Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea VALAHIA din Târgovişte

Facultatea de Inginerie Electrică

Disciplina:
Prelucrarea datelor si recunoasterea formelor

Student:Bobeica Alin
Specializarea:Telecomunicaţii
PRELUCRAREA IMAGINILOR SI RECUNOASTEREA
FORMELOR

Laborator1
1.Construiti o imagine de dimensiune 512 x 512 reprezentand un patrat centrat cu latura de 128 de pixeli.
Genrati 4 astfel de imagini avand patratul central cu nivelul de gri 128 iar fondul 0,80,106,respectiv,255.
Afisati imaginile folosind functiile image(), imagesc(), imshow(), colormap(gray()).
i=zeros(512,512);
j=zeros(8,8)
k=zeros(2,2);
k=k+8;
x1=512/2-128/2;
x2=512/2+128/2;
y1=x1;
y2=x2;
i(x1:x2,y1:y2)=128;
figure,image(i),colormap(gray(256))

2.Benzile lui Mach.Generati o imagine de dimensiunea 512 x 512 reprezentand mira cu m benzi
orizontale (m=4 -16).
a.Priviti cu atentie imaginea afisata.Comentati.
2
b.Reprezentati grafic cu functia plot() profilu; liniei 256.Figurati profilul liniei percepute de
dumneavoastra.
%benzile lui Mach

i=zeros(512,512);
m=4;
pas=512/m;
culoare=0;
for i=1:512
culoare=0;
for j=1:m
i1(i,(j-1)*pas+1:j*pas)=culoare;
culoare=culoare+255/m;
end
end
figure,image(uint8(i1)),colormap(gray(256));

Laborator2
1. i1=imread('flowers.tif')
figure,image(i1)
who i1
i2=rgb2gray(i1)

3
figure,image(i2),colormap(gray(256))
figure,image(i1(:,:,1)),colormap(gray(256))
figure,image(i1(:,:,2)),colormap(gray(256))
figure,image(i1(:,:,3)),colormap(gray(256))
gray(256)
A=gray(256)
B=A;
B(:,2)=0;
B(:,3)=0;
figure,image(i1),colormap(B)

Laborator 4
1.Generati si afisati imaginile:
a) rampa cu 256 nivele de gri de dimensiune 256 x 256;
x=zeros(256,256);
for i=1:256
for j=1:256
x(i,j)=double(mod(i+j,256));
end
end
figure,image(uint8(x)),colormap(gray(256))
end

b) sinusoida de dimensiune 256 x 256 cu 256 nivele de gri.


x=imread('flowers.tif');
x=rgb2gray(x);
[M,N]=size(x);
figure,image(uint8(x)),colormap(gray(256))
x=double(x);
4
c) Afisati cele 2 imagini cu 256, 128,…,2 nivele de gri.
y=x;
for k=7:-1:1
for i=1:256
for j=1:256
x(i,j)=floor(x(i,j)/2*k);
end
end
figure,imagesc(uint8(x)),colormap(gray(256))
end

5
Laborator8
1.Generati o imagine de test(patrat cu nivel de gri 180 pe fond uniform cu nivel de gri 80).
imn=1+7*randn(512,512);
i1=zeros(512,512);
i1(192:320,192:320)=180;
i1=double(i1);
i2=double(imn);
for i=1:512
for j=1:512
if(i1(i,j)+i2(i,j)>=0)
(i1(i,j)+i2(i,j)<=255)
i2(i,j)=i1(i,j)+i2(i,j);
else
i2(i,j)=i1(i,j);
end
end
end
PSNR(i1,i2)
figure,image(i1),colormap(gray(256))
figure,image(i2),colormap(gray(256))

6
7