Sunteți pe pagina 1din 1

ANUNȚ!

LDA Moldova1, anunță lansarea concursului cu genericul: „ÎȚI PASĂ DE VIITOR – DU GUNOIUL ÎN ZONELE
SPECIAL AMENAJATE PENTRU DEȘEURI!” la categoriile foto, video și desen.

Sunt invitați să participe copii și tineri din orașul Cimișlia.

Participanții, sunt rugați să expedieze lucrările:

- desen format A4 sau A3 la sediul LDA Moldova, bd. Ștefan cel Mare 14, etaj 3,
- lucrările foto și video la adresa de email: ldamoldova@aldaintranet.org;
- lucrările video cu durata maximă de 2 min. la adresa de email: ldamoldova@aldaintranet.org.

Fiecare participant va prezenta doar o lucrare la una din cele trei categorii.

Premiere:

- La categoria foto se vor acorda seturi de cărți pentru trei învingători cu valoarea respectivă de 800
lei pentru locul I, 700 lei pentru locul II și 600 lei pentru locul III;

- La categoria desen se vor acorda seturi de cărți pentru trei învingători cu valoarea respectivă de
1200 lei pentru locul I, 1000 lei pentru locul II și 800 lei pentru locul III;

- La categoria video se vor acorda seturi de cărți pentru trei învingători cu valoarea respectivă de
2500 lei pentru locul I, 1500 lei pentru locul II și 800 lei pentru locul III.

- Se vor acorda la fiecare categorie de vârstă: diplome de gradul I, II, III și diplome de menţiune.

Data limită de prezentare a lucrărilor – 25 martie 2021, ora 16.00.

Regulamentul concursului îl puteți accesa aici.

1
AO Agenția de Democrație Locală din Moldova (LDA Moldova) este beneficiara Programului de granturi locale al
Uniunii Europene și implementează proiectul Modernizarea managementului deșeurilor menajere solide din orașul
Cimișlia, satele Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche și Dimitrovca în orașul Cimișlia în orașul Cimișlia satele
Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche și Dimitrovca, raionul Cimișlia). Programul de granturi locale este lansat în
baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului
European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021),
finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
Partenerul proiectului pentru regiunea Sud este CRAION CONTACT-Cahul IP.