalatii sanitare;


. instalatii si armaturi pentru gaze; . echipament si tubulatura pentru instalatiile de incalzire,
ventilatie, frigotehnie sau aer conditionat; . montarea acumulatorilor de energie solara, alta decat
electrica; .

- sisteme de stins incendii (sisteme de sprinkler-e).

Exceptii:Aceasta clasa exclude: – instalarea sistemelor electrice de incalzire, vezi 45.31

Cod CAEN 4534 Alte lucrari de instalatii. Detalii :Aceasta clasa include:

– instalarea sistemelor de iluminat sau semnalizare pentru strazi, cai fera te, aeroporturi
si porturi;

– instalarea in cladiri si in alte tipuri de constructii, a armaturilor si accesoriilor


neclasificate altundeva;

– repararea si intretinerea instalatiilor din cladiri.

4541 Lucrari de ipsoserie


4542 Lucrari de tamplarie si dulgherie

4543 Lucrari de pardosire si placare a peretilor

4544 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

4545 Alte lucrari de finisare

4550 Inchirierea utilajelor de constructii si demolare, cu personalul de deservire aferent

 Repartizarea beneficiilor si pierderilor.


 Numirea administratorului.
 Tipul de impozitare la care doriti sa susbscrieti : 2,5% pe venit sau 16% pe profit.
 Daca doriti sau nu sa platiti TVA, in conditiile legii.
 Daca doriti sa platiti TVA puteti alege sa-l achitati lunar sau trimestrial, in conditiile legii.
 Modalitatea prin care doriti sa achitati impozitul catre stat, rezultat in urma desfasurarii
activitatii societatii comerciale nou infiintate.